На допомогу вчителю "Підготовка й проведення екскурсій у шкільному музеї"

Опис документу:
Основною формою масової науково-освітньої діяльності будь-якого музею є музейна екскурсія, тобто колективний огляд музею відвідувачами, які об'єднані в екскурсійні групи. Даний матеріал допоможе вірно організувати проведення учнівських екскурсій в шкільному музеї.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Підготовка й проведення екскурсій у шкільному музеї

Основною формою масової науково-освітньої діяльності будь-якого музею є музейна екскурсія, тобто колективний огляд музею відвідувачами, які об'єднані в екскурсійні групи.

Екскурсія — це цілеспрямований, завчасно запрограмований процес. Організовуючи екскурсію, потрібно мати чітке уявлення про те, що екскурсанти будуть бачити, чути, відчувати і до яких висновків вони можуть прийти. Основою екскурсії є наявність двох основних елементів — показу і розповіді.

Показ — це спостереження об'єкта під керівництвом спеціаліста (екскурсовода). При простому огляді, як правило, сприймається тільки зовнішній вигляд об'єкта. При показі з допомогою екскурсовода не тільки спостерігається сам музейний об'єкт, а й відбувається його аналіз з різних точок зору. Під час показу екскурсовод допомагає екскурсантам установити зоровий зв'язок між музейними предметами, наприклад "твором живопису, та історичною особою, яка його написала, умовами і обставинами його створення тощо.

Розповідь на екскурсії, як правило, є доповненням до аналізу наукового матеріалу. Правильне поєднання показу і розповіді дає можливість досягти високої ефективності екскурсії.

Екскурсія — це результат двох важливих процесів: її підготовки і проведення. Підготовка екскурсії включає підбір об'єктів, матеріалів та їх вивчення. В процесі підготовки екскурсії виділяють ряд основних етапів.

Визначення мети і теми екскурсії. Мета екскурсії — це те, заради чого показують екскурсантам музейні предмети. Кожна екскурсія повинна також мати свою чітко визначену тему, яка є предметом показу і розповіді. Визначення теми становить короткий, концентрований виклад основного змісту екскурсії. Тема є стержнем, що поєднує всі об'єкти екскурсії в єдине ціле.

Підбір і вивчення різних джерел (музейних, літературних, статистичних, архівних та ін.) покликані визначити наближений обсяг фактичного матеріалу, необхідного для створення контрольного тексту, екскурсії.

Складання маршруту екскурсії. Маршрут огляду будується залежно від найбільш правильної для даної екскурсії послідовності огляду об'єктів, теми екскурсії. Основне завдання маршруту — сприяти найповнішому розкриттю теми.

Підготовка контрольного та індивідуального тексту. Складання методичної розробки.

У контрольному тексті цитати, цифри і приклади обов'язково супроводжуються індивідуальним текстом, який становить підготовлену для екскурсії розповідь. Побудова всіх індивідуальних текстів майже однакова (вступна розповідь, основна частина, висновок). Крім того, для екскурсії готуються наочні матеріали, які повинні відновити відсутні зорові ланки під час показу. Це карти, схеми, малюнки, зразки сировини і продукції підприємств, гербарії і колекції та ін.

Після підготовки контрольного тексту приступають до складання методичної розробки, яка показує, як провести дану екскурсію, як краще організувати демонстрування музейних експонатів, які методичні прийоми слід використати для того, щоб екскурсія була проведена успішно і ефективно.

На завершальному етапі підготовки екскурсії одержують відгук методиста на текст і методичну розробку і екскурсії. Відгук становить позитивну оцінку якості основних документів екскурсії, її змісту, можливе -, ті проведення на основі даного тексту і методичної розробки.

Здача екскурсії відбувається під час пробного її проведення в присутності членів шкільної музейної ради. Прийом екскурсії проводиться у формі обговорення і дискусії на розширеному засіданні музейної ради. При позитивній оцінці членів музейної ради екскурсія затверджується. Якщо екскурсію не прийнято через виявлені недоліки, то дається час на її доопрацювання.

Методика проведення екскурсій охоплює цілий ряд важливих питань, серед яких головним є вміння показати музейні матеріали, розказати про них і про події, пов'язані з ними.

Завдання екскурсовода також полягає в тому, щоб не тільки просто показати і розказати, передаючи свої знання екскурсантам, а й організувати пізнавальну, діяльність екскурсантів, їх самостійну роботу під час екскурсії.

Отже, екскурсійна методика потребує, щоб усі прийоми і способи показу на екскурсії були правильно відібрані, ретельно апробовані на практиці, критично і вимогливо оцінені.

Серед основних методичних прийомів екскурсійного показу виділяють:

попередній огляд, який дає можливість сумістити вже існуюче індивідуальне уявлення екскурсанта про конкретний експонат (об'єкт, матеріал) з тим, що в даний момент він бачить перед собою;

зоровий аналіз, що становить дослідження шляхом уявного розчленування об'єкта спостереження на складові частини з наступною їх характеристикою;

зорову реконструкцію, що означає відновлення початкового вигляду предмета, об'єкта за речовими залишками або описами;

зорове порівняння, яке побудоване на порівнянні різних явищ, предметів, об'єктів або зіставленні різних ознак, елементів одного предмета, об'єкта.

Серед інших прийомів показу на екскурсії використовують прийоми зорового монтажу, локалізації подій тощо.

Методику проведення будь-якої екскурсії побудовано на використанні ряду прийомів (видів) розповіді:

екскурсійна довідка, в якій подаються основні дані про експонат, об'єкт;

характеристика експоната, об'єкта передбачає детальніший виклад фактичного матеріалу;

прийом пояснення передбачає не тільки виклад фактичного матеріалу про події, явища, а й пояснення, чому вони виникли;

прийом літературного монтажу становить композицію з уривків різних літературних творів, документів, спогадів, що розкривають окремі питання екскурсії.

Серед інших прийомів розповіді виділяють прийоми репортажу, коментування, цитування тощо.

Крім методичних прийомів показу і розповіді, на екскурсії використовуються інші, прийоми, які допомагають краще засвоїти зміст матеріалу (наприклад, зустріч екскурсантів з учасником Великої Вітчизняної війни, що надасть екскурсії більш документованого і доказового характеру).

Таким чином, екскурсовод під час екскурсії повинен: а) допомогти екскурсантам побачити, почути і відчути все те, що має відношення до теми екскурсії; б) сприяти екскурсантам у набутті практичних навичок бачити і розуміти («читати») музейні експонати; акцентувати стійку увагу до теми, її показу і розповіді протягом усієї екскурсії.

Організація екскурсій у шкільному музеї значною мірою підсумовує працю тих, хто створював музей.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.