Методична розробка уроку на тему: «Громадянське суспільство»

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Вона розкриває учням сутність та призначення громадянського суспільства, його функції та механізми дії. На уроці перед учителем стоїть завдання: організувати самостійну роботу учнів так, щоб вони, використовуючи набуті знання, знайшли відповіді на основні питання уроку. Саме тому я обрала нетрадиційну форму проведення уроку - урок - дослідження.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Методична розробка уроку

на тему:

«Громадянське суспільство»

Підготувала

викладач історії

ВПУ 27 м. Куп'янськ

Нечволод Н.А.

План уроку

Тема уроку «Громадянське суспільство»

Мета уроку:

Тип уроку: нетрадиційний, урок-дослідження

Обладнання уроку:

дошка, підручник, мультимедійний проектор, презентація , словник термінів, матеріали для соціологічного опитування.

Міжпредметні зв'язки:

соціологія, правознавство, історія, філософія, політологія.

Словник:

громадянське суспільство, громадянин, рейтинг, громадська думка, громада, місцеве самоврядування.

Проблемне завдання уроку:

Чому без громадянського суспільства неможлива справжня демократія?

Хід уроку

 1. Організаційна частина уроку

(Перевірка наявності учнів, створення умов для зовнішньої та внутрішньої (психологічної) готовності учнів до уроку, налаштування їх на співробітництво та партнерство).

 1. Актуалізація опорних знань учнів

Бліц-опитування

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів, так як воно дає можливість здійснювати звꞌязок з попереднім матеріалом (подається з очікуваним результатом)

 1. Хто такий громадянин?

(Людина,яка належить до певної країни, де вона має юридичний статус, права обовꞌязки)

 1. Що таке громадянськість?

(Свідоме і активне виконання громадянських обовꞌязків)

 1. Що таке громадянство?

(Стійкий правовий звꞌязок особи з конкретною державою, який знаходить свій вияв у їхніх взаємних правах та обовꞌязках).

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів

( Постановка завдань уроку у відповідності до запланованого матеріалу та визначення мети уроку)

Вступне слово вчителя

На сучасному етапі розвитку державності в більшості країн світу на першому плані постала проблема співвідношення громадянського суспільства та держави, зокрема правової держави, їхньої взаємної залежності та взаємного впливу. Зростання інтересу до цієї проблеми зумовлене тим, що становлення правової держави, її функціонування й розвиток нерозривно пов’язані з формуванням і вдосконаленням громадянського суспільства. Завдяки розвиненому громадянському суспільству відбуваються демократичні перетворення та покращення життя населення. То що ж таке громадянське суспільство і звідки воно береться? Сьогодні ми спробуємо розкрити сутність, структуру та принципи функціонування громадянського суспільства.

Оголошення теми, завдань уроку. Учитель звертає увагу учнів на епіграф та проблемно – пошукове завдання, які концентрують їх увагу на темі уроку, зацікавлюють, сприятимуть активній діяльності на уроці, бажанню продовжувати самостійно здобувати знання.

ІV Сприйняття і осмислення навчального матеріалу (сприйняття і осмислення фактичного матеріалу, співпраця вчителя і учнів,створення проблемних ситуацій, виконання творчих завдань).

Ключові питання, заплановані для освоєння матеріалу теми, записані на дошці

Вступне слово вчителя

За сучасних умов перед нашою країною стоїть завдання стати правовою державою. Нове українське суспільство вимагає установки на взаємодію, співпрацю, відкритість, захист власних прав і повагу до прав інших. Настає час, коли необхідно створити суспільство, що дозволяє реалізувати індивідуальні потреби та здібності окремо взятої людини. Все це можливо тільки в умовах громадянського суспільства.

Організація самостійної навчально – пізнавальної діяльності учнів на уроці. Види роботи:

1. Робота з текстом підручника та словником термінів

Визначення понять: громадянське суспільство, рейтинг, громадська думка, громада, місцеве самоврядування (див.додаток №1)

2. Віртуальна подорож етапами становлення громадянського суспільства

з метою формування вмінь та навичок самостійного опрацювання документів та матеріалів інтернет-сайтів (Див. додаток №2,3).Після завершення роботи скласти схеми

3. Робота в групах (працюють над складанням схем, використовуючи матеріали віртуальної подорожі та роздатковий матеріал). (Подається з очікуваним результатом див. додаток№4).

 1. Випереджувальне завдання: ініціативна група проводила соціологічне опитування рідних, знайомих, сусідів за питаннями (оформлені у вигляді анкетування див. додаток).

Результати опитування оформлені у вигляді таблиці і направлені депутатові Верховної Ради,обраному на території селища.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Закріплення і систематизація нового матеріалу відбувається шляхом:

 • перегляду презентації (див. додаток);

 • перегляду схем (див. додаток);

 • постановка питань та відповіді учнів на узагальнюючі питання під час бесіди.

VI Рефлексивно – оцінювальний етап уроку.

Проходить шляхом обміну думками, ідеями, що були відкриті учнями під час самостійної роботи та виконання творчих завдань протягом уроку:

Дати відповідь на проблемно-пошукове завдання:

Чому без громадянського суспільства неможлива справжня демократія?

Очікуваний результат:

Тільки за умов демократії, де існує закон, може існувати громадянське суспільство. Демократія неможлива там, де немає вільних особистостей, рухів, політичних партій. Тільки завдяки розвиненому громадянському суспільству відбуваються демократичні перетворення, покращується життя народу.

Заключне слово вчителя

Після вивчення цієї теми ви дізналися, що таке громадянське суспільство і які функції воно виконує, чому без громадянського суспільства неможлива справжня демократія, що однією з найважливіших характеристик громадянського суспільства є рівень сформованості активної громадянської позиції членів суспільства та їхньої відповідальності.

VІI Домашнє завдання

Для обов'язкового виконання:

Завдання підвищеної складності:

усна відповідь на ключові питання уроку.

Чому деякі політичні сили не підтримують ідею громадянського суспільства? Наведіть приклади з історії.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку

Кожен урок, незалежно від його типу, структури, форми, починається з організаційної частини. Мета цієї частини уроку – створення умов для зовнішньої та внутрішньої (психологічної) готовності учнів до навчання, налаштування їх на співробітництво та партнерство. З першої хвилини викладач повинен створити атмосферу доброзичливості, гуманності. Учитель продумує добір засобів, які забезпечують зацікавленість учнів матеріалом уроку. Це наочні посібники, дидактичні матеріали, презентації, які допомагають розкрити сутніть предмета, заощаджують навчальний час, активізують пізнавальну діяльність, забезпечують належну повноту сприймання та якісне засвоєння навчального матеріалу. Таблиці, схеми, якими на уроці забезпечений кожен учень, привертають увагу до матеріалу, що вивчається, підвищують інтенсивність сприйняття знань. Дидактичні матеріали, таблиці, схеми, є одним з головних чинників інтенсифікації навчання, прискорення темпу навчальних дій на уроці, активізації процесів навчання.

Для формування пізнавального інтересу учнів використовуємо комп'ютерні технології які забезпечують підвищення ефективності уроку та організацію самостійної навчально - пізнавальної діяльності учнів, адже деякі програмні засоби можуть допомогти вчителю розвивати в учнів на уроці критичне мислення. Ступінь зацікавленості учнів на уроці визначається мотиваційної частиною уроку.

Епіграф до уроку допомагає у вирішенні проблемно – пошукового завдання уроку: Чому без громадянського суспільства неможлива справжня демократія? Проблемно – пошукове завдання підвищує і мотивує інтерес до уроку, змушує учнів бути уважним, слідкувати за змістом навчального матеріалу, спонукає до спостережливості, допитливості.

Етап уроку – актуалізація опорних знань проводиться за допомогою бліц – опитування за питаннями, на які учні дають стислі відповіді. Методична доцільність – активізація пізнавальної діяльності дає можливість здійснювати органічний зв'язок з попереднім матеріалом.

Наступний етап уроку – сприйняття і осмислення фактичного матеріалу. Використовую завдання для організації самостійної навчально – пізнавальної діяльності учнів на уроці.

Робота над складанням таблиці дає змогу учням систематизувати опрацьований матеріал, робота у групі розвиває навички колективізму.

Робота зі слайдами презентації допомагає учням створити власну схему, знайти відповіді на питання уроку. Цей вид роботи спонукає учнів до творчості, розвиває логічне мислення. Випереджувальне завдання (соціологічне опитування, анкетування) сприяє розвитку аналітичного мислення. Віртуальна подорож сприяє формуванню вмінь та навичок опрацювання документів та матеріалів інтернет-сайтів.

Дослідницько-аналітична робота з використанням місцевого матеріалу використовується з метою формування громадянської думки щодо актуальних питань з проблем селища.

Закріплення вивченого матеріалу проводиться з метою структурування вивченого матеріалу та формування цілісної системи знань шляхом бесіди.

Рефлексивно – оцінювальний етап уроку проходить шляхом обміну думками, ідеями, що були відкриті учнями під час самостійної роботи та виконання завдань протягом уроку. Це підводить учнів до відповіді на проблемно – пошукове завдання

Вважаю доцільним провести актуалізацію суб'єктивного досвіду учнів із застосуванням:

 • метод «Мікрофон» - продовжити речення (ця технологія надає можливість кожному говорити лаконічно, швидко, по черзі, відповідаючи на питання або висловлюючи свою думку)

Вислови своє бачення» (обмін думками – один учень починає відповідати, інші продовжують – по черзі). Відповідь на проблемно-пошукове завдання.

Обов'язковим є заключне слово вчителя з метою підведення підсумків уроку.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти, їх коментар та позитивна мотивація.

Домашнє завдання диференційоване. Доцільно задавати завдання для обов'язкового та творчого виконання.

Додатки до уроку 1

Додаток №1

Словник суспільствознавчих термінів

Додаток №2

Еволюція громадянського суспільства.

Додаток №3

Види громадянського суспільства (опорна схема)

Демократичне громадянське суспільство

Вирізняється тим, що його субꞌєкти наголошують на політичній участі та опозиційності громадських обꞌєднань до владних структур. Головною справою громадянського суспільства є прищеплення громадянам почуття політичної дїєспроможності, здатності до розгляду політичних питань в імꞌя загального добра.

Посередницьке громадянське суспільство

Розглядається як агент формування таких чеснот, як вихованість, соціальність,здатність до солідарного вирішення проблем. Воно націлює громадян на соціальні звꞌязки, принципи громадянськості,відкритості, відповідальності. Соціальне співробітництво зовсім не обовꞌязково має трансформуватись у політичне представництво.

Виборче громадянське суспільство

Докладає зусиль до підвищення економічної активності і загального добробуту. Це нова тенденція в розумінні його функцій, але саме вона найбільше відповідає умовам сучасності.

Додаток №4

Додаток №5

Використані джерела

Література

Бакка, Т.В. Людина і світ: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: )рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень) / Т.. Бакка, Л. В. Марголіна, Т. В. Мелещенко. – К.: Видавничій дім «Освіта», 2012. – 240 с.:іл.

Бізбіз Т. 0.,Авраменко В. О., Чабан Л. Г. Людина і світ. 11 клас. Розробки уроків. — X. : Вид. група «Основа», 2010.

Вілков В. ТО., Ніколаєвський В. М., Омельченко В. В., Салтовський О. І. Людина і світ: Навч. посібник. — X., 2001.

Гісем О., Мартишок О. Основи філософії. Людина і світ. 11 клас. Філософський тренінг. — Тернопіль: Богдан, 2003.

Пошукові системи:

 • Jandex

 • Google

Прикладне програмне забезпечення:

 • МS Word

 • МS Power Point

Адреси веб-сайтів:

https://uk.wikipedia.org/wiki/ Громадянське_суспільство

http://pidruchniki.com/1019020943040/pravo/gromadyanske_suspilstvo_yogo_politichna_sistema_derzhava

http://posibnyky.vntu.edu.ua

http://b-ko.com/book_415_glava_43_Ознаки_й_функції.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.