Методичне забезпечення уроків трудового навчання в 5 класі

Опис документу:
Розробка містить цикл уроків у 5 класі (за умов навчання класів, що не поділяються на групи) з виготовлення декоративного свічника з використанням технології ліплення. В розробці: 1. Визначено знаннєвий, діяльнісний та ціннісний компоненти. 2. Надано календарно-тематичне планування уроків з виготовлення декоративного свічника із солоного тіста. 3. Розміщено плани чотирьох парних уроків з даної теми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Методичне забезпечення уроків трудового навчання в 5 класі

за новою програмою

Об’єкт проектно-технологічної діяльності: декоративний свічник

Основна технологія: ліплення

Автори розробки:

Овсяннікова Лариса Олексіївна,

вчитель трудового навчання

Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3

з поглибленим вивченням окремих предметів

м. Маріуполя;

Голуб Тетяна Валентинівна,

вчитель трудового навчання

Маріупольської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів № 40

ім. Міська Є.М.

ВСТУП

У новій програмі трудового навчання учнів 5-9 класів, яка затверджена наказом Міністерства освіти та науки України від 07.06.2017 № 804, зазначено, що зміст навчальної програми орієнтовано на «формування в учнів ключових і предметних компетентностей, які покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей». Для досягнення цієї мети необхідно залучити учнів до проектної діяльності «як провідного засобу розвитку і навчання учнів, формування у них здатності до самостійного навчання, оволодіння засобами сучасних технологій, умінь конструювати власний процес пізнання і на практиці реалізувати заплановане».

Кожен учитель має планувати поетапне досягнення освітніх цілей при виконанні учнями окремих проектів. При цьому рекомендований програмою список об’єктів проектно-технологічної діяльності достатньо великий.

Аналіз надрукованих на цей час робіт показав, що орієнтовне календарно-тематичне планування, окремі уроки, рекомендації відповідно до вимог нової програми вже підготували Боринець Надія Іванівна, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка; Сапега Н. В., учитель трудового навчання СШ № 71 міста Києва; Чхало В. І., учитель трудового навчання СЗШ № 243 міста Києва; Хоменко Г. Г., методист Святошинського РУО міста Києва; Мартиненко В. М., вчитель трудового навчання та технологій СЗШ № 253 міста Києва та інші. Але підручників, розробок циклу уроків щодо виготовлення всіх рекомендованих програмою об’єктів проектно-технологічної діяльності немає.

Актуальність обраної теми розробки полягає в необхідності методичного забезпечення уроків трудового навчання за умов самостійного наповнення вчителем змістом уроків щодо виготовлення конкретного виробу для реалізації вимог нової програми трудового навчання в 5-9 класах.

Метою роботи є розробка циклу уроків у 5 класі (за умов навчання класів, що не поділяються на групи) з виготовлення декоративного свічника з використанням технології ліплення.

Завдання:

 1. Визначити знаннєвий, діяльнісний та ціннісний компоненти.

 2. Розробити календарно-тематичне планування уроків з виготовлення

декоративного свічника із солоного тіста.

 1. Розробити уроки з даної теми.

Для розв’язання завдань важливим є наступне:

- визначення мети кожного уроку з урахуванням наскрізних змістовних

ліній: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», результатом вивчення яких є процес формування ключових та предметних компетентностей учнів;

-ефективне використання на уроках інноваційних технологій, сучасних прийомів;

-забезпечення занять необхідним обладнанням, наочністю, технічними

засобами.

Результатом проектно-технологічної діяльності учнів буде проект, у даній роботі - декоративний свічник, який, на думку авторів, має особистісно ціннісне значення та підприємницький потенціал, може бути корисним для сім’ї.

Обрана технологія ліплення із солоного тіста відповідає віковим особливостям учнів 5 класів, є доступною для засвоєння та відповідає цілям і завданням запропонованого проекту. Готові вироби після їх завершення можна використовувати за призначенням.

Дана робота може використовуватись вчителями трудового навчання, які працюють в 5-6 класах за умов навчання класів, які поділяються або не поділяються на групи.

РОЗДІЛ 1

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ВИГОТОВЛЕННЯ

ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧНИКА. ОСНОВНА ТЕХНОЛОГІЯ:ЛІПЛЕННЯ

  1. Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

За вимогами програми очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів мають бути досягнуті на кінець навчального року. Вчитель планує поетапне їх досягнення при виконанні окремих проектів.

В таблиці 1.1 надано очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів 5 класу при виконанні декоративного свічника.

Таблиця 1.1

Учень (учениця):

знає правила внутрішнього розпорядку навчальної майстерні, знайомиться з елементами технологічної діяльності.

Знаннєвий компонент

Діяльнісний компонент

Ціннісний компонент

Знає етапи проектування.

Розуміє сутність методу фантазування.

Називає конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення запланованого виробу.

Розрізняє і називає інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів.

Розуміє необхідність дотримання правил безпечної праці та організації робочого місця.

Дотримується послідовності етапів проектної діяльності.

Застосовує метод фантазування під час проектування виробу.

Проводить міні-маркетингові дослідження для обґрунтування вибору виробу та його конструкційних особливостей.

Розпізнає конструкційні матеріали.

Виконує малюнок виробу.

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

Добирає інструменти та матеріали для виготовлення виробу.

Дотримується прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями.

Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу.

Виготовляє виріб.

Оздоблює виріб за готовою композицією.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.

Добирає та використовує знаряддя праці під час вирішення практичних завдань.

Робить висновки про необхідність економного використання конструкційних матеріалів.

Усвідомлює важливість дотримання безпечних прийомів праці.

Усвідомлює значущість виробу, який виготовляється.

Вказані вище компоненти визначають мету кожного окремого уроку.

1.2.Календарно-тематичний план уроків у 5 класі

Оскільки вивчення теоретичного матеріалу формування відповідних умінь і навичок відбувається у послідовності, яку вчитель визначає на власний розсуд, календарно-тематичне планування уроків з виготовлення декоративного свічника складено з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей учнів, відповідно до очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів та залежно від обраної технології.

В наданому в таблиці 1.2 плані сформовано теми, які учням необхідно засвоїти, зважаючи на обраний для виготовлення об'єкт проектування, визначено і заплановано необхідну кількість навчальних годин.

Таблиця 1.2

Розділ 1. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки

Проект «Декоративний свічник» (8 годин)

Клас 5

Технологія основна: ліплення

Технології додаткові:

№ уроку

Тема заняття, зміст

Дата

1-2

Планування роботи з виконання проекту

Види виробів, виготовлених із солоного тіста.

Види конструкційних матеріалів для ліплення.

Матеріали, інструменти та пристосування для роботи з солоним тістом.

Вибір та обґрунтування теми проекту («Декоративний свічник») та практичного використання спроектованого та виготовленого виробу.

Складання плану роботи з виконання проекту. Зміст роботи на кожному етапі проектування.

Створення малюнка декоративного свічника з використанням методу фантазування. Міні-маркетингові дослідження з метою обґрунтування призначення та конструкційних особливостей виробу.

Добір технології виготовлення виробу (технологія виготовлення виробів ліпленням); конструкційних матеріалів для виготовлення та оздоблення виробу; інструментів і пристосувань для роботи з урахуванням виду виробу та виду оздоблення.

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення декоративного свічника.

Організація робочого місця.

Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання технологічних операцій

3-4

Виготовлення солоного тіста та основи свічника

Технологія виготовлення солоного тіста. Складання технологічної послідовності виготовлення свічника.

Підготовка основних та додаткових матеріалів, інструментів для роботи з урахуванням виду виробу.

Технологія виготовлення основи та елементів свічника.

Виконання технологічних операцій з виготовлення виробу відповідно до складеної послідовності його виготовлення та з дотриманням прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями.

Організація робочого місця.

Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання технологічних операцій

5-6

Оздоблення декоративного свічника

Виконання технологічних операцій з виготовлення виробу відповідно до складеної послідовності його виготовлення та з дотриманням прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями.

Види оздоблення виробів із солоного тіста. Способи з’єднання деталей. Виконання з’єднання деталей виробу. Виконання оздоблення виробу.

Організація робочого місця. Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання технологічних операцій

7-8

Економічне обґрунтування та захист проекту

Визначення відповідності спроектованого та виготовленого виробу.

Вироби із солоного тіста в сучасному інтер’єрі.

Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів на виготовлення декоративного свічника.

Можливості поповнення власного бюджету (бюджету сім’ї) за рахунок реалізації виробів, виготовлених власноруч.

Презентація спроектованих та виготовлених виробів.

Організація робочого місця.

Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання технологічних операцій.

РОЗДІЛ 2

РОЗРОБКА УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ.

ОБЄКТ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СВІЧНИК

2.1.План-конспект уроків № 1-2 «Планування роботи з виконання проекту»

Очікувані результати. Учень(учениця):

Знаннєвий компонент

Діяльнісний компонент

Ціннісний компонент

Знає етапи проектування.

Розуміє сутність методу фантазування.

Називає конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення запланованого виробу.

Розрізняє і називає інструменти та пристосування для приготування солоного тіста та виготовлення виробів з нього.

Розуміє необхідність дотримання правил безпечної праці та організації робочого місця.

Застосовує метод фантазування під час проектування виробу.

Проводить міні-маркетингові дослідження для обґрунтування вибору виробу та його конструкційних особливостей.

Розпізнає конструкційні матеріали.

Виконує малюнок виробу.

Добирає інструменти та матеріали для виготовлення виробу, вид оздоблення.

Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу.

Організує робоче місце для виготовлення виробу.

Усвідомлює важливість дотримання безпечних прийомів праці.

Усвідомлює значущість виробу, який виготовляється.

Усвідомлює важливість дотримання традицій.

Обладнання: ноутбуки із завантаженими музичними та текстовими файлами «Історична довідка», «Вироби із солоного тіста», «Інструменти та матеріали», «Правила безпеки», стікери для розподілу на команди, зразки пластичних матеріалів.

Тип уроку: вивчення та осмислення нового матеріалу. Форма проведення: урок-конкурс.

Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво,  народознавство.

Хід уроку

І. Організаційний етап (привітання, перевірка робочих місць та готовності до уроку).

Вчитель (далі –В):

Продзвенів уже дзвінок, починається урок.

На команди поділіться та скоріше посміхніться!

Хлопців та дівчат скликаєм, конкурс ми розпочинаєм!

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

В: Конкурс перший «Репортери» (3 бали). Командам треба ознайомитись з текстом файлу «Історична довідка» (Додаток 1) та на окремому аркуші написати три цікаві питання до тексту. Аркуші надаються вчителю, який пропонує командам витягнути по черзі аркуші із запитання та уявити, що в них беруть інтерв’ю.

Прийом «Репортери». Підбиття підсумків.

В: Після першого конкурсу ви зрозуміли, що ми з вами будемо вчитися працювати з солоним тістом. Пропоную командам протягом 1 хвилини ознайомитись зі зразками виробів із солоного тіста (Додаток 2). Знайдіть майбутній проектований виріб за описом (прийом-конкурс «Знайди за описом», 1 бал):

Інтерєрна прикраса округлої форми, має поглиблення, що служить утримувачем для цікавого доповнення, особливо під час новорічних та пасхальних свят.

Учні (далі –У) називають об’єкт проектування :декоративний свічник та записують в зошитах тему уроку, назву виробу.

ІIІ. Вивчення та усвідомлення нового матеріалу.

 1. Міні-маркетингові дослідження (вправа «Мікрофон»).

 • Чи хочете ви мати вдома святкову інтерєрну прикрасу свічник?

 • Якщо б ви побачили красивий свічник, чи купили б ви його?

 • Чи зрадіють ваші друзі подарунку у вигляді декоративного свічника?

 • Чи можуть вироби з солоного тіста замінити вироби з глини?

В: Таким чином, декоративний свічник є бажаною для 40% учнів святковою

прикрасою інтер’єру; друзі 65% учнів зрадіють такому подарунку; більшість дітей купили б красиву прикрасу; 100% вважають, що солоне тісто замінить глину.

 1. Етапи проектування (конкурс-прийом «Розклади послідовно»)

В: Команди отримали набір аркушів із назвами етапів проектування. Протягом певного часу треба розмістити назви етапів у вірній послідовності, визначити та назвати зміст роботи на кожному етапі проектування (підготовчий, конструкційний, технологічний, заключний).

Виступ представників команд, підбиття підсумків, обговорення (фронтальна бесіда) та запис у зошитах стислого плану роботи з виконання проекту.

 1. Створення малюнка декоративного свічника із оздобленням з використанням

методу фантазування.

Лунає новорічна мелодія. На фоні мелодії вчитель оголошує наступний конкурс

«Поміркуй-домалюй», 4 бали (прийом «Домалюй виріб»):

Закрийте оченята. Уявіть, що ви на новорічному балі у казковій країні. Велика зала, грає оркестр, кружляють у вальсі красиві пари…Навкруги безліч неймовірних святкових прикрас. Серед них є і ваш казковий свічник. Намалюйте його з урахуванням оздоблювальних елементів. На аркушах, які ви потім зможете приклеїти в зошитах, тільки окремі лінії обрису вашого майбутнього свічника.

Готові малюнки покажіть один одному. Кожний з них є неповторним та оригінальним. Підбиваємо підсумки, приклеюємо малюнки в зошитах!

 1. Фізкультпауза.

У: Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись!

Руки вгору, руки в боки та зроби чотири кроки!

Ти до столу підійди, інструменти там знайди!

5.Добір конструкційних матеріалів для виготовлення та оздоблення виробу; інструментів і пристосувань для роботи з урахуванням виду виробу та виду оздоблення.

Конкурс-прийом «Чарівна скринька» (2 бали): серед запропонованих інструментів та матеріалів (Додаток 3) знайти необхідні та пояснити їх призначення (для інструментів) й переваги (для матеріалів).

 1. Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення декоративного

свічника.

Вчитель пропонує рецепт солоного тіста (2 склянки борошна + 1 склянка

дрібної солі + 3/4 склянки теплої води) для запису в зошитах.

 1. Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання

технологічних операцій (конкурс «Назви правила безпеки» (2 бали).

В: Ознайомтесь за ноутбуками з правилами безпеки (Доаток 4). Назвіть основні

правила та правила під час роботи з ножем, назвіть їх по черзі та доповніть відповіді команди-суперника.

Вчитель доповнює відповіді учнів санітарно-гігієнічними вимогами під час ліплення.

IV. Підбиття підсумків. Оцінювання. Рефлексія.

 1. Вчитель оголошує результати уроку-конкурсу, оцінює відповіді учнів.

 2. Рефлексія (вправа «Закінчи речення»):

 • Сьогодні я дізнався про…

 • Цікавим на уроці було…

 • Несподіваним для мене було…

 • Своїм друзям я розповім про…

 • Для виготовлення виробу буду використовувати…

V. Завдання додому: користуючись Інтернетом, знайти та передивитись майстри-

класи з виготовлення солоного тіста та виробів з нього.

2.2.Уроки № 3-4 «Виготовлення солоного тіста та основи свічника»

Очікувані результати. Учень(учениця):

Знаннєвий компонент

Діяльнісний компонент

Ціннісний компонент

Знає послідовність виготовлення солоного тіста та основи свічника.

Знає властивості конструкційного матеріалу, для виготовлення запланованого виробу.

Називає інструменти та пристосування для приготування солоного тіста та виготовлення виробів з нього.

Розуміє необхідність дотримання правил безпечної праці та організації робочого місця.

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

Добирає інструменти та матеріали для виготовлення виробу.

Дотримується прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями.

Організує робоче місце для виготовлення виробу, дотримується правил безпечної праці.

Усвідомлює важливість дотримання безпечних прийомів праці.

Усвідомлює значущість виробу, який виготовляється.

Робить висновки про необхідність економного використання конструкційних матеріалів.

Обладнання: ноутбук, медіа проектор, екран, відео-ролики, що закачено з YouТube; інструменти, матеріали, пристосування для роботи з солоним тістом (на кожному столі).

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний етап (привітання, перевірка робочих місць, спеціальної форми та готовності учнів до уроку).

ІІ. Актуалізація. Повторення.

 1. Вправа «Пін-понг». Кидаючи мяч учню, вчитель задає запитання, учень

відповідає та повертає вчителю мяч.

1.     Без чого неможливо вирізати деталі виробу?

2.     За допомогою чого з’єднують деталі виробу?

3.     Головний матеріал для виготовлення виробу?

4.     Які матеріали необхідні для надання готовому виробу яскравості та неповторності?

5.     Які інструменти необхідні для надання готовому виробу яскравості та неповторності?

Відповіді: стек, вода, тісто, фарби, пензлик.

 1. Вправа «Моделі, що оживають». Клас поділяється на мікро групи, кожній з

яких надається завдання за допомогою рухів, жестів та міміки показати переваги солоного тіста:

  - можна приготувати в будь-який момент, не витрачаючи зайвих грошей;

  - легко відмивається і не залишає слідів;

  - безпечне при попаданні до роту (якщо замішано без клею);

  - чудово ліпиться, до рук не липне ;

  - можна сушити в духовці, а можна - просто на повітрі;

  - фарба гарно пристає, а можливості для розпису майже не обмежені.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель оголошує тему уроку та разом з учнями визначає завдання (див. очікувані результати). Один учень стисло записує їх на дошці, інші – записують тему уроку та рецепт приготування солоного тіста в зошитах.

IV. Вивчення та усвідомлення нового матеріалу з практичним відпрацюванням.

 1. Приготування солоного тіста.

На дошці рецепт солоного тіста:    2 склянки борошна + 1 склянка дрібної солі + 3/4 склянки теплої води; для кольорового тесту у воду треба додати фарбу.

В: Добре розминаємо тісто, щоб воно стало м'яким, без тріщин і не прилипало до рук. Так як на повітрі тісто сохне швидко, тримаєте його закритим. Працювати з тестом можна відразу, не витримуючи його в холодильнику.

Важливий момент: замішуючи тісто, думайте про щось приємне, хороше, і тісто вбере в себе добре і ласкаве  тепло ваших рук. Перед роботою ланцюжком повторюємо правила безпеки, санітарії та гігієни (Додаток 4).

 1. Практична робота «Приготування солоного тіста» з дотриманням правил

безпеки (відео-ролик «Майстер-клас з виготовлення солоного тіста»).

Вчитель консультує, направляє діяльність учнів, допомагає, оцінює роботу на даному етапі, проводить фізкультхвилинку.

3. Технологія виготовлення основи та елементів свічника.

Пояснення вчителя (на фоні відео-ролику «Підсвічник із солоного тіста з бусинами»): З тіста ліплять майже також як з пластиліну або з глини. Кульки катають також як з пластиліну в долоньках або на столі. Якщо кулька не виходить, потрібно ще раз пом'яти тісто і заново скачати. А ось паличку ковбаску роблять інакше. Тільки на столі. І крім звичних рухів виконують ще й затиски по всій довжині деталі. Покатали, по всій довжині пальцями стиснули, знову покатали і так до тих пір, поки деталь не буде потрібної довжини і товщини. Якщо ви просто будете катати ковбаску, вона розвалиться.

Для того щоб прикріпити один шматочок тіста до іншого, використовується вода. Для цього  пензлик опускаємо у воду і змащуємо тільки ту ділянку,  до якої  ми приклеїмо іншу деталь.

 1. Виконання учнями технологічних операцій відповідно до обраного виробу та

технології його виготовлення.

Передивляючись відео-ролик «Підсвічник із солоного тіста з бусинами», учні

виготовляють основу свічника. Користуючись Інструкційними картами з виготовлення оздоблювальних деталей (Додаток 5), виготовляють оздоблювальні елементи.

Вчитель нагадує вимоги безпеки після закінчення роботи (прибрати своє робоче місце, скласти відповідний інвентар, вимити інструменти, вимити руки з милом і витерти рушником) та про необхідність економічного використання матеріалу при виготовленні оздоблювальних деталей.

V. Узагальнення і систематизація знань, умінь, навичок.

1.Прийом «Куб». Учні передають один одному куб із питаннями на гранях та відповідають на них

З яким матеріалом ми сьогодні працювали?

Чим солоне тісто відрізняється від інших матеріалів для ліплення ?

Що ви дізналися про технологію виготовлення солоного тіста?

Назвіть основні етапи виготовлення основи свічника, правила безпечного користування ножем.

За допомогою яких інструментів та пристосувань ви робили оздоблювальні елементи?

VІ. Підбиття підсумків. Оцінювання. Рефлексія.

 1. Вчитель оголошує результати практичних робіт, оцінює діяльність учнів.

 2. Рефлексія.

Учні по черзі аналізують виконання завдань, які було записано на дошці на початку уроку.

VІІ. Завдання додому: продумати кольорове рішення оздоблення свічника та розфарбувати малюнок у зошиті.

2.3.Розробка уроків № 5-6 «Оздоблення декоративного свічника»

Мета: забезпечити засвоєння учнями поняття про оздоблення виробів інтер’єрного призначення, формування вміння оздоблювання декоративного свічника з дотриманням безпечних прийомів праці, вміння поєднувати кольори для створення композиції; сприяти розвитку навичок з’єднання деталей з солоного тіста, вихованню в учнів бажання створювати вироби власними руками, естетичного смаку.

Обладнання: ілюстрації (Додатки 6,7), матеріали та інструменти для оздоблення свічника із солоного тіста, кольорові жетони для учнів за вірні відповіді та активну роботу.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Хід уроку

1. Організаційна частина

 • привітання:

Ми активно всі працюєм – ріжем, кліємо, малюєм.

Краще хто покаже себе, приз отримає від мене!

 • перевірка присутності учнів;

 • заповнення класного журналу;

 • перевірка підготовленості учнів до заняття (зошит, підручник, наявність спецодягу);

 • призначення чергових (вчителем, за графіком, старостою);

 • організація робочих місць (що повинно бути на столі).

2. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

Прийом «Перевірка пам’яті та уваги». Учні записують тему уроку, що записано заздалегідь на дошці, та по пам’яті з матеріалу попереднього уроку – етапи виготовлення основи декоративного свічника із солоного тіста. Читають свої записи три учні, які першими закінчили роботу, отримують жетони – призи.

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Прийом «Склади слово». Клас ділиться на мікрогрупи. Вчитель надає слово «оздоблення» (або інше), яке розрізано на літери. Перший учень в кожній групі викладає слово, а інші по черзі від цього слова свої слова (за темою уроку).

Міні-бесіда. Для чого треба оздоблювати декоративні вироби із солоного тіста?

Оцінювання, вручення жетонів-призів.

4. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Завдання:

 • З’єднати елементи оздоблення з основою свічника за допомогою клію ПВА;

 • Користуючись складеною кольоровою композицією оздоблення, здійснити фарбування виробу та оздоблювальних елементів;

 • Довести, що обране кольорове рішення є вірним;

 • Дотримуватись правил безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

 1. Практична робота.

4.1.Інструктаж з безпеки життєдіяльності проводить учень, який першим виявив

бажання. Вручення жетону-призу.

4.2.Зєднання учнями деталей для оздоблення з основою свічника. Отримання

жетонів-призів.

4.3. Гімнастика для очей та пальчиків.

4.4. Фарбування виробів з солоного тіста.

4.4.1.Прийом «Подивись – відгадай». Користуючись Додатком 6 до уроку, учні визначають, яким способом отримають кольорові деталі виробу. Перший, хто відповідає на це запитання, отримує жетон.

4.4.2.Пояснення вчителя. Кожна фігурка розфарбовується окремо. Спочатку накладається шар білою фарбою, щоб фігурка стала білого кольору, потім накладається малюнок.

Для фарбування фігурок використовується:

 • фарба

 • пензлики

 • гелеві ручки.

Або можна, як зазначили учні, додати фарбник при приготуванні тіста.

4.4.3. Напівголосне читання учнями тексту «Лакування виробів з солоного тіста».Усне виділення головного з прочитаного, що необхідно для виконання практичної роботи (фронтальна бесіда). Отримання жетонів.

Для лакування можна використовувати як рідкий, так і густий прозорий лак.

Рідкий виглядає на виробі більш привабливо: він додає дзеркальний глянець і підкреслює яскравість красок. Однак у використанні такого лаку є певна незручність – його потрібно наносити кілька разів, оскільки він дуже швидко вбирається.

Густий лак надає виробам матовий блиск, проте їм достатньо покрити виріб 1-2 рази, а від дії вологи він захищає набагато надійніше рідкого.

Трапляється, що іноді лак (наприклад акриловий ) розмиває фарбу, нанесену на саморобку. Якщо при розфарбуванні ви використовували, наприклад – гуаш, після просушування роботи, лак треба наносити не на водній основі. Скористайтеся НЦ, ПФ або лаком алкіду. Вони дають досить товстий і міцний шар покриття. Головним мінусом цих лаків є запах.

Нанесення на саморобку спеціальної суміші з молока з водою або яйця з водою і сушка в духовці при температурі до 150 градусів за Цельсієм називають глазуруванням. Але необхідно пам'ятати, що температура піднімається поступово. Глазурування надає виробу коричнюватий колір, якщо потримати більше часу або золотистий, якщо потримати в духовій шафі поменше часу. Коли суміш потрапляє в западини виробу, то після сушіння виходить більш темний відтінок цих місць, який плавно переходить в золотистий. І при цьому вся саморобка має глянсовий колір.

4.4.4.Практична робота.

Учні ознайомлюються з ілюстраціями «Лакування виробів з солоного тіста» (Додаток 7), здійснюють фарбування та лакування проектованого виробу. По черзі, в залежності від того, хто першим закінчив роботу, обґрунтовують добір кольорів для оздоблення, отримують жетони.

Поточний інструктаж:

 • контроль за виконанням роботи;

 • коригування недоліків в роботі та шляхи їх усунення.

Заключний інструктаж:

 • проведення короткого аналізу виконаної роботи;

 • акцентування уваги на важливості організації робочого місця.

5. Підсумок уроку

5.1. Учні рахують свої жетони. Вчитель виставляє та мотивуя оцінки

5.2. Рефлексія.

Прийом «Склади речення». Перший учень пропонує початок речення про власні враження від уроку, інші – по черзі продовжують його, не повторюють слова й думки попередніх учнів.

6.Завдання додому.

Підготуватися до захисту проекту. Продумати рекламу виробу.

Двом бажаючим учням: узнати та записати в зошитах ціни однієї одиниці

використаних для виготовлення виробу товарів.

 

 

2.4. План-конспект уроків № 7-8

«Економічне обґрунтування та захист проекту»

Очікувані результати. Учень(учениця):

Знаннєвий компонент

Діяльнісний компонент

Ціннісний компонент

Називає конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення запланованого виробу.

Розрізняє і називає інструменти та пристосування для приготування солоного тіста та виготовлення й оздоблення виробів з нього.

Розуміє необхідність дотримання правил безпечної праці та організації робочого місця.

Визначає відповідність спроектованого та виготовленого виробу.

Розраховує орієнтовну вартість витрачених матеріалів на виготовлення декоративного свічника.

Презентує готовий виріб.

Роробляє рекламу.

Усвідомлює значущість виробу, який виготовлено.

Усвідомлює можливості поповнення власного бюджету (бюджету сім’ї) за рахунок реалізації виробів, виготовлених власноруч.

Обладнання: столи з надписами «Знаю», «Вмію», «Ціную»; на дошці надпис «Рекламна агенція»; картки з алгоритмом презентації готового виробу (Додаток 8), аркуші, кольорові маркери.

Тип уроку. Узагальнення та систематизація знань. Форма проведення «урок-рольова гра».

Технології: інтерактивна, створення ситуації успіху, проектна.

Хід уроку

І. Організаційний етап (привітання, розподіл робочих столів з надписами між учнями, наприклад, за інтересами).

Вчитель (далі –В): Увага! Увага! Розпочинаємо новий робочий день в РЕКЛАМНІЙ АГЕНЦІЇ ПРЕДМЕТІВ ІНТЕРЄРУ! Прошу всіх працівників зайняти свої робочі місця.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

1.В: Головне завдання цього робочого дня – презентація декоративних свічників з солоного тіста від виробника – 5 класу.

Завдання 1. За відведений час відділ «Знаю» складає перелік усіх знань, якими оволодів виробник за звітний період, відділ «Умію» - перелік умінь, а відділ «Ціную» визначить, що найбільш цінує виробник у своїй роботі та своїх виробах. Оцінкою роботи будуть бонуси (систему оцінювання вчитель обирає на свій розсуд).

Лунають фанфари або звучить гонг. Групи працюють, роблять записи на аркушах. Вчитель консультує, допомагає наблизити їх до перелічених вище компонентів.

2.Виступи представників відділів (груп). Підбиття підсумків. Отримання бонусів.

ІІІ. Основна частина уроку.

 1. Визначення відповідності спроектованого та виготовленого виробу.

В.: Завдання друге. Для об’єктивності оцінювання внеску кожного в діяльність

АГЕНЦІЇ влаштовуємо взаємоперевірку готових виробів тим, що проектувалися.

Прийом «Взаємоперевірка». Користуючись малюнками в зошитах, учні

перевіряють один одного за запропонованими критеріями, дають оцінку «добре», «дуже добре», обґрунтовують.

Критерії: відповідність готового виробу спроектованому, якість виготовлення,

якість оздоблення, поєднання кольорів при фарбуванні.

Лунають фанфари або звучить гонг. Групи працюють, дають оцінку. Вчитель консультує, допомагає оцінити об’єктивно кожну, навіть і не дуже якісну роботу.

В.: Бонуси отримали представники всіх груп. Підготуємо до виконання наступного завдання виробничою гімнастикою.

Фізкультхвилинка.

 1. Розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів на виготовлення

декоративного свічника.

В.: Два провідних спеціаліста відділу «Знаю» підготували для нас відомості про

ціни однієї одиниці використаних для виготовлення виробу товарів. Завдання: Відділ «Знаю» запропонує, як підрахувати витрачені гроші, відділ «Умію» порахує, скільки виробник використовував матеріалів, відділ «Ціную» доведе, що виготовлення свічника своїми руками – діло, що є вигідним для родини.

Лунають фанфари або звучить гонг. Групи працюють. Вчитель консультує, допомагає об’єднати зусилля груп у визначенні собівартості готового виробу найпростішим способом.

Виступи груп. Підбиття підсумків (запис розрахунків у зошитах). Отримання бонусів.

 1. Презентація готового виробу.

  1. Вправа «Мозковий штурм». Вчитель пропонує висунути ідеї щодо форми

презентації виробу. Разом із двома активними учнями (або представниками кожного відділу) обирається 1-2 форми, що можна використати в умовах уроку.

  1. Презентація учнями декоративних свічників із солоного тіста за алгоритмом

(Додаток 8). Отримання бонусів.

  1. Розробка реклами виробу.

Вчитель надає завдання відділам АГЕНЦІЇ намалювати на великих аркушах

рекламу виробу та представити її на розсуд колег.

Лунають фанфари або звучить гонг. Групи працюють. Вчитель консультує, допомагає, підбадьорює.

Виступи представників груп. Колективне визначення кращої реклами. Отримання бонусів.

IV. Підбиття підсумків. Оцінювання. Рефлексія.

Вчитель оголошує результати уроку-рольової гри, оцінює діяльність кожного

учня.

 1. Рефлексія (вправа «Закінчи речення»):

 • На першому уроці теми мій настрій був…

 • Під час роботи над виготовленням виробу настрій змінився…

 • Під час роботи над презентацією виробу мені вдалося…

 • Технологію ліплення я буду( не буду) використовувати…

 • Своїм колегам по АГЕНЦІЇ хочу побажати…

V.Завдання додому: навчити використанню технології виготовлення виробів із солоного тіста своїх родичів (друзів, знайомих).

ВИСНОВКИ

Вимоги нової програми трудового навчання учнів 5-9 класів наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей ставить перед кожним учителем завдання організувати проектну діяльності таким чином, щоб діти навчилися самостійно здобувати знання та оволодівати сучасними технологіями, виявляли креативність, свою індивідуальність, зацікавленість в результаті своєї діяльності.

Розробка календарно-тематичного планування та циклу уроків з виготовлення певного об’єкту проектно-технологічної діяльності з використанням інноваційних технологій та сучасних педагогічних прийомів – робота, яка під силу педагогам з вищою педагогічною освітою, досвідом роботи з дітьми та життєвим досвідом, педагогам, які є небайдужими до майбутнього української освіти, до формування в учнів ключових та предметних компетентностей.

Життя не стоїть на місці. Тому уроки трудового навчання сьогодні – це цікава гра та напружена робота, захоплююча мандрівка та серйозні висновки, інтерактивні вправи та прагнення до досконалості.

В представленій розробці щодо методичного забезпечення уроків у 5 класі (за умов навчання класів, що не поділяються на групи) з виготовлення декоративного свічника з використанням технології ліплення із солоного тіста:

- визначено знаннєвий, діяльнісний та ціннісний компоненти в межах очікуваних результатів діяльності учнів відповідно до вимог програми;

- розроблено календарно-тематичне планування уроків та чотирьох парних уроків з виготовлення декоративного свічника.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1.Большая книга поделок. Соленое тесто. – М.: Эксмо, 2008. — 224 с.

2. Казагранда Б. Поделки из соленого теста.:АРТ – Родник, 2007.

3. Савина Н. Оригинальные поделки из соленого теста. – РИПОЛ Класик, 2014 – 256 с.

4. Солоне тісто. – М: Вид-во Ексмо, 2004. – 224 с.: іл.

5. Трудове навчання 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

6. Хананова И. Солёное тесто. Фантазии из муки, соли и воды. – М.: АСТ-ПРЕСС-КНИГА, 2007. - 104 с.

stranamasterov.ru

https//www.livemaster.ru

https//www.intourok.ru

ДОДАТКИ

Додаток 1

Історична довідка

Солоне тісто – це дивовижний світ лагідних та гарних речей. Сам матеріал не допускає різких та грубих форм: вироби з нього завжди милі, округлі. Ліплення – прекрасне заняття для всієї родини, діло знайдеться кажному, від малюка до бабусі.

Солоне тісто має давню історію. Спочатку з нього визготовляли предмети культу: фігурки богів, зображення тварин для жертвоприношень, обереги.

У сло’вян вважалось, наприклад, що фігурки тварин з тіста принесуть в дім багатство, їх ліпили в надії на збільшення кількості худоби. Язичники з часом жертвених тварин замінили їхніми скульптурними зображеннями, в тому числі й з тіста. З тіста також робили ляльок для дітей.

У індійців Південної Америки фігурки з тіста клали в могилу: вони повинні були служити покійнику проводниками в іншому світі. В маленькому містечку Кальдерон у Еквадорі й сьогодні роблять такі фігурки. Але тепер з тіста еквадорці виготовляють дуже популярні у туристів сувеніри, які відомі по всьому світу, рамки для фотографій та інші вироби.

Не забули майстри про солоне тісто й з приходом епохи християнства. В Європі вінки та фігурки з солоного тіста були атрибутами релігійних свят. У бідних сім’ях з тіста ліпили также ялинкові іграшки та фігурки різдвяних персонажів.

Українці здавна користуються солоним тістом. Іграшки з тіста мають ліпитися дружно, всією сім'єю. Борошно, сіль, вода — доступні, екологічно чисті матеріали. Дітям дуже корисне це заняття, адже воно розвиває фантазію, знімає надлишкову емоційну напругу, вчить посидючості та відповідальності. Розвивається моторика пальчиків, покращується робота всіх органів дитини і самопочуття в цілому.

В Китаї й сьогодні ремесленики прямо на вулиці створююють свої маленькі шедеври з тіста, чим покращують своє самопочуття та настрій глядачів

В наш час вироби із солоного тіста користуються попитом та популярністю. Фігурками з тіста прикрашають короваї, обереги, з солоного тіста роблять іграшки, новорічні прикраси, декоративні предмети інтер’єру. Навіть професійні художники працюють у цій техниці, що дозволяє їм створювати справжні шедеври. Але це заняття завдяки своїй простоті та доступності є цікавим й для інших людей.

Немає жодного сумніву, що в солоного тіста є майбутнє. В поєднанні з іншими техніками та матеріалами воно відкриває великі можливості для творчості.

Додаток 2

Вироби з солоного тіста

Додаток 3

Інструменти та матеріали

Додаток 4

Правила безпечної роботи  під час ліплення з солоного тіста

1. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя.

2. Не працюй несправним інструментом, використовуй інструмент лише за призначенням.

3. Не користуйся інструментом, правила користування яким не вивчені.    

4. При роботі тримай інструмент так, як показав вчитель.

5. Не носи в кишені інструменти (ножиці,  шила, голки, та інші колючі і різальні інструменти).

6. Інструменти та обладнання зберігай лише в призначених для цього місцях.

7. Будь уважним: не розмовляй, не відволікайся побічними справами.

8. Під час роботи тримай своє робоче місце в порядку і чистоті. 

Правила роботи з ножем.

1. Тримай ніж без великих зусиль, але міцно, щоб під час роботи рука не зіскочила на лезо.

2. Користуйся ножем з заокругленим кінцем.

3. Не застосовуй складний ніж.

4. Не працюй тупим і несправним ножем.

5. Не тримай ніж лезом вгору. Подавай ручкою вперед.

6. Зберігай ніж у визначеному місці з закритим лезом.

Додаток 5

Інструкційні карти з виготовлення оздоблювальних деталей

Виготовлення калачика

Виліпити дві довгі качалочки

Перекрутити у вигляді канатика

З’єднати кінці в коло, надати форму калача

Виготовлення підкови

З тіста сформувати ковбаску

Ковбаску приплюснути і зігнути, придавши форму підкови

Виготовлення соняшника

Розкатати тісто смужкою

Вирізати пелюстки

З тіста сформувати серединку соняшника

На неї почати викладати пелюстки

Зубочисткою або трубочкою для соку сформувати насіння

Виготовлення птаха

Сформувати заготовку

З заготовки виліпити пташку.

Сформувати шарики

З шариків виліпити крило та хвіст

Додаток 6

Фарбування солоного тіста

Додаток 7

Кінцева обробка виробів з солоного тіста

Додаток 8

Алгоритм презентування готового виробу

 1. Придумати назву своєму виробу.

 2. Назвати технології, які використовувалися під час виготовлення виробу.

 3. Назвати інструменти та пристосування для виготовлення виробу.

 4. Назвати правила безпеки під час роботи над виробом.

 5. Висловити одним реченням свої враження про процес виготовлення виробу.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток і саморозвиток професійної креативності вчителя »
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.