• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Різне
 • Методичні рекомендації для виконання практичної роботи на тему «Ознайомлення з Червоною книгою України, рідкісними видами рослин і тварин, які занесені до неї»

Методичні рекомендації для виконання практичної роботи на тему «Ознайомлення з Червоною книгою України, рідкісними видами рослин і тварин, які занесені до неї»

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Методичні рекомендації містять завдання та теоретичні відомості до практичної роботи, які необхідні для набуття студентами коледжу знань, умінь і навичок в межах вивчення дисципліни «Основи екології», а також питання для самоперевірки та захисту роботи. Розраховані на студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Голуб Р.А. Методичні рекомендації для виконання практичної роботи на тему «Ознайомлення з Червоною книгою України, рідкісними видами рослин і тварин, які занесені до неї» з дисципліни «Основи екології».- Немішаєве, 2016. 13 стор.

Методичні рекомендації містять завдання та теоретичні відомості до практичної роботи, які необхідні для набуття студентами коледжу знань, умінь і навичок в межах вивчення дисципліни «Основи екології», а також питання для самоперевірки та захисту роботи. Розраховані на студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

технологічних та рибоводних дисциплін

протокол від «23» жовтня 2015р. №3

Р.А Голуб, 2016.

Практичне заняття №2

Тема: Ознайомлення з Червоною книгою України, рідкісними видами рослин і тварин, які занесені до неї.

Мета: Познайомити студентів з Червоною книгою України, рідкісними видами рослин і тварин, які занесені до неї.

Робоче місце: кабінет екології.

Тривалість заняття: 2 години

Матеріально-технічне оснащення робочого місця: Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи екології», Червона книга України, дидактичний матеріал, інструкційні картки, зошити, ручки.

Правила охорони праці: Згідно правил техніки безпеки, що стосуються даного кабінету.

Глосарій:

Червона книга України, зниклі, зниклі в природі, зникаючі, вразливі, рідкісні, неоцінені, недостатьо відомі види рослин або тварин, біосферний заповідник, природний заповідник, національні природні парки, національний парк, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, водно-болотні угіддя, зоологічні парки, пам'ятники садово-паркового мистецтва, дендрологічні парки.

Послідовність виконання завдань

1. Ознайомитися з Червоною книгою України.

2. Ознайомитися з рідкісними видами тварин України та користуючись дидактичним матеріалом зробити короткий опис 4 видів згідно таблиці.

3. Ознайомитися з рідкісними видами рослин України та користуючись дидактичним матеріалом зробити короткий опис 3 видів згідно таблиці.

Теоретичні відомості

Деградація довкілля, викликана інтенсивною господарською діяльністю людини, призвела до масштабних зрушень у природних екосистемах, наслідком чого є зменшення чисельності або зникнення багатьох видів тварин, рослин і грибів. Вжиття своєчасних заходів охорони дикої фауни і флори дозволяє призупинити негативні процеси руйнування навколишнього природного середовища та відновити стан популяцій вразливих видів до безпечного рівня.

Біота України нараховує понад 70 тис. видів, з них флора — понад 27 тис. видів, фауна — понад 45 тис. видів. Одним із заходів збереження цієї різноманітності тваринного і рослинного світу є ведення Червоної книги України (ЧКУ) - анотований та ілюстрований перелік рідкісних видів та підвидів, що знаходяться під загрозою зникнення на території України, і підлягають охороні; основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних, і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.

Перше однотомне видання Червоної книги України було видано у 1980р. і до нього було включено 85 видів тварин та 151 вид судинних рослин.

Друге видання Червоної книги України було підготовлено у двох томах. Перший том — «Тваринний світ» — був надрукований у 1994 р. і налічує 382 види. Другий том — «Рослинний світ» — вийшов друком у 1996 р. і налічує 541 вид.

Третє видання Червоної книги України, видане через 13 років після випуску другого тому другого видання у 2009 році, включає 542 види тварин та 826 видів рослин і грибів. У ньому враховані сучасні наукові дані щодо чисельності та поширення видів.

Нове видання Червоної книги України є результатом праці великого колективу авторів з різних наукових установ, передусім Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, інших організацій, окремих фахівців.

Координацію робіт щодо підготовки третього видання Червоної книги України здійснювала Національна комісія з питань Червоної книги України та Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Видання Червоної книги України є вагомим внеском у справу збереження різноманітності тваринного і рослинного світу України як основи сталого розвитку держави для теперішнього і майбутніх поколінь.

Структура Червоної книги України така: статті розміщені у п'яти основних розділах, сформованих за систематичним принципом, які об'єднують рослини та гриби різних відділів, класів чи інших високих таксономічних рангів. Кожна стаття розпочинається з української та латинської (наукової) назв виду; при потребі наводяться також синонімічні назви, під якими цей вид наводився у науковій та популярній літературі. Наукова назва та синоніміка не тільки дозволяють однозначно ідентифікувати вид, але й містять важливу номенклатурну інформацію про таксономічні належність та статус виду. Таксономічне положення відображає, зокрема, належність виду до певної родини; для деяких видів у новому виданні приналежність до родини змінена порівняно з попереднім виданням, що відбиває сучасні таксономічні та номенклатурні зміни у розумінні тих чи інших родин. Наприклад, деякі види, що раніше відносили до родини ранникових, зараз віднесені до родин вовчкових, веронікових тощо. Родини у межах відділів та класів, роди в межах родин та види в межах родів розміщені в алфавітній послідовності.

Тваринний світ

Тваринний світ України нараховує близько 45 тис. видів, серед яких чимало рідкісних, реліктових або ендемічних видів. На жаль, зростаючий антропогенний тиск продовжує негативно впливати на тваринний світ, і все більша кількість видів потребує охорони та відновлення. Головними чинниками негативного впливу на тваринний світ є знищення та трансформація природних екосистем, надмірне комерційне використання тваринного світу та браконьєрство. До третього видання Червоної книги України занесено 542 види тварин: гідроїдні поліпи (2 види), круглі (2) та кільчасті черви(9), ракоподібні(31), павукоподібні(2) та багатоніжки (3), ногохвістки (2), комахи (226), молюски (20), круглороті (2) та риби (69), земноводні (8),плазуни (11), птахи (87), ссавці (68). Кількість видів тварин у третьому порівняно з другим виданням збільшилась на 160 видів, а у другому порівняно з першим — на 297 видів.

Деякі тварини Червоної книги України

Афаліна

Бичок Букчича

Бражник мертва голова

Вівсянка чорногова

Горбань темний

Жужелиця дама

Жук - олень

Журавель сірий

Заєць білий

Дятел білоспинний

Лебідь малий

Орлан білохвіст

Перкарина чорноморська

Сатурнія мала

Сатир евксинський

Чоп звичайний

Стрибун Бессера

Пугач

Сова болотяна

Лунь польовий

Могильник

Кефаль рамада

Канюк степовий

Ставковик потовщений

Гадюка Нікольського

Трав'яний краб

Вид

Поширення

Морфологічні ознаки

Рослинний світ

До третього видання «Червона книга України» (рослинний світ) занесено 826 видів рослин і грибів: судинні рослини (611), мохоподібні (46), водорості (60), лишайники (52), гриби (57). Кількість видів рослин у третьому порівняно з другим виданням збільшилась на 285 видів, а у другому порівняно з першим — на 390 видів. 

Деякі рослини Червоної книги України

Береза темна

Хара витончена

Фісиденс струмковий

Чина гладенька

Трутовик коренелюбний

Тирлич безстебловий

Первоцвіт дрібний

Підковка чубата

Осока лапкоподібна

Молочай волинський

Конюшина темно-каштанова

Конюшина червонувата

Десмідіум Бейлі

Дельфіній високий

Айстра альпійська

Астрагал крейдолюбний

Астрагал дніпровський

Астрагал донський

Булатка великоквіткова

Борщівник пухнастий

Вид

Поширення

Морфологічні ознаки

За природоохоронним статусом види, відповідно до ст. 13 Закону України «Про Червону книгу України», розподілені за такими категоріями:

 • зниклі (види, щодо яких відсутня будь-яка інформація про наявність їх в Україні у природі чи спеціально створених умовах);

 • зниклі в природі (види, які зникли в Україні у природі, але збереглися у спеціально створених умовах або поза межами України);

 • зникаючі (види під загрозою зникнення, для яких спостерігається скорочення ареалу або зниження чисельності; їх збереження є малоймовірним без усунення дії негативних факторів);

 • вразливі (види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії зникаючих, якщо триватиме дія факторів, які негативно впливають на стан їх популяцій);

 • рідкісні (види, відомі з небагатьох місцезнаходжень, популяції яких характеризуються відносно стабільними, хоча і низькими показниками);

 • неоцінені (види, про які відомо, що вони можуть належати до категорії зникаючих, вразливих чи рідкісних, але ще не віднесені до жодної з цих категорій; у тому числі більш-менш широко розповсюджені в різних регіонах України);

 • недостатньо відомі (види, які потребують подальших досліджень і які не можна віднести до жодної із вищезазначених категорій через відсутність необхідної достовірної інформації; у тому числі таксономічно критичні види). 

Природно-заповідний фонд України — ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти якi мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

До природно-заповідного фонду України належать:

 • природні території та об'єкти - природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища;

 • штучно створені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва залежно від їх екологічної і наукової цінності можуть бути

 • загальнодержавного або

 • місцевого значення.

Залежно від походження, інших особливостей природних комплексів та об'єктів, що оголошуються заказниками чи пам'ятками природи, мети і необхідного режиму охорони:

 • заказники поділяються на

 • ландшафтні,

 • лісові,

 • ботанічні,

 • загальнозоологічні,

 • орнітологічні,

 • ентомологічні,

 • іхтіологічні,

 • гідрологічні,

 • загальногеологічні,

 • палеонтологічні та

 • карстово-спелеологічні;

 • пам'ятки природи поділяються на

 • комплексні,

 • ботанічні,

 • зоологічні,

 • гідрологічні та

 • геологічні.

Заповідники в Україні поділяються на

 • біосферні і

 • природні.

Біосферний заповідник - це територія міжнародного значення, що виділяється для збереження в природному стані ділянок біосфери, проведення фонового моніторингу та вивчення природного навколишнього середовища. Господарська діяльність у біосферних заповідниках не дозволяється. На території нашої держави на сьогоднішній день існує 4 біосферних заповідники: Асканія-Нова ім. Фальц-Фейна, Чорноморський, Карпатський та Дунайський.

Природний заповідник - це територія, яка виділяється для охорони в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усіма ЇЇ компонентами. Статус природного заповідника передбачає повну заборону на його території господарської діяльності. У світі є понад 2 тисячі природних заповідників, а в Україні 15: "Кримський", "Канівський", "Український степовий", "Луганський", "Поліський", "Ялтинський гірсько-лісовий", "Мис Мартьян", "Карадазький", "Розточчя", "Медобори", Дніпровсько-Орельський, "Єланецький степ", "Горгани", "Опукський", "Казантипський".

Національні природні парки створюються з природоохоронною, рекреаційною, культурно-просвітницькою та науково-дослідницькою метою для охорони та вивчення природних комплексів особливого значення в місцях, які мають природну, оздоровчу, культурну або естетичну цінність. У них виключена господарська діяльність.

В Україні створено 8 національних парків: "Карпатський", "Шацький", "Синевир", "Азово-Сивашський", "Вижницький", "Подільські Товтри", "Святі гори", "Яворівський".

Національний парк- це завжди велика територія, на якій охороняються ландшафти або їх ділянки разом з усіма природними компонентами. У природних національних парках поєднується охорона природи із відпочинком людей та їхнє екологічне виховання. Для цього в них створюються системи спеціальних доріг та стежок.

Регіональні ландшафтні парки створюються з природоохоронною та рекреаційною метою в місцях з унікальним або типовим ландшафтом. Мета регіонального ландшафтного парку - зберегти ландшафт як комплекс екосистем.

Заказники - це природна територія або акваторія, що виділена для збереження окремого природного комплексу або навіть окремого його компонента. У них дозволяється господарська діяльність, що не завдає шкоди об'єкту, який охороняється. Заказники служать для охорони та відновлення чисельності окремих видів рослин або тварин.

Пам'ятки природи - це окремі унікальні природні ділянки, які мають особливе науково естетичне або пізнавальне значення. Пам'ятками природи можуть бути об'єкти живої або неживої природи: окремі водойми, скелі, печери, дерева і т. д.

Заповідні урочища - це ділянки лісу, болота, луків, степу та іншої рослинності, які мають наукове або естетичне значення й охороняються для збереження їхнього природного стану.

Ботанічні сади - організують для вирощування, акліматизації та вивчення рослин у спеціально створених умовах. У Європі нараховується 540 ботанічних садів, а у світі- 1600.

Дендрологічні парки служать для охорони та вивчення в спеціально створених в умовах дерево-чагарникової рослинності з метою використання їхньої композиції для наукового, господарського та естетичного використання.

Зоологічні парки - це місце, де утримуються рідкісні, іноземні й місцеві види фауни з метою охорони їхнього генофонду та для організації наукової і просвітницької діяльності.

Пам'ятники садово-паркового мистецтва являють собою ділянки, що мають природну, естетичну або історичну цінність.

Водно-болотні угіддя -райони боліт, драговин, торфовищ, які є місцем існування мігруючих птахів, водно-болотної флори і фауни.

Після виконання роботи студенти повинні:

Знати:

Вміти:

1Структуру Червоної книги України.

2. Рідкісні види тварин і рослин, що занесені до ЧКУ

1. Описувати характерні ознаки рідкісних тварин і рослин.

2Користуватися Червоною книгою України.

Контрольні питання для самоперевірки та захисту роботи

 1.  Що таке Червона книга України та якою є її стуктура?

 2.  Назвіть категорії видів ЧКУ за природоохоронним статусом.

 3. Назвіть рідкісні види рослин і тварин, що занесені до ЧКУ.

 4.  Назвіть Державні заповідники в Україні.

 5.  Які об’єкти природно-заповідного фонду є у вашій місцевості?

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Малимон С., Дзюба В., Процун Т. та ін. Каналізаційні очисні споруди. Навчальний фільм. НМЦ «Агроосвіта».

 2. Дзюба В., Коваленко Л., Дзюба Я. та ін. Прилади радіометричного контролю. Навчальний фільм. НМЦ «Агроосвіта».

 3. С.С.Малимон „Основи екології”, Вінниця, Нова книга, 2009р, 240с.

 4. http://redbook-ua.org

 5. http://fullref.ru/job_82f3f6c98f9b55d2211db7252c4e20ac.html

 6.  http://www.agromage.com/stat_id.php?id=577

 7. Касьянов М.А., Гуляєв В.П., Друзь О.М., Коструб В.О. Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю, газоаналізатори. Навчальний посібник – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля., 2006. – 188 с.

13

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.