Методичні матеріали з дисципліни інформатика за темою База даних

Опис документу:
Методичні матеріали містять теоретичні відомомсті, лабораторні роботи та питання для контролю знань з дисципліни "Інформатика" для учнів 10-х, 11-х класів загальноосвітніх шкіл та ушнів ПТНЗ чи студентів коледжів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТЕКСТИЛЮ ТА ДИЗАЙНУ

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

з Основ інформатики та комп’ютерної техніки

за темою: «Бази даних. СУБД Access»

викладач Ярошенко Т.Г.

Харків 2019 р.

ЗМІСТ

1.

База даних. СУБД…………………………………

3

2.

СУБД Access………………………………………

4

3.

Типи та властивості полів таблиць………………

5

4.

Створення таблиці в базі даних………………….

6

5.

Редагування таблиці. Редагування структури таблиці……………………………………………...

9

6.

Створення масок введення даних………………..

10

7.

Створення елементів керування форм, оформлення форм…………………………………

13

8.

Створення головної та підлеглої форм…………..

18

9.

Створення запитів…………………………………

20

10.

Питання для контролю знань за темою………….

25

Бази даних.

База даних (БД) – це систематизоване сховище інформації певної предметної галузі до якого можуть мати доступ різні користувачі для розв’язання своїх задач.

Роботу бази даних визначає програма, яка нею керує. Система управління базою даних (СУБД) – це програма, призначена для організації збереження, обробки та пошуку інформації в базі даних.

Інформація, що зберігається в БД як правило відноситься до якоїсь певної предметної галузі. Наприклад:

 • БД книжкового фонду бібліотеки;

 • БД кадрового складу установи;

 • БД законодавчих актів;

 • БД класичної музики.

Виходячи з характеру інформації, що зберігається в БД, бази даних бувають фактографічними та документальними.

В фактографічних БД містяться короткі відомості про об’єкти, подані в строго визначеному форматі.

Документальні БД містять обширну інформацію самого різного типу: текстову, графічну, звукову.

В БД існує три типа організації даних та зв’язків між ними:

- ієрархічний (у вигляді дерева);

- мережаний;

- реляційний.

В ієрархічній БД один елемент вважається головним, а решта – підпорядкованими. Пошук будь-якого елементу даних в такій БД може бути довгим через необхідність послідовно проходити кілька ієрархічних рівнів.

В мережаній БД існує можливість встановлювати додатково до вертикальних зв’язків – горизонтальні. Це полегшує процес пошуку потрібних елементів даних.

Реляційними БД називаються БД, які містять інформацію, організовану у вигляді прямокутних таблиць.

Основними елементами реляційної БД є:

Запис – це рядок таблиці, конкретне значення (поняття) предметної галузі.

Поле БД – це колонка в таблиці даних, властивість (атрибут) даного поняття предметної галузі. Для кожного поля задається тип даних, які можуть в ньому знаходитись. Записи в таблиці відрізняютья значеннями своїх полів.

Ключове поле БД – це поле чи кілько полів, які однозначно визначають запис. В ключовому полі дані різних записів різні, повторень чи співпадінь бути не може.

СУБД Access.

Система управління базами даних Access входить до складу пакета Microsoft Office. Вона відноситься до реляційних баз даних.

Запуск програми здійснюється командою Пуск/Програми/ Microsoft Office/ Microsoft Access або з ярлика на робочому столі. Ярлик програми і файли Access позначаються зображенням ключика.

Після запуску з’явиться вікно програми, в якому для створення нової бази даних потрібно клацнути на кнопці , або виконати команду /Створити. Праворуч на екрані з’явиться панель створення та збереження бази даних, в якій потрібно вказати ім’я нової бази даних і обрати папку для її розміщення. Файли баз даних Access 2003 мають розширення .mdb, а Access 2007-2010 .accdb

Після цих операцій відкриється вікно бази даних, яке має стандартний для Microsoft Office вигляд. В лівій частині вікна з’явиться назва першого об’єкту бази даних – Таблица1, в основній частині вікна також відобразиться ця таблиця і її перше поле, яке вставилось за замовчуванням – Код.

Рисунок 1 Вигляд екрану БД Access

Файл бази даних являє собою набір об’єктів, які пов’язані.

Основними об’єктами БД Access є:

Таблиця – містить дані у вигляді двомірної таблиці. Таблиця є основним об’єктом бази даних, на її основі будуються всі інші об’єкти. Якщо таблиці немає, ніякий інший об’єкт створити неможливо.

Запит – вибирає дані з таблиці на основі заданої умови.

Форма – відображає дані з таблиці чи запиту на основі описаного користувачем формату. Дозволяють проглядати, редагувати, вводити дані так, як зручно користувачу.

Звіт (отчёт) – відображає та друкує дані з таблиці чи запиту на основі описаного користувачем формату. У звіті дані редагувати не можна.

Типи та властивості полів таблиць.

Головним елементом бази даних, на основі якого можна створювати інші, є таблиця. Для створення таблиці в БД спочатку на папері готується таблиця, (або кілька таблиць, які будуть розміщені у базі даних) визначаються назви колонок таблиці – полів, і з’ясовується, які дані будуть вноситися в кожне поле, наприклад:

Таблиця «Замовлення»

Код замовлення

Назва виробу

Кількість штук

Ціна 1 шт грн

Дата виконання замовлення

1

Сукня дитяча «Сніжинка»

12

250,00

01.12.2011

2

Костюм «Дід Мороз»

8

367,50

02.12.2011

Або таблиця «Особисті дані співробітників»

Серія, номер паспорту

ПІБ

Дата народження

Домашня адреса

Стать

Сімейний стан

КЕ 375010

Гук Л.О.

12.10.1973

Вул. Миру, 8

ч

V

НМ 485329

Рак О.Д.

17.08.1988

Вул. Літня 7 кв.2

ж

Перед створенням таблиці в Базі даних потрібно описати структуру таблиці, тобто визначити ім’я кожного поля (колонки), тип даних, які будуть внесені і це поле, розміри певних полів і вигляд деяких даних. В імені поля не можна використовувати такі знаки як * / ” . ,

В Access використовують такі типи полів:

 1. Текстове поле. У це поле можуть записуватись літери, цифри та інші будь-які символи. Розмір поля від 1 до 255 символів.

 2. Числове поле. Використовується для заповнення полів, які містять виключно числа.

Для цілих чисел у властивостях поля можна обрати:

целое – числа від -32768 до + 32767

длинное целое – числа від -2147483648 до +2147483647

Для дробових чисел використовують властивість: число с плавающей точкой або действительное.

 1. Дата/время використовують для запису дат і часу. Властивість «Формат поля» може набирати таких значень:

Полный формат даты: 12.05.1997 15:20:21

Длинный формат даты: 12 мая 1997 г.

Краткий формат даты 13.08.1997 р.

Краткий формат времени: 17:35 та інші.

 1. Логічне поле. Найчастіше таке поле використовується для заповнення анкетних даних типу «так» або «ні», тобто даних, які мають тільки дві можливі відповіді. При заповненні таблиці в цьому полі відображується квадратик, в який можна клацнути мишкою і тоді в ньому з’явиться галочка (пропорець), тобто це відповідь «так», порожнє поле означає – «ні».

 2. Поле типу лічильник. Використовують як лічильник записів. Його також часто використовують як ключове.

 3. Поле об’єкта ОLE. Використовується для вставки в базу даних малюнків, фотографій, звукозаписів. Це поле вміщує не безпосередньо об’єкт, а посилання на його ім’я. Щоб побачити фото чи прослухати звукозапис (подивитись відео) потрібно клацнути вказівкою мишки на відповідному посиланні. (Щоб в таблиці внести дані в це поле потрібно виконати команду Вставка/объект/… і обрати тип об’єкту, потім знайти потрібний файл і виконати вставку)

 4. Поле типу Вложение використовується як поле об’єкта ОLE у Access 2007 і вище.

 5. Поле типу Memo. Це довге поле, в ньому може вміщуватись текст або комбінація тексту і чисел, яка містить до 64 000 символів.

Створення таблиці в базі даних.

Для створення таблиці, як ми казали вище, спочатку на папері готується таблиця. Потім визначаються імена, типи та властивості полів, тобто описується структура таблиці.

Наприклад: Таблиця 1

№ п/п

ПІБ

Дата народження

Домашня адреса

Телефон

Скільки років

1

Іваненко І.І.

01.01.1993

вул. Миру, 8

700-01-01

18

2

Коваль П.П.

02.02.1995

вул. Леніна 1, кв. 4

700-02-02

16

Опишемо структуру цієї таблиці: Таблиця 2

Ім’я поля

Тип даних

Розмір (властивості) поля

№ п/п

Счётчик

Длинное целое

ПІБ

Текстовое

25

Дата народження

Дата время

Краткий формат даты

Домашня адреса

Текстовый

30

Телефон

Текстовый

18

Скільки років

Числовой

Длинное целое

Після того, як ми визначилися, яку інформацію будемо вносити в таблицю, у вікні відкритої бази даних в лівій частині обираємо об’єкт «Таблица1» і натискаємо на ньому праву кнопку мишки, у контекстному меню обираємо варіант Конструктор. Відкриється вікно, яке призначене для заповнення і визначення структури таблиці.

Воно містить такі області «Имя поля», Тип даннях, Описание. В нижній частині вікна знаходиться область «Свойства поля», яка використовується для задання розміру і формату поля.

Це вікно структури таблиці Заповнюємо його даними з таблиці 2. (Рис 2. )

Після заповнення всієї структури таблиці необхідно задати ключове поле, яким тут буде № п/п.

Для задання ключового поля переміщуємо курсор в потрібне поле або виділяємо його мишкою і на панелях інструментів клацаємо на кнопці з зображенням ключа.

При цьому поряд з назвою вибраного поля також з’явиться зображення ключа.

При спробі закрити вікно структури таблиці на екрані з’явиться запит про необхідність її збереження. Натискаємо «так», і вказуємо назву таблиці, наприклад «Друзі».

Тепер у вікні вашої БД, з’явиться таблиця «Друзі». Відкриваємо її і заповнюємо даними, при спробі закрити підтверджуємо збереження даних.

Надалі для створення таблиці у БД треба виконувати команду Создание/Таблица.

Редагування структури таблиці.

Під редагуванням структури таблиці розуміють зміни в назві полів, зміна типу поля, завдання іншого поля ключовим, зміна формату поля, розміру поля, або зміна маски вводу чи значення за замовчуванням.

Для редагування структури таблиці необхідно на її назві викликати режим конструктора і внести необхідні зміни.

Редагування таблиці.

Під редагуванням таблиці в базі даних розуміють внесення змін в записи, видалення вже існуючих записів, тощо.

 • Якщо необхідно внести зміни в запис, то просто заходимо в потрібне місце і вносимо зміни.

 • Якщо необхідно повністю видалити запис то виділяємо його клацнувши лівою клавішею мишки на трикутничку біля першого поля цього запису. В результаті виділиться весь запис (рядок нашої таблиці). Натискаємо Delete на клавіатурі, з’явиться запит про необхідність видалення запису, якщо натиснути «Да» запис видалиться. Якщо потрібно видалити кілька записів, то натиснувши ліву клавішу мишки на першому з записів утримуємо її натиснутою і протягуємо до останнього з записів, які потрібно видалити.

Зв’язування таблиць бази даних

Переваги у роботі з базами даних полягає в тому, що можна створити кілька таблиць (які можуть заповнювати різні люди). Потім можна ці таблиці зв’язати і аналізувати цілу систему даних.

Для створення зв’язків між таблицями в БД спочатку потрібно ці таблиці створити, хоча б описати їх структуру. Після цього треба на стрічці обрати вкладинку Работа с базой данных і натиснути кнопку - Схема данных.

На екрані відкриється вікно «Добавление таблицы» в основній частині якого знаходиться перелік таблиць та запитів. Обираємо потрібні об’єкти для зв’язку і натискаємо кнопку «Добавить». Зв’язування таблиць відбувається перетягуванням назви ключового поля з однієї таблиці (яка вважається головною) на назву відповідного поля(того поля, з яким ви хочете зв’язати таблицю) в другій таблиці (воно може не бути ключовим). При цьому типи даних у зв’язаних полях повинні бути однаковими (виключення счётчик-числове). У схемі даних ключові поля виділені жирним шрифтом або позначені ключиком.

Після перетягування відкриється вікно встановлення зв’язків, в якому показано назви таблиць, що зв’язуються.

В цьому вікні необхідно встановити прапорці:

  • Обеспечение целосности данных

  • Каскадное обновление данных

  • Каскадное удаление связанных записей

Всі ці прапорці дозволять зв’язаним таблицям синхронно оновлюватись.

Є два типи зв’язків, які програма визначає автоматично:

Один-к одному – коли одному елементу в головній таблиці відповідає один елемент у підлеглій (такий зв'язок встановлюється, коли обидва поля, по яким виконується зв'язок є ключовими)

Один-к-многим – коли одному елементу в головній таблиці відповідає кілька елементів в підлеглій таблиці.

Після перетягування поля на поле і встановлення прапорців у вікні «Схема данных» між таблицями буде показано зв'язок у вигляді чорної лінії. Якщо рухати будь-яку таблицю, зв'язок буде триматись. Щоб прибрати зв'язок потрібно на лінії зв’язку викликати контекстне меню і обрати команду – удалить.

Створення масок введення даних.

Часто необхідно, щоб дані в записі таблиці БД вводились з найменшою кількістю помилок і відображувались потрібним проектувальнику БД чином. Для досягнення цієї мети можна скористатися Масками введення даних.

Вони задаються у вікні опису структури таблиці в підрозділі «Свойства поля» на відповідному рядку вкладники «Общие»

Можливе використання таких масок:

Символ маски

Опис

0

Введення цифри (обов’язкове)

9

Введення цифри або пробілу (не обов’язкове)

#

Цифра, пробіл, плюс чи мінус (не обов’язкове)

L

Введення букви (обов’язкове)

?

Введення букви (не обов’язкове)

A

Введення букви або цифри (обов’язкове)

а

Введення букви або цифри (не обов’язкове)

&

Введення будь-якого символу

C

Введення будь-якого символу

. , : ; - /

Роздільники, що зберігають свій вигляд у рядку даних

<

Перехід в нижній регістр

>

Перехід до верхнього регістра

Також у вікні опису структури таблиці в підрозділі «Свойства поля» на вкладниці «Общие» є рядок «Значение по умолчанию», якщо його заповнити даними, то у вікні таблиці у відповідному полі будуть відображуватись ці дані в кожному новому записі. Якщо потрібно їх змінити, то просто в таблиці у відповідному записі робимо зміни.

Наприклад: Створити базу даних «Студенти» в ній створити таблицю «Група П-31» такого вмісту.

Код студента (ключове)

Прізвище

Ім’я

По батькові

Стать

Дата зарахування

Прогноз Дата закін_навч

2703901101

ЖУК

Алла

Іванівна

2

01.09.2009

30.06.2013

2703901103

АВАГІМЯН

Анаїд

Ашотівна

2

01.09.2009

30.06.2013

3125644560

ВАСИЛИНА

Іван

Петрович

1

10.09.2009

30.06.2013

3222323233

НГУЄН ЛЕ ТУАНЬ АНЬ

1

01.09.2009

30.06.2013

Заповнення цієї таблиці за допомогою масок введення та Значення за замовчуванням можна значно спростити, але спочатку розберемося в структурі таблиці і типах даних, які необхідно буде вводити:

 1. В поле «Код студента» буде вводитись номер особистого ідентифікаційного коду, взагалі це числові дані, але для цілих чисел властивість поля довге ціле може набирати значень від -2147483648 до +2147483647, а номери кодів перевищують ці числа, тому необхідно обрати тип даних «Текстовий», оскільки в це поле можна вводити будь-які символи, у масці введення потрібно зазначити, що вводяться числові дані, їх кількість (в ідентифікаційному коді 10 цифр), і те, що вони обов’язкові.

 2. В поле «Прізвище» будуть вводитися великими літерами прізвища студентів. Для іноземних студентів, побудова структури «Прізвище, ім’я, по батькові» у яких відрізняється від Державних стандартів України, всі дані про їх власне ім’я будуть вводитися в поле «Прізвище». Задавши маску введення >CCCCCC…(30 раз С) ми накажем Access всі символи в полі виводити в верхньому регістрі, при цьому можна друкувати не переходячи у верхній регістр і взагалі про нього не хвилюючись.

 3. В поле «Ім’я» вводиться ім’я студента, щоб всі імена починалися з великої літери зазначимо маску введення >C<CCCCC…(30 раз С), аналогічно введемо дані в поле «По батькові»

 4. Стать (розглянемо нижче)

 5. В поле «Дата зарахування» вводиться дата зарахування студента в групу. Зазвичай вона збігається з датою початку занять, тобто 1 вересня відповідного року, але бувають випадки, коли студента зараховують пізніше, і тоді в нього буде інша дата зарахування. Щоб для більшості студентів не вводити однакову дату, її можна задати за замовчуванням у рядку «Значение по умолчанию», а для тих студентів, які були зараховані пізніше, ввести дату вручну. Аналогічно заповнюється поле «ПрогнозДатаЗакінчНавч»

 6. Особливості заповнення поля «Стать». Буває важко визначити за прізвищем та ім’ям стать людини, особливо це стосується людей з неординарними прізвищами та іменами або іноземних громадян. Тому включення поля стать в таблицю з особистими даними дуже важливе. Щоб полегшити введення даних в це поле після заповнення структури таблиці потрібно буде створити форму і вводити в це поле дані в ній за допомогою перемикачів. А поки що в структурі таблиці вказуємо тип даних для поля «Числовий» (при заповненні таблиці даними приймемо за 1 – чоловік, 2 – жінка)

Структура таблиці

Ім’я поля

Тип даних

Власти-вості (розмір)

Опис поля

(що вводити)

Маска введення

Значення

за замовчу-ванням

Код студента (ключове)

Текстовий

10

ідентифікаційний код

0000000000

Прізвище

Текстовий

30

Прізвище

>CCCCC

Ім’я

Текстовий

30

Ім’я

>C<CCCC

По батькові

Текстовий

30

По батькові

>C<CCCCC

Стать

Числове

Довге ціле

1 – означає чоловік, 2 - жінка

Дата зарахування

Дата/время

Краткий формат даты

Вводиться дата зарахування студента в групу

01.09.2009

ПрогнозДата ЗакінчНавч

Дата/время

Краткий формат даты

Вводиться прогнозована дата закінчення навчання

30.06.2013

Створення елементів керування до форм, оформлення форм.

Форми спрощують введення даних в таблиці, крім того їх можна красиво оформляти.

Створимо за нашою таблицею форму та додамо до неї елементи керування формою.

 1. Заповнивши структуру таблиці «Група ЕП-31» збережемо її, відкриємо таблицю і впевнимося, що дати за замовчуванням відображуються у новоствореній таблиці. Спробуємо ввести 1 запис, переконаємось, що маски введення працюють.

 2. Закриємо таблицю і відкриємо вкладнику «Форми».

 3. Обираємо «Создать», варіант «Мастер форм» і в списку джерела даних імя таблиці «ЕП-31».

 4. Натискаємо ОК.

 5. Кнопкою >> переносимо всі поля таблиці у праву частину наступного діалогового вікна і натискаємо кнопку «Далее».

 6. Обираємо варіант «в один столбец», «Далее», обираємо малюнок для оформлення форми (який вам до душі). Задаємо ім’я форми «ЕП-31» і натискаємо «Готово».

 7. Відкриється створена нами форма в якій буде лише один запис – той який ми ввели в таблиці. Закриємо форму і почнемо її оформлювати за допомогою «Конструктора»

 8. У вікні бази даних обираємо ім’я форми «ЕП-31» і натискаємо кнопку «Конструктор». Відкриється поле приблизно такого виду.

Воно містить три області : «Заголовок форми», «Область даних» та «Примечание формы» розміри яких можна змінювати навівши на межу області курсор мишки до появи подвійної стрілочки і перетягнувши межу. Заповнення форми елементами керування виконується за допомогою відповідної панелі (праворуч на малюнку)

 1. Заповнимо поле «Заголовок форми». Для цього відтягнемо його межу а потім на панелі елементів виберемо інструмент - напис, розтягнемо рамку для напису в полі заголовка і введемо назву форми «Дані про студенів». При виділеній рамці поля можна обрати інший тип, розмір, колір шрифту, колір рамки та заливку області назви.

 2. Для швидкого (візуально простішого) введення даних у поле «Стать» скористаємося елементом «Перемикач». Для зручного розміщення перемикача відтягніть нижній край поля області даних і перетягніть нижче поля «ПрогнозДатаЗакінч» та «Дата зарахування», а поле «Стать» взагалі видаліть (натиснувши Delete). В панелі елементів обираємо елемент - група перемикачів і на місці поля «стать» малюємо рамку для заповнення цього поля. Відкриється вікно «Подписи» в яке вводимо в перший рядок «чоловік», в другий «жінка», натискаємо «Далее».

 3. відкриється вікно вибору перемикача за замовчуванням, в нашому випадку буде виділено «чоловік», але оскільки в коледжі більшість студентів жіночої статі в списку обираємо «жінка» і натискаємо «далее».

 4. У наступному вікні перевіримо, числове значення 1 – відповідає статі «чоловік», а числове значення 2 – «жінка», натискаємо «Далее».

 5. На наступному кроці потрібно обрати поле в таблиці даних, куди буде заноситись інформація про стать, у вікні буде виділено поле «Код студента» (перше поле з таблиці даних), в списочку обираємо поле «Стать», «Далее».

 6. У наступному вікні потрібно обрати тип групи – флажки, перемикачі чи виключателі та їх оформлення, «Далее».

 7. Вводимо підпис для групи перемикачів «Стать» і натискаємо Готово.

 8. Тепер створимо кнопки керування формою. Вони створюються в області «Примечание формы». Відтягнемо край цієї області, щоб з’явилося місце для розташування кнопок.

 9. На панелі елементів обираємо елемент - кнопка. Малюємо кнопку в області «Примечания формы», автоматично відкриється вікно «Создание кнопок».

 10. Оберемо Категорію «Обработка записей» та дію «Сохранить запись», «Далее».

 1. Відкривається вікно в якому обираємо для кнопки малюнок або текст, натискаємо «Далее». Вводимо назву кнопки «Сохранить» і натискаємо «Готово».

 1. Таким же чином створіть кнопку «Удалить запись» та кнопку «Закрыть форму» (в категорії «Работа с формой».

 2. Коли всі кнопки створені і елементи керування задані закриваємо вікно конструктора форм і відкриваємо саму форму. Вона матиме приблизно такий вигляд.

 1. Заповнюємо форму даними, перевіряємо дію кнопок.

 2. Відкриваємо таблицю, за якою створювалася ця форма. Зверніть особливу увагу на заповнення поля «Стать»! в ньому відображу-ються цифри 1 або 2.

Створення головної та підлеглої форм.

Форма може відображувати інформацію (поля) з декількох таблиць або запитів. Але для цього необхідно, щоб між цими об’єктами існували зв’язки (відносини).

Для створення головної та підлеглої форм необхідно виконати наступну послідовність дій:

 1. На панелі об’єктів клацніть на об’єкті Форми, Створити.

 2. Обираємо варіант «Майстер форм». В полі «Таблиці та запити» в списку обираємо ім’я головної таблиці зі зв’язаних. Клацаємо на кнопці >> щоб включити всі поля в нову форму.

 3. Знову відкриваємо список «Таблиці та запити» і вибираємо базову таблицю для підлеглої форми.

 4. Обираємо потрібні поля з підлеглої форми кнопкою > і натискаємо кнопку Далее.

 5. Приймаємо заданий за замовчуванням варіант форми (потім можна буде поексперементувати і змінити його) і натискаємо Далее.

 6. Клацаємо Готово і відкриваємо форму.

Створення головної та підлеглої форм на прикладі:

 1. Створити базу даних «Овочевий склад»

 2. БД містить таблицю «Тип товару» такого вигляду (опишіть структуру таблиці, але даними її не заповнюйте):

Код типу товару (ключове)

Тип товару

1

Овочі

2

Фрукти

3

Ягоди

4

Екзотика

 1. БД містить таблицю «Товари» такого вигляду (опишіть структуру таблиці, але даними її поки не заповнюйте):

Код товару (ключове)

Код типу товару

Товар

Є на складі кг

Замовлено кг

Дата виконання замовлення

1

картопля

20.10.2011

1

капуста

2

яблука

2

груші

3

малина

3

суниця

4

фейхоа

 1. Викликати вікно схема даних і виконати зв’язування таблиць. Поле «Код типу товару» з таблиці «Тип товару» перетягнути на поле «Код типу товару» таблиці «Товари». Встановити прапорці, що забезпечують цілісність даних.

 2. За зв’язаними таблицями створити головну та підлеглу форми.

 3. Викликати конструктор на формі і в поле заголовку форми внести назву форми «Рух овочів на складі», внести відповідний темі малюнок. У область «Примечание форми» вставити кнопки збереження запису та виходу з форми. Закрити конструктор.

 4. Внести дані в форму. Внести не менше 5-ти товарів в кожну з категорій.

 5. Виконати редагування структури таблиці змінивши формат поля «Дата виконання замовлення» на «Длинный формат даты».

 6. Виконати редагування даних в таблиці «Тип товару» видаливши рядок «Ягоди». Перевірити чи лишилися дані про ягоди в таблиці «Товари»?

 7. За допомогою «Мастера отчётов» створити звіт включивши в нього з таблиці «Тип товару» поле «Тип товару» і з таблиці «Товари» поля «Товар», «Є на складі кг», «Замовлено кг» та «Дата виконання замовлення».

Створення запитів в БД Access

Лабораторна робота за темою:

«Обчислення в запитах БД Access»

 1. Запустити базу даних і створити таблицю «Діяльність КСП Дружба» згідно запропонованої таблиці. (Структуру таблиці опишіть самостійно)

Таблиця «Діяльність КСП Дружба»

Код

культури

Культура

Посіяли

Зібрали

Реалізували

1

Гречка

56

567

559

2

Жито

98

345

290

3

Кукурудза

34

567

498

4

Просо

91

876

810

5

Пшениця

23

456

456

 1. За таблицею створити запит «Аналіз врожайності КСП Дружба» в наступній послідовності.

 1. Відкрити вкладнику Запросы діалогового вікна бази даних та клацнути на кнопці Создать.

 2. Обираємо варіант створення запиту – Конструктор.

 3. Відкриється вікно «Добавление таблицы. В ньому всі таблиці, які є в базі.

 4. Виділяємо мишкою таблицю «Діяльність КСП Дружба» і натискаємо кнопку Добавить, а потім Закрыть. Відкриється бланк запиту за зразком. На верхній панелі бланку запиту розташовані списки тих полів таблиці, по яких будується запит. Рядки нижньої панелі визначають структуру запиту, що створюється. Рядок Поле має значки розгортаючихся списків. Тут ми обираємо імена полів таблиці, які увійдуть до запита.

 5. З розгортаючихся списків обираємо поля «Культура», «Посіяли», «Зібрали».

 6. У наступному полі записуємо формулу для обчислення врожайності. Для цього натискаємо комбінацію клавіш SHIFT+F2. У вікні, що з’явиться записати «Врожайність:[Зібрали]/[Посіяли]». Клацнути на кнопці ОК.

 7. Закриваємо вікно, зберігаємо запит під ім’ям «Аналіз врожайності»

 8. Відкриваємо і проглядаємо запит. Відсортуємо дані по полю «Врожайність» у порядку зростання.

 9. Аналогічним чином створимо запит «Аналіз реалізації продукції». Для обчислення залишку необхідно записати формулу. «Залишок:[Зібрали]-[Реалізували]»

 10. Зберегти запити.

 11. По запитам створити звіти.

Практична робота в БД Access

Тема: «Створення підсумкових запитів за допомогою конструктора»

Мета: навчитися створювати підсумкові запити, закріпити знання про створення та редагування структури таблиці, використання майстра підстановок, маски введення даних.

Хід роботи.

 1. Створити базу даних «Діяльність автосалону»

 2. В ній створити таблицю "Продаж авто за тиждень" згідно запропонованої таблиці. При опису структури таблиці для полів «Автомобіль» та «Рік випуску» використати майстер підстановок і маски введення.

Код авто

Автомобіль

Рік випуску

Ціна(грн)

1

ALFA ROMEO

2007

120000

2

AUDI A6

2008

140000

3

BMW

2009

150000

4

KIA

2010

100000

5

MITSUBISHI

2009

190000

6

ALFA ROMEO

2008

140000

7

ALFA ROMEO

2009

155000

8

MITSUBISHI

2009

165000

9

KIA

2007

90000

10

KIA

2007

92000

11

AUDI A6

2010

180000

12

MITSUBISHI

2009

120000

13

BMW

2010

195000

14

BMW

2008

132000

15

BMW

2007

112000

16

ALFA ROMEO

2010

138000

17

AUDI A6

2007

115000

 1. Створити підсумковий запит "Аналіз цін по моделі" в такій послідовності:

3.1. Відкрити вкладнику Запити та клацнути по кнопці Создать.

3.2. У діалоговому вікні, що відкриється обираємо пункт Конструктор.

3.3. Відкриється вікно "Добавление таблицы". В ньому відображуються всі таблиці, які є в базі.

3.4. Виділяємо мишкою таблицю "Продаж машин за тиждень" і натискаємо кнопку Добавить, а потім Закрыть. Відкриється бланк "запиту за зразком". На верхній панелі бланку розташовані списки тих полів таблиць, по яких будується запит. Рядки нижньої панелі визначають структуру запита, що створюється. Рядок Поле має значки розгортаючихся списків. Тут ми обираємо імена полів таблиці, які увійдуть до запита.

3.5. Обираємо ім'я поля "Автомобиль".

3.6. Натискаємо мишкою на панелі інструментів кнопку Группировка (∑).

3.7.Щоб провести аналіз цін чотири рази в рядку поле обираємо ім'я поля "Ціна", а потім в рядку Группировка з розгортаючихся списків обираємо функції Avg- середня ціна, Міn- найнижча ціна. Мах- найвища ціна. Sum - сума цін.

3.8 Закриваємо бланк залиту і записуємо його ім'я "Аналіз цін по моделі»

3.9. Проглядаємо створений запит.

Аналіз цін по моделі

Автомобіль

Avg-Ціна(грн)

Min-Ціна(грн)

Max-Ціна(грн)

Sum-Ціна(грн)

ALFA ROMEO

138250

120000

155000

553000

AUDI A6

145000

115000

180000

435000

BMW

147250

112000

195000

589000

KIA

94000

90000

100000

282000

MITSUBISHI

122333,33

12000

190000

367000

 1. Створити запит 2. "Середня ціна по року випуску".

Середня ціна по року випуску

Рік випуску

Avg-Ціна(грн)

2007

105800

2008

137333,33

2009

156000

2010

153250

 1. Відкрити вкладнику Запросы діалогового вікна База данных та клацнути по кнопці Создать.

 2. У діалоговому вікні, що відкриється обираємо пункт Конструктор.

 3. Відкриється вікно "Добавление таблицы". В ньому відображуються всі таблиці, які є в базі.

 4. Виділяємо мишкою таблицю "Продаж машин за тиждень" і натискаємо кнопку Добавить, а потім Закрыть. Відкриється бланк "запиту за зразком". На верхній панелі бланку розташовані списки тих полів таблиць, по яких будується запит. Рядки нижньої панелі визначають структуру запита, що створюється. Рядок Поле має значки розгортаючихся списків. Тут ми обираємо імена полів таблиці, які увійдуть до запита

 5. Обираємо ім'я поля "Рік випуску".

 6. Натискаємо мишкою на панелі інструментів кнопку Группировка (∑). Щоб знайти середню ціну автомашини по року випуску в рядку поле обираємо ім'я поля "Ціна", а потім в рядку Группировка з розгортаючогося списку обираємо функцію Avg- середня ціна

  1. Закриваємо бланк запиту і даємо запиту ім'я "Средня ціна по року випуску".

Питання для контролю знань за темою:

  1. Що таке База даних?

  2. Що таке СУБД?

  3. До якого типу баз даних (фактографічних чи документальних) відносяться:

А) БД спортивного клубу, де зберігаються короткі відомості про роботу клубу;

Б) БД музичного архіву, де зберігаються мелодії 20-50-х років 20-го століття.

В) БД фітнес-центру, де зберігаються короткі відомості про його роботу ;

Г) БД на порушників Правил дорожнього руху з вказанням їх фото та особистими характеристиками.

 1. Який вигляд має реляційна БД?

 2. Як організовано зберігання та пошук інформації в ієрархічній БД?

 3. Що таке запис у реляційній БД?

 4. Що таке поле у реляційній БД?

 5. Призначення об’єкту «таблиця» в БД Access.

 6. Призначення об’єкту «форма» в БД Access.

 7. Призначення об’єкту запит (запрос)

 8. Призначення об’єкту звіт (отчёт).

 9. Які з перерахованих даних можуть бути занесені в:

А) текстове поле Б) числове поле В)поле Дата/час

1) Василь; 2) 257,47; 3) 20.03.04;

4)741-21-58; 5) 5 травня 1974

 1. Для чого використовується ключове поле, як його задати?

 2. З якою метою виконується зв’язування таблиць бази даних, як його виконати?

Практичні завдання для контролю знань

Варіант № 1

Дано таблицю Магазин «Затишок»

Код товару

Товар

Назва

Тип

(Розмір, см)

Кількість

Ціна

1

КОВДРА

«Руно»

Євро

20

465,00

2

КОВДРА

«Малятко»

Дитяче

15

315,00

3

КОВДРА

«Сім’я»

Двойне

17

635,00

4

КОВДРА

«Економ»

Полуторне,

30

180,00

5

ПЛЕД

«Панда»

Полуторне,

21

190,00

6

ПОКРИВАЛО

«Весна»

Двойне

23

340,00

Описати структуру таблиці за такою схемою. (маску вводу та значення за замовчуванням вказати лише для певних полів – тих, які ви вважатимете за доцільне). Якщо в якомусь полі ви скористаєтеся майстром підстановок – вкажіть це також у структурі таблиці.

Ім’я поля

Тип даних

Розмір (властивості)

Маска вводу

Значення за замовчуванням

 1. Створити цю таблицю в базі даних, заповнити даними.

 2. За таблицею створити форму. Використовуючи конструктор форм оформити заголовок форми та додати кнопку закриття форми.

 3. За таблицею створити запит, включивши в нього поля: «Товар», «Назва», «Кількість», «Ціна», вивести дані про вироби, ціна яких більше 200 грн.

 4. За запитом створити звіт.

Варіант № 2

Дано таблицю: Співробітники Цеху № 1

Код працівника

Прізвище, ініціали

Дата народження

Посада

Робочий телефон

Стаж роботи

101

Іваненко І.І.

10.12.1986

майстер

700-36-26

4

102

Петренко П.П.

08.03.1982

технолог

741-21-58

6

103

Жук А.О.

07.04.1974

технолог

741-08-52

15

104

Усик Л.Г.

13.12.1978

лаборант

748-66-99

10

105

Гук О.Д.

05.05.1989

лаборант

712-55-66

2

106

Рудь Л.Р.

01.06.1964

технолог

712-55-66

21

Описати структуру таблиці за такою схемою. (маску вводу та значення за замовчуванням вказати лише для певних полів – тих, які ви вважатимете за доцільне). Якщо в якомусь полі ви скористаєтеся майстром підстановок – вкажіть це також у структурі таблиці.

Ім’я поля

Тип даних

Розмір (властивості)

Маска вводу

Значення за замовчуванням

 1. Створити цю таблицю в базі даних, заповнити даними.

 2. За таблицею створити форму. Використовуючи конструктор форм оформити заголовок форми та додати кнопку закриття форми.

 3. За таблицею створити запит, включивши в нього поля: «Прізвище, ім’я, по батькові», «Посада», «Стаж роботи» вивести дані про технологів, стаж роботи яких більше 8 років.

 4. За запитом створити звіт.

Варіант № 3

Дано таблицю: Наявність тканин на складі

Код

тканини

Назва

Кількість, м

Замовлено

Дата виконання замовлення

Перед-оплата

201

СИТЕЦЬ

1000

982

21 грудня 2011

V

202

БЯЗЬ

2000

560

23 грудня 2011

203

ШОВК

3500

2560

26 грудня 2011

V

406

САТИН

4800

3588

29 грудня 2011

V

407

ТРИКОТАЖ

2500

2100

12 травня 2012

308

ВОВНЯНА

3000

2300

07 травня 2012

V

Описати структуру таблиці за такою схемою. (маску вводу та значення за замовчуванням вказати лише для певних полів – тих, які ви вважатимете за доцільне). Якщо в якомусь полі ви скористаєтеся майстром підстановок – вкажіть це також у структурі таблиці.

Ім’я поля

Тип даних

Розмір (властивості)

Маска вводу

Значення за замовчуванням

 1. Створити цю таблицю в базі даних, заповнити даними.

 2. За таблицею створити форму. Використовуючи конструктор форм оформити заголовок форми та додати кнопку закриття форми.

 3. За таблицею створити запит, включивши в нього поля: «Назва», «Замовлено», «Дата виконання замовлення» «Передоплата». Вивести дані про тканини, замовлення на які складає більше 1000 м. і є передоплата

 4. За запитом створити звіт.

Варіант № 4

Дано таблицю: «Відомості про студентів»

Прізвище

Ім’я

Рік народження

Курс

Чи живе у гуртожитку

1

АКІМОВ

Василь

1993

1

V

2

БОНДАРЕНКО

Олена

1993

2

3

ВОЛЯ

Діана

1994

1

V

4

ДУДКА

Руслана

1993

1

5

КУСТОВ

Іван

1994

1

V

6

СЕРДЮК

Андрій

1993

2

Описати структуру таблиці за такою схемою. (маску вводу та значення за замовчуванням вказати лише для певних полів – тих, які ви вважатимете за доцільне). Якщо в якомусь полі ви скористаєтеся майстром підстановок – вкажіть це також у структурі таблиці.

Ім’я поля

Тип даних

Розмір (властивості)

Маска вводу

Значення за замовчуванням

 1. Створити цю таблицю в базі даних, заповнити даними.

 2. За таблицею створити форму. Використовуючи конструктор форм оформити заголовок форми та додати кнопку закриття форми.

 3. За таблицею створити запит, включивши в нього всі поля, крім «№». Вивести дані про студентів 113 року народження, студентів 1-го курсу, які проживають у гуртожитку.

 4. За запитом створити звіт.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!