• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Всесвітня історія
  • Міні-конспект уроку «Спроби модернізації Османської імперії. Молодотурецька революція 1908 р. Спроби модернізації Персії (Ірану). Революція 1905—1911 рр.» (Всесвітня історія, 9 клас)

Міні-конспект уроку «Спроби модернізації Османської імперії. Молодотурецька революція 1908 р. Спроби модернізації Персії (Ірану). Революція 1905—1911 рр.» (Всесвітня історія, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку всесвітньої історії в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу всесвітньої історії для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі всесвітньої історії для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 29. Спроби модернізації Османської імперії.
Молодотурецька революція 1908 р. Спроби модернізації
Персії (Ірану). Революція 1905—1911 рр.

Мета: сформувати в учнів уявлення про Османську імперію та Іран у другій по-
ловині XIX — на початку ХХ ст.; аналізувати причини й наслідки реформ
в Османській імперії та Ірані в другій половині XIX — на початку ХХ ст.; роз-
глянути причини, перебіг подій й наслідки революцій в Османській імперії та
Ірані на початку ХХ ст.; охарактеризувати особливості бахаїзму; порівняти
Османську імперію та Іран наприкінці XIX — на початку ХХ ст.; розвивати
в учнів уміння оцінювати діяльність провідних держав, висловлювати власну
думку щодо впливу релігії на державу.

Обладнання: підручник, карти світу, Малої та Передньої Азії.

Тип уроку: комбінований.

Поняття та назви: Танзімат («Реорганізація»), «нові османи», молодотурки, пан-
тюркізм, бехаїзм, енджумени, федаїни.

Основні дати та події: 1878 р. — банкрутство Османської імперії, 1908 р. — Мо-
лодотурецька революція, 1905—1911 рр. — Іранська революція.

Історичні постаті: Абдул-Гаміда II, Мехмед II, Тагі-хан (емір Нізам).

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Османської
імперії та Ірану (Персії), події, пов'язані з революціями; тлумачити, співвідно-
сити та застосовувати поняття й терміни; характеризувати особливості баха-
їзму; аналізувати причини, перебіг подій і наслідки революцій в Османській
імперії та Ірані на початку ХХ ст.; визначати причини й наслідки реформ
в Османській імперії та Ірані в другій половині XIX — на початку ХХ ст.; да-
вати оцінку діяльності провідних держав; висловлювати власну думку.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.

  1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка виконання завдань підручника. 2. Опитування. 3. Вико-
нання тестових завдань.

М ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.

Вивчення нового матеріалу за планом

1. Османська імперія в XIX ст. 2. Молодотурецька революція. 3. Спро-
би модернізації Ірану (Персії) в XIX ст. 4. Революція 1905—1911 рр. в Іра-
ні (Персії).

Розповісти про соціальне-економічне та політичне становище в Осман-
ській імперії в XIX ст.

Пояснити причини Молодотурецької революції та її наслідки.
Розглянути політичний устрій та економічний розвиток Ірану (Персії)
в XIX ст., акцентуючи увагу на спробах модернізації держави.

Обговорити причини, перебіг подій та результати Революції 1905—
1911 рр. в Ірані (Персії) та показати вплив іноземних держав на долю
Ірану.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника. 2. Робота з візуальними джерела-
ми (ілюстрації підручника). 3. Робота з історичною картою.

VI ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте матеріал § 25. 2. Виконайте завдання підручника. 3. Твор-
че завдання. Порівняйте революції початку ХХ ст. в Туреччині та Ірані.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!