Методичні рекомендації з підготовки творчих робіт до Всеукраїнських краєзнавчих конкурсів

Опис документу:
Наведено методичні рекомендації з підготовки творчих робіт до Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» та Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Методичні рекомендації з підготовки творчих робіт до Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» та Всеукра...
Слайд № 1

Методичні рекомендації з підготовки творчих робіт до Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» та Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» Доповідач: Янущенко Дмитро Вікторович керівник туристських груп (експедицій) туристсько-краєзнавчого відділу КЗ «Центр туризму» ЗОР

«МІЙ РІДНИЙ КРАЙ» Всеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської...
Слайд № 2

«МІЙ РІДНИЙ КРАЙ» Всеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «МОЯ БАТЬКІВЩИНА УКРАЇНА» Експедиція — одна з організаційних форм досліджень, пов'язана з переміщенням дослідників по території, що вивчається на заздалегідь спланованих маршрутах Експедиція з активним способом пересування – це експедиція, що здійснюється під час проведення спортивного туристського походу 1-3 ступеню складності або І категорії

ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕДИЦІЇ 1 етап — підготовчий: Вибір теми. Тема повинна відображати особливості регіону, краю, його невідомі або ...
Слайд № 3

ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕДИЦІЇ 1 етап — підготовчий: Вибір теми. Тема повинна відображати особливості регіону, краю, його невідомі або маловивчені сторінки, а також враховувати фахову підготовку вчителя. Визначення конкретної мети і завдань, які залежать від рівня розвитку і підготовки дітей, потреб у дослідженні теми чи об’єкта, від району подорожі тощо. Вивчення літератури про район подорожі та організацію мандрівок, вивчення картографічного матеріалу, проведення консультацій, формування списку об’єктів для дослідження Вікові особливості у фізичній і психологічній підготовці дітей. Кількісний склад групи, що залежить від завдань експедиції та району досліджень (6 до 30 осіб). Стан здоров’я дітей. Всі діти обов’язково повинні пройти медичний огляд. Планування експедиції має включати різні напрями: організація розподілу обов’язків в групі, розробка маршруту, підготовка, підбір спорядження для експедиції, підготовка кошторису витрат, підготовка програми збору і систематизації краєзнавчих матеріалів під час експедиції Навчальні заклади та органи управління освітою під час підготовки та проведення походів з учнівською і студентською молоддю повинні керуватися Інструкцією щодо організації та проведення туристських спортивних походів з учнівською молоддю наказ МОНУ від 02 жовтня 2014 року № 1124) ..

2 етап — проведення: Проводити експедиції можна в межах ступеневих туристичних походів (від 30 до 75 кілометрів за 3-6 днів) або у форматі багатоде...
Слайд № 4

2 етап — проведення: Проводити експедиції можна в межах ступеневих туристичних походів (від 30 до 75 кілометрів за 3-6 днів) або у форматі багатоденної подорожі (стаціонарної або з активним способом пересування нижче вимого до спортивного походу). Форми і методи досліджень повинні бути зрозумілими, простими, доступними для дітей і водночас захоплюючими; вони мають давати учням відчуття радості першовідкриття та підкреслювати значимість виконуваної роботи. На маршруті варто насамперед дотримуватись плану експедиції, видів роботи, їх терміну. У ході експедиції учитель здійснює огляд краєзнавчих об’єктів на місці, конкретизує завдання для учнів, розподіляє дітей на групи. Особливу увагу слід приділити фіксації результатів досліджень, веденню польових документів та щоденника, фотографуванню.

3 етап — підведення підсумків складання загального звіту,систематизація матеріалу підготовка матеріалів для публікацій у засобах масової інформації...
Слайд № 5

3 етап — підведення підсумків складання загального звіту,систематизація матеріалу підготовка матеріалів для публікацій у засобах масової інформації розміщення на електронних ресурсах,сайтах оформлення виставок зібраних матеріалів передача матеріалів до музеїв підготовка звітів чи його елементів до участі у Обласних та Всеукраїнських конкурсах Радимо на всіх етап родимо проводити фотографування пошуково-дослідніцької роботи

Учасники Експедиції вихованці, учні, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів і студенти вищих навчальних закладів,...
Слайд № 6

Учасники Експедиції вихованці, учні, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів і студенти вищих навчальних закладів, а також дитячі громадські об’єднання та організації, клуби. На конкурс можуть бути подані роботи, виконані колективно (пошукова група) або індивідуально Вимоги до оформлення краєзнавчо-дослідницьких робіт На обласний етап Експедиції роботи подаються на електронну пошту КЗ «Центр туризму» ЗОР (kray_zoctkum@ukr.net) в електронному вигляді (документ Miсrosoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5) загальним обсягом до 25 сторінок (15 сторінок тексту + 10 сторінок додатків). До 01 листопада 2016 Об’єм файлу у форматі Word до 15 Mb.

«Географія рідного краю» (природа рідного краю, пам'ятки природи, природні ресурси, ландшафти, раціональне природокористування, антропогенний вплив...
Слайд № 7

«Географія рідного краю» (природа рідного краю, пам'ятки природи, природні ресурси, ландшафти, раціональне природокористування, антропогенний вплив, особливості розміщення промислового виробництва, сільського господарства, населення) «Геологічними стежками України» (геологічні пам’ятки регіону; родовища корисних копалин, кар’єри нафтові та газові родовища; гірські породи, геологічні процеси в умовах техногенезу; геоморфологія. Збирають колекції мінералів, гірських порід, палеонтологічних решток) Допускається й інша тематика для дослідження, обрана самостійно. «Козацькому роду нема переводу» (дослідження періоду козацької доби, побут і традиції козацтва, відображення козацької доби в народній творчості. Проводять зустрічі з представниками козацьких організацій, беруть участь у спільних просвітницьких заходах, походах козацькими шляхами)

«З попелу забуття» Дослідження сторінок історії України періоду 2 Світової війни 1939-1945 років, інших подій, пов’язаних з прагненням народу Украї...
Слайд № 8

«З попелу забуття» Дослідження сторінок історії України періоду 2 Світової війни 1939-1945 років, інших подій, пов’язаних з прагненням народу України до волі та незалежності, подій і розповідей очевидців про українців – учасників військових конфліктів ХХ – початку ХХІ століття (зокрема війни в Афганістані, учасників АТО), Революції Гідності . Проводять зустрічі із свідками цих подій, записують їх спогади; відтворюють маловідомі та невідомі факти історії, місця боїв, імена їх учасників, місцезнаходження поховань людей, які загинули за рідну землю «Із батьківської криниці» (родинні традиції і свята, обряди, побутову культуру, народні ремесла, народну творчість, народну медицину, педагогіку, народні ігри та забави) «Духовна спадщина мого народу» (народознавство, українознавство, етнологія, фольклористика, релігієзнавство, археологія, культура, мистецтво, архітектура )

Критерії оцінки конкурсних робіт «Моя Батьківщина – Україна» № з/п Критерій оцінювання Максимальний бал 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Відповідність роботи...
Слайд № 9

Критерії оцінки конкурсних робіт «Моя Батьківщина – Україна» № з/п Критерій оцінювання Максимальний бал 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Відповідність роботи щодо вимог оформлення (4 б.): назва роботи назва напряму назва області, району, населеного пункту дані про виконавців   1 б. 1 б. 1 б. 1 б. 2. 2.1. 2.2. Вимоги до тексту роботи (8 б.) обсяг до 15 друкованих сторінок (шрифт Times New Roman 14 pt, інтервал 1,5) Наявність електронного носія 5 б. 3 б. 3. 3.1. 3.2. Експедиційний пошук (25 б.) розкриття мети і завдань краєзнавчої та дослідницької роботи Системний виклад фактологічного матеріалу, його обсяг, глибина   10 б. 15 б. 4.   Пізнавальне та суспільне значення краєзнавчої та дослідницької роботи (актуалізація знань про об’єкт дослідження, виховний аспект дослідження) 15 б. 5.   Практична значущість краєзнавчої та дослідницької роботи у суспільному житті, використанні у навчально-виховному процесі тощо 15 б. 6. Доступність, послідовність та стиль викладу 7 б. 7. 7.1. 7.2. 7.3. Додатковий матеріал (13 б.) об’єм до 10 сторінок (фото 13х18, малюнки, фотокопії, вироби) якість ілюстративного матеріалу відповідність ілюстративного матеріалу змісту роботи   5 б.  3 б. 5 б.  8. 8.1. 8.2. 9. Якість оформлення роботи (8 б.): грамотність охайність Використання літературних та архівних джерел   4 б. 4 б. 5 б. ВСЬОГО: 100 балів

«МІЙ РІДНИЙ КРАЙ» Загальні положення Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 60 сторінок, в тому числі текстової частини – до 40 сторінок. Зв...
Слайд № 10

«МІЙ РІДНИЙ КРАЙ» Загальні положення Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 60 сторінок, в тому числі текстової частини – до 40 сторінок. Звіт подається роздрукованим та на електронних носіях (формат RTF, документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал  1,5 на аркушах А-4), а також переплетеним і пронумерованим разом з додатками. Нумерація – наскрізна. Разом зі звітом обов’язково надається маршрутна книжка з печаткою МКК про зарахування походу.

Розділи звіту: ● титульна сторінка; ● зміст; ● анотація; ● довідкові відомості про маршрут, його туристсько-спортивну складову; ● відомості про рай...
Слайд № 11

Розділи звіту: ● титульна сторінка; ● зміст; ● анотація; ● довідкові відомості про маршрут, його туристсько-спортивну складову; ● відомості про район експедиції; ● картографічний матеріал; ● фотографії; ● опис краєзнавчої та дослідницької роботи; ● додатки; ● підсумки, висновки, рекомендації; ● маршрутні документи (відповідно до вимог Положення); ● список літератури та джерел інформації

Журі Конкурсу має право зняти до 20% балів за незначні порушення техніки безпеки проходження маршруту, виявлені у звіті № з/п Критерій оцінювання М...
Слайд № 12

Журі Конкурсу має право зняти до 20% балів за незначні порушення техніки безпеки проходження маршруту, виявлені у звіті № з/п Критерій оцінювання Максимальний бал 1. Графік руху та фотозвіт про проходження маршруту 15 2. Якість оформлення маршрутної документації 5 3. Висновки та рекомендації щодо туристсько-спортивної частини експедиції 3 4. Теоретичне та (або) практичне значення дослідження 10 5. Системність викладення матеріалу та повнота розкриття досліджуваної теми 10 6. Пошуково-дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження 10 7.   Наявність, доцільність та якість матеріалів, що підтверджують викладений зміст дослідженого (фотографії, карти, схеми, плани, графіки, малюнки, топографічні та геологічні прив’язки об’єктів дослідження), інші супроводжуючі матеріали 10  8. Аргументованість висновків, їх відповідність змістовним результатам експедиційних досліджень 7 9. Використання польових методів дослідження 10 10. Висвітлення результатів експедиції у ЗМІ; використання їх у навчально-виховному процесі навчального закладу 10    11.   Якість оформлення звіту: стиль, грамотність, логічність викладу матеріалу; відповідність вимогам щодо складання звіту 7 12. Наявність електронної версії звіту 3 ВСЬОГО: 100 балів

Слайд № 13

У змісті вказуються назви всіх розділів, підрозділів та елементів звіту, номер сторінки, з якої вони починаються. ПРИКЛАД: 1. Анотація 2 2. Довідко...
Слайд № 14

У змісті вказуються назви всіх розділів, підрозділів та елементів звіту, номер сторінки, з якої вони починаються. ПРИКЛАД: 1. Анотація 2 2. Довідкові відомості про маршрут, його туристсько-спортивну складову 3 2.1 Вид туризму, складність маршруту, тривалість 3 2.2 Нитка маршруту 3 2.3 Назва та шифр маршрутно-кваліфікаційної комісії, яка дала дозвіл на проведення походу 3 2.4 Засоби під їзду та від’їзду 3 2.5 Підготовка до походу 3 3. Список групи 4 4. Відомості про завдання, що виконувала група 5 5. Відомості про район експедиції 6 5.1 Загальна характеристика району 6 5.2 Географічна характеристика 6 5.3 Історична характеристика району 8 6. Технічний опис маршруту 9 7. Картографічний матеріал 12 8. Фотографії 16 9. Опис пошуково-дослідницької, краєзнавчої роботи 31 10. Додатки 45 11. Підсумки, висновки, рекомендації 46 12. Список літератури та джерел інформації 49 13. Маршрутні документи 50

В анотації у стислій формі викладається головна суть та ідея експедиції, її особливість, новизна та інше. Обсяг – до 1 сторінки. ПРИКЛАД: Анотація ...
Слайд № 15

В анотації у стислій формі викладається головна суть та ідея експедиції, її особливість, новизна та інше. Обсяг – до 1 сторінки. ПРИКЛАД: Анотація На сьогоднішній день основними джерелами прісної води є нині і залишаться в майбутньому річки і озера, запаси води в яких не безмежні. Суть водної проблеми, таким чином, не в тому, що води на Землі мало, а в тому, що, по-перше, відновлювані ресурси прісних вод обмежені, а по-друге, безпланове, нерідко, хижацьке ставлення до водних ресурсів як безкоштовного дару природи призводить до вичерпування і різкого погіршення якості води, що в свою чергу порушує екологічну рівновагу у біосфері. Тому елементарні дослідження стану малих річок для маловодного Запорізького краю являється крайнє гострою проблемою. Ні для кого не секрет, що у зв’язку з глобальним потеплінням та чуттєвою зміною кліматичних умов, додавши до цього антропогенний фактор, малі річки краю опинилися під загрозою повного зникнення. Опрацювавши ряд джерел та методик польових гідрологічних досліджень та практично їх застосувавши, зроблено спробу на науковому рівні зробити моніторинг реального стану річок Кайінкулак та Бандурки, адже дана робота мало проводилася за роки незалежності України. Для реального розуміння роботи слід врахувати повну відсутність будь-якої підтримки від органів районної влади та малої кількості джерел інформації, що стосуються об’єкту дослідження. Матеріали дослідницької роботи можна використовувати для загального розуміння стану водних об’єктів Запорізької області, на уроках географії, екології рідного краю, під час проведення екскурсій та пішохідних походів територіями Пологівського, Чернігівського та Токмацького районів Запорізької області.

● вид туризму, складність маршруту; ● нитка та довжина активної частини маршруту; ● графік руху на маршруті; ● тривалість подорожі; ● засоби під’їз...
Слайд № 16

● вид туризму, складність маршруту; ● нитка та довжина активної частини маршруту; ● графік руху на маршруті; ● тривалість подорожі; ● засоби під’їзду до маршруту, інша інформація, що сприятиме більш повній уяві про маршрут; ● список групи: прізвище та ім’я учасника, навчальний заклад, клас, рік народження, туристський досвід для учнів; прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи та посада керівника (керівників) експедиції.

ПРИКЛАД: Параметри походу Докладна нитка маршруту м. Пологи – м. Запоріжжя – м. Бахчисарай – печерне місто Киз-Кермен – с.Машине – печерне місто Те...
Слайд № 17

ПРИКЛАД: Параметри походу Докладна нитка маршруту м. Пологи – м. Запоріжжя – м. Бахчисарай – печерне місто Киз-Кермен – с.Машине – печерне місто Тепе-Кермен – с. Научний – печерне місто Бакла – с.Новопавлівка – с. Почтове – м. Сімферополь – м. Запоріжжя – м. Пологи Позитивний висновок про проведення подорожі МКК Запорізького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. Шифр МКК – 108-01-31221000  1.3. Варіанти під’їзду та від’їзду. Обґрунтування вибору точок початку та кінця маршруту Початковою та кінцевою точками маршруту було обранене відповідно м. Бахчисарай та спт Поштове у зв’язку транспортним залізничним сполученням розташованими поруч з районом експедиції. 1.4. Аварійні виходи з маршруту та його запасні варіанти У районі подорожі наявна розгалужена транспортна мережа та близько розташовані населені пункти, що облегшує аварійне сходження з маршруту: 1) Киз-Кермен, Тепе-Кермен – м.Бахчисарай, с.Машине; 2) Бакла – с.Скелясте, с.Кизилівка; 3) г.Кизил-Джар – с.Поштове, с.Козанки. Вид туризму   ступень складності   Довжина маршруту, км Район походу Тривалість Термін проведення   Загальна Ходових днів пішохідний друга 53 Західний Крим 6 5 23.09 – 28.09.2012

ПРИКЛАД: 1.5. Дані про учасників П.І.П.   Рік народження Обов’язки в поході Туристський досвід Навчальний заклад (місто роботи, посада) Єфремов Юрі...
Слайд № 18

ПРИКЛАД: 1.5. Дані про учасників П.І.П.   Рік народження Обов’язки в поході Туристський досвід Навчальний заклад (місто роботи, посада) Єфремов Юрій Іванович 1974 Керівник К 2 с.с. Крим Інженерненська ЗОШ І – ІІІ ст., вчитель Янущенко Дмитро Вікторович 1981 Заступник керівника, інструктор К ІІ к.с. Крим КЗ «Центр туризму» ЗОР, керівник туристичних груп (експедицій) Дерега Сергій Сергійович 1999 Завгосп зі спорядження У 1с.с. Крим Інженерненська ЗОШ І – ІІІ ст., 10 А Литвиненко Віталій Костянтинович 1999 Завгосп з харчування У 1с.с. Крим Інженерненська ЗОШ І – ІІІ ст., 10 А Глущенко Юлія Сергійович 2000 Медик, історик У 1с.с. Крим Інженерненська ЗОШ І – ІІІ ст., 10 А Райда Олена Миколаївна 2000 Метеоролог, ботанік У 1с.с. Крим Інженерненська ЗОШ І – ІІІ ст. , 10 А Шепель Софія Андріївна 1999 Краєзнавець, історик ПВД Інженерненська ЗОШ І – ІІІ ст., 9 А Соболь Марія Сергіївна 2000 краєзнавець, еколог ПВД Інженерненська ЗОШ І – ІІІ ст. 9 А

ПРИКЛАД: 4. Графік руху Дні в дорозі Дата Ділянка маршруту L, км Чистий ходовий час Характеристика шляху, природні перешкоди, небезпечні ділянки Кр...
Слайд № 19

ПРИКЛАД: 4. Графік руху Дні в дорозі Дата Ділянка маршруту L, км Чистий ходовий час Характеристика шляху, природні перешкоди, небезпечні ділянки Краєзнавчі, екскурсійні об'єкти 1 06.05 м. Василівка – турбаза «Лиса гора» – ур. Басанька 13 4 ч. 00 хв. ґрунтова дорога, тропа Музей-заповідник «Садиба Попова», «Лиса гора», «урочище Басанька», «Іванове джерело». 2 07.05 ур. Басанька – с. Скельки – с. Маячка 9 3 ч. 15 хв. ґрунтова дорога, тропа Козацьке кладовище, братська могила радянських воїнів, пам’ятний знак жертвам голодомору, козацьке джерело, штольні. 3 08.05 Днювання       Національний парк «Великий Луг» 4 09.05 с. Маячка – с. Ясна Поляна 11 3 ч. 45 хв. ґрунтова дорога, тропа Національний парк «Великий Луг», Маячанська балка, городище черняхівської та сабатинівської археологічних культур, карстові печери.

ФОТОЗВІТ Фотозвіт про проходження туристсько-спортивної частини експедиції (маршруту) у формі короткого змістовного переліку з фотографій, що висві...
Слайд № 20

ФОТОЗВІТ Фотозвіт про проходження туристсько-спортивної частини експедиції (маршруту) у формі короткого змістовного переліку з фотографій, що висвітлюють проходження маршруту. Фотозвіт повинен містити загальне (групове) фото розміром не менше 13х18 см на фоні специфічного об’єкту; групове фото початку та завершення маршруту експедиції та 2-3 фото з учасниками експедиції за кожний день активного пересування.

ПРИКЛАДИ: Початок маршруту біля залізничної станції НЕ ВІРНО. Закінчення маршруту на залізничний станції «Поштова», фото всієї групи ВІРНО. Видно н...
Слайд № 21

ПРИКЛАДИ: Початок маршруту біля залізничної станції НЕ ВІРНО. Закінчення маршруту на залізничний станції «Поштова», фото всієї групи ВІРНО. Видно назва залізничної станції

Група біля с Осипенко НЕ ВІРНО. Фото без рюкзаків Проходимо с. Старопетрівка ВІРНО. Фото з рюкзаками
Слайд № 22

Група біля с Осипенко НЕ ВІРНО. Фото без рюкзаків Проходимо с. Старопетрівка ВІРНО. Фото з рюкзаками

Місце проведення палеонтологічних досліджень
Слайд № 23

Місце проведення палеонтологічних досліджень

Оглядові та робочі карти масштабом не менше 1:200000 ПРИКЛАД: Оглядова карта М 1:500000  
Слайд № 24

Оглядові та робочі карти масштабом не менше 1:200000 ПРИКЛАД: Оглядова карта М 1:500000  

ПРИКЛАД: Робоча карта (фрагмент) 01.06
Слайд № 25

ПРИКЛАД: Робоча карта (фрагмент) 01.06

Фотографії проведення пошуково-дослідницьої роботи у звіті повинні розкривати місце, час, мету даної експедиції, відображати природні об’єкти та іс...
Слайд № 26

Фотографії проведення пошуково-дослідницьої роботи у звіті повинні розкривати місце, час, мету даної експедиції, відображати природні об’єкти та історикокультурні місця району експедиції, підтверджувати участь всієї групи, дотримання вимог техніки безпеки, а також проведення дослідницької, краєзнавчої роботи. Фотографії повинні мати номер, підписи назв об’єктів, містити пояснення. У звіті фотографії розміщуються у місцях, де на них є посилання або на окремих листах. Розмір фотографій повинен бути не менше 10 х 15 см. Бажано 13 х 18.

ПРИКЛАДИ:
Слайд № 27

ПРИКЛАДИ:

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Малюк у світі економіки та фінансів»
Часнікова Олена Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.