Міні-конспект уроку «Завершення Великої французької революції кінця XVIII ст.» (Всесвітня історія, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до кожного уроку всесвітньої історії в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу всесвітньої історії для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі всесвітньої історії для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 3. Завершення Великої французької революції
кінця XVIII ст.

Мета: сформувати в учнів уявлення про Францію у період революційних подій
кінця XVIII ст.; створити умови для розуміння причин встановлення та падін-
ня якобінської диктатури; розглянути реформи якобінців; установити зв'язок
між ідеями Просвітництва та революційною диктатурою; охарактеризувати со-
ціально-економічну політику якобінців, суспільно-політичне життя Франції піс-
ля термідоріанського перевороту; розвивати вміння давати оцінку якобінській
диктатурі, політиці Директорії, висловлювати власну думку щодо революцій-
ного терору.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи.

Тип уроку: комбінований.

Поняття та назви: якобінська диктатура, національний Конвент, революційна дик-
татура, санкюлоти, термідоріанський переворот, Директорія.

Основні дати та події: 22 вересня 1792 р. — проголошення Франції республікою;
27 липня 1794 р. — термідоріанський переворот; 22 серпня 1795 р. — при-
йняття Конституції, передача повноважень Директорії; 9 листопада 1799 р. —
переворот 18 брюмера і встановлення Консульства.

Історичні постаті: М. Робесп'єр, Ж.-П. Марат, Ж. Ж. Дантон, Наполеон Бонапарт.

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті кордони країн Євро-
пи наприкінці Х
VIII— на початку XIX ст., походи Наполеона, місце основних
битв; тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття й терміни; характе-
ризувати соціально-економічну політику якобінців, суспільно-політичне життя
Франції після термідоріанського перевороту; встановлювати зв'язок між ідея-
ми Просвітництва та революційною диктатурою; давати оцінку якобінській
диктатурі, політиці Директорії; висловлювати власне судження про револю-
ційний терор.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.

  1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдань підручника. 2. Опитування. 3. Виконання тесто-
вих завдань.

ІУ ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.

Вивчення нового матеріалу за планом

1. Повалення монархії та встановлення республіки. 2. Встановлення
якобінської диктатури. Політика якобінців. 3. Термідоріанський режим.
4. Війни Директорії. Переворот 18 брюмера. 5. Підсумки та історичне зна-
чення Великої французької революції кінця XVIII ст.

Розглянути хід подій, які привели до встановлення республіки у Фран-
ції. Пояснити термін «терор».

Обговорити питання політики якобінців та встановлення якобінської
диктатури. Звернути увагу на роль Робесп'єра.

Пояснити причини термідоріанського перевороту, переходу влади та
основні кроки Директорії.

Розповісти про війни, які вела Франція часів Директорії, — перебіг
подій, походи та супротивники Франції. Охарактеризувати причини пере-
вороту 18 брюмера та визначити роль Наполеона Бонапарта.

Підвести підсумки та показати історичне значення Великої французь-
кої революції кінця XVIII ст.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника. 2. Робота з візуальними джерела-
ми (ілюстрації підручника). 3. Робота з історичною картою.

VI ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте матеріал § 3. 2. Виконайте завдання підручника. 3. Творче завдання: складіть порівняльну таблицю діяльності Наполеона Бонапарта та Гая Юлія Цезаря.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!