Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Шляхи формування української ідентичності в новій українській школі
»
Взяти участь Всі події

Міні-конспект уроку "Країни Африки" (Всесвітня історія, 11 клас)

Всесвітня історія

Для кого: 11 Клас

25.06.2019

1830

129

0

Опис документу:
Базові матеріали до кожного уроку всесвітньої історії в 11 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу всесвітньої історії (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі всесвітньої історії для 11 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., Коломєєць Л. Г., 2019
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок №21. Країни Африки

Мета: сформувати в учнів та учениць уявлення про країни Африки після Другої
світової війни; створити умови для розуміння причин деколонізації; проана-
лізувати зміни на Африканському континенті, які відбулися після Другої світової
війни; визначати особливості становлення державної влади в африканських
країнах; розглянути події на Африканському континенті; охарактеризувати ре-
жими, які виникали в країнах Африки; порівнювати розвиток африканських
держав, висловлювати власну думку щодо апартеїду.

Обладнання: підручник, атлас, карти світу, Африки.

Тип уроку: комбінований.

Поняття та назви: деколонізація, метрополія, Південно-Африканська Республіка
(ПАР), бантустан, апартеїд, Організація Африканської Єдності (ОАЄ), трайба-
лізм.

Основні дати та події: 1963 р. — створення ОАЄ.

Історичні постаті: Н. Мандела.

Очікувані результати: учні та учениці навчаться: називати дати, пов'язані з те-
мою уроку; показувати на карті територіальні зміни в Африці, які відбулися
після Другої світової війни; застосовувати й пояснювати на прикладах по-
няття й терміни; характеризувати режими, які виникали в країнах Африки;
аналізувати зміни на Африканському континенті, які відбулися після Другої
світової війни; порівнювати розвиток африканських держав та висловлюва-
ти власну думку щодо апартеїду.

Компетентності

Ключові: спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами (читати
й розуміти перекладені та адаптовані українською літературною мовою пи-
семні джерела, авторські публікації на історичні й соціально-політичні теми);
ініціативність і підприємливість (використовувати досвід пізнання історії для
вибору дієвих життєвих стратегій); соціальна та громадянська компетентнос-
ті (працювати в групі, досягати порозуміння та налагоджувати співпрацю, ви-
користовуючи власний і чужий, зокрема взятий з історії, досвід).

Предметні: хронологічна (встановлювати близькі та далекі причинно-наслідкові
зв'язки); інформаційна (критично оцінювати події, які відбулися в Африці на
основі історичних джерел); просторова (показувати на карті територіальні змі-
ни в Африці, які відбулися після Другої світової війни); логічна (визначати роль
людського чинника в історії, розкривати внутрішні мотиви та зовнішні чинни-
ки діяльності історичних осіб); аксіологічна (визначати особливості відносин
на африканському континенті після деколонізації).

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО

Пояснити тему уроку, його план, мету та завдання, форми роботи.

  1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка виконання завдань підручника (§16). 2. Опитування. 3. Ви-
конання тестових завдань.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► Вивчення нового матеріалу за планом

1. Деколонізація Африки.

2. Країни Південної Африки.

3. Країни Тропічної Африки.

Розглянути процес деколонізації на Африканському континенті.
Обсудити причини встановлення режимів апартеїду.
Охарактеризувати вплив провідних країн на африканські держави.
Пояснити причини громадянських війн у країнах Африки.
Показати наслідки деколонізації Африки.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника ( ). 2. Робота з візуальними джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою атласу.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Опрацювати матеріал підручника (§17) та виконати завдання до нього ( ).

  2. Творче завдання: написати есе на тему расової дискримінації.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.