Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Креативні методики читання, що мотивують та виховують
»
Взяти участь Всі події

Методична розробка " Виховання культурно-гігієнічних навичок у дошкільнят"

Виховна робота

Для кого: Дошкільнята (5-6 років)

20.03.2020

5206

332

0

Опис документу:
Культурно-гігієнічні навики - це важлива складова частина культури поведінки. Охайність, утримання чистими обличчя, рук, тіла зумовлені не тільки вимогами гігієни, але й нормами людських взаємин.Педагоги і батьки повинні постійно пам'ятати, що прищеплені в дитинстві навички, зокрема культурно-гігієнічні, дають людині величезну користь упродовж усього її подальшого життя.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Підготувала вихователь Іванців Н.С.

Вступ

Культурно-гігієнічні навики - це важлива складова части­на культури поведінки. Охайність, утримання чистими обличчя, рук, тіла зумовлені не тільки вимогами гігієни, але й нормами людських взаємин.

Педагоги і батьки повинні постійно пам'ятати, що прищеплені в дитинстві навички, зокрема культурно-гігієнічні, дають людині величезну користь упродовж усього її подальшого життя...

Виховання у дітей навичок особистої гігієни відіграє найваж­ливішу роль в охороні їх здоров'я, сприяє правильній поведінці в побуті, у громадських місцях. Зрештою, від знання і дотриман­ня дітьми необхідних гігієнічних правил і норм поведінки зале­жить не тільки їх здоров'я, але й здоров'я інших дітей і дорослих. Під час повсякденної роботи з дітьми необхідно прагнути до того, щоб дотримання правил особистої гігієни стало для них природ­ним, а гігієнічні навички з часом постійно удосконалювалися. Спочатку дітей привчають до дотримання елементарних правил: мити руки перед їжею, після користування туалетом, після про­ведення гри, повернення з прогулянки тощо. Дитині, якій випо­внилося більше ніж два роки, прищеплюють звичку полоскати рот питною водою після їжі, заздалегідь навчивши її цього. Діти старшого дошкільного віку усвідомленіше повинні ставитися до дотримання правил особистої гігієни: самостійно мити руки з ми­лом, намилюючи їх до утворення піни і досуха витирати, корис­туватися індивідуальними рушником, гребінцем, склянкою для полоскання рота, стежити, щоб усі речі утримувалися в чистоті. Формування навичок особистої гігієни припускає й уміння дітей залишатися завжди охайними, усувати неохайність у своєму одязі самостійно або за допомогою дорослих. Гігієнічне виховання і на­вчання нерозривно пов'язані з вихованням культурної поведінки. Змалечку дітей привчають правильно сидіти за столом під час їжі, ретельно, безшумно пережовувати їжу, уміти користуватися столовими приборами, серветкою. Дітям, які чергують у їдальні, потрібно уміти не тільки правильно накрити стіл і поставити по­суд, але й засвоїти, що, перед тим, як братися до виконання своїх обов'язків, необхідно ретельно помити руки з милом, упорядку­вати себе, причесатися.

Виховання культурно-гігієпічних навичок містить широке коло завдань, і для їх успішного розв'язання рекомендується ви­користовувати цілу низку педагогічних прийомів з урахуванням віку дітей:

•  безпосереднє навчання;

•  демонстрація вправи з виконанням дій під час дидактичних ігор;

•  систематичне нагадування дітям про необхідність дотримува­тися правил гігієни і поступове підвищення вимог до них.

Потрібно уважно стежити, щоб дошкільники точно і чітко ви­конували дії, дотримувалися правильної послідовності.

У молодшому віці діти найлегше засвоюють необхідні навички в спеціальних іграх. Важливо, щоб ці ігри були цікавими, могли захопити дітей, активізувати їх ініціативу і творчість. У стар­ших групах великого значення набувають навчальні мотиви. Про­те, для успішнішого формування і закріплення навичок гігієни впродовж періоду дошкільного дитинства доцільно поєднувати словесний і наочний способи, використовуючи спеціальний набір матеріалів із гігієнічного виховання в дитячому садку, різнома­нітні сюжетні картинки, символи. Під час гігієнічного виховання і навчання дітей педагог повідомляє їм різноманітні відомості: про значення гігієнічних навичок для здоров'я, про послідовність гігієнічних процедур у режимі дня; формує у дітей уявлення про користь фізкультурних вправ.

Для ефективного гігієнічного виховання дошкільників велике значення має і зовнішній вигляд оточуючих. Потрібно постійно пам'ятати про те, що діти в цьому віці дуже спостережливі та схильні до наслідування, тому вихователь повинен бути зразком для них.

Для закріплення знань і навичок особистої гігієни бажано давати дітям різні доручення. Навички у дітей швидко зміцню­ються, якщо вони постійно закріплюються в різних ситуаціях. Найважливіше, щоб дітям було цікаво, і щоб вони могли бачити результати своїх дій.

Обов'язковою умовою формування гігієнічних навичок у ді­тей, виховання звички до здорового способу життя є висока сані­тарна культура персоналу дошкільного закладу.

Ще одна важлива умова - єдність вимог зі сторони дорослих. Дитина набуває гігієнічних навичок під час спілкування з вихова­телем, медичним працівником, помічником вихователя, і, звісно, у сім'ї. Обов'язок батьків - постійно закріплювати гігієнічні на­вички, що виховуються у дитини в дитячому садку. Важливо, щоб дорослі подавали дитині приклад для наслідування, самі завжди дотримувалися цих правил.

Виховання культурно-гігієнічних навичок у

дітей дошкільного віку під час харчування

Одним із пріоритетних завдань дошкільної освіти є збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації до занять фізичною культурою та спортом, установок на здоровий спосіб життя.

Оздоровче спрямування освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі зумовлене рядом нормативно-правових документів: Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля » тощо.

Значною мірою стан здоров’я та опірність організму дитини залежать і від рівня сформованості у неї культурно-гігієнічних навичок. У листі Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 р. № 1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» наголошується на обов’язковому дотриманні правил естетики харчування, вихованні необхідних гігієнічних навичок, що відповідають віку та рівню розвитку дітей.

У педагогічному словнику поняття «навички» трактується як дії, складові частини яких у процесі формування стають автоматичними. Фізіологічною основою культурно-гігієнічних навичок є утворення умовно-рефлекторних зв’язків, вироблення динамічного стереотипу, адже формуються навички на основі застосування знань про відповідний спосіб дії, шляхом цілеспрямованих планомірних вправлянь.

Умовами успішного виховання культурно-гігієнічних навичок є:

 • раціональна організації життя дітей у дитячому садку, що полягає у чіткості та своєчасності режимних процесів;

 • позитивний приклад культури поведінки дорослих;

 • систематичне вправляння у дотриманні вимог культури поведінки;

 • єдині підходи щодо вимог до гігієни дитини в дошкільному закладі та сім'ї;

 • контроль та корекція з боку вихователя, помічника вихователя, батьків якості виконання культурно-гігієнічних навичок;

 • індивідуальний підхід до темпів оволодіння культурно-гігієнічними навичками конкретною дитиною.

Важливу роль при цьому відіграють і такі фактори як чистота приміщення, доцільність і зручність у використанні обладнання, посуду, якісне прибирання, провітрювання, естетика організації культурно-гігієнічних процедур. Режим дня забезпечує щоденне повторення гігієнічних процедур в той самий час, що сприяє поступовому формуванню у дітей навичок і звичок поведінки. Тому керівникам дошкільних навчальних закладів спільно з медичними працівниками необхідно вести постійний контроль за його дотриманням.

Особливості виховання культурно-гігієнічних навичок

у дітей раннього та молодшого дошкільного віку

Уже в ранньому віці дітей потрібно вчити розуміти призначення і основні якості предметів, називати дії, самостійно виконувати вимоги дорослих, звертатися із проханням про допомогу. Слід привчати дітей сідати за стіл тільки з вимитими руками; пити з чашки, тримаючи її обома руками; їсти ложкою не обливаючись; з часом – користуватися серветкою; їсти рідку страву з хлібом; вставати з-за столу, присувати стілець. В процесі життєдіяльності необхідно удосконалювати набуті і формувати нові культурно-гігієнічні навички, заохочуючи при цьому дитину до більшої самостійності. Трирічні малюки мають їсти самостійно й акуратно, ретельно пережовувати їжу; правильно тримати ложку; брати той шматок хліба, що лежить ближче; спокійно сидіти за столом, не розмовляти з іншими дітьми; без нагадування дорослого дякувати за їжу.

З огляду на те, що у дітей дошкільного віку переважає конкретне, наочно-образне мислення, ефективними при формуванні у них культурно-гігієнічних навичок є такі прийоми, як показ і пояснення. Навчання будь-якому вмінню дитини раннього віку розпочинається з безпосереднього показу дорослого. Показ має супроводжуватися чітким поясненням спершу найбільш суттєвих, а потім другорядних дій. Це допомагає дітям краще осмислити дію в цілому. Дорослим важливо пам’ятати, що їх власна поведінка в тій чи іншій ситуації має великий вплив і є прикладом для наслідування.

У дітей молодшого дошкільного віку вихователь прищеплює та закріплює навички культури поведінки за столом, вправляє в умінні правильно сидіти під час їди, не ставити лікті на стіл; користуватися столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем, серветкою тощо); їсти, не поспішаючи, охайно, безшумно.

Згодом дошкільників залучають до виконання нескладних трудових доручень пов’язаних з процесом харчування. Для молодших дошкільнят такі доручення містять у собі одну-дві конкретних й нескладних дії (наприклад, розкласти ложки на столі, поставити хлібниці, простелити скатертину тощо). Педагог розкриває дітям зміст завдання, супроводжуючи свої дії поясненням прийомів роботи та способів її організації. Доручення дають змогу вихователю індивідуалізувати прийоми керівництва дітьми: одному допомогти, другого заохотити, підтримати, третього навчити. Усі вказівки слід давати вихованцям в доброзичливому, спокійному тоні, що викликає в них позитивне ставлення до дій, які мають стати звичними.

Коли діти в ході індивідуальних доручень навчаться накривати на стіл та стануть більш самостійними, вводиться інша форма організації праці дітей, що спрямована на обов’язкове виконання певної діяльності задля обслуговування колективу, – чергування по їдальні. Призначають та змінюють чергових щодня, що дає змогу виховати у кожної дитини почуття відповідальності, турботливого ставлення та відчуття необхідності своєї праці для інших. У кожній групі дитячого садка створюються необхідні умови для організації праці дітей.

Організовуючи даний вид дитячої діяльності, доцільно створити куточок чергових у вигляді стенда «Маленькі кухарики» («Наші помічники», «Смачного»), де будуть визначатися (за допомогою певних картинок, знаків, словесних написів) чергові на кожен день, а також міститимуться невеличкі сюжетні картинки (символічні зображення), що вказуватимуть дітям на їхні обов’язки й послідовність виконання певних дій. Доречно запровадити також систему знаків-оцінок за хороше виконання обов’язків чергового (наприклад, значок-смайлик з різним виразом емоцій на обличчі), що стимулюватиме дитину до якіснішого виконання трудових дій. Тут також має знаходитися одяг чергових (2 фартухи, косинка для дівчинки та чепчик для хлопчика білого чи будь-якого іншого світлого кольорів) та необхідне обладнання для даного виду праці (совочки та щітки із зручними ручками для згрібання крихт зі столу).

Роль дорослого полягає у тому, що він вчить дітей дотримуватися послідовності у роботі ( «Пам’ятка з навчання дітей чергуванню по їдальні»), контролює та допомагає, враховуючи індивідуальні особливості кожного. Дієвим способом у вихованні культурно-гігієнічних навичок та вміння дітей правильно виконувати певні обов’язки є використання ігрових прийомів. Застосовуючи їх, вихователь закріплює у дошкільнят навички, які виробляються у повсякденному житті. Помітне місце при цьому відводиться дидактичним іграм типу «Зустрічаємо гостей» та настільно-друкованим іграм аналогічного змісту.

Виховання культурно-гігієнічних навичок

у дітей старшого дошкільного віку

У роботі з дітьми старшого дошкільного віку вихователь продовжує формувати культуру споживання їжі, вдосконалювати навички правильного користування столовими приборами; вчить дітей не їсти «на ходу» (на вулиці, в транспорті), не брати їжу брудними (невимитими) руками, підводячи до усвідомлення негативних наслідків таких звичок.

Педагогам слід активніше використовувати у навчально-виховному процесі художнє слово, народний фольклор (потішки, примовки) для створення позитивних емоцій в дітей у процесі засвоєння певних культурно-гігієнічних навичок.

Організовуючи чергування по їдальні, дорослому потрібно знати, що діти старшого дошкільного віку здатні повністю сервірувати стіл із дотриманням певної послідовності, узгоджувати діяльність та розподіляти між собою роботу, приходити на допомогу один одному й спільно доводити справу до кінця. У процесі виконання роботи діти виявляють більшу старанність, активність, ініціативність, прагнучи високого результату. Керівництво педагога спрямовується на розвиток самостійності, самоорганізації дітей, збільшення обсягу й темпу роботи при якісному її виконанні.

Процес формування у дошкільників культурно-гігієнічних навичок буде успішним лише за умови тісної співпраці дошкільного закладу та сім’ї.

Важливо ознайомити батьків (на батьківських зборах, під час бесід, індивідуальних зустрічей) з вимогами базової програми щодо виховання даних навичок у дітей певного віку та роботою, яка ведеться в зв’язку з цим у дошкільному закладі. Вихователь рекомендує дотримуватися визначеного режиму дня; навчає батьків ефективних методів формування у дітей необхідних навичок, умінь та звичок; переконує у великому виховному впливі посильних трудових доручень. Доцільно дібрати для батьків також науково-популярну літературу з короткими анотаціями, статті про вплив гігієни на фізичний розвиток дитини. З ранніх років слід привчати піклуватися про своє здоров’я.

ВИДИ КУЛЬТУРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НАВИЧОК

Умивання:

• учити дітей закочувати рукави;

• намилювати руки до утворення піни;

• набирати в долоні потрібну кількість води;

• умивати обличчя обома руками;

• мити руки до ліктя з милом;

• мити шию і вуха;

• досуха витирати руки;

• користуватися особистим рушником;

• не струшувати воду з рук.

Чищення зубів:

• учити дітей набирати зубну пасту на щітку;

• правильно чистити зуби щіткою;

• полоскати рот.

Причісування:

• учити дітей зачісувати волосся, якщо воно розпатлане;

• розчісувати волосся і заплітати коси;

• стежити за станом волосся.

Одягання:

• учити дітей бути охайними;

• вішати одяг на спинку стільця і складати на сидінні колготки;

• зав'язувати шнурки черевиків на бантики;

• зав'язувати і розв'язувати мотузочку на зимовій шапці;

• застібати та розстібати ґудзики на нижньому і верхньому одязі;

• зашнуровувати та розшнуровувати черевики;

• надягати і знімати одяг;

• узуватися;

• самостійно або за допомогою дорослих усувати недоліки в одязі;

• складати одяг правим боком;

• дотримуватися раціональної послідовності під час одягання та роздягання.

Чищення і миття взуття:

• учити дітей очищати взуття від бруду після повернення з ву­лиці в приміщення;

• протирати вологою ганчіркою взуття, що забруднилося;

• мити взуття, не заливаючи воду всередину;

• намащувати черевики кремом для взуття;

• начищати черевики щіткою до блиску.

Догляд за верхнім одягом:

• учити дітей зчищати пил із верхнього одягу щіткою для одягу;

• стежити за чистотою і привабливістю одягу.

Прибирання ліжка:

• учити дітей розстеляти ліжко перед сном;

• складати простирадло;

• розпрямляти простирадло після сну;

• струшувати простирадло;

• складати ковдру навпіл;

• прибирати ліжко після сну.

Їжа:

• учити дітей мити руки перед їжею;

• акуратно їсти;

• брати хліб і накладати їжу в тарілку стільки, скільки з'їси;

• жувати із закритим ротом;

• користуватися серветкою;

• правильно сидіти за столом;

• користуватися ложкою, виделкою, столовим ножем;

• ретельно пережовувати їжу.

Пиття:

• діти повинні ополоскувати склянку перед використанням;

• наливати води в склянку стільки, скільки вип'єш;

• пити, не обливаючись.

У туалеті:

 •  діти повинні вміти користуватися туалетним папером;

•   мити руки після відвідування туалету.

Утримання носа в чистоті:

• діти повинні вміти своєчасно користуватися носовою хусткою.

Зміна одягу з урахуванням погодних умов:

• учити дітей одягатися тепліше, якщо похолодає;

• на сонці носити головний убір;

• піднімати комір за вітряної погоди;

• знімати зайвий одяг, коли спекотно.

Утримання особистих речей у порядку:

• діти повинні завжди прибирати за собою;

• дбайливо поводитися з кожною річчю;

• класти речі на місце;

• розташовувати їх таким чином, щоб було зручно ними корис­туватися.

Перехід навичок у звички досягається систематичним повто­ренням їх в однакових або схожих умовах. Якщо, наприклад, дитину навчили акуратно складати кубики до коробочки або ящи­ка і вимагають робити це щоразу після гри, то поступово у неї закріпиться звичка, вона почне складати кубики без нагадування дорослих.

Поки звичка не закріпилася, дитина потребує контролю і вка­зівок дорослих, а також заохочення, похвали, схвалення.

Увічливість, доброзичливість, розмірене спокійне мовлення вихователя, охайний зовнішній вигляд, порядок у групі мають велике значення у формуванні культурно-гігієнічних навичок у дошкільників.

За програмою « Українське дошкілля »

Вікові можливості дитини третього року життя

Дитина третього року життя називає і показує частини свого тіла; виконує гартувальні процедури; намагається негативно ставитися шкідливих звичок; активно рухається. Проявляє бажання самостійно робити гігієнічні процедури (вмиватися, чистити зуби, розчісувати , користуватися рушником і милом), охайно їсти. Дитина знає, що позитивні емоції впливають на довколишніх, тому потрібно до інших навитися дружелюбно. Знає вплив стану погоди на настрій.

Освітні завдання

- Вчити самостійно виконувати гігієнічні процедури, охайно пово­дитися за столом під час споживання їжі.

- Забезпечувати дотримання дітьми розпорядку дня й активізувати рухову діяльність.

- Сприяти дотриманню психологічного комфорту.

- Давати змогу зрозуміти, який існує зв’язок між людиною і при­родою та його вплив на здоров’я.

Формувати у дітей елементарні уявлення про частини людського тіла, и їх назви. Пояснювати призначення частин тіла. Розповідати ни чуття людини: зір, слух, нюх, смак, дотик. Формувати у дітей уявлення про залежність їхнього здоров’я від умов, у яких вони . від довколишніх предметів - білизни, посуду, меблів тощо - тобто, створених людьми.

Дати елементарні знання про роль батьків у зміцненні їхнього здоров’я: мама і тато піклуються про здоров’я малюка, а коли він хворіє, його лікують - самі чи ведуть до поліклініки; лікар приходить ; щоб допомогти хворій дитині, або ж лікує її в лікарні, розповідати дітям про те, як організована турбота про здоров’я у суспільстві: в яслах-садках є медсестра чи лікар, які дбають здоров’я дітей; існують поліклініки, де людей (дітей) оглядають та людей що лікують у лікарнях, де працює багато лікарів, розуміти, що коли дитина росте, вона змінюється: тіло стає таким як у дорослої людини; щоб тіло добре розвивалося, за ним треба доглядати: вмиватися, мити руки та ноги, розчісувати волосся, чистити різати нігті на руках і ногах.

Гігієнічні навички

Дати елементарних навичок самостійного вмивання, користування милом та індивідуальним рушником. Використовувати ігрові ситуації зироблення позитивної мотивації на установки щодо водних процедур. Вчити користуватися носовичком.

Харчування

Давати знання про основні чинники, що стимулюють розвиток тіла дитини та забезпечують його міцність (харчування, загартованість, рух, сон).
Формувати уявлення про користь натурального харчування; про те,
що корисно харчуватися рослинною їжею, лікуватися цілющими травами.

Ознайомлювати з користю вживання овочів і фруктів. Вчити охайно

їсти, ретельно пережовувати їжу, користуватися серветкою.

Культура в побуті

Привчати дітей до самостійності під час одягання, роздягання. Вчитж скидати і складати на місце одяг, взуватися, ставити взуття у відповідне місце; допомагати один одному; помічати неохайність у одязі, звертатися за допомогою до дорослого; за потреби користуватися носовичком.

Привчати дітей до культури споживання їжі: спокійно сидіти за сто­лом, не класти лікті на стіл, самостійно акуратно їсти; правильно три­мати ложку, не сьорбати, не розливати, не кришити хліб, правильно ко­ристуватися столовим приладдям, серветкою, не порушувати порядку за столом; дякувати за проявлену послугу, за їжу.

Вчити прибирати іграшки у відповідне місце. Формувати бажання брати участь у прибиранні майданчика (збирати палички, папірці, ли­стя); допомагати дорослим наводити порядок у приміщенні.

Вчити бережного ставлення до книг: акуратно перегортати сторінки, не рвати, не кидати книжок, не малювати по них, складати книги у відповідне місце.

Показники компетентності дитини:

 • знає і називає частини тіла та показує їх;

 • знає назви гігієнічних процедур: вмивання, одягання, роздягання
  тощо, самостійно виконує їх;

 • користується милом, індивідуальним рушником, чистить зуби;

 • називає рухи людини (біжить, ходить, стрибає);

оперує назвами людських статей (чоловік, жінка, хлопчик, дівчинка); виконує елементарні гартувальні процедури;

негативно ставиться до шкідливих звичок (брати руки до рота, колупатися в носі тощо);

активно рухається, проявляє інтерес до рухливих ігор; орієнтується в основних проявах органів чуття: око - бачить, вухо - чує;

 • розуміє, що рослинна їжа корисна;

 • самостійно їсть, добре пережовує їжу; дотримує правил поведінки за столом;

 • розуміє, що для здоров’я потрібно дотримуватися режиму дня;

 • знає, що українські національні страви корисні для здоров’я;

 • знає про вплив природи на самопочуття людей.

Вікові можливості дитини четвертого року життя

Дитина четвертого року життя знає будову свого тіла та його функції; призначення органів чуття; має елементарні уявлення про стать: зовнішній вигляд, уподобання. Володіє найпростішими гігієнічними навичками та культурою поведінки: самостійне миття рук, вмивання обличчя, користування милом, індивідуальним рушником, носовичком, гребінцем. Вміє самостійно користуватися туалетом.

Дитина знає, що одягатися потрібно відповідно до пори року годи. Вміє помічати й усувати самостійно чи за допомогою до неохайність у своєму зовнішньому вигляді.

Знає про користь споживання овочів і фруктів; виконання фізичних вправ і гартувальних процедур, що позитивно впливають на здоровя.

Освітні завдання

 • Закріплювати вміння самостійно виконувати гігієнічні процедури та дотримуватися культури поведінки під час їди.

Сприяти дотриманню дітьми режиму дня та забезпечувати фізичний розвиток.

Виконувати профілактичні заходи з метою запобігання захворюванням.

Підводити дітей до розуміння, що природа, земля – важливі чинники здоровя.

Формувати навички правильної поведінки у природному довкіллі.

Формувати потребу дотримання емоційного комфорту.

Гігієнічні навички

Закріплювати гігієнічні навички : самостійне миття рук та ніг, обличчя, шиї, вух; користування милом, рушником, носовичком; чищення зубів, промивання ротової порожнини після їжі. Формувати вміння самостійно користуватися туалетом, помічати й усувати самому чи з допомогою дорослих неохайність у зовнішньому вигляді.

Харчування

Формувати в дітей уявлення про доцільність і користь страв, що їх вживають. Давати змогу зрозуміти користь від вживання овочів і фруктів. Розширювати уявлення дошкільнят про корисність рослинної їжі для здоров’я.

Привчати до культури споживання їжі. Підкреслювати необхідність пережовувати їжу, не вживати надто гарячої чи холодної страви, жувати із закритим ротом, користуватися ложкою, виделкою, серветкою. Продовжувати формувати навички охайності, культури поведінки споживання їжі.

Культура в побуті

Виховувати бережне ставлення до іграшок, використовуючи їх за призначенням, привчати класти їх на місце.

Звертати увагу дітей на значення зовнішнього вигляду для доброзичливих взаємин із довколишніми й для самого себе; помічати красу одягу, його охайність чи неохайність; вчити складати одяг у певне місце; бути відповідальним за свій одяг; допомагати одне одному застібати і, зав’язувати шалик тощо, дякувати за допомогу.

Розвивати вміння користуватися носовичком, привчати дотримуватися акуратності в туалеті, в умивальній кімнаті.

Вчити допомагати дорослим сервірувати стіл. Вправляти у вмінні правильно сидіти за столом. Вчити дітей культури поведінки за столом: їсти не сьорбаючи, підносити ложку до рота боком, з’їдати всю їжу, дя­кувати за прийом їжі. Привчати користуватися столовими приборами (ложка, виделка, серветка).

Вчити дітей бережно ставитися до книжок: не згинати сторінок, не рвати, не малювати по них.

Формувати у дітей потребу своєю поведінкою викликати схвальний відгук старших; усвідомлювати свої домагання, розуміти оцінки дорос­лих і ровесників.

Вікові можливості дитини пятого року життя

Дитина п’ятого року життя знає назви органів свого тіла та їх при­значення; володіє вміннями і навичками особистої гігієни; розуміє вплив режиму на здоров’я і дотримує його; вимоги до гігієни харчу вання та культури поведінки за столом. Дошкільник знає оздоровчі функції національних страв; роль вітамінів та їх вплив на здоров’я лю­дини. Дитина знає, як захистити себе від несприятливих явищ при­роди; що природа впливає на емоції, настрій - на поведінку. Відрізняв здорову людину від хворої за зовнішнім виглядом, розуміє значення запобігання захворюванням.

Освітні завдання

Виховувати в дітей свідомість того, що людина - частина природи і суспільства, встановлювати гармонійні взаємини з природою.

Закріплювати навички особистої гігієни, гартування організму його рухової активності.

Сприяти профілактиці й усуненню шкідливих звичок.

Вчити керувати своїми емоціями.

Поглиблювати знання про оздоровчі аспекти побуту українського народу: одяг, посуд, їжа та ігри-забави.

Гігієнічні навички

Продовжувати формувати у дітей культурно-гігієнічні навички як важливий засіб зміцнення фізичного здоров’я.

Вчити правильно сидіти за столом. Привчати дітей користуватися ловими приборами - ложкою, виделкою; страву брати маленькими порціями, їсти безшумно, якщо потрібно, користуватися серветкою, після хриймання їжі полоскати рот.

Закріплювати вміння самостійно виконувати основні гігієнічні про- іедури (вмивати обличчя, руки, ноги, шию, вуха, органи виділення, чи­тати зуби; під час кашлю відвертатися, прикривати рот носовичком, користуватися індивідуальним гребінцем). Пояснювати необхідність ко­ристування індивідуальними предметами: рушником, гребінцем, зубною щіткою. Заохочувати до самостійного усунення неохайності та затрудненості одягу.

Ознайомлювати з цілющими властивостями води для здоров’я людини.

Харчування

Давати дітям знання про вплив їжі на здоров’я, вчити розуміти роль питної води у харчуванні.

Виробляти стійкі навички гігієни харчування (не брати їжі брудни­ми руками, не споживати немиті овочі та фрукти тощо).

Формувати культуру поведінки за столом. Вчити правильно користу­ватися серветкою, столовими приборами, охайно споживати їжу.

Культура в побуті

Вчити стежити за охайністю в одязі, зовнішньому вигляді, бути охай­ним в одязі: чистити одяг, взуття.

Вчити сервірувати стіл, культурно поводитися за столом: не ставити лікті на стіл, сидіти прямо, не схилятися над ним, їсти не поспішаючи, користуватися столовими приборами (ложкою, виделкою тощо), без на­гадування користуватися серветкою.

Вікові можливості дитини шостого року життя

Дитина старшого дошкільного віку правильно називає частини свого тіла й органи чуття. Дотримує правил особистої гігієни та культури спо­живання їжі. Знає основні чинники здоров’я: настрій, довкілля, природа, погода, сезонність, харчування, побут. У дитини сформовані знання пре хвору і здорову людину, можливі причини захворювань. Дитина може до­помогти дорослим у разі їх хвороби (дати термометр, зробити компрес, ви­кликати швидку допомогу). У дошкільника сформовано уявлення про по­требу використання сезонного одягу. Діти знають оздоровчу спрямованість побуту українського народу; про те, що негативні емоції впливають на здоров’я людини. Дошкільник усвідомлює, що рухова активність, вико­нання гартувальних процедур, дотримання правил особистої гігієни та вживання здорової їжі впливають на збереження здоров’я.

Освітні завдання

Розширювати уявлення дітей про призначення і дію органів та си­стем організму людини й умови їх нормального функціонування.

Закріплювати поняття про способи зміцнення здоров’я.

Продовжувати вчити дотримувати правил особистої гігієни та культури споживання їжі.

Вчити адекватно реагувати на різні життєві ситуації, стримувати негативні емоції.

Закріплювати знання про оздоровчі властивості українсько- національної обрядової їжі та оздоровчу спрямованість побуту українського народу.

Гігієнічні навички

Продовжувати формувати культурно-гігієнічні навички щодо догляду за тілом та окремими його частинами: обличчям, руками, ногами, волос­сям, нігтями, вухами, ротовою порожниною, органами виділення.

Виробляти навички щоденного чищення зубів, промивання рота після споживання їжі.

Формувати усвідомлення важливості дбайливого ставлення до свого тіла.

Поглиблювати знання дітей про предмети особистої гігієни (зубна щітка, гребінець, носовичок, рушник), їх використання та утримання в чистоті. Вчити дотримувати гігієни тіла, одягу, взуття, білизни. При­вчати хлопчиків і дівчаток до гігієни статевих органів. Розвивати само­контроль під час виконання правил і навичок особистої гігієни.

Харчування

Ознайомлювати з поняттям « культура споживання їжі », виробляти вміння правильно користуватися столовими приборами.

Пояснювати залежність стану здоров’я від продуктів харчування, користь овочів і фруктів для організму.

Культура в побуті

Формувати у дітей узагальнене поняття про те, що культура людини проявляється не лише в мовленні, але й в одязі, поведінці за столом, в умінні тримати свою оселю в порядку. Давати уявлення про те, що багато правил поведінки прийшло до нас із минулого, їх дотримують зі традицією.

Вчити стежити за чистотою свого одягу, взуття; пришити ґудзик, пе­тельку, почистити одяг, взуття. Виховувати бажання завжди бути охай­ним.

Продовжувати вчити дітей правильно сервірувати стіл, охайно по­водитися за столом, акуратно, безшумно їсти. Закріплювати вміння правильно користуватися серветкою, вправляти у користуванні столо­вими приборами; закінчивши їсти, хлопчик має допомогти дівчини: підвестися, відсунувши стілець. Вчити не висловлювати негативних суд­жень про страви, дякувати за їжу.

З допомогою дорослих вчити “ремонтувати” книги.

Памятка

з навчання дітей чергуванню по їдальні

 1. Чергові діти, попередньо ретельно вимивши руки з милом, одягають відповідний одяг та головні убори.

 2. В цей час помічник вихователя викладає на роздатковий стіл серветниці з паперовими серветками, хлібниці, столові прибори (ложки, виделки, ножі) у спеціальних ємкостях, тарілки для першої страви, чашки.

 3. Діти вдвох накривають кожен стіл скатертиною чи стелять індивідуальні серветки для сервірування столу (тканині чи пластикові) та домовляються між собою про те, хто які столи сервірує.

 4. На підготовлений стіл у такій послідовності чергові ставлять:

 • серветниці з паперовими серветками (у центрі столу);

 • хлібниці з хлібом (у центрі столу біля серветниць);

 • чашки (ближче до центру столу навпроти місця дитини);

 • тарілки для першої страви (навпроти місця дитини);

 • столові прибори (ніж – праворуч від тарілки; ложку – праворуч від ножа; виделку – ліворуч від тарілки).

5. Помічник вихователя розливає у чашки напій та розкладає хліб у хлібниці.

Навчаючи дітей розкладати прибори, слід робити це почергово з кожним їх видом, це забезпечить чіткість та правильність виконання завдання дитиною. Так, спершу один черговий бере ємкість з ножами та розкладає їх в певному місці за тими столами, які він обслуговує; другий черговий в цей час розкладає виделки за своїми столами; далі такі ж дії проробляються і з іншими приборами.

6. Помічник вихователя приносить першу страву та наливає її у тарілки.

7. Чергові запрошують дітей до столу та бажають усім смачного .

8. Після завершення прийому першої страви, помічник вихователя подає другу страву, яка стоїть у тарілках на роздатковому столі.

9. Після повного прийому їжі дітьми чергові (старша група) зчищають її рештки з тарілок, складають їх одна на одну та відносять посуд для миття. Спеціальними щітками згортають крихти у совки, забирають зі столів чашки, серветниці та хлібниці, складають скатертини.

10. За необхідності та враховуючи вік й індивідуальні можливості чергових дітей, можна доручати їм підмести навколо столів до того, як помічник вихователя зробить вологе прибирання.

Памятка

« Особиста гігієна »

1. Дотримуйтесь завжди правил гігієни та привчайте до цього дитину.

2. Не забувайте, що правила особистої гігієни пов΄язані з усіма видами діяльності і відпочинку дітей. Особиста гігієна – це піклування про чистоту тіла, одягу, взуття.

3. Систематично контролюйте якість виконання культурно-гігієнічних завдань.

4. Виконання дітьми культурно-гігієнічних навичок супроводжуйте відповідною мотивацією.

5. Розвивайте у дітей вміння та навички догляду за тілом.

6. Привчайте дитину правильно чистити зуби.

7. Слідкуйте, щоб дитина мила руки перед прийманням їжі, після туалету, повернення з прогулянки, ігор із тваринами та завжди, коли руки брудні.

8. Привчайте дітей мити ноги не тільки перед нічним сном, але й перед денним, особливо влітку.

9. Регулярно зрізайте нігті на руках і ногах, тримайте їх у чистоті.

10.Зачісуйте волосся дитині її власним гребінцем. Мийте волосся не рідше ніж раз на тиждень.

11.Одягайте дитину в одяг, який пропускає повітря і вологу.

12.Косметичні засоби, які ви використовуєте з гігієнічною або лікувальною метою, повинні відповідати віку дитини.

Памятка « Хачування »

 1. Пам΄ятайте, що раціональне харчування – одна з основних умов здоров΄я людини, її довголіття, плідної праці.
  2. Поєднуйте у їжі, в правильному співвідношенні речовини, які входять до складу тканин людського організму: білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни, воду.
  3. Дотримуйтесь режиму харчування. Зумійте переконати свою дитину споживати всі пропоновані їй страви, навіть ті, які вона не любить, але які для неї необхідні й корисні.
  4. Не підгодовуйте дитину в проміжках навіть тоді, коли вона попросить їсти. Ласкаво поясніть, що їсти треба у відведений для цього час.
  5. Давайте тільки ту кількість їжі, яку дитина з΄їдає із задоволенням.
  6. Утримуйтесь від розмов про те, що дитина мало або майже нічого не їсть, бо вони шкідливі.
  7. Дотримуйтесь навичок гігієни харчування і виробляйте їх у дітей.
  8. Пам΄ятайте, що апетит частково залежить від сервірування столу, естетичного оформлення страв, уміння дитини користуватися виделкою, ложкою, володіння елементарними навичками культури споживання їжі.
  9. Підкреслюйте необхідність добре пережовувати їжу, не вживати надто гарячої чи холодної страви, не відкушувати великих шматочків, жувати із закритим ротом.
  10.Не забувайте, що найкориснішими є ті овочі і фрукти, які властиві нашому регіону, ростуть у наших садах.
  11.Серйозним недоліком харчування є „прихований голод” – дефіцит йоду, який може привести до незворотніх процесів в організмі дитини. Вживання в їжу йодованої солі – вихід з даної ситуації.
  12.Їжу завжди тримайте закритою, особливо в літній період.
  13.Не слід вживати в їжу продуктів глибокого замороження, незнайомих грибів, продуктів з великим вмістом солі, недостатньо прожарені або проварені м΄ясо, рибу, сиру воду.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.