! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

"МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ОСВІТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ”

Опис документу:
Анотація. У статті зроблена спроба описати соціально-філософські та організаційні аспекти моделі освітньої системи з метою сталого розвитку. Надано критичну оцінку існуючої системи освіти, показано, що сучасна освіта працює на модель нестійкого розвитку. Освіта і виховання в школі пропонується розглядати як майданчик для формування сталого способу життя з метою реалізації стратегій сталого розвитку. Пропонується перехід до нової системи освіти: освіта для сталого розвитку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Волк Н.В.

"МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ОСВІТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ”

Анотація. У статті зроблена спроба описати соціально-філософські та організаційні аспекти моделі освітньої системи з метою сталого розвитку. Надано критичну оцінку існуючої системи освіти, показано, що сучасна освіта працює на модель нестійкого розвитку. Освіта і виховання в школі пропонується розглядати як майданчик для формування сталого способу життя з метою реалізації стратегій сталого розвитку. Пропонується перехід до нової системи освіти: освіта для сталого розвитку.

Методологічною основою дослідження є діалектичний метод, як протистояння традиційної системи освіти і вимог переходу до стійкої моделі освіти. Застосовуються такі загальнонаукові методи, як абстрагування, ідеалізація, порівняння, моделювання, аналіз, синтез та ін. Рішення досліджуваної проблеми здійснюється на основі положень і висновків з досліджуваної тематики, що містяться в працях сучасних вітчизняних і зарубіжних авторів, дослідників і мислителів. Робиться висновок про необхідність і можливість створення системи освіти спрямованої на сталий інноваційний розвиток суспільства.

У сучасних соціокультурних умовах модернізація системи шкільної освіти в значній мірі визначається тим, наскільки ефективно в життєдіяльність школи вписуються інноваційні процеси. «Змінилося суспільство, змінився дитина»(Д. І. Фельдштейн). У школі необхідні системи або довгострокові ініціативи, засновані на використанні нових виховних коштів, що сприяють соціалізації дітей і підлітків і дозволяють нівелювати асоціальні явища в дитячо-юнацькому середовищі.

Інноваційний процес - це процес розвитку, об'єкт управління розвитком освітньої установи, процес розробки і освоєння нововведень (Сучасний словник іноземних мов).

Інноваційна діяльність педагога - це система взаємопов'язаних видів робіт, які забезпечують вирішення завдань інноваційного розвитку освітніх систем різного рівня за рахунок введення нового в цілі, зміст, методи і форми навчання і виховання, в організацію спільної діяльності суб'єктів освітнього процесу (В.С. Лазарєв).

При побудові виховної системи та обліку умов її реалізації ми враховуємо наявні конкурентні переваги:

  • Витоки, спадщина, традиції школи, нові творчі справи.Цілеспрямована робота з обдарованими дітьми. Досить високі результати олімпіад, інтелектуальних випробувань та творчих конкурсів всіх рівнів.

Високий рівень професіоналізму педагогічних кадрів, постійно підвищують рівень наукової та професійної підготовки.

Відкритість до інновацій, доступність і якість інформаційного забезпечення розвитку інноваційних процесів. Досвід в розробці і реалізації інноваційних програм і проектів;

Наявність межсферної взаємодії соціокультурних зв'язків;

Виховна система «Школи випереджаючої освіти» - це побудова цілісного організму, що виникає в процесі взаємодії основних компонентів виховання:

- підсистеми цілей та ідей;

- спільності людей, що реалізують цілі та ідеї;

- підсистеми діяльності, спілкування;

- фінансово-матеріальної бази;

- освоєне колективом соціальне і природне середовище.

При аналізі виховної роботи нами було виявлено такі проблеми:

- немає системи духовно-морального виховання (події носять разовий характер)

- низький рівень дитячого самоврядування

- слабо використовується проектно-дослідницька діяльність класного керівника

- слабо використовуються нові форми роботи з батьками.

Особливістю нашої школи як виховної системи є використання в її життєдіяльності інноваційних виховних комплексів, які представляють форму інтеграції виховних впливів на особистість.

Мета: побудова освітньої та виховної системи школи випереджаючої освіти, що забезпечує умови для вільного, усвідомленого самовизначення особистості на основі фундаментальних знань, досвіду творчої діяльності та міцно освоєних соціальних і громадянських компетенцій.

Щоб отримати результат, безумовно, потрібна система.

Системне управління освітою - цілеспрямована діяльність суб'єктів управління різних рівнів, що забезпечує інтеграцію всіх систем життєзабезпечення основного освітнього процесу, при якій управлінські рішення приймаються на основі врахування як безпосередніх соціально-педагогічних змін і їх наслідків, так і можливих соціально-педагогічних змін і здійснюють випереджальну реакцію на них (С.В. Наумов).

Випереджаюча освіта- мобільна переорієнтація системи шкільної освіти і виховання на підготовку випускників в швидко мінливих умовах інтенсивного розвитку соціальних і економічних процесів, готових оперативно запропонувати свою участь, відповідаючи на запити суспільства і ринку праці, здатного робити власну життєдіяльність предметом своїх перетворень (програма розвитку школи) .

Випускник школи повинен відповідати сучасним вимогам до особистості: адаптуватися до навколишнього соціокультурного середовища, до виконання загальних для суспільства соціальних функцій, до самоосвіти і самореалізації своєї особистості. У нього повинна бути вироблена своя система цінностей, адекватна загальним і особисто обраним сферам соціально корисної діяльності, індивідуальних особливостей.

В умовах масового введення інновацій наша школа будує виховну систему на основі програми розвитку школи «Школа випереджаючої освіти», де передбачається реалізація шести актуальних проектів:

1. Проект «Школа випереджаючої освіти - новий зміст» спрямований на оновлення освітньої програми школи, навчання на основі індивідуальних навчальних планів, перехід на нові освітні стандарти і створення оновленої системи навчально-виховного процесу;

2. Проект «Учитель нової формації» спрямований на формування нової позиції вчителя і професійних компетенцій, розширення його професійних ролей відповідно до місії школи;

3. Проект «Школа розвитку талантів» звернений на створення умов для раннього розкриття і розвитку здібностей, таланту кожної дитини і розробку системи педагогічного супроводу.

4. Проект «Школа свого здоров'я» націлений на виховання культури здоров'я та здорового способу життя, властивої духовно-моральної особистості через створення здоров'ярозвиваючого середовища, побудованої на основі екологічних ідей і дбайливого ставлення до природи.

5. Проект «Інфраструктура школи випереджаючої освіти» спрямований на розвиток інженерно-технологічного середовища освіти: вдосконалення матеріально-технічної бази, створення нової практики діяльності цивільних інститутів Школи.

6. Проект духовно-морального виховання «Сходинки самопізнання» (далі «Програма») спрямований на створення умов для становлення та розвитку загальнолюдської, національної та духовної культури учнів.

Звичайно, ніколи не зникне початкова функція педагога: розвивати, вчити і виховувати дітей. Але технологія цього складного процесу буде орієнтуватися на введення дитини в світ Знання, Добра і Культури. А сама дитина - це завжди світ новизни, несподіванок і унікальності. Безумовно, роль заступника директора з виховної роботи, дуже значна. Все, що ми робимо, ми робимо для дитини, і тому можемо з упевненістю сказати, що створювана система виховання в нашій школі дозволяє учням швидко адаптуватися і розвивати свої схильності і здібності. Цьому допомагає творча та інноваційна робота педагогічного колективу, який створює умови для досягнення мети школи - забезпечення різнобічного розвитку особистості кожного школяра.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн
590 грн