Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Природотерапія для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій
»
Взяти участь Всі події

Методичний дайджест вчителя фізики. Ключове питання : «Що фізику робить цікавою?»

Фізика

Для кого: 8 Клас

21.01.2022

82

3

0

Опис документу:

Вивчаючи передовий педагогічний досвід колег фізиків та інших фахівців щодо забезпечення інтерактивного характеру навчально-пізнавальній діяльності учнів, обрала такі методичних прийоми та засоби розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі вивчення фізичних явищ шляхом організації групової роботи на уроках та позакласних заняттях.

Застосування учнями знань у нестандартних умовах під час проведення узагальнення навчального матеріалу, заліків та тематичних атестацій.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Ключове питання : «Що фізику робить цікавою?»

(методичний дайджест вчителя фізики)Вивчаючи передовий педагогічний досвід колег фізиків та інших фахівців щодо забезпечення інтерактивного характеру навчально-пізнавальній діяльності учнів, обрала такі методичних прийоми та засоби розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі вивчення фізичних явищ шляхом організації групової роботи на уроках та позакласних заняттях.


Застосування учнями знань у нестандартних умовах під час проведення узагальнення навчального матеріалу, заліків та тематичних атестацій.


Молекулярна фізика

1. Експериментальне завдання

Кожна група отримує експериментальне зав­дання.

Завдання оцінюється 5 балами.

Завдання 1. Визначити вологість повітря і масу води, що міститься в повітрі нашого кабінету.

Обладнання: гігрометр психрометричний, психро­метрична таблиця, метрова лінійка.

Завдання 2. Визначити, скільки молекул міститься у воді, яка налита в склянку.

Обладнання: посудина з водою, склянка, мензурка (мірний циліндр).

Завдання 3. Визначити модуль пружності гуми.

Обладнання: гумова смужка, штатив, вимірювальна лінійка, динамометр. _

2. Якісні задачі.

Зараз я ставитиму запитання кожній із груп. Якщо команда не знає відповіді або дала неправильну чи неточну відповідь, право на відповідь чи доповнен­ня має інша команда.

Правильна відповідь оцінюється 1 балом.

Завдання для І групи

1. Чому в сильну спеку собаки висолоплюють язика? (Випаровування слини з поверхні язика і рота со­баки зтркує температуру тіла.)

2. Якою водою краще поливати квіти — переваре­ною чи сирою? (Сирою, бо в ній більше повітря.)

3. Чому для виготовлення парфумів застосовують не воду, а спирт? (Спирт легко випаровується і запах добре поширюється.)

4. Чим пояснити, що під час сильних морозів у лісі тріщать дерева? (Вода, що міститься у капілярах, замерзає і розриває волокна деревини.)

5. Чому опік шкіри від олії, хцо кипить, сильніший, ніж вщ окропу? (Тому що температура кипіння олії втричі вища за температуру кипіння води.)

6. Чому жирні плями на одязі неможливо змити Водою? (Молекули води не взаємодіють з молекулами жиру, немає змочування.)

7. Відомо, що смак чаю залежить, від температу­ри, за якої його заварюють. Чим вища температура в момент заварювання, тим чай смачніший. У мене виникає таке запитання: в якому чайнику — ме­талевому чи порцеляновому — краще це робити? (Металевий чайник має велику теплопровідність і швидко віддаватиме теплоту навколишньому се­редовищу, а, тому вода в ньому, швидко охолоне. Порцеляновий чайник повільніше нагрівається, але й повільніше охолоджується, тому він добрезберігає теплоту. Щоб внутрішні стінки заварювального чайника мали вищу температуру в момент заварю­вання чаю, рекомендується перед засипанням чаю раз Чи двічі ополоснути його окропом. Тоді менше теплоти від води затрачатиметься на його нагрі­вання.)

Завдання для П групи

1. Чому коли людині спекотно, вона скидає одяг? (Бо піт краще випаровується й охолоджує організм.)

2. Чому нагріта медична банка «присмоктується» до тіла людини? (Нагріте повітря всередині банки швидко охолоджується, тиск його падає, і атмосферний тиск притискає банку до тіла)

3. На якому фізичному явищі ірушується викори­стання рушників, серветок? (На капілярності.)

4. Чому тканини після першого прання збігаються? (Коли нитки намокають, їх покриває водяна плівка, і сили поверхневого натягу вкорочують нитки.)

Будова речовини. Густина речовини.

Мотивація навчальної діяльності (5 хв)

Запитання

Як ви вважаєте, чи всі тіла однакового об'єму, і фор­ми мають однакову масу? Чому? (Відповіді дітей.)

Демонстрація досліду

Два тіла однакового розміру та об'єму, але ви­готовлені з різних матеріалів, ставимо на шальки терезів. Що ми бачимо? Чому?

Учитель. Сьогодні на уроці ми будемо вивчати фізичну величину, яка характеризує масу тіла в одиниці об'єму. Як вона називається, ви дізнаєтеся, розгадавши кросворд-загадку.

Ключове слово у виділеному рядку по горизонталі.

1. Сидить дід за подушками, стріля в бабу галушка­ми. (Град.)

2. Біла морква зимою росте. (Бурулька.)

3.Без крил, без ніг на дерево сідає. (Сніг.)

4. Вода, а літає. (Туман.)

5. У вогні не горить, у воді не тоне. (Крига.)

6. У нас зимою білим цвітом сад зацвів неначе літом. (Іній)

7. Сильніша за сонце, слабша за вітер, ніг не має, а йде; очей не має, а плаче. (Хмара.)

Гра «Поле чудес»

У процесі експлуатації атомних електростанцій до атмосфери потрапляє багато радіоактивних еле­ментів. Який із них підвищує електропровідність атмосфери?

Підказка: Період піврозпаду цього радіоактив­ного хімічного елементу 10 років. На дошці табличка:

1

2

3

4

5

6

7

Відповідь: криптон.

Який розряд застосовують в електрофільтрах? На дошці табличка:

1

2

3

4

5

6

7

8

Відповідь: коронний.

Запитання для найсильніших. У природі є істота, які здатні випромінювати у простір електричні сигнали. Які риби мають випромі­нювач електричних сигналів на хвості з частотою 100 імпульсів за 1 хвилину і амплітудою до кількох волі приймач в області плавця. Ця риба реагує на зміну різниці потенціалів у З-106 В. Яка це риба? На дошці табличка:

1

2

3

4

5

6

7

Відповідь: мормуіс.

Відтворення та коригування опорних знань (перевірка домашнього завдання) з теми «Звук»

Метод «Мікрофон»

1. Джерелами звуку є тіла... (що коливаються),

2. Необхідною умовою поширення звуку є... (наявність пружного середовища).

3. У природі існують хвилі двох тинів:... (поперечні та поздовжні).

4. Звукові хвилі є хвилями... (поперечними).

5. Із трьох середовищ — твердого, рідкого та газоподібного — звук найшвидше поширюється у...(твердому середовищі), найповільніше — у.. (газоподібному).

6. Звук у повітрі поширюється зі швидкістю... (340м/с). )

7. Козак-спостерігач у степу часто прикладав вухо до землі, щоб.. (раніше почути туяітвррожої кінноти, оскільки звук у грунті поширюється швидше, ніж у повітрі).

8. Якщо під час негоди ви почули гуркіт грому че­рез 10 с після спалаху блискавки, то блискавка спалах- нула на відстані. (3400м).

9. Найдосконалішим приймачем звуху є... (вухо).

10. Основними характеристиками звуку є... (гуч­ність і висота).

11. Висота звуку визначається його... (частотою), а гучність—... (амплітудою). .

12. Комар «пищить», муха «дзижчить», а джміль «гуде» тому, що... (в них різна частота-коливань крилець, а тому й різна висота звуку, спричиненого цими коливаннями; комар махає крилами найчастіше, тому він і «пищить», найповільніше махає крильця­ми джміль, тому його звучання є набагато нижчим,, тобто він «гуде»). 4

13. Розмахуючи металевою лінійкою в повітрі, ми не чуємо її звучання, а притиснувши її до столу й відвівши її кінець від положення рівноваги, чуємо звук, тому що... (аби ми «почули» лінійку, вона має

14. Людське вухо здатне сприймати звукові коли­вання частотою... ( від 20 до 20000 Гц)

Проведення конкурсів

Рефлексія знань, умінь, навичок

Конкурс 1

Представлення команд та емблем (домашнє завдання)

Конкурс 2

«Щасливий випадок»

Продовжити речення ( по черзі )

1. Хліб довше залишається свіжим, якщо його загорнути в целофан або
помістити в щільно закриту посудину,
тому що...

2. Скошена трава краще висихає не в тиху погоду, а...

3. Спітнілій людині різко виходити на холодне і су­хе повітря..; .

4. Для кращого зберігання дощок між окремими їх шарами кладуть...

Конкурс З

Конкурс ерудитів (форма проведення — «німий диктант»)

Учитель показує написані на окремих аркушах формули, фізичш величини, одиниці фізичних величин, а учні називають їх.

Конкурс 4

Фізика і лірика (домашнє завдання)

Учні зачитують дібраний текст, а суперники по­винні сказати, як це пов'язано з тепловими явищами. Наприклад:

Раніш я знала, що була зима,

Бо миготіли за вікном сніжинки

Та срібні візерунки на шибках.

Оце мені усе пори признака. (Леся Українка.)

Мов росинка, що холодна та бліда трималась довго,

Цілу ніч на верховітті, поки сонце не пригріло... (Леся Українка.)

Конкурс 5

Кроки і терміни

Виходять двоє учнів: один називає фізичну величину, інший —її одиницю на кожен свій крок (виграє той, хто зробить більше кроків).

Конкурс 6

Хто швидше розв'яже задачу? (С. 33, № 6Д6, № 6Д7 [4])

Конкурс 7

Експериментатори

Продемонструвати дослід, а суперники повинні пояснити його фізичну суть.

Дослід 1. Поясніть, чому серветка горить, а не згорає?

Дослід 2. У пробірку покладіть шматок льоду, при­кріплений до пластиліну, налийте воду та нагрійте пробірку так, щоб лід не розтанув.

Конкурс 8

Знавці приладів

Під столом заховано два прилади (термометр, калориметр). Учні між собою домовляються, кому прилад ліворуч, кому — праворуч. Завдання — якнайдокладніше про нього розповісти:

Конкурс 9

Чомучки (відповісти на запитання)

1. Чому на морозі язик до заліза прилипає, а до дерева — ні?

2. Чому озера, ставки замерзають раніше, ніж річки? . ІС

3. Чому для виготовлення парфумїв.використовують спирт, а не воду?

4. Чому в кімнаті з піаніно рекомендують поставити акваріум?

5. Чому опік шкіри від розжареної олії сильніший від опіку гарячою водою?

6. Чому сирі дрова і горять довше і дають менше тепла?

Конкурс 10

Прислів'я та приказки

Команда зачитує прислів'я,,а суперники поясню­ють, яким чином описані в них явища стосуються теми «Теплові явища».

Поки сонце зійде, роса очі виїсть.

Цвяхом море не нагрієш.

Вітер сніг з'їдає.

Куй залізо,.поки гаряче.

Поле зі снігом, комора з хлібом.

— Людина, як цегла: після обпалення твердне.

Конкурс 11

«Професійний» -Назвати по черзі якнайбільше професій дюв'язаних з тепловими явищами (пекар, сталевар, газозварник, кулінар, кухар...).

Конкурс 12

Складання слів із складів. У конверті знаходяться записані на окремих картках склади фізичних понять (теплота, плавлення, охолодження, конденсація). Команди складають терміни та якомога.детальніше про них розповідають.

Конкурс13

Хто швидше розв'яже задачу? .

Конкурс 14

Експериментатори

Продемонструвати дослід, а суперники повинні пояснити його фізичну суть.

Дослід 1. Поясніть, чому серветка горить, а не згорає?'

Дослід 2. У пробірку покладіть шматок льоду, при­кріплений до пластиліну, налийте воду та нагрійте пробірку так, щоб лід не розтанув.

Конкурс 15

Знавці приладів

Під столом заховано два прилади (термометр, калориметр). Учні між собою домовляються, кому прилад ліворуч, кому — праворуч. Завдання — якнайдокладніше про нього розповісти:

Конкурс 16

Чомучки (відповісти на запитання)

1. Чому на морозі язик до заліза прилипає, а до дерева — ні?

2. Чому озера, ставки замерзають раніше, ніж річки?

3. Чому для виготовлення парфумїв.використовують спирт, а не воду?

4. Чому в кімнаті з піаніно рекомендують поставити акваріум?

5. Чому опік шкіри від розжареної олії сильніший від опіку гарячою водою?

6. Чому сирі дрова і горять довше і дають менше тепла?

Конкурс 17

Прислів'я та приказки

Команда зачитує прислів'я,,а суперники поясню­ють, яким чином описані в них явища стосуються теми «Теплові явища».

Поки сонце зійде, роса очі виїсть.

Цвяхом море не нагрієш.

Вітер сніг з'їдає.

Куй залізо, поки гаряче.


ФІЗИЧНІ ВІКТОРИНІ

Фізика в живій природі

Запитання вікторини

1. Навіщо лисиці такий вел икий хвіст?

2. Чому, прополюючи грядки, бур'ян не слід різко висмикувати із землі?

3. Як пояснити прислів'я «Коси, коса, поки роса»?

4. Чому, розігнавшись, ми можемо стрибнути значно далі, ніж із місця?

5. Чому перед стрибком людина трохи присідає?

6. Чому артист цирку, який підстрибує на коні,що біжить дуже швидко, втрапляє назад у сідло?

7. Як падатиме людина, яка спіткнулась і та, яка посковзнулась?

8. Виходячи з води, тварини обтрушуються. Яке фізичне явище вони при цьому використовують?

9. Чому щука плаває значно швидше, ніж інші риби?

10. Чому важко втримати в руках живу рибу?

11. Поясність, чому підчас стрибка спортсмен опускається на зігнуті ноги?

12. Яке значення мають пружні ворсинки на підошвах ніг зайця?

13. Чи однаково розмиваються береги річки на її повороті?

14. Дрібні морські рибки плавають зграєю, форма якої нагадує краплю. Чому?

15. Навіщо білці великий хвіст?

16. Яке значення мають щетинки на поверхні тіла дощового черв'яка д ля його пересування?

17. Для чого у качок, гусей є перетинки між пальцями на лапах?

18. Чому легкі птахи під час далеких перельотів розміщуються ланцюгом або клином?

19. Коли вітер частіше ламає дерева — влітку чи взимку?

20. Усі знають, що йти вгору важко. Чому?

21. Чому ?вцчайна,муха вільно ходить по стелі?

22. Як пояснити особливості руху альбатроса над морськими хвилями?

23. Відомо, що кішка в момент падіння зав­жди приземляється на лапи. Який закон фізики це пояснює?

24. На чому грунтується рух медузи?

25. Чому восьминоги, кальмари, каракатиці можуть дуже швидко рухатися?

26. Чому птах, сідаючи на землю, розправляє крила?

Відповіді на запитання вікторини

1. Лисиця використовує свій хвіст під час бігу як руль. Завдяки хвосту вона різко змінює напрям руху.

2. Явище інерції не дає змоги вирвати бур'ян із коренем.

3. Мокра трава має більшу масу, а, отже, й інер­цію спокою, і тому косити легше.

4. Людина присідає для того, щоб збільшити шлях, на який діє сила відштовхування її, отже, збільшується швидкість.

5. Завдяки руху за інерцією можна стрибнути далі.

6. Завдяки руху за інерцією.

7. Вперед і назад завдяки явищу інерції.

8. Явище інерції.

9. Це зумовлено формою її голови, яка чинить малий опір воді.

10. Сила тертя мала завдяки слизу, що виділяє риба.

11. Згинаючи ноги під час стрибка, спортсмен збільшує шлях гальмування і силу удару о зем­лю.

12. Збільшують час гальмування під час стриб­ка і зменшують силу удару об землю.

Розгадування кросвордів


Кросворд 11


2


3

4567


8


9
10
11

1213

14
15


1617
18


По горизонталі: 3. Впорядкований рух елект­ронів. 6. Додатньо заряджений електрод. 8. Оди­ниця опору. 9. Одна з областей транзистора. 10. Від'ємно заряджений електрод. 12. Тонка плівка між двома напівпровідниками в транзис­торі, яку називають його основою. 14. Область тран­зистора. 15. Одиниця напруги. 16. Прилад, який використовується для зміни сили струму в колі. 17. Речовина, якою покривають катод електронно­го діода, що приводить до збільшення виділення ним електронів. 18. Речовина, що займає проміжне місце між провідниками та діелектриками.

По вертикалі: 1. Назва одного зі споживачів електричної енергії. 2. Вид матерії. 4. Інша назва транзистора. 5. Фізична величина, що характе­ризує електрон. 7. Електронна лампа або на­півпровідник з односторонньою провідністю. 10. Двохелектродна електронна лампа, яку вико­ристовують для випрямлення електричного стру­му. 11. Носій електричних зарядів у вакуумі. 12. Метал, яким покривають катод електронної лампи. 13. Одиниця електричного струму.

Відповіді:

По горизонталі: 3. Струм. 6. Анод. 8. Ом. 9. Колектор. 10. Катод. 12. База. 14. Емітер. 15. Вольт. 16. Реостат. 17. Стронцій. 18. Напівпро­відник.

По вертикалі: 1. Лампа. 2. Поле. 4. Тріод. '5. Маса. 7. Діод. 10. Кенотрон. 11. Електрон. 12. Барій. 13. Ампер.


Кросворд 2
6
3
8
4

251


7


По горизонталі: 1. Розділ фізики

По вертикалі:

1. Міра інертності тіла.

2. Напрямлений відрізок, що сполучає почат­кове і кінцеве положення тіла.

3. Довжина траєкторії або відстань, яку про­йшло тіло.

4. Лінія, вздовж якої рухається тіло.

5. Явище збереження швидкості руху тіла за відсутності зовнішніх впливів.

6. Розділ механіки.

7. Міжнародна одиниця маси.

8. Міра дії одного тіла на інше.

Відповіді

По горизонталі: 1. Механіка. По вертикалі: 1. Маса. 2. Переміщення.

3. Шлях. 4. Траєкторія. 5. Інерція. 6. Динаміка. 7. Кілограм. 8. Силі.

Кросворд 3

Відгадай всі сім слів по горизонталі, а потім у виділеному стовпчику прочитай назву приладу і

поясни його будову і призначення.

1. Прилад для вимірювання густини рідини.

2. Прилад для вимірювання тиску, більшого

або меншого від атмосферного.

3. Лінія, що показує найбільшу допустимуосадку судна.

4. Вчений, який винайшов ртутний барометр.

5. Тип пові тряної кулі, яка застосовується дія дослідження верхніх шарів атмосфери.

6. Вчений, який довів існування атмосферного тиску повітря на досліді з «магдебурськими півкулями».

7. Вчений, який вперше вказав на існування виштовхувальної сили і розрахував її значення.1


23

45


6
7


Відповіді: 1. Ареометр. 2. ціанометр. 3. Ватер­лінія. 4. Торрічеллі. 5. Стратостат. 6. Геріке. 7. Архімед.ДИДАКТИЧНІ ІГРИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ.


Гра "Кожній фірмі — свій товар''

До гри готують декілька карток з назвами фірм ("Тертя", "Сполучені посудини", "Манометр" і ін.) і оголошення про прийом цими фірмами товарів (карток з назвами), що мають до них якесь відношення. Наприклад, для фірми "Тертя" такими товарами будуть сірники, запальничка, підшипники, змащувальні речовини і тому подібне. Картки з назвами фірм великі, їх розставляють на столах ігрового залу, за які сідають, що грають — "фірмачів". Інші гравці ("агенти") отримують рівне число різних товарів і список їх назв. Власники товару повинні відшукати зацікавлену в нім фірму і запропонувати їй свій товар, провівши фізичну рекламу. Якщо фірма переконалася, що товар її, вона приймає його для реалізації у списку ж товарів навпроти назви записується назва фірмі. Коли агент передасть фірмам увесь свій товар, вважається, що він закінчив гру.

Потім проводиться аналіз "операцій" і визначається кращий фахівець. Наприклад, "товари", які можуть бути передані фірмам, такі: Фірмі «Тиск»: шило, наперсток, ножиці, поршень, голка швацька, шайба, лопата, лижі, вила, швидкозшивач, снігохід, машина для доріг , компресор, -Фірмі "Тертя": сірники, масла, підшипники, запальничка, пісок, санчата, скрипка з смичком, автомобіль ні ланцюги, мазь для лиж, коточок з нитками, ремінь. - Фірмі "Атмосфера": ртутний барометр, барометр-анероїд, магдебурзькі півкулі, автонапувалка для курей, насос, піпетка, лівер, груша гумова, дзвінок повітряний, барокамера, медична банка, медичний шприц, сифон.


Гра "Фізичний аукціон"

До аукціону готують декілька саморобних "картин" з фізичним змістом. На одній зображені, наприклад, різні стани речовини, на іншій — декілька фізичних явищ, на третій — події з життя, пов язані з фізикою. Картини продаються за відповіді, що розкривають її фізичний зміст. Картину набуває той покупець, який назве більшу кількість зображених на ній фізичних "моментів" (станів речовини, явищ, формул і так далі). Про факт купівлі свідчить третій удар молоточка по камертону.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.