+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »

Методична розробка відкритого уроку з інформатики 11кл.(рівень стандарту) "Створення та настроювання діаграм в MS Excel"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Полтавської обласної державної адміністрації

Вище професійне училище № 7

Методична розробка уроку

з предмета «Інформатика»

Тема програми. Системи опрацювання табличних даних (11 год.) Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.)

Тема уроку. Створення та настроювання діаграм.

Автор

викладач інформатики та

інформаційних технологій

Т.М. Новікова

Кременчук

2016

Т.М. Новікова. Створення та настроювання діаграм. Методична розробка уроку інформатики. Кременчук: Вище професійне училище № 7, 2016

Матеріали розглянуто на засіданні циклової методичної комісії «Економіка та інформаційні технології».

Протокол 15.02.2016 № 6

Голова ЦМК _________ О.М. Забокова

ПОГОДЖЕНО

Методист ВПУ №7

___________ Ю.А. Люта

______________ 2016

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з ВР

___________ Л.В. Рашевська

______________ 2016

Орфографія, стилістика і пунктуація залишаються за автором ___________________

(підпис)

Анотація

У методичній розробці «Створення та настроювання діаграм» представлено матеріали відкритого уроку інформатики з теми «Системи опрацювання табличних даних».

Даний урок передбачає:

 • ознайомлення учнів із поняттями «діаграма», «обєкти діаграми», видами діаграм, способом побудови діаграм, їх характеристиками;

 • формування практичних навичок роботи з діаграмами у MS Excel;

 • показ практичного застосування діаграм у житті;

 • розвиток аналітичного мислення, пам’яті та уваги;

 • розвиток культури мовлення.

 • виховання наполегливості у досягненні мети;

 • формування навиків зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними і діаграмами;

 • сприяє вихованню самостійності учнів під час роботи з комп’ютером.

В методичній розробці демонструється методика використання тренінгових вправ, зокрема робота в групах, парах, випереджувальні завдання, лицарський турнір, під час проведення уроків теоретичного навчання та застосування інформаційно-комунікаційних технологій для унаочнення навчального матеріалу на різних етапах уроку та ефективного використання часу уроку.

Викладач______________ Т.М. Новікова

Рецензія

на методичну розробку

«Створення та настроювання діаграм»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОГОДЖЕНО

Методист

________ Ю.А. Люта

____ _________ 2016р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з НР

________ Л.В. Рашевська

____ _________ 2016р.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової методичної комісії «Економіка та інформаційні технології».

Протокол 15.02.2016 № 6

Голова ЦМК ____________ О.М. Забокова

ОЗНАЙОМЛЕНА

Методист

_________ Ю.М. Хайчіна

____ _________ 2016р.

Урок № 43

Дата_________Час проведення Місце проведення каб 34 Група З-11

Предмет: інформатика

Тема програми № 6. Системи опрацювання табличних даних (11 год.) Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.)

Тема уроку № 43. Створення та настроювання діаграм.

Мета уроку:

навчальна – ознайомити учнів з поняттям «діаграма», «обєкти діаграми»; розглянути види діаграм, спосіб побудови діаграм, їх характеристики; формувати навички роботи з діаграмами.

розвивальна – показати практичне застосування діаграм у житті; розвивати аналітичне мислення, пам’ять та увагу; розвивати культуру мовлення.

виховна – виховувати наполегливість у досягненні мети; формувати навики зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними і діаграмами; сприяти вихованню самостійності учнів під час роботи з комп’ютером.

Очікувані результати:

Учні знають:

 • правила запису формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах;

 • критерії визначення типу діаграми, яка оптимально відображатиме один або кілька рядів даних;

 • команди для виділення несумісних комірок електронної таблиці.

Учні вміють:

 • використовувати майстер діаграм;

 • визначати тип діаграми, що найкраще відображатиме один чи кілька рядів даних;

 • змінювати тип діаграми;

 • задавати діапазон вхідних даних для діаграми й діапазон даних для кожного ряду;

 • настроювати параметри відображення діаграми, області даних та рядів даних;

Тип уроку: комбінований.

Форми, методи, прийоми: бесіда, розповідь, робота в малих групах, пояснення, тренінгові вправи, випереджувальне завдання, учнівські повідомлення.

Дидактичне та матеріально-технічне забезпечення: план-конспект уроку, презентація до уроку, інструкційні картки до практичної роботи, мультимедійний проектор, екран, дошка, ПК – 12 шт., ноутбук. Програмне забезпечення: MS Excel 2003, система тестування Test-W2.

Міжпредметні зв`язки: інформаційні технології, виробниче навчання, спецтехнологія.

Методична мета: продемонструвати використання тренінгових вправ на уроках інформатики як засобу підвищення ефективності уроку.

Інформаційні джерела:

План уроку

1. Організаційна частина (1 хв.)

1.1. Перевірка наявності учнів

1.2. Перевірка готовності учнів до уроку (учні повинні сидіти групами по 6 чоловік).

М.К. Перевірка готовності учнів до уроку проводиться з метою мобілізації учнів до уроку, активізації уваги, налаштування на роботу кожного учня в малій групі.

2. Перевірка домашнього завдання (6 хв)

2.1. Здача електронного тесту «Обчислення в ЕТ» (1 учень із групи).

2.2. Методичний прийом «Лицарський турнір» (Бере участь 1 учень із групи. Задають запитання один одному, підготовлені вдома).

М.К. Перевірка знань відбувається методом електронного тестування – для частини учнів та за допомогою методичного прийому «Лицарський турнір» - один учень із групи задає запитання учню з іншої групи, а потім – навпаки. Запитання підготовлені вдома.

3. Актуалізація опорних знань (5 хв.)

Розгадування кросворду

М.К. На цьому етапі уроку учні актуалізують свої знання з попередньо вивченого матеріалу, які необхідні для роботи на даному уроці.

4. Мотивація навчальної діяльності учнів (1 хв.)

3.1. Повідомлення теми програми і уроку, навчальної мети уроку.

3.2. Цільова установка уроку

Проблемне запитання: Де ми зможемо застосувати отримані знання в майбутньому?

М.К. Цільова установка уроку підвищує інтерес учнів до теми, що вивчається.

5. Формування нових знань (вмінь) (10 хв.)

(Інформаційне повідомлення викладача з мультимедійною підтримкою)

План

 1. Поняття діаграми та її об’єкти

 2. Вибір типу діаграми.

 3. Створення діаграми.

 4. Редагування діаграми.

М.К. На даному етапі викладач у ході повідомлення учням нової інформації застосовує пояснювально-інформаційний метод у вигляді розповіді-пояснення з мультимедійною підтримкою. Учні записують у зошит основні поняття і команди.

6.Практична робота за комп’ютером (15 хв).

6.1. Інструктаж з ОП та ТБ у комп’ютерному кабінеті.

6.2. Інструктаж щодо виконання практичної роботи.

6.3. Розподіл по парах.

6.4. Виконання завдань практичної роботи за інструкційними картками.

М.К. Учні виконують практичну роботу за ПК за інструкційними картками. У ході роботи треба відредагувати електронну таблицю, виконати обчислення та побудувати діаграму. Учні закріплюють новий матеріал, відбувається встановлення зв’язків між щойно набутими знаннями і засвоєними раніше.

7. Узагальнення і систематизація знань (5 хв.)

7.1. Повідомлення учнів.

7.2. Відповідь на проблемне запитання.

М.К. За два тижні до проведення уроку творча група учнів отримала випереджувальне завдання: дослідити який відсоток випускників шкіл міста та області навчається за професією «Зварник» у ВПУ № 7, підготувати зведену електронну таблицю, побудувати діаграму та презентувати роботу. Учні демонструють результат своєї роботи. Відповідь на проблемне запитання спонукає учнів до аналізу отриманих знань на уроці.

8. Підведення підсумків (1 хв.)

8.1. Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку.

8.2. Повідомлення та обґрунтування оцінок.

М.К. Викладач аналізує діяльність учнів на уроці, порядок виконання практичної роботи, виставляє оцінки активним учням.

9. Повідомлення домашнього завдання та пояснення етапів його виконання (1 хв.)

9.1. Підручник Н.В. Морзе Інформатика 11 клас – параграф 7.

9.2. Вивчити опорний конспект у зошиті.

9.3. Підготуватися до здачі електронного тесту.

9.4. Запишіть у зошити дані діаграми у вигляді таблиці, назвавши її «Тенденція молоді країн Європи до занять спортом».

Викладач, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії Т.М. Новікова

Хід уроку

Тема програми. Системи опрацювання табличних даних (11 год.) Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.)

Тема уроку. Створення та настроювання діаграм.

Мета уроку:

навчальна – ознайомити з поняттям «діаграма», «обєкти діаграми»; розглянути види діаграм, спосіб побудови діаграм, їх характеристики; формувати навички роботи з діаграмами.

розвивальна – показати практичне застосування діаграм у житті; розвивати аналітичне мислення, пам’ять та увагу; розвивати культуру мовлення.

виховна – виховувати наполегливість у досягненні мети; формувати навики зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними і діаграмами; сприяти вихованню самостійності учнів під час роботи з комп’ютером.

Очікувані результати:

Учні знають:

 • правила запису формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах;

 • критерії визначення типу діаграми, яка оптимально відображатиме один або кілька рядів даних;

 • команди для виділення несумісних комірок електронної таблиці.

Учні вміють:

 • використовувати майстер діаграм;

 • визначати тип діаграми, що найкраще відображатиме один чи кілька рядів даних;

 • змінювати тип діаграми;

 • задавати діапазон вхідних даних для діаграми й діапазон даних для кожного ряду;

 • настроювати параметри відображення діаграми, області даних та рядів даних;

Тип уроку: комбінований.

Форми, методи, прийоми: бесіда, розповідь, робота в малих групах, пояснення, тренінгові вправи, випереджувальні завдання, учнівські повідомлення.

Дидактичне та матеріально-технічне забезпечення: план-конспект уроку, презентація до уроку, інструкційні картки до практичної роботи, мультимедійний проектор, екран, дошка, ПК – 12 шт., ноутбук. Програмне забезпечення: MS Excel 2003, система тестування Test-W2.

Міжпредметні зв`язки: інформаційні технології, виробниче навчання, спецтехнологія.

Методична мета: продемонструвати використання тренінгових вправ на уроках інформатики як засобу підвищення ефективності уроку.

Інформаційні джерела:

План уроку

1. Організаційна частина (1 хв.)

1.1. Перевірка наявності учнів

1.2. Перевірка готовності учнів до уроку (учні повинні сидіти групами по 6 чоловік).

2. Перевірка домашнього завдання (6 хв)

2.1. Здача електронного тесту «Обчислення в ЕТ» (1 учень із групи).

2.2. Методичний прийом «Лицарський турнір» (Бере участь 1 учень із групи. Задають запитання один одному, підготовлені вдома).

Слово вчителя

Засоби MsExcel значно допомагають, якщо потрібно зробити багато типових математичних обрахунків: збільшується швидкість обчислень, підвищується їх надійність, а, також такі завдання закріплюють вміння правильно визначати порядок дій у прикладах.

3. Актуалізація опорних знань (5 хв.)

Розгадування кросворду

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 1. Великою латинською буквою в ЕТ позначається … (стовпчик)

 2. Значок, що позначає абсолютну адресу (долар)

 3. Одна із складових адреси клітинки (буква)

 4. Значком = у клітинці починається запис … (формула)

 5. Тип даних в ЕТ (числовий)

 6. Назвіть одним словом: математичні, статистичні, логічні… (функції)

 7. Декілька сусідніх клітинок можна об’єднати в … (діапазон)

4. Мотивація навчальної діяльності учнів (1 хв.)

4.1. Повідомлення теми програми і уроку, навчальної мети уроку.

4.2. Цільова установка уроку

Проблемне запитання: Де ми зможемо застосувати отримані знання в майбутньому?

5. Формування нових знань (вмінь) (10 хв.)

Інформаційне повідомлення викладача з мультимедійною підтримкою, учні записують у зошит основні поняття, терміни і команди.

 1. Поняття діаграми та її обєкти.

Якщо електронна таблиця містить велику кількість числових даних, то проаналізувати їх (порівняти, оцінити їх зміну з часом, встановити співвідношення між ними та ін.) досить важко. Провести аналіз великої кількості числових даних значно легше, якщо ці дані зображувати графічно. Для графічного відображення та аналізу даних робочого листа використовуються діаграми.

Діаграма (з грец. - креслення) - це графічне зображення, в якому числові дані представляються у вигляді геометричних фігур. З усіх типів діаграм найчастіше використовують гістограми, графіки, кругові, лінійні і точкові діаграми. Скільки є видів діаграм, які їх характеристики, ви зможете прочитати в підручнику і переглянути, відкривши MsExcel.

Обєкти діаграми: область діаграми, область побудови, назва діаграми, назва осей, ряд, точка, легенда, осі.

Усі обєкти діаграми розміщуються в області діаграми, а сама діаграма розміщується в області побудови діаграми.

Маркер даних – це смуга, область, точка, сегмент або інший елемент на діаграмі, що відповідає одному значенню однієї клітинки аркуша. Маркери даних одного кольору на діаграмі утворюють ряд даних, а сам параметр – категорією. Кожному ряду даних на діаграмі відповідає окремий колір або спосіб позначення, який зазначається на легенді діаграми. Легенда призначена для допомоги користувачеві при аналізі діаграми зрозуміти відповідність кольорів певним даним виділеного діапазону.

2. Створення діаграм.

Для створення діаграми треба виділити діапазон клітинок, що містить дані, на основі яких треба побудувати діаграму та запустити Майстер діаграм (Вставка/Діаграма або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів Стандартна.) Майстер діаграм має 4 кроки, де у відповідних діалогових вікнах можна вибрати тип діаграми, уточнення джерела даних, внесення змін до параметрів діаграми та визначення місця розташування діаграми.

Можна завершити створення діаграми вже після першого кроку, натиснувши кнопку Готово, якщо на наступних кроках приймаються значення за замовчуванням і не потрібно вносити ніяких змін.

Діаграми можна вбудовувати як об'єкт у робочий лист. Таким чином, дані, на основі яких побудована діаграма, і сама діаграма будуть відображені поряд і в такому виді можуть бути роздруковані. Вбудовані діаграми зберігаються як об'єкти робочого листа в робочій книзі. Діаграму можна також створити на окремому листі - листі діаграм. Для цього потрібно вставити лист діаграм в робочу книгу. Лист діаграм буде збережений разом з іншими листами в робочій книзі.

3. Вибір типу діаграми.

У Excel можна створювати різні діаграми. Всього існує 14 типів вбудованих стандартних діаграм, кожен з яких має ще безліч різновидів (видів) і близько 20 видів нестандартних діаграм. Вибір типу діаграми визначається завданнями, які розв’язуються при її створенні. Один із типів діаграм є стандартним, тобто він використовується за умовчанням при створенні діаграм. Зазвичай стандартної діаграмою є плоска гістограма.

Для того, щоб вибрати тип діаграми, потрібно правою кнопкою миші виконати клацання на діаграмі, яку потрібно змінити, і вибрати команду "Змінити тип діаграми".

4. Редагування діаграми.

Створену діаграму можна в будь-який момент змінити. Редагування діаграми полягає в:

 • зміненні способу формування ряду даних: з даних рядка або даних стовпця;

 • зміненні діапазону клітинок, за даними яких будується діаграма;

 • зміненні типу, виду або макету діаграми;

 • вставленні, переміщенні, видаленні або зміненні назв діаграми і осей, легенди, підписів даних тощо;

 • зміненні відображення осей і сітки;

 • редагуванні окремих обєктів діаграми та ін.

Діаграму можна надрукувати. Діаграма, розташована на окремому аркуші, друкується як окрема сторінка. Діаграма, розташована на аркуші з даними, може бути надрукована разом з даними аркуша або на окремій сторінці.

Форматування діаграми передбачає зміну кольору, розміру шрифту у назві заголовку чи осей діаграми, заливку об’єктів діаграми. Виконується за допомогою контекстного меню.

6.Практична робота за комп’ютером (15 хв).

6.1. Інструктаж з ОП та ТБ у комп’ютерному кабінеті.

6.2. Інструктаж щодо виконання практичної роботи. (Відеоурок «Створення діаграм в MS Excel»).

6.3. Розподіл по 2-3 учні за ПК.

6.4. Виконання практичної роботи учнями за інструкційними картками.

Інструкційна картка

 1. Ввімкнути ПК.

 2. У власну папку скопіювати файл Рейтинг З-11, що знаходиться на диску D в папці Документи.

 3. Із рейтингу групи вибрати лише свої дані та дані сусідів за ПК зліва та сплава. Решту записів видалити. (Всього має бути 5 учнів).

 4. За допомогою формули обчислити середній бал кожного учня.

 5. До таблиці додати границі, заливку першого рядка світлим жовтим кольором. (Формат комірок/Границі і заливка)

Релаксація

 • Повільно перевести погляд вгору - вниз, потім навпаки. Повторити 3 рази.

 • Розслабити руки, опустити вниз, потрясти злегка кистями.

 1. На основі даних середнього значення побудувати стовпчикову діаграму (гістограму) успішності своїх одногрупників за 1-й семестр 2015-2016н.р. (Вставка/Діаграма)

 2. Ряди даних – в стовпцях.

 3. Задати параметри діаграми:

Загаловок – Успішність за 1-й семестр 2015-2016н.р.

Вісь У – Середній бал.

Вісь Х – Прізвище учня.

Легенда – відсутня.

Задати підписи даних.

 1. Розмістити діаграму на аркуші 1 нижче таблиці.

 2. Колір фону та колір фігур задати за власним смаком.

 3. Поряд створити лінійчасту діаграму на основі тих самих даних таблиці. (Скопіювати діаграму і змінити її тип.)

 4. Продемонструвати результати роботи викладачу.

 5. Зберегти роботу у власній папці на комп’ютері учня під ім’ям «Успішність-Діаграма».

7. Узагальнення і систематизація знань (5 хв.)

7.1. Повідомлення учнів.

7.2. Відповідь на проблемне запитання.

Слово вчителя

Сьогодні на уроці ми з вами ознайомились з основними типами та видами діаграм, їх застосуванням, основними елементами діаграми; вчилися їх створювати, редагувати, настроювати. 

Застосування діаграм є гарним наочним засобом для спостереження динаміки зміни даних у певній задачі, має широке практичне застосування, і вміння працювати з такими об’єктами MsExcel буде у нагоді кожному.

8. Підведення підсумків (1 хв.)

8.1. Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку.

8.2. Повідомлення та обґрунтування оцінок.

9. Повідомлення домашнього завдання та пояснення етапів його виконання (1 хв.)

9.1. Підручник Н.В. Морзе Інформатика 11 клас – параграф 7.

9.2. Вивчити опорний конспект у зошиті.

9.3. Підготуватися до здачі електронного тесту.

9.4. Запишіть у зошити дані діаграми у вигляді таблиці, назвавши її «Тенденція молоді країн Європи до занять мпортом».

Опис документу:
Даний урок передбачає: • ознайомлення учнів із поняттями «діаграма», «об’єкти діаграми», видами діаграм, способом побудови діаграм, їх характеристиками; • формування практичних навичок роботи з діаграмами у MS Excel; • показ практичного застосування діаграм у житті;

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти