Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Музичне мислення , його види та якості .

Музика

17.06.2020

354

0

0

Опис документу:
Формуючи особистість, ми розвиваємо її інтелект, її індивідуальні здібності, формуємо її свідомість як регулятор поведінки та розвиваємо мислення, формуючи ядро особистості, її самосвідомість.Музичне мислення включає в себе наступні якості : відчуття, сприйняття, увага, пам'ять, уявлення, уява, мова, воля. Виділяється три види музичного мислення: композиторське, виконавське та слухацьке .
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Музичне мислення , його види та якості .

Відомий педагог Ст. Сухомлинський стверджував, що "музичне виховання - це не виховання музиканта, а передусім виховання Людини". Виходячи з його слів мета і сенс педагогіки в цілому та музичної педагогіки зокрема в даний час визначилися чітко: це формування і розвиток особистості дитини. Формуючи особистість, ми розвиваємо її інтелект, її індивідуальні здібності, формуємо її свідомість як регулятор поведінки та розвиваємо мислення, формуючи ядро особистості, її самосвідомість.

Мислення - психічний процес , завдяки йому людина відтворює предмети і явища дійсності за їхніми реальними ознаками і розкриває різноманітні зв’язки , перебуваючи в них і поза ними . Мислення дозволяє людині вивчати предмети , які збереглися в уяві , або події , що мають відбутися в майбутньому . Давно почута розмова , побачена вистава , виконана п’єса,підлягають осмисленню і людина знаходить в них те чого раніше не помічала і цей об’єкт зовсім по-новому розкривається перед нею .

Музичне мислення – це специфічний особливий вид творчого мислення, яке потребує відповідних здібностей і існує за умови , якщо закони музичної творчості і музичного сприйняття збігаються .

Музичне мислення має універсальний прояв людської діяльності:

- забезпечує адекватне сприйняття і осмислення інтонації музичної мови ;

- сприяє розвитку довільної уваги та всіх видів пам'яті;

- стимулює уяву і розвиток образної сфери людини;

- активно сприяє розвитку емоційно-вольових якостей і працездатності особистості, регуляції її поведінкових реакцій;

- бере участь у формуванні «людських цінностей». У цьому сенсі розвиток музичних здібностей стає актуальним для кожного.

Музичне мислення включає в себе наступні якості : відчуття, сприйняття, увага, пам'ять, уявлення, уява, мова, воля.

Процес розвитку інтелекту являє собою зміну трьох великих періодів, протягом яких відбувається становлення інтелектуальних структур: сенсомоторних структур, структур конкретних операцій, становлення формально-логічних операцій (за Ж. Піаже).

Їм відповідають три види мислення: наочно-дієве, наочно-образне, абстрактно-логічне.

Виділяється три види музичного мислення: композиторське, виконавське та слухацьке .

При цьому слухач буде оперувати в процесі свого музичного сприйняття уявленнями про звуки, інтонації і гармонії, гра яких пробуджує в ньому різні почуття, спогади, образи. Тут ми стикаємося з прикладом наочно-образного мислення.

Виконавець, що має справу з музичним інструментом, буде осмислювати звуки музики в процесі власних практичних дій, знаходячи найкращі способи виконання пропонованого йому нотного тексту. Так, якщо у людини при сприйнятті музики переважають психомоторні, рухові реакції, то це говорить про переважання наочно-дієвого виду музичного мислення.

Слід зазначити, що досвід, придбаний через виконання музики особливо цінний. Сухомлинський писав «Є особливі, активні, найбільш творчі ділянки мозку, які пробуджуються до життя завдяки з'єднанню абстрактного мислення і тонкої, мудрої роботи рук. Якщо такого поєднання немає, ці відділи мозку не працюють». Якщо з'єднуються зусилля розуму і рук інформація йде двома безперервними зустрічними потоками від рук до мозку і від мозку до рук.

Нарешті, композитор, бажаючи передати свої життєві враження у звуках музики, буде осмислювати їх, використовуючи закономірності музичної логіки, яка розкривається в гармонії та музичній формі. В цьому проявляється абстрактно-логічне мислення.

Досить часто поняття "музичне мислення" ототожнюється з композиторським, як найбільш творчим, продуктивним видом, відповідальним за створення нової музики. Слухацьке ж мислення виступає як більш пасивний - репродуктивний вид, пов'язаний з розумовими актами, що обслуговують сприйняття вже існуючої музики. Загальним об'єктом мислення композитора, виконавця і слухача є музичний твір. Разом з тим особливості діяльності кожного з учасників музичної комунікації пов'язані з виділенням в цьому творі специфічних предметів. Так мислення композитора концентрується на завданні створення, на основі своїх музично-образних уявлень, нотного тексту музичного твору, мислення виконавця - на завданні звукового втілення цього тексту, а мислення слухача звернено до образного сприйняття . Більше того, твори мистецтва можуть існувати тільки за умови, якщо закони музичної творчості та музичного сприйняття будуть збігатися.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.