МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ «Європейська співдружність »

Опис документу:
Успіх українського державотворення залежить насамперед від рівня державного розвитку її громадян. Плекання державних потреб особистості які впливають на спосіб життя, ціннісні орієнтації, мотиви, інтереси та ідеали, активне ставлення до навколишньої дійсності, - це одне із пріоритетних завдань освіти і виховання підростаючого покоління. Розвиток освітньо – виховного процесу настільки стрімкий, що будь-який навчальний заклад не буде розвиватися, обмежуючись лише власною діяльністю.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЦПО «СОНЯШНИК»

м. БІЛА ЦЕРКВА УКРАЇНА

ГІМНАЗІЯ№1 ім. ПОЛЬСЬКИХ ОЛІМПІЙЦІВ

м. СКОКІ РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ

«Європейська співдружність »

(Створення освітньо – виховної системи культурологічного розвитку дітей

та учнівської молоді України та Республіки Польща)

КООРДИНАТОРИ ПРОЕКТУ:

УКРАЇНА

1.БОБЛО ЛЮБОВ ПАВЛІВНА,керівник гуртка методист Центру позашкільної освіти «Соняшник» м. Біла Церква

РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА

1.dyr. WIESTAW SIERZCHUTA

Gimnazjum 1im. Polskich Olimpijczykow w Shonach

2. koordynator WIESTAWA SURDYN FERTCH – nauczyciel metodyk

2020 рік

Актуальність проблеми

Успіх українського державотворення залежить насамперед від рівня державного розвитку її громадян. Плекання державних потреб особистості які впливають на спосіб життя, ціннісні орієнтації, мотиви, інтереси та ідеали, активне ставлення до навколишньої дійсності, - це одне із пріоритетних завдань освіти і виховання підростаючого покоління. Розвиток освітньо – виховного процесу настільки стрімкий, що будь-який навчальний заклад не буде розвиватися, обмежуючись лише власною діяльністю.

Саме тому інтеграція у світовий освітній простір, зокрема європейський, є важливим завданням позашкільного навчального закладу, що прагне до постійного оновлення, вдосконалення педагогічної та методичної діяльності.

Відрадно, що українську систему освіти шанують за межами нашої країни, педагоги зарубіжжя досить часто не лише діляться з нами своїм досвідом, а й черпають інноваційні технології та методи навчання і виховання в Україні.

У зв’язку з цим педагогічний колектив Ц П О «Соняшник» спрямовує свою діяльність на розширення географії міжнародних зв’язків з навчальними закладами, громадськими організаціями Республіки Польща.

Дане співробітництво дозволить інтегруватися у європейський освітній простір, налагодити взаємовигідні зв’язки із польськими навчальними закладами, педагогами та науковцями і в такий спосіб піднятися на якісно новий рівень власного досвіду.

Концептуальні засади проекту

Комплексний освітній, культурологічний розвиток дітей та підлітків має здійснюватись за умови інтеграції зусиль всіх навчальних та соціокультурних систем, зацікавлених у формуванні в підростаючого покоління моральних, естетичних, духовних ідеалів, ціннісних орієнтацій, у розвитку різних напрямів позашкільної освіти та освітніх закладів інших країн у розширенні меж їх діяльності.

Основна питома вага в реалізації проекту « Європейська співдружність» лягає на ЦПО «Соняшник» м. Біла Церква, на керівників гуртків практично - творчого, пізнавального спрямування, керівників мистецьких колективів закладу, організаторів туристсько-краєзнавчої та етнографічної діяльності.

Координаторами проекту виступають: ЦПО «Соняшник» м. Біла Церква, Україна та

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Республіка Польща м . Скокіта Познань.

Вирішальним у створенні умов міжнародної співпраці має стати таке освітнє, художньо-творче середовище, що дає змогу забезпечувати однакові можливості для розвитку пізнавальної діяльності всіх вихованців, активного застосування їх потенційних здібностей, самовизначення та самореалізації у соціумі.

Комплексний культурологічний розвиток дітей та підлітків має реалізуватися в процесі:

 • організації виставок, конкурсів, екскурсій, зустрічей, пізнавально- розважальних програм, дискусій, занять у гуртках;

 • через систематичні проведення майстер– класів різних напрямів: естетичного, декоративно-вжиткового, туристсько – етнографічного;

 • організацію мистецьких заходів у позашкільних та культурно-освітніх закладах України та Польщі,

 • напрацювання і впровадження педагогами обох країн позитивного досвіду і нових технологій навчання та виховання дітей та учнівської молоді;

 • безпосереднє міжнародне партнерство, що відкриває нові перспективи розвитку та модернізації позашкільної освіти, яким сприяють безпосередні контакти, співпраця, обмін досвідом;

 • у процесі творчого пізнання через цілеспрямоване відвідування міст Республіки Польщі та участь у різноманітних програмах і проектах.

Мета і завдання проекту.

 1. Створення у закладах освіти України та Польщі (Ц ПО«Соняшник» м. Біла Церква та гімназія №1 ім. Польських Олімпійців м. Скокі та Познані) культурологічного, полі художнього середовища з використанням творчої пізнавальної діяльності дітей, підлітків, молоді та педагогів.

 2. Створення умов для міжнародних обмінів педагогічним досвідом між освітянами.

 3. Формування в учнів ціннісного ставлення до світу, мистецтва, до традицій та культурної спадщини народів України і Польщі, здатності сприймати і примножувати дані цінності через власний досвід.

 4. Виховання свідомої особистості з почуттям власної гідності, орієнтацією на кращі зразки європейської та національної культури, здатної до творчого мислення, саморозвитку і самореалізації.

 5. Залучення дітей та педагогічних колективів до скарбів європейської та національної культури у сфері вивчення іноземних мов, усіх видів мистецтва, художніх промислів, звичаїв, обрядів, традицій.

 6. Забезпечення реального входження учасників проекту у міжнародне освітнє співтовариство.

Інтеграція зусиль освітніх та соціокультурних систем,

що сприяють реалізації проекту

 1. Загальноосвітні навчальні заклади, гімназії, дошкільні навчальні заклади.

 2. Позашкільні навчальні заклади освіти та громадські організації.

 3. Історико - краєзнавчі музеї, виставкові зали, бібліотеки.

 4. Центри культурних зв’язків, товариство охорони пам’яток історії та культури, товариства культури національних меншин.

 5. Культурно-мистецькі об’єднання, спілки, фонди, благодійні організації.

 6. Регіональні, національні та міжнародні засоби масової інформації.

Шляхи реалізації проекту

 1. Організаційно-методичне забезпечення:

 • залучити педагогів – учасників проекту до створення авторських програм художньо-естетичного спрямування;

липень – серпень2019

 • провести моніторинг соціокультурних потреб дітей та молоді, їх художніх інтересів та ставлення до мистецтва;

вересень 2019

 • об’єднати зусилля всіх соціокультурних систем м. Білої Церкви та гміни Скокі для формування духовної культури дітей та молоді;

вересень - жовтень 2019

 • організувати вивчення досвіду роботи закладів освіти та дитячих художніх самодіяльних колективів м. Білої Церкви та м. Скокі;

серпень – жовтень 2019

 • організувати поїздки обдарованих вихованців Ц ПО«Соняшник» в кількості 16 осіб у супроводі 4-х педагогів у м. Скокі в період канікул

 1. Форми організації художньо-естетичного виховання дітей та молоді:

 • створити дитячу картинну галерею робіт українських та польських дітей у м. Біла Церква та м. Скокі;

2020 протягом року

 • систематично проводити персональні виставки робіт юних художників та рукомитців – вихованців ЦПО «Соняшник» та гімназії №1 м. Скокі;м. Познань.

вересень 2019- червень 2020р.р.

 • створити віртуальну виставку робіт вихованців гуртків та студій ЦПО «Соняшник» на порталі закладу

вересень грудень2019 2020

 • провести віртуальний конкурс через мережу Інтернет з участю школярів м. Біла Церква та м. Скокі на тему: «Європа, про яку я мрію»; Січень лютий 2020

 • організувати віртуальний фотоконкурс «Юність України та Польщі»;

лютий2020

Очікувані результати

Реалізація проекту передбачає:

 1. Розширення мережі гуртків та об’єднань у ЦПО «Соняшник» за напрямками міжнародної співпраці;

 2. Створення єдиної виховної системи через інтеграцію діяльності закладів освіти м. Біла Церква та м. Скокі;

 3. Підвищення якості освітньо-виховної діяльності гуртків через поширення прогресивного міжнародного досвіду в галузі позашкільної та неформальної освіти;

 4. Налагодження безпосередніх контактів, партнерських зв’язків між ЦПО «Соняшник», гімназією №1 м. Скокі та неформальними молодіжними об’єднаннями Польщі;м Познань.

 5. Зростання рівня професіоналізму педагогів щодо успішної реалізації європейських освітніх проектів та програм.

 • 14.04.2020
 • Позашкільна освіта
 • 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, Дорослі
 • Інтерактивні матеріали
 • 42
 • 0
 • 1
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
0
міс.
2
5
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!