Мої домашні улюбленці

Опис документу:
Заняття гуртка "Природа крізь призму англійської мови" для молодшого шкільного віку

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Заняття гуртка «Природа крізь призму англійської мови»

для молодшого шкільного віку

МОЇ ДОМАШНІ УЛЮБЛЕНЦІ

Мета: пропагувати гуманне ставлення дітей до тварин, удосконалювати вміння вихованців висловлюватися англійською мовою.

Обладнання: фотографії та малюнки домашніх тварин, мультимедійне обладнання для демонстрації деяких фотографій.

Хід заняття:

І. Організаційний момент.

Привітання. Підготовка вихованцями місця до роботи, налаштування на сприйняття навчального матеріалу.

Слайд 2

ІІ. Оголошення теми та завдань заняття.

Педагог пропонує дітям прослухати вірш, а потім сказати, про що в ньому розповідається..

Dame Trot and her cat
Sat down for a chat;
The Dame sat on this side
And puss sat on that.
Puss, says the Dam,
Can you catch a rat,
Or a mouse in the dark?
Purr, says the cat.

Педагог: Про що ми будемо вести мову на сьогоднішньому занятті? (Діти відповідають.) Так, ми поговоримо про ваших улюбленців – домашніх тваринок. Слайд 3

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Педагог: Народна мудрість стверджує: «Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина». І це правда. Знання англійської мови – не примха, а необхідність часу. Англійський потрібний при роботі на комп’ютері, при перегляді мультфільмів, які вам подобаються. Тому ми продовжуємо удосконалення знань, які ви отримуєте у школі, а також на попередніх заняттях нашого гуртка.

ІV. Актуалізація опорних знань.

Вихованці згадують ключові слова, котрі будуть використовуватися під час заняття:

- Назвати англійською мовою: кіт, собака, корова, качка, курка, папуга, гуска.

- Перекласти на українську мову: kitten (кошеня), duckling (каченя), chicken (курча), kid (козеня).

V. Опрацювання навчального матеріалу.

Вихованці розповідають про своїх тваринок. Педагог керує процесом обговорення.

DASHA (ДАША): I like domestic animals very much. On my birthday my parents presented me two parrots. They are a boy and a girl, yellow and blue. The yellow parrot is called Kesha and the blew one – Zhuzha. They are very cheerful and like to kiss each other. They are so funny! Every morning I feed them. I give them some seeds and water. They love me for that and talk to me and sing songs for me. All my family loves them very much. (Я дуже люблю свійських тваринок. І ось нарешті батьки мені подарували на день народження двох папужок. Вони були маленькі, пухнасті, жовтого та блакитного кольорів. Жовтенького папужку звати Кєша, а блакитного – Жужа. Вони дуже жваві, веселі, люблять цілувати одне одного. Які ж вони кумедні! Кожного ранку я годую їх. Я даю їм зернятко та водичку. Вони за це мене люблять, розмовляють зі мною та співають мені. Уся моя родина їх дуже полюбляє.)

VIKA (ВІКА): My favorite pet is a cat. Her name is Musya. She is very beautiful. Her eyes are green, her mouth and tongue are so tiny. She is so fluffy. I look after her. I change the sand in her box and give her some tasty food. Her favorite meal is fish. She likes to play with me. Her paws are so soft! I like my pet very much. (Моя улюблена тваринка – це кішка Муся. Вона дуже гарна. У неї зелені очі, а ротик і язичок такі маленькі. Вона дуже пухнаста. Я доглядаю за нею. Я міняю пісок у коробці і даю смачну їжу. Вона дуже полюбляє рибку. Муся любить гратися зі мною. Її лапки такі м’які! Я дуже люблю свою тваринку.)

LERA (ЛЄРА): I have some pets at home. They are Baska (a cat), Herda (a dog) and two chinchillas – Potap and Nastia. They are my good friends. I like to play with them. Herda likes to hide-and-seek. It’s very funny. Baska likes eating. She is fat. Nastia likes to look in the mirror, and Potap likes to play with Nastia’s tail. I take care of my pets. We are happy. (У мене вдома декілька тваринок. Це кішка Баська, собака Герда та дві шиншилки – Потап і Настя. Це мої хороші друзі. Я люблю гратися з ними. Герда любить гратися в схованки. Це дуже весело. Баська любить їсти. Вона дуже товста. Шиншила Настя любить дивитися у дзеркало, а Потап любить гратися з Настіним хвостиком. Я піклуюся про своїх тваринок. Ми щасливі!)

DMYTRO (ДМИТРО): My pets are two catsYaska and Susik. I like to watch them playing. They were little kittens last year. They were fluffy and funny. Now they are big and beautiful. They like to sleep on my bed and on the carpet. I give them some milk and bread. Sometimes I comb them. I like my pets very much. (Мої улюблені домашні тваринки – кішки Яська та Сусик. Мені подобається спостерігати за їх грою. Вони були пухнастими та смішними маленькими кошенятками у минулому році. Зараз це великі та гарні кішки. Вони люблять спати на моєму ліжку і на килимі. Я даю їм молоко та хлібчик. Іноді я розчісую їх. Я дуже люблю своїх тваринок.)

Фізкультхвилинка.
Stand up. Listen and repeat:
 It's fun to be this,
It's fun to be that,
То
leap like a lamb,
(Учні підстрибують, як ягня)
То
climb like a cat,
(Лізуть по дереву, як кішка)
 То swim like а fish,
(Пливуть, як рибка)
То
hop like a frog,
(Стрибають, як жабка)
То
trot like a horse,
(Ступають, як кінь)
То
jump like a dog.
(Стрибають, як песик)

VLADA (ВЛАДА): I had a dog. Its name was Ryabchik. It was my pet. It was very obedient. I fed it and played with it. We loved each other. But it died two years ago. I miss it. I’ll never forget it. (У мене був собака. Його звали Рябчик. Він був моїм улюбленцем. Він був дуже слухняним. Я годувала його та гралася з ним. Ми любили один одного. Але два роки тому він помер. Я сумую за ним. Я ніколи його не забуду.)

MYKOLA (МИКОЛА): I have a big house and a yard. Many domestic animals live there. My pet is a calf Havryusha. It is big but very young. It is only two weeks old. When it sees me it jumps and moos. I help my mum feed it. It drinks milk. Its mother is called Smuglyanka. It is a brown cow. It gives us milk. I like my animals and look after them. (У мене великі дім та подвір’я. Багато свійських тваринок живуть тут. Мій улюбленець – телятко Гаврюша. Він великий за розміром, але ще дуже маленький. Йому лише два тижні. Коли він бачить мене, він стрибає та мукає. Я допомагаю моїй мамі годувати його. Він п’є молоко. Його маму звуть Смуглянка. Це бура корівка. Вона дає нам молоко. Я люблю своїх тваринок та доглядаю за ними.)

OKSANA (ОКСАНА): A cat Fiska is my pet. It is seven years old. It is very clever and nice. It purrs when I comb it. It is very tender. Fiska likes “Kitekat”. It catches mice very well. We all love it. I look after it and play with it. (Кішка Фіска - моя улюблена тваринка. Їй сім років. Вона дуже розумна і мила. Вона мурчить, коли я розчісую її. Вона така тендітна. Фіска любить «Kitekat». Вона дуже добре ловить мишей. Ми всі її любимо. Я доглядаю за нею та граю з нею.)

MAXIM (МАКСИМ): I have many domestic animals, but my cat Gosha is my favourite. I feed it every day. It likes meat and milk. Every evening I walk with it. It doesn’t run away but likes to climb trees and plays with paper toys. We love each other. (У мене багато свійських тваринок, але мій кіт Гоша – мій улюбленець. Я годую його кожного дня. Він любить м'ясо і молоко. Кожного вечора я гуляю з ним. Він не біжить від мене, але любить лазити по деревах та гратися з паперовими іграшками. Ми дуже любимо один одного.)

VALYA (ВАЛЯ): I live in the village. We have many domestic animals in the yard: a cow, pigs, goats, dogs and cats. I help my parents look after them. They all are good but my favourite animal is a goat. Its name is Belka. It is very lively and cheerful. It likes to jump and run and play with me. It has long legs, a small tail and clever eyes. It eats grass and takes it from my hands. Belka gives tasty milk. This milk is very useful for children. I love my goat so much. (Я живу у селі. У нас багато свійських тварин на подвір’ї: корова, свині, кози, собаки і коти. Я допомагаю своїм батькам доглядати за ними. Всі вони гарні, але моя улюблена тваринка – кізочка. Її звати Білка. Вона дуже жвава та весела. Вона любить стрибати,бігати та гратися зі мною. У неї довгі ноги, маленький хвостик та розумні очі. Вона любить їсти травичку з моїх рук. Білка дає смачне молоко. Воно дуже корисне для дітей. Я дуже люблю мою кізочку.)

OLEG (ОЛЕГ): I have two parrots at home. Their names are Kesha and Masha. Kesha is green and yellow and Masha is white. They can jump, fly, talk and sing. They live in the cage. Sometimes I let them fly in the room. They are very glad. They are very cheerful. I feed them with seeds, apples and water. I like them very much and often take photographs. (У мене вдома живуть дві папуги. Їх звуть Кеша і Маша. Кеша – жовто-зелений, а Маша - біленька. Вони живуть у клітці. Я люблю спостерігати, як вони стрибають, літають, розмовляють і співають. Іноді я дозволяю їм політати по кімнаті. Вони дуже раді тоді. Я годую їх насінням, зернятком, яблучком і наливаю їм свіжої водички. Я їх дуже люблю і часто фотографуюся з ними.)

DANA (ДАНА): Last summer I went to see my granny in the village. It was very interesting there. I met many friends. I watched how to milk a cow and had some fresh milk. I played with a goat and fed it with grass. I touched tiny and fluffy chickens, ducklings, geese and kittens. It is wonderful to live in the village! I like animals, wild and domestic, very much. I have got many photos with my pets. (Минулого літа я їздила до своєї бабусі у село. Там було дуже цікаво. Я зустріла багато друзів. Я спостерігала , як доять корову, і пила парне молоко. Мені сподобалося грати з кізочкою. Я нагодувала її травичкою. А ще я торкалась пухнастих курчаток, качаток, гусеняток та кошенят. Як чудово у селі! Я дуже люблю тварин – диких та свійських. У мене багато фотокарток з тваринками.)

VІ. Рефлексія.

Педагог: Ми вели мову про наших улюбленців – домашніх тваринок. А тепер пропоную вам скласти гасло щодо захисту тварин. (Діти під керівництвом педагога складають вислів на англійській мові про захист домашніх тварин).

Слайд 4

VІІ. Підсумки заняття.

Педагог: Діти, на сьогоднішньому занятті ми говорили про ваших домашніх улюбленців – тваринок. Давайте ще раз назвемо їх імена. (Діти англійською мовою називають імена своїх домашніх улюбленців).

Педагог: А тепер станьмо в коло. Подякуємо один одному за плідну роботу, по-дружньому потиснемо руки і поаплодуємо.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
9
дн.
0
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!