і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
До визначення переможців залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Поспішайте взяти участь в акції «Методичний тиждень».
Головний приз 500грн + безкоштовний вебінар.
Взяти участь

Методичне об"єднання класни керівників

Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
1800 грн
540 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №DG328477
За публікацію цієї методичної розробки Лопуга Любов Василівна отримав(ла) свідоцтво №DG328477
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Бібліотека
матеріалів
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Слайд № 1

Портфоліо методичного об'єднання класних керівників Ксмарівського НВО «ЗОШ І – ІІІ ступенів-дитячий садок

Слайд № 2

Науково – методична проблема, над якою працює МО класних керівників: «Впровадження прогресивних технологій виховання як засіб формування ключових компетенцій учнів»

Слайд № 3

Шляхи реалізації науково – методичної теми Створення педагогічних умов для розвитку і творчої самореалізації особистості Врахування Індивідуальних особливостей Соціалізація навчання Інтерактивні технології

Слайд № 4

Мета портфоліо: відобразити всі професійні досягнення, показати знання та навички , рівень володіння методикою і сучасними інформаційними технологіями. СТРУКТУРА ПОРТФОЛІО: творчо педагогічна

Слайд № 5

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, Учень – це факел, який треба запалити.

Слайд № 6

Функції МО класних керівників організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів; координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі; планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів; організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи; обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;

Слайд № 7

ЗАВДАННЯ МО підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки; забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів; озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи; вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників; сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.  

Слайд № 8

Алгоритм діяльності МО класних керівників

Слайд № 9

Слайд № 10

Документація методичного об’єднання класних керівників Список членів методичного об’єднання. Річний план роботи методичного об’єднання. Протоколи засідань методичного об’єднання. Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів) План роботи творчих груп. Теоретичні та практичні розробки з проблемних тем творчих груп. Інструктивно-методичні документи щодо виховної роботи в класних колективах і діяльності класних керівників. Матеріали «методичної скарбнички класного керівника». Структура плану роботи МО класних керівників Стислий  аналіз  соціально-педагогічної  ситуації  розвитку  учнів  та аналіз роботи МО, проведеної в попередньому навчальному році. Педагогічні завдання об’єднання. Календарний план роботи МО, в якому наявні: План засідань МО. Графік відкритих заходів класів. Участь МО в масових заходах школи. Підвищення фахової майстерності класних керівників: Самоосвіта класних керівників. Участь у курсовій перепідготовці. Підготовка творчих робіт, виступів, доповідей. Робота з атестації педагогів. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи класних керівників. Участь  у  тематичному  і персональному  контролі  за  виховним процесом.

Слайд № 11

Функціональні  обов’язки  керівника  методичного  об’єднання  класних керівників Керівник МО класних керівників: Відповідає: а)  за планування, підготовку, проведення та аналіз діяльності методичного об’єднання; б)  за поповнення «методичної скарбнички класного керівника»; в)  за  своєчасне  впорядкування  документації  про  роботу  об’єднання  та проведені заходи; Разом  із  дирекцією  і  заступником  директора  з  виховної  роботи  стежить: а)  за дотриманням принципів організації виховного процесу; б)  за  виконанням  класними  керівниками  їхніх  функціональних обов’язків; в)  за підвищенням науково-методичного рівня виховної роботи; г)  за  вдосконалюванням  психолого-педагогічної  підготовки  класних керівників; Організує: а)  взаємодію  класних  керівників  —  членів  МО  між  собою  і  з  іншими структурними підрозділами школи; б)  відкриті заходи, семінари, конференції тощо; в)  вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педа-гогічного досвіду роботи класних керівників; г)  консультації з питань виховної роботи; Координує  планування,  організацію  та  педагогічний  аналіз  виховних заходів класних колективів: Сприяє  становленню  та  розвитку  системи  виховної  роботи  класних колективів; Бере участь у підготовці та проведенні атестації класних керівників; Керує діяльністю творчих груп класних керівників.

Слайд № 12

Прогнозований результат методичного об’єднання класних керівників Високий теоретичний, науково-методичний рівень класних керівників з питань педагогіки і психології. Виховання культури спілкування та рівня вихованості учнів школи. Оволодіння класними керівниками сучасними виховними технологіями, формами і методами роботи. Використання проектних технологій у виховній роботі класних керівників. Впровадження проектів з правової освіти та виховання в учнівських коллективах. Активна участь класних керівників щодо реалізації в практику виховної роботи школи проектів учнівського самоврядування. За результатами рейтингової системи роботи класних керівників під час організації виховного процесу визначити переможців конкурсу «Класний керівник року». Друк кращих творчих доробок виховних заходів на сторінках фахових видань.

Слайд № 13

Сучасні форми методичної роботи з класними керівниками Методична робота з педагогічними працівниками в загальноосвітніх навчальних закладах реалізується як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації. Колективні форми методичної роботи: педагогічна рада; методична рада; методичні об’єднання; творчі майстерні педагогів; постійно діючі проблемні семінари; творчі, мобільні та динамічні групи; педагогічні читання; науково-практичні конференції; педагогічні виставки; конкурси тощо. Індивідуальні форми методичної роботи: наставництво; консультації; стажування; самоосвіта; індивідуальна методична допомога тощо. Нетрадиційні форми організації методичної роботи: ярмарки педагогічної творчості; фестивалі педагогічних ідей і знахідок; методичні фестивалі, ринги, аукціони; панорами методичних новинок; педагогічні вернісажі; творчі портрети; ділові ігри тощо.

Слайд № 14

НАРАДИ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ   ВЕРЕСЕНЬ 1.Методичні рекомендації щодо планування роботи класного керівника. 2.Планування виховної роботи з класними керівниками ЖОВТЕНЬ 1.Психолого – педагогічна компетентність класного керівника 2. Оформлення класних куточків. 3. про порядок проведення навчальних екскурсій ЛИСТОПАД 1.організація роботи класного керівника з учителями з профілактики відхилень у поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження. 2. Взаємодія класного керівника з батьками класу. ГРУДЕНЬ 1. Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв`язання пропонованої проблемної ситуації. 2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів, потреб. 3. Методи виховання молодших школярів. Основні напрями завдання і орієнтовні форми.

Слайд № 15

СІЧЕНЬ 1.Самоаналіз виховної діяльності.  2.Робота класного керівника з активом класу 3.План – циклограма виховної роботи ЛЮТИЙ 1.Система роботи класного керівника сучасній школі. 2.Творчість: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів 3.Методика підготовки та проведення класних виховних годин. БЕРЕЗЕНЬ 1.Виховання: взаємодія з родиною школяра 2.Нові форми групової роботи з дітьми 3.Модель діяльності класного керівника КВІТЕНЬ 1.Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров`я. 2.Використання новітніх технологій у виховній роботі ТРАВЕНЬ 1.Дискусія як спосіб формування соціальної зрілості особистості. 2.Творча програма класного керівника.

Слайд № 16

ПЛАН роботи консультативного пункту для класних керівників 1-11 класів № з/п Тема заняття Термін проведення 1 Вимоги до планування виховної роботи з учнями 1-11 класів. серпень 2 Методика підготовки і проведення батьківських зборів. Вересень 3 Вивчення рівня вихованості школярів. Жовтень 4 Методика підготовки та проведення класних годин. грудень 5 Про індивідуальну роботу з учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги Січень 6 Організація самоврядування в класах лютий 7 Про організацію роботи з учнями з питання превентивного виховання Березень

Слайд № 17

План роботи МО класних керівників на 2016 – 2017 н.р Організаційне № Тематика засідань Дата Відповідальний Примітка з/п   проведення за проведення     І засідання     1. Звіт про роботу методоб'єднання   Лопуга Л.В.     класних керівників за минулий         навчальний рік.       2. Затвердження плану роботи МО   Лопуга Л.В.     на 2017- 201 н. р.     3. Про планування виховної роботи   Лопуга Л.В.     класними керівниками.         Пріоритетні напрямки виховання         на 2017- 2018 н. р.       4. Опрацювання інструктивно -   Лопуга Л.В .     методичних матеріалів. Робота між засіданнями  Провести анкетування учнів з метою виявлення їхніх індивідуальних особливостей , рівня їхньої вихованості та загального розвитку. Зробити діагностику особистості школяра.    

Слайд № 18

Тема: «Збереження життя і здоров'я дітей»   II засідання     1. Лекція «Правила пожежної безпеки»   Богданенко Л.П.   2. Година спілкування в 6 класі «Хай вогонь в серцях палає, а пожеж хай не буває»   Перепадя Н.О.   3. Обговорення відвіданого заходу,   Члени     висновки, пропозиції.   методоб' єднання.   4. Діагностико - психолого -   Богданенко Л.П.     педагогічний ключ до розуміння       особистості учня і вироблення         моделі роботи з учнівським         колективом.       5. Огляд літератури з питань   Перепадя Н.О.     виховної роботи. Робота між засіданнями 1.Підготовка до огляду літописів класних колективів та інформаційних вісників ( куточків) класів 2. Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.      

Слайд № 19

Тема: «Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі гуманізації сучасної школи»   III засідання     1. „Круглий стіл" на тему:   Сичевська О.В.     «Запобігання злочинності серед неповнолітніх»       2. Обговорення відвіданого заходу,   Члени     висновки, пропозиції.   методоб 'єднання.   3. Індивідуальна робота з учнями,   Сичевська О.В.     схильними до правопорушень (з         досвіду роботи класного керівника         9 класу).       4. Поради педагогів щодо вивчення   Зузанська З.Д.     особистості важковиховуваних       5. Огляд літератури з проблем виховної роботи. Робота між засіданнями   Зузанська З.Д.  

Слайд № 20

  IV засідання     1. 3. 4. 2. Доповідь на тему: Безпека на дорозі - безпека життя".     Година класного керівника «Вчи і поважай правила дорожнього руху»   Перегляд мультимедійної презентації «Правила дорожнього руху»   Огляд літератури з питань збереження життя та здоров’я дітей Сичевська О.В.       Богданенко Г.М.     Лопуга Л.В.    

Слайд № 21

У кожної людини є сонце. Тільки не треба його гасити. Сократ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Виховна робота
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  7674
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  2
 • Номер матеріала
  DG328477
 • Вподобань
  0
Шкільна міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвiта Осінь – 2018»

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти