• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Різне
 • Методичні рекомендації для виконання практичної роботи на тему «Ознайомлення з будовою і принципом роботи приладів радіометричного та дозиметричного контролю»

Методичні рекомендації для виконання практичної роботи на тему «Ознайомлення з будовою і принципом роботи приладів радіометричного та дозиметричного контролю»

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Методичні рекомендації містять завдання та теоретичні відомості до практичної роботи, які необхідні для набуття студентами коледжу знань, умінь і навичок в межах вивчення дисципліни «Основи екології», а також питання для самоперевірки та захисту роботи. Розраховані на студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Голуб Р.А. Методичні рекомендації для виконання практичної роботи на тему «Ознайомлення з будовою і принципом роботи приладів радіометричного та дозиметричного контролю» з дисципліни «Основи екології».- Немішаєве, 2016. 8 стор.

Методичні рекомендації містять завдання та теоретичні відомості до практичної роботи, які необхідні для набуття студентами коледжу знань, умінь і навичок в межах вивчення дисципліни «Основи екології», а також питання для самоперевірки та захисту роботи. Розраховані на студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

технологічних та рибоводних дисциплін

протокол від «23» жовтня 2015р. №3

Р.А Голуб, 2016.

Практичне заняття №3

Тема: Ознайомлення з будовою і принципом роботи приладів радіометричного та дозиметричного контролю.

Мета: Познайомити студентів з будовою і принципами роботи приладів радіометричного та дозиметричного контроль .

Робоче місце: кабінет екології.

Тривалість заняття: 2 години

Матеріально-технічне оснащення робочого місця: Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи екології», фільм „Прилади радіометричного контролю”, інструкційні картки, зошити, ручки.

Правила охорони праці: Згідно правил техніки безпеки, що стосуються даного кабінету.

Глосарій:

індикатори, рентгенметри, радіометри, дозиметри

Послідовність виконання завдань

1. Ознайомитися з будовою приладів радіометричного та дозиметричного контролю.

2. Ознайомитися з принципом роботи приладів радіометричного та дозиметричного контролю.

Теоретичні відомості

В умовах антропогенного впливу на навколишнє середовище та його радіоактивного забруднення внаслідок поступового накопичення радіонуклідів виникає потреба у контролі за їх вмістом в продукції рослинного і тваринного походження та об’єктах навколишнього середовища. Для цього використовують прилади радіометричного та дозиметричного контролю.

Дозиметричні прилади за своїм призначенням поділяються на чотири типи: індикатори, рентгенметри, радіометри, дозиметри.

Індикатори застосовують для виявлення радіоактивного забруднення місцевості та різних предметів. Деякі з них дають змогу також вимірювати рівні радіації γ- та β-випромінювань. Датчиком служать газорозрядні лічильники. До цієї групи приладів належать індикатори ДП-63, ДП-63А, ДП-64,

Рентгенметри призначені для вимірювання рівнів радіації на забрудненій радіоактивними речовинами місцевості. Датчиками в цих приладах застосовують іонізаційні камери або газорозрядні лічильники. Це загальновійськовий рентгенметр ДП-2, рентгенметр „Кактус", ДП-3, ДП-ЗБ, ДП-5ВБ(А,Б,В) та ін.

Радіометри використовують для вимірювання ступеня забруднення поверхонь різних предметів радіоактивними речовинами. Датчиками радіометрів є газорозрядні і сцинтиляційні лічильники. Найбільш поширені прилади цієї групи ДП-12, бета-, гама-радіометр «Луч-А»:, радіометр „Тиса", радіометричні установки ДП-100М, ДП-100АДМта ін.

Дозиметри призначені для вимірювання сумарних доз опромінення, одержаних особовим складом формувань ЦО та населенням, головним чином γ-опромінення. Вони поділяються за видом вимірюваних випромінювань γ-, β-частинок та нейтронного потоку. У дозиметрах індивідуального призначення датчиками служать іонізаційні камери, газорозрядні, сцинтиляційні та фотолічильники.

Вимірювач потужності дози ДП-5ВБ (раніше випускалися ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В) призначений для вимірювання рівня радіації та визначення радіоактивного забруднення поверхні різних предметів.

Вимірювальний пульт рентгенометр дозиметра ДП- 5 А

1 - кожух ; 2 - панель ; 3 - кнопка скидання показань мікроамперметра ; 4 - гніздо включення телефонів; 5 - ручка потенціометра регулювання режиму роботи; 6 - мікроамперметр ; 7 - тумблер підсвічування шкал ; 8 - перемикач піддіапазонів ; 9 - роз'ємне з'єднання для підключення кабелю зонда ; 10 - пробка коректора механічної установки нуля.

Сцинтиляційний геологорозвідувальний прилад (радіометр) СРП 68-01 («Поиск» назва російською мовою) призначений для вимірювання потужності експозиційної дози γ -випромінювання до 3-103 мкР/с з основною погрішністю ±10%. Геологічний прилад СРП68-01,також використовують для пошуку радіоактивних руд." Належить до класу вимірювачів потужності дози (дозиметри).

До комплекту приладу входять: пульт, виносний блок детектування БДГ4-01 зі сполучним кабелем, головні телефони.

Комплект індивідуальних дозиметрів ДП-22В і ДП-24 призначений для вимірювання доз гама-випромінювань, одержаних людьми за час перебування на зараженій місцевості або під час роботи з радіоактивними речовинами.

Комплекти ДП-22В і ДП-24 складаються із зарядного пристрою ЗД-5
і дозиметрів ДКП-50-А і відрізняються тільки кількістю індивідуальних
дозиметрів.

Комплект вимірювачів дози (індивідуальних дозиметрів) ІД-1 призначений для вимірювання поглинених доз γ-нейтронного випромінювання в інтервалі температур від -50 до +50 °С, а також при зміні відносної вологості повітря до 98 %.

Для зручності користування дозиметр конструктивно виконаний у формі авторучки і складається з мікроскопа, іонізаційної камери, еяектрцскопа. конденсатора, корпуса і контактної групи.

Індивідуальні дозиметри дозволяють з достатньою точністю визначити отриману людиною поглинену дозу γ -нейтронного випромінювання.

Дозиметр побутовий БЕЛЛА

Дозиметр побутовий БЕЛЛА призначений для виявлення й оцінки за допомогою звукової сигналізації інтенсивності гама-випромінювання, а також для вимірювання потужності польової еквівалентної дози (ПЕД) гама-випромінювання за цифровим табло.

Дозиметр БЕЛЛА застосовується для оперативного індивідуального контролю населенням радіаційної обстановки.

Результати вимірів цим приладом не можуть використовуватися для офіційних висновків про радіаційну обстановку.

Після виконання роботи студенти повинні:

Знати:

Вміти:

1Призначення приладів радіометричного контролю.

2. Призначення приладів дозиметричного контролю.

1. Проводити вимірювання приладами радіометричного та дозиметричного контролю.

Контрольні питання для самоперевірки та захисту роботи

 1.  Для чого призначені індикатори?

 2.  Для чого призначені рентгенметри?

 3.   Для чого призначені радіометри?

 4.  Для чого призначені дозиметри?

 5.  Назвіть основні прилади радіометричного та дозиметричного контролю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Малимон С., Дзюба В., Процун Т. та ін. Каналізаційні очисні споруди. Навчальний фільм. НМЦ «Агроосвіта».

 2. Дзюба В., Коваленко Л., Дзюба Я. та ін. Прилади радіометричного контролю. Навчальний фільм. НМЦ «Агроосвіта».

 3. С.С.Малимон „Основи екології”, Вінниця, Нова книга, 2009р, 240с.

 4. http://fullref.ru/job_82f3f6c98f9b55d2211db7252c4e20ac.html

 5.  http://www.agromage.com/stat_id.php?id=577

 6. Касьянов М.А., Гуляєв В.П., Друзь О.М., Коструб В.О. Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю, газоаналізатори. Навчальний посібник – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля., 2006. – 188 с.

8

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.