Методика вокально - хорової роботи на уроках музичного мистецтва

Опис документу:
Вокально-хорова робота на уроках музики в загальноосвітній школі важлива не тільки для нормального розвитку і функціонування голосового апарату дитини, але і для охорони дитячого голосу. Ця робота повинна проводитися регулярно, адже тільки систематичні заняття дають якісно стійкий результат. Гарний, здоровий, правильно поставлений дитячий голос — це кінцева мета вокально-хорової роботи вчителя музики.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Слайд 1

Тема: Метдика вокально – хорової роботи на уроках музичного мистецтва

Наступний вид діяльності на уроці музичного мистецтва – вокально-хорова робота.

Що включає в себе цей вид діяльності:

 1. Фомування співацьких навичок:

 • співацька постава;

 • співацьке дихання;

 • співацька дикція;

 • навички звукоотворювання;

 • ансамбль (спільне і злагоджене виконання твору);

 • стрій (горизонтальний стрій - це правильне інтонування мелодичної лінії, вертикальний – інтонування в акорді).

Слайд 2

Увагу дітей потрібно звертати на правила співу:

 1. Стеж за співацькою поставою, сядь або стань рівно, руки поклади на коліна або опусти.

 2. Стеж за диханням: вдих спокійний, але швидкий, видих довгий і плавний.

 3. Уважно слідкуй за вказівками вчителя.

 4. Слухай звучання свого голосу та хору.

 5. Спів починай із розспівок. Виконуй їх старанно і точно.

Перед розучуванням пісні на уроці музики бажано вивчити з дітьми коротку вокальну вправу (розспівку) чи поспівку, яка інтонаційно та ритмічно схожа на дану пісню.

Вправи для розспівування:

 1. Музичне вітання.

Добрий день вам, любий клас.

 • Добрий день.

Зичу сонця і пісень.

 • Добрий день.

Любі хлопчики й дівчатка.

 • Добрий день.

Заспіваєм для почтку.

 • Добрий, добрий день!

 1. Вправа «Свічка» (вміння правильно розподіляти дихання).

Тримаючи в руках смужку паперу – уявна свічка, проспівуємо склад «лю», так, щоб смужка не хиталася.

 1. Вправа «Від одного до десяти» (вправа на дихання дозволяє правильно його розподіляти).

Зробити «вдих» і почати рахувати до тих пір, скільки вистачить повітря. Перемагає той, хто довше прорахував.

 1. Вправа «Повітряна кулька». Зробити «вдих» - «видих». При водиху повітря вимовляти звук «с». Наприкінці видиху звук «с» вимовити голосніше.

 2. Вправа «Метелик». Дмухати на паперовий метелик, щоб той літав у повітрі.

 3. «Летить жук» (на звук «ж»), «Політ літака» (на звук «р»). Ці вправи діти виконують, спочатку промовляючи звуки «ж» або «р», потім доповнюють пластичним інтонуванням(зображенням рухами рук, імітуючи політ).При цьому слід дотримуватися наступного : при русі рук вгору мелодія рухається в тому ж напрямку, а при русі рук вниз мелодія поступово рухається від високих до низьких звуків.

 4. «Годинник». За командою вчителя діти імітують рух годинника рухами рук вправо-вліво. Вони відтворюють ритмічну структуру, промовляючи склади «тік-так». При виконанні вправи можна змінювати темп.

 5. «Вітер»

На склад «у» діти співають на різні види зміни динамічних відтінків, наприклад :

Наприклад: p f

f p

p f p

f p f

Після проведення розспівування, виконання вправ на дихання можна переходити до співу. На уроці можна використовувати роботу на виконанням співу до трьох пісень.

Перед розучуванням пісні, чи в процесі роботи над нею корисно використовувати художні ілюстрації, які за своїм змістом близькі до музичного образу пісні. Бажано, щоб діти не тільки розглядали малюнки, але й виділяли в них головне, те, що зв’язане з художнім змістом пісні.

Більшість пісень в молодших класах розучують на слух, коли діти повторюють фрази за вчителем. Використовуючи таку форму роботи, вчитель повинен прагнути, щоб учні максимально свідомо засвоїли художній образ пісні. Вся технічна робота над виконанням на всіх стадіях вивчення пісні повинна бути спрямована на емоційне переживання кожного куплета.

Якщо слід вивчити нову пісню , то необхідно дотримуватися поетапності ї розучування.

Слайд 3

Етапи розучуваня пісні:

 1. Підготовка до слухання твору;

 2. Сприймання музичного твору;

 3. Бесіда про пісню;

 4. Розучування пісні;

 5. Повторення пісні.

Розучувати пісню можна різними шляхами, наприклад, вчити на слух, з використанням графічного запису, з опорою на нотний запис, сольфеджуючи, за допомогою ручних знаків, прийнятих у ладовій сольмізації.

У початкових класах велику роль відіграє розучування пісень на слух. Вони ще не володіють певними вокальними навичками. Щоб діти змогли запам'ятати мелодію, потрібно повторити її кілька раз. Пісню потрібно показати у повному обсязі, щоб діти мали нагоду ознайомитися як із змістом, так і з її виражальними особливостями.

Вступне слово вчителя (в формі розповіді чи бесіди) повинно бути лаконічним, емоційим за змістом та цікавим для школярів.

Коли діти прослухали пісню, вони разом з учителем аналізують ті засоби музичної виразності, які їм доступні. Аналіз твору варто будувати таким чином, щоб показати як ті чи інші елементи музичної мови (темп – швидкий, помірний, повільний; динаміка – голосно, не дуже голосно, тихо; характер мелодії – маршовий, наспівний, танцювальний і т. д.) допомагають відтворити ідейно-художній замисел композитора. Слова пісні потрібно вчити, дотримуючись її ритмічного малюнка.

Мелодію пісні найчастіше розучують по фразах, потім їх об'єднуючи. Швидкі мелодії бажано спочатку розучувати в повільному темпі.

Після першого ознайомлення доцільно провести коротку бесіду з учнями щодо їх вражень, змістового та ідейно-художнього напов­нення. Проте слід остерігатися, щоб розмова не зводилася до перека­зу тексту. Важливо, щоб діти ділилися своїми враженнями, вислов­лювали власне ставлення до нового твору.

За наявності в тексті незрозумілих для учнів слів, словосполучень проводиться словникова робота.

Якщо текст нескладний, його доцільно вчити одночасно з мелодією. Це зекономить час, активізує увагу та пам'ять. Складніший текс вивчається за допомогою роздаткового або наочного матеріалу.

Якщо пісня складається з декількох куплетів, не слід вчити її у повному обсязі на одному уроці. Краще приділити більше уваги музично-виконавському матеріалу. Після розучування першого куплета пісні можна обрати соліста, який виконає окремі фрази чи мелодію в цілому, а клас повторить за ним! Прислуховуючись до кожного, педагог виявляє тих, хто невірно інтонує, і звертає їхню слухову увагу на помилки.

Під час роботи з молодшими школярами слід пам'ятати, що діти цього віку не можуть довго утримувати свою увагу на чомусь одному, і тому доцільно використовувати в роботі одночасно декілька різних за характером і важкістю пісень. З огляду на це одну пісню доцільно розучувати впродовж двох-трьох уроків.

Розучування за допомогою наочних схем. Використання цього методу сприяє більш свідомому засвоєнню пісні, адже активізуєть­ся як слухове, так і зорове сприйняття, що є актуальним для молод­ших школярів.

До наочності належать різного виду таблиці, плакати, схеми (зок­рема роздатковий матеріал для учнів), які схематично відображають мелодію пісні (напрямок руху, зміни штрихів, динаміки та ін.).

Часто використовуються плакати з нотним записом. Готуючись до роботи з нотним записом, учитель має проаналізувати його. У нотному запису не повинно бути ніяких незнайомих для учнів знаків, нічого, що могло б послабити їх увагу. Усе невідоме обов'язково потрібно пояснити.

Перед розучуванням пісні насамперед слід детально проаналізувати її запис: простежити за напрямком руху мелодії, визначити стрибки, ритм, тривалість пауз.

Цей метод доцільно використовувати в роботі із дво-, триголоссям. Учні, розучуючи пісню на слух, стежать за напрямками руху го­лосів на схемі (нотному стані).

Розучування пісні за нотним записом. Цей метод активно впливає на розвиток звуковисотного і гармонічного слуху, відчуття ладу, темпу і метроритму, адже в учнів формується свідоме ставлення до ладотональності, інтонації, строю тощо.

Насамперед проводиться детальний аналіз запису — словникова, понятійна робота, де все незрозуміле для учнів пояснюється. Після аналізу доцільно просольмізувати мелодію — прочитати ноти в ритмі пісні. Це дасть можливість підготуватися до сольфеджування, при якому вся увага спрямовується на чистоту інтонації. Перед сольфеджуванням необхідна ладотональна настройка: виконання гами або тонічного тризвука, а також настройка на перший звук.

За умови використання вчителем будь-якого з методів загальни­ми прийомами розучування пісні є:

• показ учителем окремих фраз і пояснення щодо їх виконання (на­приклад, звертається увага на характер звуковедення, пояснен­не незрозумілих слів);

• вистроювання першого звука, з якого починається фраза;

• розучування мелодії в робочому темпі, активним звуком при плавному звуковеденні.

У процесі розучування пісні здійснюється робота над чистотою ін­тонування мелодії, правильним відтворенням її ритмічного рисунка. Перед кожним повторенням фрази необхідно давати учням конкретне завдання й активізувати слух дітей на його результат, що сприяє роз­витку слухового самоконтролю. Потім куплет виконується цілком.

У процесі розучування пісні важливо приділяти увагу не тільки засвоєнню мелодії, але й усвідомленню тексту як важливого засобу створення музичного образу. Тому в тексті виявляються логічні вершини, проводиться робота щодо ясної і чіткої його вимови.

Після запам'ятовування пісні необхідно продумати з учнями її ви­конавський план, щоб відтворити розвиток музичного образу.

Розглянемо з вами поетапність вивченя пісні «Будем козаками», музика і слова А. Загрудного.

 1. Підготовка до слухання.

Слайд 4

Україна уславилася на весь світ своїми піснями. У них оспівують природу рідного краю, його працьовитих людей, а також захисників рідної землі. У давнину українські землі боронили від ворогів козаки. Бойовий дух воїнів допомагала піднімати музика, зокрема маршова. А в пісні А. Загрудного, який написав музику і слова, «Будем козаками» оспівана повага до таких людей, бажання бути на них схожими.

Послухайте пісню «А. Загрудного «Будем козаками».

 1. Ознайомлення з піснею. (Виконання пісні викладачем.)

Слайд 5

 1. Бесіда за змістом пісні.

 • Про що співається в цій пісні?

 • Який настрій викликає ця пісня?

 • Чи сподобалась вам ця пісня?

 1. Розучувння пісні.

 • Розучування пісні за фразами на склад «ла» за типом «луна». Вчитель проспівує фразу, учні повторюють.

 • Розучування мелоді\ на звук «а», «о», «у».

 • Вивчення слів пісні і приспівування за фразами. Вимова слів відбувається дотримуючись ритмічного малюнку пісні.

 • Звертаємо увагу, щоб діти співали виразно, відображаючи характер пісні, чітко вимовляли слова. Даємо пояснення незнайомим словам.

Завзяті – енергійний, рішучий, сміливий.

На уроці доцільно вивчити лише 1 куплет, роботу по розучуванню пісні продовжити на наступних уроках.

Слайд 6

Вивчення тексту пісні мжна за допомогою артинок – асоціацій – асоціативного ряду.

Для закріплення ритму мелодії пісні, можна

 • простукати (проплескати) її ритмічний малюнок;

викласти за допомогою карток мелодію пісні.

Слайд 7

Для вивчення будови пісні доцільно використовувати схематичний прийом – «Ланцюжок пісні».

Для закріплення на наступних уроках пісню можна виконувати із солістами. Якщо можливо, то спів пісні доповнюється рухами, проводиться інсценізація.

6

 • 10.08.2019
 • Музика
 • Дошкільнята, 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас
 • Інші методичні матеріали
 • 133
 • 0
 • 23
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток і саморозвиток професійної креативності вчителя »
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн