Модель закладу освіти "Школа - території прав людини"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МОДЕЛЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ШКОЛА – ТЕРИТОРІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ»

1. Школа, заснована на принципах прав людини, для учнів, вчителів, громади

Виходячи із розуміння, що таке права людини, можна створити атмосферу у школі, яка буде будуватися на принципах прав людини.

Якщо хочемо подивитися на школу з точки зору прав людини, треба прийняти до уваги наступні аспекти:

 • стосунки «вчитель – учень»;

 • стосунки «директор (адміністрація) – вчителі»;

 • стосунки «вчителі – батьки»;

 • стосунки «учень – учень», у тому розумінні, як впливає на ці стосунки вчитель, як реагує вчитель, адміністрація школи на випадок застосування насилля;

 • шкільне право: документи, процедури;

 • програми навчання і виховання (наявність тем, пов’язаних з навчанням правам людини);

 • територія школи та інфраструктура (наскільки умови гарантують безпеку, не принижуючи людської гідності).

Крім того, в школі реалізується право на освіту. В цьому розумінні важливими є наступні аспекти шкільного життя:

 • якість освіти;

 • рівний доступ до освіти (враховуючи й дітей з обмеженими фізичними можливостями);

 • нейтральність світогляду (необхідно показувати дітям різні думки, різні точки зору);

 • однакові критерії доступу до наступних етапів освіти;

 • відомі учасникам навчального процесу критерії оцінювання.

Таким чином, школа, заснована на принципах прав людини, включає широкий спектр аспектів її функцій, методики й задач. Про рівень уваги міжнародної спільноти говорить той факт, що Генеральна Асамблея ООН 14 липня 2005 року затвердила «Всесвітню Програму освіти в галузі прав людини». У Плані дій першого етапу даної Програми у розділі «Середовище освіти» зазначається, що «… Школа, заснована на принципах прав людини, буде забезпечувати, щоб у ній існували та ефективно діяли наступні елементи:

а) заяви стосовно політики в інтересах прав людини і положення про її здійснення в школі будуть чітко відбиватися на колективній основі і будуть включати в собі:

 • статут, який визначає права і обов’язки учнів та вчителів на основі чіткого розмежування функцій і задач;

 • правила поведінки у школі, вільній від насилля, сексуальних домагань, переслідувань і колективних покарань, включаючи процедури розв’язання конфліктів та прийняття заходів проти насилля і залякування;

 • недискримінаційну політику, що забезпечує захист всіх членів шкільної громади, включаючи питання зарахування до школи, надання стипендій, просувань по службі, заохочень, спеціальних програм, володіння правами і можливостями;

 • визнання досягнень у галузі прав людини на основі проведення урочистих заходів, нагородження і вручення призів;

б) у школі, заснованій на принципах прав людини, вчителі будуть мати:

 • чітко визначений мандат шкільного керівництва на діяльність, пов’язану з освітою в галузі прав людини;

 • освіту і можливість неперервного професійного зростання з питань, пов’язаних із змістом та методологією освіти в галузі прав людини;

 • можливості для розробки та застосування нових, прогресивних методів практичної діяльності у зв’язку з освітою в галузі прав людини;

 • механізми для обміну ефективним досвідом, включаючи сітьові зв’язки між працівниками освіти в галузі прав людини на місцевому, національному та міжнародному рівнях;

 • політику в галузі найму, утримання та просування вчителів, що відтворює принципи прав людини;

в) у школі, заснованій на принципах прав людини, учні будуть мати:

 • можливості для самовизначення, виконання відповідальних завдань та участі у прийнятті рішень з урахуванням їх віку і потенціалу зростання;

 • можливості для організації своєї власної діяльності, для презентації, забезпечення та захисту своїх інтересів;

г) буде здійснюватися взаємодія між школою, місцевими органами влади і громадою в більш ширшому розумінні, включаючи:

 • підвищення обізнаності батьків та родин про права дітей та основні принципи освіти в галузі прав людини;

 • участь батьків в ініціативах та проектах на користь освіти в галузі прав людини;

 • участь батьків у процесі прийняття рішень у школі через органи, які представляють батьків;

 • факультативні проекти і послуги учнів по здійсненню допомоги громаді, особливо у тому, що стосується питань прав людини;

 • співробітництво з молодіжними групами, громадою і місцевими органами влади з метою підвищення обізнаності і забезпечення можливостей надання допомоги учням;

 • міжнародні обміни.

Таким чином, від втілення принципів прав людини у навчальному закладі виграють всі учасники навчально-виховного процесу. Але необхідно відзначити, що отримати всі перераховані переваги можливо лише з включенням всього шкільного товариства, включаючи широку батьківську громадськість, у процес реформування школи у «Школу – територію прав людини».

Для початку визначимо програму дій:

 • створити творчу групу для координації проекту «Школа – територія прав людини»;

 • провести моніторинг дотримання прав людини в школі;

 • організувати навчальні тренінги для координації роботи групи;

 • створити клуб правових знань;

 • організувати випуск шкільного правового бюлетеня «Крок за кроком»;

 • адаптувати роботу органів шкільного самоврядування відповідно до принципів прав людини;

 • відкоригувати нормативні документи шкільного обєднання «Школяда» відповідно до міжнародних та українських документів з прав людини.

Створення навчального закладу, діяльність якого заснована на дотриманні принципів прав людини, - справа не одного року. Тут потрібна виважена позиція керівництва органу освіти, розуміння завдань педагогічним колективом, підтримка з боку батьків і громадськості. Пропонуємо фрагмент плану дій (із плану роботи школи) на початковому етапі впровадження моделі «Школа – територія прав людини».

Мета

Завдання

Заходи

Вікова категорія

Очікувані результати

Домогтися високого рівня знань учнів з прав людини, історії їх формування, механізмів захисту; сформувати навички застосовувати набуті знання для вирішення реальних життєвих ситуацій

1. Забезпечити умови вивчення Загальної Декларації прав людини, Міжнародних пактів про права людини, Європейської конвенції про захист прав людини, Конвенції про права дитини, Конституції України

- Провести навчання для вчителів школи з основних положень міжнародних і національних документів з прав людини.

- Поповнити бібліотечний фонд навчального закладу літературою з прав людини.

Учителі навчального закладу

- Сформовано уявлення вчителів про теоретичну базу знань з прав людини.

- Впровадження вчителями-предметниками елементів навчання правам людини на своїх уроках.

- Створення у бібліотеці інформаційного стенду про права людини і наявну літературу з цього питання.

- Створення електронної картотеки літератури з прав людини.

- Створення відеотеки фільмів та відеороликів на правозахисну тематику

2. Сприяти формуванню усвідомлення прав людини як основних загальнолюдських цінностей

1. Повідомлення управління освіти про початок впровадження моделі навчального закладу «Школа – територія прав людини».

2. Засідання педагогічної ради за темою: «Школа – територія прав людини».

3. Проведення загальношкільних зборів (конференції) за темою: «Впровадження принципів прав людини у навчально-виховний простір навчального закладу».

4. Випуск інформаційного бюлетеня «Школа – територія прав людини».

Учні, вчителі, батьки, громадськість

Інформування громади

3. Створити умови для набуття досвіду дії в рамках прав людини

Проведення тематичних бесід із залученням фахівців соціальних служб, служби у справах дітей, правоохоронних органі, батьків:

- «Я і моя сімя»;

- «Я і моя школа»;

- «Я і громада»;

- «Я і моє місто(село)»;

- «Я і Україна».

1-11 класи (окремо для різних категорій учнів)

Розуміння дітьми своїх прав у сімї, школі, населеному пункті, державі

4. Сприяти формуванню демократичної громадянської позиції учнівської молоді

- Моніторинг дотримання прав людини у школі.

- Перегляд тематичних фільмів та відеороликів з наступним їх обговоренням.

- Конкурс малюнків «Мої права».

- Конкурс творів «Голос дитини проти порушення прав людини».

- Тиждень правових знань.

- Виготовлення постерів навіювання «Школа – територія прав людини».

- Проведення акції «Ні – насиллю в сімї».

- Робота правового клубу, кімнати довіри.

- Зустріч з головою міста (села).

8-11 класи, батьки цих учнів, вчителі.

5-11 класи

1-5 класи

6-11 класи

1-11 класи

10-11 класи

1-11 класи

9-11 класи

Лідери учнівського самоврядування; члени ради школи

Вивчення ситуації із дотриманням прав людини у школі.

Формування навичок жити за правилами.

Формувати вміння передавати своє бачення порушення прав людини; критично ставитися до навколишнього життя.

Популяризація принципів життя за правилами. Дотримуючись прав людини.

Створення атмосфери, яка спонукає до усвідомлення необхідності дотримання прав людини.

Створення атмосфери дотримання прав людини в родинах учнів.

Отримання інформації про хід реалізації програми, надання консультацій.

Усвідомлення учнями своєї причетності до життя громади.

2. Права людини – складова частина плану роботи школи

Якщо говорити про навчання правам людини, то потрібно вести мову, щоб вони стали частиною всіх навчальних предметів і наповнювали собою увесь навчальний досвід учнів. Впроваджуючи програму «Школа – територія прав людини», передбачаємо, що переважна більшість педагогів навчального закладу поділяють ідею створення такої школи і у курс своїх навчальних предметів вводять елементи навчання правам людини. А можливість викладати елементи курсу прав людини є у багатьох традиційних навчальних дисциплін.

На уроках історії права людини можуть подавати одночасно з основним матеріалом, особливо коли мова заходить про зародження і розвиток демократичних ідей та боротьби поневолених народів за незалежність. Правознавство дає можливість вивчати з учнями не тільки права, а й обов’язки, без чого життя у світі неможливе. На уроках географії, наприклад, при вивченні населення країн можна дослідити умови виникнення голоду і бідності, а також вплив на права народів расизму, колоніалізму та ставлення до національних меншин і жінок. У суспільствознавстві («Людина і суспільство», «Людина і світ») можна досліджувати соціальну нерівність та її причини, корисним для актуалізації питань про права людини можливе під час обговорення ставлення суспільства до дисиденства. Знання мови можна використовувати для ознайомлення учнів із цікавими актуальними подіями, що відбуваються в інших країнах; крім того, уроки іноземної мови дають можливість листуватися з іноземними ровесниками (як звичайною поштою, так і електронною), таким чином дізнаючись про політичні системи, актуальні соціальні проблеми, ставлення до меншин, а також з’ясувати будь-яке питання стосовно прав людини у цій країні, так би мовити, з «першоджерела». Учитель математики може продемонструвати учням, як треба критично аналізувати статистичні дані, що зявляються на сторінках газет, бо статистику часто використовують, щоб приховати порушення прав людини, до того ж статистика надає можливість також виявити ці порушення. Поезія і проза є благодатними джерелами для поглибленого пізнання порушень прав людини і їх захисту; історична література надає чудову можливість учителям історії та літератури працювати спільно, щоб зробити права людини зрозумілими учням. Добру можливість включити елементи курсу прав людини дає вивчення проблем здорового способу життя на уроках «Основ здоровя» (наприклад, кожен має право на медичне обслуговування, але разом з тим і обов’язок піклуватися про своє здоровя і здоровя інших людей).

Разом з тим останнім часом інваріантна частина навчальних планів збагатилася предметами громадянської освіти («Етика», «Правознавство. Практичний курс», «Я і Україна. Громадянська освіта»), крім того існують навчальні курси, які можна вводити до варіативної частини («Ми – громадяни України», «Вчимося бути громадянами» «Права людини», «Громадянська освіта: основи демократії», «Мистецтво жити в громаді» тощо). Але сама атмосфера поваги до прав людини створюється не тільки навчальною діяльністю, а, переважно, всім життям шкільної громади. Тобто ця тема наскрізно проходить через увесь план роботи навчального закладу. До того ж слід враховувати, що формування правової культури через вивчення прав людини, передбачає ознайомлення школярів з основними цінностями демократичного громадянства, що теж впливає на планування роботи школи загалом і конкретного педагога.

Зупинимося на деяких фрагментах Робочого плану навчального закладу, який реалізовує модель «Школи – території прав людини».

Виховна частина плану передбачає вирішення таких завдань:

 • сприяти усвідомленню значимості кожної особи в житті громади на прикладі сім’ї, класу, неформальної групи, шкільного самоврядування, місцевої територіальної громади;

 • ознайомити учнів з основами законодавства України стосовно життя в громаді, державі, суспільстві;

 • забезпечити розуміння і засвоєння школярами основних цінностей і понять громадського життя;

 • розвивати в учнів навички соціальної активності, бажати брати участь у суспільно-корисній діяльності школи, місцевої громади;

 • стимулювати прагнення учнів до активних громадянських дій.

Цикли виховних годин:

Клас

Змістовні концентри

Я - людина

Я – член сімї

Я – учень школи

Я і друзі

Я у місцевій громаді

Я – громадянин України

Я – громадянин світу

1-4

Хто я?

Я в сімї

Я - школяр

Хто такий друг?

Це моя вулиця

Моя Україна

Гостинність

5

Мої потреби

Моя роль в сімї

Моя школа

Правила товаришування

Хто я на моїй вулиці?

Я - громадянин

Вибери тварину

6

Я і ми

Що таке сімя?

Школа, в якій ми навчаємося

Дружба – це …

Місцева громада

Населення чи громада

Толерантність

7

На шляху до успішного спілкування

Родина

Чи легко бути лідером?

Дружба – це …

Сусіди

Україна – наш спільний дім

Сходинки взаємин

8

Як жити мирно? Як поводитися в конфліктній ситуації?

Родинні традиції

Однокласники

Розваги та відпочинок

Добросусідство

Від громади до громадянського суспільства

Сторонні спостерігачі?

9

Як толерантно сперечатися?

Родинні реліквії

Школа.

Школа як громада

Правопорушення

Громада та лідер

Зроби свій вибір сам

Права людини: історія та сучасність

10

Вміння висловлюватися, переконувати.

Як виникають стереотипи?

Я в сімї. родині

Як зробити школу кращою?

Алкоголь, тютюн, наркотики

Що таке громада?

Кому належить влада в демократичній державі?

Дискримінація

11

Як впливає інформація на поведінку людей?

Батьки та діти

Демократія починається зі школи

Обери Друга

Хто справжній господар у місцевій громаді?

Як я можу впливати на вирішення проблем громади?

Як громадяни захищають свої права?

Для чого і як громадяни об’єднуються?

Євроклуби в Україні.

Волонтерство

Форми виховної роботи з учнями:

 • правовий факультатив «Правова абетка» (для початкових класів);

 • акція для молодших школярів «Подаруй закладинку» (телефон довіри);

 • ранок «В гостях у мадам Декларації» (для 3-4 класів);

 • календар в малюнках «Промінчик знань» (для 1-4 класів);

 • конкурси малюнків «Моє право на …» (для 1-4 класів);

 • фестиваль ілюстрованих міні-творів «Мої права» (для 3-4 класів);

 • фестиваль колажів «В об’єктиві права» (для 5-9 класів);

 • акція «Пишемо книгу про права людини» (для 10-11 класів);

 • наукова конференція для старшокласників «Еволюція прав людини»;

 • відео лекторій «Вікна прав людини» (для 8-10 класів);

 • тренінг «Як захистити свої права» (для 9-11 класів);

 • дискусійно-агітаційний клуб «Імунітет» (для старшокласників);

 • правова консультація «Школа – територія довіри».

Ясна річ, що це – далеко неповний перелік виховних і навчальних заходів, які можна проводити у школі, впроваджуючи ідею створення навчального закладу, діяльність якого будується на принципах дотримання прав людини.

3. Конституція Школи

Ефективним інструментом для побудови «Школи – території прав людини» є конституція (основний закон) школи, але за умови його детального обговорення всіма учасниками навчально-виховного процесу та прийняття на загальношкільних зборах або загальношкільній конференції.

Завдання конституції:

- документальне оформлення переліку базових прав та обов’язків всіх учасників навчально-виховного процесу;

- створення надійних та ефективних механізмів захисту прав всіх учасників навчально-виховного процесу;

- створення умов для повного та гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу;

- прописати шляхи вирішення складних питань шкільного життя, дотримуючись прав людини;

- побудова моделі школи на зразок європейської школи майбутнього.

Принципи, покладені за основу:

- відповідність нормам міжнародного та національного права в царині прав людини;

- відповідність гуманістичним принципам та загальнолюдським цінностям;

- дитиноцентризм.

Учасники семінару навчального курсу, на якому розглядалися шляхи запровадження моделі «Школи – території прав людини» у практику навчально-виховного простору запропонували деякі фрагменти конституції – основного закону життя школи, побудованої на принципах дотримання прав людини.

Права учнів:

1. Всі учні є вільними та рівними у своїй гідності та правах.

2. Кожен учень має право на освіту та відпочинок.

3. Кожен учень має право на захист від проявів дискримінації.

4. Кожен учень має право на захист від будь-яких проявів насилля, на повагу до його гідності.

5. Кожен учень має право на рівний доступ до засобів навчання.

6. Кожен учень має право на розвиток своєї особистості та реалізацію своїх творчих здібностей та інтересів.

7. Кожен учень має право на вільне волевиявленні. Свободу слова.

8. Кожен учень має право на свободу світогляду і віросповідання.

9. Кожен учень має право на участь у діяльності органів шкільного самоврядування, має право обирати їх і бути обраним до них.

10. Кожен учень має право безпечне перебування на території навчального закладу.

11. Кожен учень має право на забезпечення здоровя та медичну допомогу.

12. Кожен учень має право на соціальний захист.

13. Кожен учень має право на кваліфіковану допомогу педагогічних та інших працівників навчального закладу.

14. Кожен учень має право на отримання інформації щодо себе та іншої інформації, яка не є конфіденційною.

15. Кожен учень має право на змістовне дозвілля та участь у позаурочному житті навчального закладу.

16. Кожен учень має право на приватне життя.

Права вчителів:

1. Кожен вчитель має право на захист власної гідності.

2. Кожен вчитель має право на безпечні умови праці та сучасне матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.

3. Кожен вчитель має право на гідну винагороду за якісну працю.

4. Кожен вчитель має право на повне тижневе навантаження.

5. Кожен вчитель має право на вільний вибір програм, форм, методів навчання для забезпечення державного стандарту освіти.

6. Кожен вчитель має право на створення власної авторської програми.

7. Кожен вчитель має право на відпочинок, оздоровлення, професійну реабілітацію.

8. Кожен вчитель має право на заохочення за творчу самовіддану працю.

9. Кожен вчитель має право на самостійний вибір форм підвищення професійної майстерності.

10. Кожен вчитель має право на забезпечення методичними фаховими інформаційними матеріалами.

11. Кожен вчитель має право на приватне життя.

12. Кожен вчитель має право обирати та бути обраним до органів шкільного самоврядування.

13. Кожен вчитель має право на надання платних додаткових освітніх послуг.

14. Кожен вчитель має право ініціювати розгляд питання про відзначення кращих учнів, інших учасників навчально-виховного процесу.

Права адміністрації (керівника):

1. Право здійснювати загальне керівництво навчальним процесом.

2. Право самостійно підбирати педагогічних працівників та обслуговуючий персонал.

3. Право здійснювати матеріальне заохочення учасників навчально-виховного процесу.

4. Право вносити кошторис витрат навчального закладу на затвердження його Радою школи.

5. Право притягнення до відповідальності за невиконання функціональних обов’язків всіх працівників навчального закладу.

6. Право на відпочинок.

7. Право на достойне матеріальне забезпечення.

Права батьків:

1. Право на вільний доступ до інформації що стосується навчального закладу та навчально-виховного процесу.

2. Право на повагу до власної гідності.

3. Право на участь у діяльності органів шкільного самоврядування.

4. Право на отримання інформації щодо власної дитини.

5. Право на захист інформації щодо своєї дитини та родини.

6. Право на створення безпечного середовища для розвитку дитини.

7. Право вибору та впровадження факультативів та гуртків для розвитку здібностей дитини.

8. Право відвідувати уроки та виховні заходи.

9. Право вибору мови навчання дитини при вступі до навчального закладу.

10. Право вимагати від адміністрації школи зустрічі з класним керівником, іншими педагогічними працівниками навчального закладу.

4. Модель навчального закладу «Школа – територія прав людини».

Результатом роботи учасників семінару навчального курсу «Школа – територія прав людини» стала розробка моделі навчального закладу, побудованого на дотриманні принципів прав людини.

1. Політика.

Політика навчального закладу «Школа – територія прав людини» спрямована на впровадження та розповсюдження в соціумі ідей, задач та принципів, закладених у міжнародних та національних нормативних документах з прав людини. Дана політика заснована на засадах участі у взаємовигідних стосунках зі всіма зацікавленими суб’єктами навчально-виховного процесу та забезпечує виконання міжнародних договірних зобов’язань і норм національного законодавства стосовно впровадження і розвитку якісної освіти з прав людини (зафіксовані Загальною Декларацією прав людини, Міжнародними пактами, Конвенцією про права дитини, Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами).

Позитивний результат діяльності «Школи – території прав людини» сприятиме впливові на освітню політику регіону в сфері реалізації прав людини.

2. Здійснення політики.

Ефективність здійснення політики впровадження моделі навчального закладу - «Школа – територія прав людини» залежить від стратегічного використання ресурсів та механізмів віх застосування і залучення до продуктивної діяльності.

Ресурси

Механізми

Статут навчального закладу

Аналіз змісту, внесення змін і доповнень відповідно до принципів прав людини

Колективний договір

Загальношкільна конференція

Прийняття рішень, рекомендацій

Педагогічна рада

Творча група вчителів

Методичний супровід програми «Школа – територія прав людини»

Відділ освіти (орган освіти місцевої державної адміністрації чи виконавчого комітету ради)

Направлення повідомлення, звернення від навчального закладу про план дій

Інститут післядипломної освіти

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема, у сфері прав людини

Громадські організації

Співпраця з навчальним закладом, участь у реалізації проектів різного рівня

Методичний кабінет відділу освіти

Вивчення, впровадження, розповсюдження ефективного досвіду

Методичне інформаційне забезпечення

Моніторинг, відбір, поповнення інформаційної бази

Учні

Робота органів самоврядування

Батьки

Батьківські збори, батьківський «всеобуч»

3. Навчальна атмосфера.

Створення комфортних умов для перебування на території навчального закладу та прилеглих ділянках під час навчально-виховного процесу сприятиме встановленню творчої навчальної та робочої атмосфери у закладі.

Для цього забезпечено:

 • безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;

 • гаряче, якісне харчування учнів та працівників школи;

 • екологічно чиста питна вода;

 • спеціальні засоби для людей з обмеженими можливостями;

 • засоби гігієни у місцях загального користування;

 • технічні засоби у навчальних кабінетах;

 • комп’ютерна та оргтехніка для функціонування шкільних засобів масової інформації (газета, телецентр, радіо).

Обладнано:

 • зони відпочинку для учнів, вчителів, інших працівників навчального закладу;

 • спортивні майданчики на території школи.

Організовано:

 • роботу соціально-психологічної служби;

 • функціонування і діяльність кімнати довіри.

Чітко регламентовано функціональні обов’язки всіх учасників навчально-виховного процесу, посадових осіб, органів шкільного самоврядування тощо.

Створення сприятливих умов для розвитку мережі гуртків, студій, творчих обєднань.

Важливим фактором для створення комфорту всім учасникам навчально-виховного процесу є збереження конфіденційності приватної інформації, яка стосується медичного та психічного здоровя людини, особових справ учителів та учнів. Разом з тим необхідно забезпечити вільний доступ до інформації загального користування.

4. Викладання та навчання.

Навчальний процес передбачає здійснення наступних заходів:

 • проведення моніторингу навчальних програм;

 • проведення моніторингу на відповідність стандартам прав людини навчальних посібників та підручників;

 • розробка та систематизація рекомендацій щодо впровадження питань з вивчення прав людини до базових навчальних предметів;

 • розробка та впровадження в навчально-виховний процес спецкурсів, гуртків та факультативів;

 • включення до річного плану роботи школи заходів щодо формування, розвитку та застосування знань, умінь, навичок з прав людини;

 • співпраця з недержавними організаціями;

 • проведення правових лекторіїв для батьків;

 • залучення волонтерів та батьків для здійснення додаткових освітніх послуг.

5. Освіта і професійне зростання шкільного персоналу.

Впровадження моделі «Школа – територія прав людини» передбачає безперервність процесу навчання для педагогічних працівників, бо учитель, який навчає сучасну молодь, сам повинен бути обізнаним у сучасних освітніх і загальнокультурних тенденціях та володіти новими технологіями. Для цього пропонуються наступні шляхи реалізації принципу неперервності освіти:

 • розробка та реалізація програми з підвищення культури прав людини;

 • підвищення професійної кваліфікації вчителів через проходження курсів при інститутах післядипломної освіти;

 • участь педагогічних працівників у тренінгах, семінарах, «круглих столах» тощо;

 • участь у засіданнях педагогічної ради;

 • співпраці з недержавними організаціями через участь у різних проектах;

 • спільні засідання з фахівцями правозахисної сфери;

 • співпраця із засобами масової інформації різного масштабу;

 • вивчення ефективного досвіду інших навчальних закладів (регіонального, республіканського, міжнародного);

 • вдосконалення знань через ознайомлення з методичною літературою з даної тематики, створення електронної бібліотеки, фільмотеки.

Створивши школу, засновану на дотриманні принципів прав людини, досягаємо такого стану комфортності у закладі для всіх учасників навчально-виховного процесу, яку відчуває будь-яка стороння особа, котра потрапляє на його територію.

Індикатори стану дотримання прав людини

Що ми БАЧИМО у школі,

яка є територією прав людини?

Що ми ЧУЄМО у школі,

яка є територією прав людини?

1. Символіка: державна, шкільна.

2. Наявність пандусу.

3. Спеціальні засоби для людей з обмеженими фізичними можливостями.

4. Рекреаційні зони для учасників навчально-виховного процесу (наприклад, лавки в коридорах та на подвірї школи).

5. Банери, постери.

6. «Календар прав людини».

7. Інформаційні стенди.

8. Чергові учні, учителі.

9. «Скринька довіри».

10. Статут школи.

11. Охорона.

12. Освітня концепція.

13. Шкільна газета.

14. Кабінет шкільного омбудсмана.

15. Кабінет для роботи органів самоврядування.

16. Виставки творчих робіт (не обов’язково тільки учнівські)

17. Адекватна реакція на появу сторонньої людини у навчальному закладі.

18. Таблички з назвами кабінетів.

1. Шкільне радіо, телебачення.

2. Вітання.

3. Дружній діалог у класі (учитель – учень, учитель – батьки, учень – учень).

4. Хід дискусії у навчальних кабінетах.

5. Конструктивний діалог у кабінеті директора, учительській.

6. Хід засідання у кімнаті органу шкільного самоврядування.

7. Розмови у коридорах та на подвірї школи між учнями, іншими учасниками навчально-виховного процесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Буров С. Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини»: Другий етап плану дій (2010-2012). // Права людини. Громадянська освіта (Бюлетень Харківської правозахисної групи). - 2010. - № 30. - С. 2-10.

2. Вступ до прав людини. – Коледж Атіка при Сіракузькому університеті. - 48 с.

3. Громадянська освіта у системі роботи класного керівника: Методичний посібник з громадянського виховання для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також пропедевтичні заняття для початкової школи. / За ред. П.В. Вербицької. – Львів: ЗУКЦ, 2009. – 210 с.: іл.

4. Енвер Джуліман та Лілліан Юрт. Навчання молоді правам людини. Посібник для організаторів освітніх заходів з прав людини для молоді. / За ред. С. Бурова, К. Рєуцького. – Харків: Права людини, 2009. – 156 с.

5. Перші кроки: Посібник для початкового вивчення прав людини. – Дрогобич, 1997. – 204 с.

6. Первые шаги: Начальный курс обучения правам человека. Учебное пособие. – Издание второе, дополненное. – Москва: Права человека, 2006. – 208 с.

7. Ратушняк С.П. Правознавство: словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. -144 с.

8. Святокум О. Безперервна правова освіта як чинник формування громадянськості школярів //Джерело педагогічної майстерності. – 2005. - № 1(33). – С.15-18.

Навчальний курс

«ШКОЛА – ТЕРИТОРІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ»

1-й семінар

18-22 листопада 2009 року

(селище Зазимя, Київська область)

Матеріали семінару

2-й семінар

21-27 березня 2010 року

(місто Чернігів)

Матеріали семінару

Представники шкіл України –

учасники навчального курсу

«Школа – територія прав людини»

 1. Ліцей № 22 м. Чернігова;

 2. Чернігівський обласний педагогічний ліцей;

 3. Севастопольська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22;

 4. ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 м. Марганцю Дніпропетровської області;

 5. Луганська ЗОШ І-ІІІ ст. № 28;

 6. Перша міська гімназія м. Черкаси;

 7. Ялтинський НВК «Райдуга»;

 8. Зачепилівський ліцей ( сел. Зачепилівка Харківської області);

 9. Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5;

 10. ЗОШ І-ІІІ ст. селища Фабричне Луганської області;

 11. ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Антрацит (Луганська область).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!