МОНІТОРИНГ з української мови для 5 класу

Опис документу:
Питання з української мови для моніторингу знань за І семестр у 5 класі з трьома варіантами відповідей. Один варіант правильний. Набір питань, які компонуються програмою для кодування . Матерали допоможуть виявити рівень знань за І семестр 5 класу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Мониторинг

української мови для 5 класу (І семестр)

!! – питання

%= - правильна відповідь

%* - неправильна відповідь

!!Написання якого слова не відповідає нормам правопису:

%= проїздний;

%* контрастний;

%* шістнадцять.

!! У якій групі слів апостроф не вживається:

%= тьм...яний, моркв...яний, п...юре;

%*м...який, міжгір...я, з любов...ю;

% *з...їзд, об...ява, пів...яблука.

!! Які слова слід писати із префіксом ПРИ:

%= пр...вабливий,пр...кордонник, пр...грівати;

%*пр...красний, пр...мудрий, пр...добрий;

%*пр...думати, пр...святий,пр...дніпровський.

!!У яких словах у корені на місці крапок після ж, ч, ш, щ, г, к, х слід вставити букву И:

*= ж...нка, щ...тка, ч...пляти;

*% г...ркий, зач...пати, ш...сть;

*% ящ...к, к...піти, щ...рий.

!! Які три слова пишуться з подовженням:

%*волос...я, порос...я,лист...я;

%*весіл...я, дол...я, почут...я;

%=взут...я, л...ється, бе...захисий.

!! В якому випадку у словах пишеться буквосполучення ЙО:

%* мал...вничий, схвил...ваний, тр...денний;

%* зна...мий, під...мний, міл...н;

%= відво...ваний, ма...нез, ма...р.

!! Дзвінкі приголосні звуки творяться:

%*тільки шумом;

%= шумом і голосом;

%*тільки голосом.

!!До другорядних членів речення належать::

%=додатки, означення, обставини;

%*підмети присудки;

%*означення, обставини, підмети.

!!У якому рядку при переносі всіх слів враховано правила переносу:

% *сон-ний, са-джу, ко-льо-ри;

%=скрізь, Юлія, відп-ла-та;

%* паль-ма, бар'єр, оса.

!!Знайдіть іменник, який означає істоту:

%* сорочка;

%= кішка;

%* будинок;

%* хмара.

!!Знайдіть іменник, який означає неістоту:

%* лелека

%* дівчинка

%= хата

%* комашка

!!Знайдіть іменник, який пишеться з великої букви:

%* (С, с)квер;

%= (О, о)лександр;

%* (М, м)ісцевість;

%* (П, п)аркан.

!!Знайдіть іменник, який пишеться з маленької букви:

%= (К, к)раїна;

%* (П, п)ольща;

%* (Д, д)онбас;

%* (У, у)країна.

!!Знайдіть іменник, що означає назву, яка пишеться в лапках:

%= готель Україна;

%* сузір’я Риби;

%* ріка Волга;

%* Голос України;

!!Зайдіть загальну назву:

%* (Д, д)ніпро;

%* (О, о)ксана;

%* (П, п)етро;

%= (Р, р)ічка.

!!Знайдіть власну назву:

%* (О, о)зеро;

%* (С, с)обака;

%* (Д, д)митро;

%= (М, м)істо.

!!Знайдіть іменник чоловічого роду:

%* книга;

%= собака;

%* дорога;

%* суддя.

!!Знайдіть іменник жіночого роду:

%* біль;

%= путь;

%* Сибір;

%* накип.

!!Знайдіть іменник, який вживається тільки в однині:

%* вулиця;

%=тиша;

%* дівчина;

%* спідниця.

!!Знайдіть іменник, який вживається тільки в множині:

%* зустрічі;

%*сумки;

%= меблі;

%* зошити.

!! Однорідні члени речення – це:

%* члени речення, що становлять його граматичну основу;

%* усі члени речення, крім головних;

%= члени речення, які відповідають на одне й те питання та відносяться до

одного й того самого члена речення;

!! Позначте речення з однорідними членами:

%* По дорозі торохтить зима на возі (Т. Коломієць);

%= Стали білі всі доріжки вулиці дахи сади (Н. Мудрик);

%* Умостився Морозенко на столітнім дубі (В. Скомаровський);

!! Після узагальнюваного слова, що стоїть перед однорідними членами, ставиться:

%* кома;

%= двокрапка;

%* крапка з комою.

!! Позначте речення, у якому узагальнюване слово стоїть після однорідних членів речення:

%= Пісні приказки прислів’я все те вражало надзвичайним багатством жарту

гумору практичного розуму (І. Нечуй – Левицький);

%* У слові є все злагода спокій усталеність надія (П. Загребельний);

%* Звучать улюблені слова Держава Тризуб Булава! (Яр Славутич).

!! Слова із загальним значенням щодо перелічуваних однорідних членів називаються:

%=узагальнюючими;

%*вставними;

%* допоміжними.

!! У реченні Лелеки клекотали завзято і стурбовано однорідними є:

%* присудки;

%*означення;

%= обставини.

!! Текст – це:

%* декілька частин мови, зібраних в одне речення;

%* група речень, які розповідають про різні події, явища;

%= група речень, об’єднаних між собою темою, головною думкою та граматично.

!! Стилі мовлення є такі:

%* пейзаж, портрет, інтер’єр;

%= науковий, художній, розмовний;

%* розповідь, опис, роздум.

!! Типи мовлення є такі:

%* науковий, публіцистичний, художній;

%* оповідання, казка, вірш;

%= розповідь, опис, роздум.

!! Розділ науки про мову, що вивчає словосполучення і речення, це:

%= синтаксис;

%* пунктуація;

%* фонетика;

%* лексикологія.

!! Словосполучення складається з:

%* рівноправних слів;

%= головного слова і залежного;

%* поєднання самостійної частини мови з прийменником;

%* поєднання прийменників і сполучників.

!! Вкажіть, у якому рядку є тільки словосполучення:

%= зимовий сон; бачить сни; спить міцно;

%* зима настала; прийшла несподівано; зустріли радісно;

%* міцний мороз; вітри і вітренята; пильно придивлялися;

%* блискучий сніг; над деревами; прощалися з сумом.

!! Граматичну основу речення становлять:

%* означення і підмет;

%* присудок і додаток;

%= підмет і присудок;

%* присудок і обставина.

!! У реченні В колиску дар пісень тобі поклала доля (М. Рильський) граматична основа:

%* дар пісень;

%= поклала доля;

%* поклала в колиску;

%* поклала дар.

!! Другорядні члени речення – це

%* підмет, присудок, обставина;

%* означення, обставина, присудок;

%= означення, додаток, обставина;

%* підмет, додаток, присудок.

!! За метою висловлювання речення бувають:

%* розповідні, питальні, окличні;

%= розповідні, питальні, спонукальні;

%* розповідні, питальні, складні;

%* розповідні, окличні, спонукальні.

!! Речення, що має дві чи більше граматичні основи, це:

%= складне речення;

%* просте речення;

%* окличне речення.

!! Пряма мова – це:

%* приблизно передані висловлювання кількох осіб;

%* висловлювання особи, зі змінами передане від імені того, хто з нею спілкувався;

%= точно відтворене висловлювання певної особи, передане від її імені.

!! Пряма мова береться в:

%= лапки;

%* дужки;

%* тире з обох боків.

!! Репліка – це:

%* слово, що називає особу, яка бере участь у розмові;

%= слова одного з учасників діалогу;

%* прикінцеві слова кожного з учасників діалогу.

!! Фонетика – це розділ мовознавства, який вивчає:

%* частини мови;

%* будову та значення словосполучень;

%= звукову будову мови;

%* граматичну будову слова.

!! Знайдіть слово, в якому голосний позначає два звуки:

%* свято;

%* ллється;

%* кювет;

%= обклеєний.

!! Знайдіть слово, в якому приголосний позначає два звуки:

%* підземний;

%= піщинка;

%* повітря;

%* цятка.

!! Знайдіть слово, в якому ненаголошений е перевіряється наголосом:

%* левада;

%= зерно;

%* шелест.

!! Знайдіть дієслово, в якому пишеться м’який знак:

%* смієш…ся;

%= будуєт…ся;

%* хитаєш…ся;

%* дивиш…ся.

!! Знайдіть дієслово, в якому м'який знак не пишеться:

%* мовчит…;

%= сидиш...;

%* спит…;

%* носит….

!! Знайдіть слово з йо:

%* с...годні;

%= з...мка;

%* сл...за;

%* бад...рість.

!! Знайдіть слово, в якому після р ставиться апостроф: %* р...ясний;

%= бур...ян;

%* кучер..явий;

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!