• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Всесвітня історія
  • Міні-конспект уроку «Основні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки» (Всесвітня історія, 9 клас)

Міні-конспект уроку «Основні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки» (Всесвітня історія, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до кожного уроку всесвітньої історії в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу всесвітньої історії для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі всесвітньої історії для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 17. Основні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки


Мета:
сформувати в учнів уявлення про основні тенденції соціально-економіч-
ного і політичного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки;
аналізувати причини виникнення «фінансової олігархії»; розглянути проце-
си, які призвели до виникнення колоніальних імперій; визначати причини
поширення марксизму; охарактеризувати сільське господарство в другій по-
ловині XIX ст.; розкрити особливості політичного та робітничого руху; роз-
вивати в учнів уміння висловлювати власну думку щодо ролі держави в еко-
номічних процесах.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Америки.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Поняття та назви: індустріалізація, «фінансова олігархія», монополія, синдикат,
трест, картель, концерн, протекціонізм.

Основні дати та події: 1889—1914 рр. — діяльність І! Інтернаціоналу.

Очікувані результати: учні навчаться: тлумачити, співвідносити та застосовувати
поняття й терміни; показувати на карті провідні країни світу; характеризува-
ти особливості розвитку сільського господарства в другій половині XIX ст.;
аналізувати причини виникнення «фінансової олігархії»; порівнювати провід-
ні країни Західної Європи та Америки; розкривати особливості політичного та
робітничого руху; висловлювати власну думку.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити назву розділу III «Європа та Америка в останній третині
XIX — на початку XX ст.», оголосити тему уроку, його план, мету, за-
вдання, форми роботи.

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Евристична бесіда. 2. Опитування. 3. Виконання тестових завдань.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.

Вивчення нового матеріалу за планом

1. Розвиток промисловості. 2. Розвиток сільського господарства. 3. Фор-
мування колоніалізму. 4. Політичний розвиток. Робітничий рух.

Охарактеризувати розвиток промисловості у Європі та Америці в остан-
ній третині XIX — на початку XX ст., акцентувавши увагу учнів на про-
цесах індустріалізації і монополізації, появі нових форм монополій.

Розповісти про розвиток сільського господарства, порівнявши прус-
ський та фермерський шляхи.

Обговорити процеси, які призвели до формування колоніальних імперій.

Розглянути політичний розвиток у Європі та Америці в останній тре-
тині XIX — на початку XX ст., акцентувавши увагу на розвитку робітни-
чого руху.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника. 2. Робота з візуальними джерела-
ми (ілюстрації підручника). 3. Робота з історичною картою.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте матеріал § 15. 2. Виконайте завдання підручника.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!