і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Методичні рекомендації щодо організації мережевого освітнього проекту з інформатики для учнів 5-6, 7-9, 10-11 класів «А як же без роботів?»

Методичні рекомендації щодо організації мережевого освітнього проекту з інформатики для учнів 5-6, 7-9, 10-11 класів «А як же без роботів?»

Перегляд
матеріалу
Отримати код

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Методичні рекомендації

щодо організації

мережевого освітнього проекту

з інформатики для учнів 5-7 класів

2017

Каширіна Т.А. «А як же без роботів?». Методичні рекомендації щодо організації мережевого освітнього проекту з інформатики для учнів 5-7 класів. — м.Слов’янськ, 2017

Рецензенти:

Посібник створено для учителів, батьків, учнів, які мають зацікавленість у створенні умов для поглиблення, вдосконалення знань з використання сучасних платформ для творчості: Lino, Google, Tagul, Mindmaker, Playcast. У ході виконання однієї з частин проекту учні знайомляться із різними платформами для вивчення основ програмування: code.org, brainbasket.org/ru/programmyi-dlya-detey, blockly-games.appspot.com, e-olymp.com та іншими.

У посібнику дається повний набір документів для старту проекту, є щоденники для поточного відслідковування та самоаналізу виконаної роботи.

Узгоджено на методичній раді

(………№…….від…………)

Зміст

Проект «А як же без роботів?»

Актуальність проблеми

Уявіть заводи і фабрики без промислових робітників, надшвидкісні потяги і метро без водіїв, роботи-прибиральники й автоматизовані будинки, мультифункціональні гаджети та 3D-принтери. Сучасність стає дедалі ближчою до уявного світу письменників-фантастів. Із переходом у цифрову еру та появою онлайн-сервісів автоматизація не лише спрощує процес індустріального виробництва, замінюючи машинами людську працю. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і розбудова інфраструктури зробили можливими проникнення цифрових технологій у всі ланки виробничого процесу: від оптимізації операцій на локальному рівні до транснаціональних ланцюгів виробництва товарів і послуг, що залучають працю людей із різних частин світу.

Завдяки використанню цифрових технологій ті самі операції в процесі виробництва можна виконувати швидше та продуктивніше. Рутинна механічна робота вже не потребує залучення людської праці, а мережа Інтернет відкриває глобальний доступ до інформації та механізмів прямої участі в ухваленні рішень. Автоматизація мала б слугувати відкриттю нових можливостей і розширенню демократії, скороченню робочих годин і вивільненню часу для творчої діяльності.

Чи позитивно вплине на людину її вивільнення від простої важкої праці? Чи зможуть робітники заводів, які втрачають місце роботи внаслідок автоматизації виробництва, реалізувати себе в іншій професії? Чи не заважатимуть гаджети якісному спілкуванню людей? На ці та інші питання відповідатимуть учасники проекту «А як же без роботів?», учні 5-7 класів впродовж п’яти тижнів, шукаючи відповіді завдяки ресурсам кабінету інформатики або вдома, з інших джерел, виконуючи на кожному з п’яти тижнів.

Мета проекту

створення умов для усвідомлення значущості створення і розвитку робото- будування

Завдання проекту

 • Розвивати інформаційно-цифрову компетентність через оволодіння сервісами google, mindmaker, lino, playcast, tagul

 • Розвивати навички налагоджувати контакт, вміння розподіляти обов’язки при роботі у групі

 • Розвивати навички шукати інформацію і використовувати знайдене з урахуванням етики та авторських прав

 • Розвивати загально-культурну грамотність через участь у форумі, через узяття інтерв’ю

 • Формувати активну життєву позицію через аналізування виконаних завдань при заповненні щоденника учасників «Навчився-Дізнався-Внесок-Сподобалось»

 • Формувати вміння представляти результати власної роботи через наповнення сторінки команди

 • Формування компетентності у розв’язанні логічних задач, задач з програмування

Етапи, термін реалізації проекту:

Етап 1. «Підготовка» (І тиждень)

Етап 2. «Послання Неймана» (ІІ тиждень)

Етап 3. «Яких сьогодні роботів створюють в лабораторіях по всьому світу?» (ІІІ тиждень)

Етап 4. «Журналістське розслідування» (IV тиждень)

Етап 5. «Чи може людина обійтися без роботів?» (V тиждень)

Забезпечення проекту

Науково-методичне

Проект створено для оволодіння учнями новими сервісами, які дозволяють більш наочно представити інформацію, тому для розміщення завдань та виконаних вправ створено сайт проекту sites.google.com/site/weselyjrobot. Завдання проекту займають строк у п’ять тижнів, психологічно це оптимальний час для проектів взагалі. Зміст кожного пакету завдань розрахований на виконання певної частини пакету кожним учасником команди. Завдяки такому підходу у учня, який виконав лише частину проекту, виникає почуття задоволення від виконаної роботи групи.

На сайті на початку роботи розміщено:

 • Стартову презентацію

 • Фільмотеку

 • Буклет проекту

 • Заявку на участь

 • Анкету для учасників

 • Корисні матеріали

 • Поради щодо ролі родини у проекті, як домашні близькі можуть допомагати дитині

 • Таблицю досягнень, щоденники учасників, команди, взаємооцінки інших команд

 • Анкета "Візитка команди"

 • Рекомендації щодо організації безпечної роботи в інтернеті

Зміст завдань:

Завдання

Виконавець

Етап 1. Підготовчий (перший тиждень)

1. Подивитись стартову презентацію проекту.

2. Ознайомитись з правилами безпечної поведінки в мережі Інтернет.

3. Створити сторінку команди на сторінці сайту проекту "Наші команди".

4. Заповнити сторінку команди, а саме: вказати назву, девіз, емблему, склад команди (ім'я та роль, наприклад, капітан, літератор, художник, фотограф, тощо).

5. Підвести підсумки підготовчого етапу "Збираємося в дорогу"

Оцінити візитку інших команд за Критеріями оцінювання сторінки команди.

Заповнити Щоденник участі команди в подорожі.

Заповнити Щоденник особистої участі в подорожі.

Заповнити Таблицю досягнень.

При цьому зразки щоденників треба скачати зі сторінки завдання, додати до свого драйв-сховища, налаштувати посилання для перегляду і розмістити посилання на сторінці команди

Вся команда

Вся команда

Капітан

Вся команда

Учасник 1

Учасник 2

Учасник 3

Капітан

Етап 2. Послання Неймана (другий тиждень)

1. Створити плейкаст на основі ваших почуттів відносно роботів, розмістити посилання на плейкаст на сторінці команди

2. Знайдіть в інтернеті інформацію про одного з роботів, вподобаному вашій команді, і розмістіть її на одному слайді в загальній презентації "Енциклопедія роботів". Скриншот слайду і вставте на сторінку команди

3. Створіть ментальну карту (карту знань, інтелект-карту) за анкетою згідно характеристик вашого робота в будь-якому інтернет-сервісі для створення ментальних карт. Додайте посилання на ментальну карту на сторінку команди.

4. Заповнити щоденники, оцінити і прокоментувати роботи двох команд (для цього треба скопіювати наступні частини щоденників і вставити в уже наявні, посилання при цьому на щоденники продублювати на сторінці команди).

Заповнити Таблицю досягнень.

Учасник 1

Капітан

Учасник 2

Учасник 3

Учасник 1

Учасник 2

Учасник 3

Капітан

Етап 3. Яких роботів створюють сьогодні в лабораторіях по всьому світу? (третій тиждень)

1. Вибрати будь-яку лабораторію (http://brainbasket.org/ru/programmyi-dlya-detey/

Або https://blockly-games.appspot.com/, e-olymp.com), виконати одну вправу (середньої складності), розмістити на сторінці команди фото рішення або відео (запис виконати будь-яким

Вся команда

способом).

2. Нові поняття (три слова) внести на окрему сторінку сайту проекта Глосарій (словничок).

3. Заповнити щоденники і Таблицю досягнень своєї команди.

Учасник 1

Учасник 2

Учасник 3

Капітан

Етап 4. Журналістське розслідування (четвертий тиждень)

1. Згідно з анкетою взяти інтерв'ю у фахівця обраної вами професії;

розмістіть зібраний матеріал (текст і фото або текст, фото і відео, зняте вами і розміщене в інтернеті) в загальній газеті (linoit.com/users/tanya_mak50), відзначивши висновки.

2. Створити тему за зібраними матеріалами для обговорення на форумі сайту проекту або дайте відповідь на питання повідомлення, створеного на форумі іншою командою.

3. Заповнити щоденники, доповнивши їх новими частинами, оцінити інші роботи двох вподобаних вам команд

Учасники 1

Учасник 2

Вся команда

Учасник 1

Учасник 2

Учасник 3

Капітан

Етап 5. Чи може людина обійтися без роботів? (п'ятий тиждень)

1. Скласти Хмару слів. Слова можна взяти з Глосарію, статті, написаної в загальній газеті.

2. Написати сінквейн за темою проекту.

3. Створити слайд-шоу на YouTube за матеріалами, зібраними на проекті.

4. Заповнити щоденники, доповнивши їх новими частинами, оцінити інші роботи двох вподобаних вам коман

Учасник 1

Учасник 2

Учасник 3

Учасник 1

Учасник 2

Учасник 3

Капітан

Матеріально-технічне

Стартову презентацію розраховано і для демонстрації на батьківських зборах у кабінеті класу, учнів якого планується залучити до проекту, і в кабінеті інформатики на одному з уроків інформатики або після уроків. Окрім стартової презентації батьки отримують буклети проекту для того, щоб вдома буклет нагадував учасникові про його роботу у команді. Для виконання завдань проекту можна використовувати кабінет інформатики з виходом в інтернет, також треба запропонувати режим використання вільного часу після уроків або планувати залучення завдань проекту на уроках інформатики на практичних заняттях. Для нагородження команд необхідно роздрукувати сертифікати, доречним стане також обговорення можливості нагородження команд солодкими або іншими призами за порадами батьків або класних керівників.

Критерії очікуваних результатів

У результаті виконання проекту очікується повне або часткове виконання завдань, нагородження відповідно команд-фіналістів та команд-учасників. У результаті будуть створені такі продукти:

 • Енциклопедія роботів

 • Галерея плейкастів

 • Збірка ментальних карт

 • Колекція розв’язків задасч з основ програмування

 • Глосарій «Робототехніка»

 • Газета

 • Форум

 • Хмари слів

 • Дошка сінквейнів

 • Виставка слайд-шоу на YouTube

презентація на google.drive

сторінка сайту

сторінка сайту

плакат lino

сторінка сайту

плакат lino

сторінка сайту

папка на google.drive

документ google.drive

плакат lino

Додатки

Додаток 1

Заявка на участь в проекті "А як же без роботів?" (docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjOc5kmquADCExcpQHfT8g328QsZT5IS3guxkkUmlBieWW8Q/viewform

Ім'я, прізвище капітана

Область, населенний пункт

Школа, клас

Ваш email

Назва Вашої команди

Кількість участників, їх середний вік

Оцініть рівень ІТ-компетентності ваших учасників (начальний, достатній, середній, високий, інше)

Чи приймали Ви участь у мережевих проектах раніше? (так, ні)

Чого Ви и ваша команда очікуєте від проекта?

Додаток 2

Фільмотека (sites.google.com/site/weselyjrobot/nasa-filmoteka)

 1. Роботи наступають. Серія 1

 2. Роботи наступають. Біоробототехніка. Серія 2

 3. Місто майбутнього. Роботи наступають. Серія 3

 4. 95 світів і рахунок продовжується

 5. Новий клас роботів-дослідників. Роботи наступають. Серія 4

 6. Екзоскелет. Штучні серце та кінцівки. Роботи наступають. Серія 5

 7. Роботи для розваг. Прибутковий бізнес. Роботи наступають. Серія 6

Додаток 3

Корисні матеріали (sites.google.com/site/weselyjrobot/poleznye-materialy)

 1. Сервіси Google. Створення облікового запису (акаунту) Google (youtube.com/watch?v=UyD3xz06v_w)

 2. Огляд загального доступу до сайту (support.google.com/sites/answer/97934?hl=ru&visit_id=1-636263108347225389-3068988401&rd=1)

 3. Як додати сторінку на сайт (support.google.com/sites/answer/98216?hl=ru&visit_id=1-636263108347225389-3068988401&rd=1)

 4. Ментальні карти (sites.google.com/site/kartyrozumu/)

 5. Основи інформаційної безпеки (disted.edu.vn.ua/media/bp/html/etusivu.htm)

Додаток 4

Анкета учасника в проекті "А як же без роботів"

Ім'я, прізвище учасника

Область, населений пункт

Школа, клас

Твій email

Який твій улюблений предмет у школі?

Професії якої галузі тобі більш подобаються?

Оціни рівень своєї ІТ-компетентності (початковий, достатній, середній, високий)

Чи брав ти участь у мережевих проектах раніше? (так, ні)

Якими ти бачиш результати проекту?

Додаток 5

Згода батьків

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Як частина освітньої програми у Вашого сина або дочки буде можливість публікувати документи і проекти в Інтернеті. Це може бути творча робота, зображення, фотографії учнів класу (школи). Люди в усьому світі з доступом в Інтернет будуть в змозі розглянути і, можливо, відповісти на роботу Вашої дитини електронною поштою. Ми вважаємо, що це - можливість додаткової освіти та успішного розвитку наших учнів.

Ми будемо публікувати ці документи тільки з Вашого письмового дозволу.

Будь ласка, ознайомтеся з правилами розміщення матеріалів учнів в Інтернеті і відзначте публікацію яких документів небажано здійснювати з Вашої точки зору. Дякуємо за вашу співпрацю.

Розміщуючи матеріали учнів, ми будемо керуватися наступними правилами:

Не дозволяється видавати матеріали з номером телефону Вашої дитини, адресою або прізвищем.

Не дозволяється видавати матеріали, що містять будь-яку інформацію, яка вказує на місце розташування учня в точний час, крім знаходження його в школі або участі в шкільній діяльності.

Перед публікацією матеріали повинні бути розглянуті і схвалені учителем (або батьком) учня, який здійснює роботу над проектом.

Поставте відмітку в рядку з матеріалами, які небажані для публікації:

 • Особисті фотографії учня

 • Шкільні фотографії учня (з уроків і шкільних заходів)

 • Групові шкільні фотографії

Дозвіл батьків:

Я, _______________________________________________ надаю дозвіл публікувати матеріали мого сина / дочки / __________________________ учені__ _____ класу школи _____ м .______________ в Інтернеті відповідно до правил, описаними вище.

Підпис батька / опікуна: ________________________ Дата: ____________

Цей дозвіл буде дійсним до тих пір, поки Ви самі не забажаєте змінити цю форму і підписати новий дозвіл. У разі виникнення проблем, пов'язаних з публікацією матеріалів в Інтернеті, Ви можете зв'язатися з класним керівником своєї дитини __________________________________________________________.

Додаток 6. Буклет

Додаток 7

Таблиця досягнень «Кроки до успіху» Сторінки 1, 2, 3

Сторінки 4, 5, 6

Додаток 8

Щоденник команди

                        Учбовий мережевий проект   

«А як же без роботів?»

               

Для якісного виконання етапу перевірте ваше виконання завдань за даною таблицею

Назва команди __________

Етап 1. “Підготовка” (І тиждень)

Критерії оцінки роботи на етапі

+/-

1

Ми познайомилися зі стартовою презентацією

2

Ми познайомилися з правилами безпечної роботи в мережі

3

Ми придумали назву команди і девіз

4

Ми намалювали емблему

5

Ми створили сторінку команди

6

Ми вставили на сторінку назву, девіз і емблему команди

7

Ми розподілили обов'язки і написали список учасників команди (ім'я, перша буква прізвища), ім'я координатора команди, вказали контакти (e-mail)

8

Ми написали коментарі до сторінок двох команд

9

Ми оцінили візитки двох інших команд

10

Ми заповнили Щоденник учасників

Разом (кількість +)

Етап 2. “Послання Неймана”

(ІІ тиждень)

Критерії оцінки роботи на етапі

+/-

1

Ми познайомилися зі схемою Неймана

2

Ми створили плейкаст і додали посилання до нього на сторінку команди

3

Ми познайомилися з Нашої фільмотекою, вибрали робота і відзначили його в Таблиці роботів

4

Ми знайшли інформацію про обраний роботі і створили слайд за шаблоном в загальній презентації

5

Ми вставили на свій слайд посилання на джерело інформації про роботу

6

Ми створили ментальну карту про своє роботі

7

Ми додали посилання на ментальну карту на свій слайд

8

Ми розмістили скріншот свого слайда на сторінці команди

9

Ми написали коментарі до сторінок двох команд

10

Ми оцінили візитки двох інших команд

11

Ми заповнили Щоденник учасників

Разом (кількість +)

Етап 3. «Яких сьогодні роботів створюють в лабораторіях по всьому світу?»

(ІІІ тиждень)

Критерії оцінки роботи на етапі

+/-

1

Ми познайомилися з сайтами зазначених віртуальних лабораторій

2

Ми порівняли трьох роботів і вибрали одного для своєї команди

3

Ми дізналися, які завдання запропоновані для обраного робота

4

Ми написали програму-рішення завдання для робота

5

Ми сфотографували або записали відео рішення завдання

6

Ми знайшли три нових слова-поняття для нашого робота

7

Ми додали їх в загальний Словник

8

Ми вставили на сторінку своєї команди зібрані матеріали

9

Ми написали коментарі до сторінок двох команд

10

Ми оцінили візитки двох інших команд

11

Ми заповнили Щоденник учасників

Разом (кількість +)

Етап 4. «Журналістське розслідування»

(IV тиждень)

Критерії оцінки роботи на этапі

+/-

1

Ми познайомилися з веб-дошкою Lino

2

Ми склали анкету з 10 питань

3

Ми взяли інтерв'ю

4

Ми написали статтю про нього

5

Ми вставили веб-дошку Lino нашу статтю

6

Ми створили обговорення на форумі або взяли участь у вже створеній темі на форумі

7

Ми додали на свою сторінку посилання на обговорення

8

Ми розмістили скріншот своєї статті на сторінці команди

9

Ми написали коментарі до сторінок двох команд

10

Ми оцінили візитки двох інших команд

11

Ми заповнили Щоденник учасників

Разом (кількість +)

                     

Етап 5. «Чи може людина обійтися без роботів?»

(V тиждень)

Критерії оцінки роботи на етапі

+/-

1

Ми дізналися, як створити хмару слів

2

Ми створили хмару слів

3

Ми дізналися, як пишуть сінквейн

4

Ми створили сінквенй і розмістили його на сторінці команди

5

Ми познайомилися з редактором слайд-шоу на YouTube

6

Мы создали слайд-шоу на YouTube по материалам, собранным нами в проекте

7

Ми вставили на сторінку своєї команди зібрані матеріали

8

Ми написали коментарі до сторінок двох команд

9

Ми оцінили візитки двох інших команд

10

Ми заповнили Щоденник учасників

Разом (кількість +)

Додоток 9

Щоденник учасника

Команда ____________________________

Учасник команди_______________________

ЕТАПИ ПРОЕКТУ

НА ЦЬОМУ ЕТАПІ Я ДІЗНАВСЯ

НА ЦЬОМУ ЕТАПІ Я НАВЧИВСЯ

МІЙ ВКЛАД В РОБОТУ ГРУПИ

НАЙКРАЩЕ МЕНІ ВДАВАЛОСЬ

ЕТАП 1. «ПІДГОТОВКА»

ЕТАП 2. «Послання Неймана»

ЕТАП 3. «Яких сьогодні роботів створюють в лабораторіях по всьому світу?»

ЕТАП 4. «Журналістське розслідування»

ЕТАП 5. «Чи може людина обійтися без роботів?»

Щоденник учасника складається з чотирьох або п’яти таких таблиць (за числом учасників).

Додаток 10

Щоденник

оцінювання сторінок інших команд

Назва команди _______________________________________

Етап 1. “Підготовка” (І тиждень)

Критерії оцінювання

(повністю

відповідає), +/-

(є недоліки), +/-

(не відповідає), +/-

1. Девіз команди відповідає назві

2. Емблема авторська й відповідає назві команди

3. Указано учавників та їх ролі

4. Указано капітана/координатора, його електронну поштову адресу

5. Сторінку оформлено естетично (гармонія кольора, композиції, добір шрифта)

6. Відсутні орфографічні помилки

Підсумок

Етап 2. “Послання Неймана” (ІІ тиждень)

Критерії оцінки

(повністю

відповідає), +/-

(є недоліки), +/-

(не відповідає), +/-

1. Плейкаст команди виконано естетично

2. Слайд команди містить всі елементи (назву робота, назву команди, фото и опис робота, два посилання)

3. Ментальну карту складено грамотно

4. На сторінці команди розміщено всі три необхідні елементи (посилання на плейкаст і ментальну карту, скріншот слайда команди)

5. На сторінці команди розмещено посилання на щоденники команди

6. Відсутні орфографічні помилки

Підсумок

ЕТАП 3. «Яких сьогодні роботів створюють в лабораторіях по всьому світу?»

(ІІІ тиждень)

Критерії оцінювання

(повністю

відповідає), +/-

(є недоліки), +/-

(не відповідає), +/-

1. Складність обраного завдания відповідає вимогам — середньої або високої складності

2. Завдання розв’язано правильно

3. Фото або відео розв’язку наявні

4. Слова для глосарія добрані за темою

5. Слова добрані у достатній кількості

6. На сторіниці команди є посилання на щоденники команди

Підсумок

ЕТАП 4. «Журналістське розслідування»

(V тиждень)

Критерії оцінювання

(повністю

відповідає), +/-

(є недоліки), +/-

(не відповідає), +/-

1. Статтю написано й оформлено цікаво

2. У статті є фото або відео

3. Обговорення на форумі створено

4. На сторінці команди розмещено посилання на обговорення, скріншот статті команди

5. На сторінці команди розмещено посилання на щоденники команди і вини заповнені

6. Відсутні орфографічні помилки

Підсумок

ЕТАП 5. «Чи може людина обійтися без роботів?»

(V тиждень)

Критерії оцінювання

(повністю

відповідає), +/-

(є недоліки), +/-

(не відповідає), +/-

1. Сінквейн створено відповідно вимогам

2. Створено хмару слів

3. Слайд-шоу містить не менше шести слайдів

4. Є коментарі двом іншим командам

5. Заповнено сторінку команди в Таблиці досягнень

6. Всі щоденники заполнено

Підсумок

У цьому щоденнику кожної таблиці треба по дв:і для кожної команди, які обрано для оцінювання.

Додаток 11

Приклади виконання завдань

Емблеми

Слайд з «Енциклопедії роботів»

Вигляд ментальної карти

Вигляд розв’язку завдання

Щоденник учасника

Команда Прогресс

Учасник команди Олександр

ЕТАПИ ПРОЕКТУ

НА ЦЬОМУ ЕТАПІ Я ДІЗНАВСЯ

НА ЦЬОМУ ЕТАПІ Я НАВЧИВСЯ

МІЙ ВКЛАД В РОБОТУ ГРУПИ

НАЙКРАЩЕ МЕНІ ВДАВАЛОСЬ

ЕТАП 1. «Підготовчий»

про різні проекти в інтернеті з багатьох предметів

відкривати доступ до спільних документів

намалював емблему

розмістити сфотографовану емблему на сторінці коанди

ЕТАП 2. «Послання Неймана»

хто такий нейман

перевіряти якість згідно критеріїв

заповнив рядок таблиці досягнень

заповнювати щоденник

ЕТАП 3. «Яких сьогодні роботів створюють в лабораторіях по всьому світу?»

як записати відео з монітора

створювати відео

створив канал на youtube

створювати канал на youtube

ЕТАП 4. «Журналістське розслідування»

як створити повідомлення на форумі

складати інрервю з урахуванням захисту персональних даних

взяв інрервю у бібліотекаря

завантажувати статтю на lino

ЕТАП 5. «Чи може людина обійтися без роботів?»

що на ютубе можливо створювати слайд-шоу

технології створення хмари слів

знайшов алгоритм створення хмари слів, пояснив іншим

обирати дизайн хмари слів

Література

 1. Зазуліна Л.В. Педагогічні проекти у системі підвищення кваліфікації вчителів. Науково-методичний посібник.

 2. Метод проектів — ефективна технологія навчання. — [Електронний ресурс] —http://osvita.ua/school/method/technol/1415/ — 29 березня 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Посібник створено для учителів, батьків, учнів, які мають зацікавленість у створенні умов для поглиблення, вдосконалення знань з використання сучасних платформ для творчості: Lino, Google, Tagul, Mindmaker, Playcast. У ході виконання однієї з частин проекту учні знайомляться із різними платформами для вивчення основ програмування: code.org, brainbasket.org/ru/programmyi-dlya-detey, blockly-games.appspot.com, e-olymp.com та іншими.
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Інформатика
 • Клас
  5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  286
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  2
 • Номер матеріала
  JH212427
 • Вподобань
  0
Курс:«ZOO-психологія: як навчитися розуміти тварин»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 години
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти