Методична розробка «Особливості організації уроків фізичної культури з учнями спеціальної медичної групи»

Фізична культура

Для кого: 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас

26.01.2021

139

2

0

Опис документу:
Розробка висвітлює основні завдання фізичного виховання учнів, які відносяться до спеціальної медичної групи. Це- зміцнення здоров’я, покращення фізичного розвитку, загартування школярів, розширення функціональних можливостей основних фізіологічних систем організму, посилення захисних функцій організму школярів до різних захворювань, формування та закріплення рухових умінь та навичок, виховання в дітей морально-вольових якостей і стійкого інтересу до регулярних самостійних занять фізичними вправ
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Методична розробка «Особливості організації уроків фізичної культури з учнями спеціальної медичної групи»

На сьогоднішній день процес навчання у загальноосвітньому закладі вимагає від дітей високого розумового перенапруження на фоні зниження рухової активності, що, в свою чергу, призводить до розвитку негативних змін в організмі, зниження опірності організму до несприятливих чинників зовнішнього середовища, виникнення різних захворювань.

Саме тому особливе місце під час реалізації завдань фізичного виховання посідає робота з дітьми, які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи. Діти з відхиленнями в стані здоров’я відрізняються низькими показниками опірності організму, частішими захворюваннями, тривалішим протіканнях хвороби. Рівень фізичної підготовленості учнів спеціальної медичної групи переважно низький. Це пояснюється недовірою, страхом перед заняттями, небажанням займатися фізкультурою.

В таких умовах особливого значення набуває організація уроків фізичної культури для учнів спеціальної медичної групи з метою підвищення рухової активності, зміцнення здоров'я, поліпшення фізичної підготовленості підлітків.

Аналіз літературних джерел, в яких висвітлюється фізичне виховання учнів із захворюваннями різних органів і систем організму, дозволяє констатувати, що науковцями проводиться активний пошук шляхів покращення рівня здоров’я дітей.

Фізичне навантаження повинно відповідати функціональним можливостям дітей, які мають відхилення в стані здоров’я, а відпочинок – забезпечувати найефективніше відновлення їх працездатності. Проте, не може не викликати стурбованості існуюча невизначеність самої системи організації фізичного виховання школярів спеціальної медичної групи.

Групи учнів спеціальної медичної групи комплектуються за висновками лікаря про стан їх здоров’я.

За даними педагогічного тестування та функціонального стану група ділиться на підгрупи А (“сильну”) і В (“слабку”). Підгрупа “А” складається з школярів, що не мають суттєвих відхилень у стані здоров’я, задовільно оволодівають руховими діями та учні, що тимчасово направляються у спеціальну медичну групу для повного відновлення їхнього здоров’я після травм та захворювання. Підгрупа “В” складається з учнів з патологічними змінами в організмі, загостреними хронічними захворюваннями, з аномалією розвитку опорно-рухового апарату.

Зарахування дітей до спеціальної медичної групи може бути тимчасовим або постійним у залежності від характеру захворювання та стану здоров’я. До спеціальних медичних груп відносять учнів із такими відхиленнями в стані здоров’я, які потребують звільнення від уроків по загальній навчальній програмі. Для учнів спеціальної медичної групи складається окрема програма, яка створюється на основі загальної програми, але з відповідними змінами.

Основні завдання фізичного виховання учнів, що відносяться до спеціальної медичної групи: зміцнення здоров’я, покращення фізичного розвитку, загартування школярів, розширення функціональних можливостей основних фізіологічних систем організму, посилення захисних функцій організму школярів до різних захворювань, формування та закріплення рухових умінь та навичок, виховання в дітей морально-вольових якостей і стійкого інтересу до регулярних самостійних занять фізичними вправами.

Вчителю необхідно на переконливих прикладах показувати роль фізичної культури у боротьбі з хворобами. Такі знання допоможуть учням усвідомити, що заняття фізичними вправами спроможні відновити їхнє здоров’я і працездатність, що сприятиме, в свою чергу, підвищенню ефективності занять.

Схема побудови уроку в спеціальній медичній групі не відрізняється від звичайних уроків фізичної культури. Підготовча частина 3-5 хв. передбачає тонізуючий вплив фізичних вправ на організм, формування правильної постави, створення сприятливого емоційного фону. В основній частині (25-35 хв.) вирішуються завдання підвищення функціонального стану серцево-судинної, дихальної систем, формування навичок, розвиток рухових якостей. Заключна частина (3-5 хв.) зниження фізіологічного навантаження, нормалізація функцій систем організму, створення хорошого настрою на наступні уроки. В спеціальних медичних групах проводяться заняття з дітьми, що мають різні захворювання.

Під час оволодіння технікою виконання вправ у першу чергу увага приділяється координації рухів, пластичності та ритмічності. Учителю необхідно враховувати недостатній рівень функціональних можливостей дітей і постійно контролювати реакцію основних функціональних систем на певне навантаження. Особливе значення під час організації занять спеціальної медичної групи приділяється різному діагнозу учнів, віку і статі. Це пов’язано з тим, що у дітей різна адаптація до фізичних навантажень, тому необхідно постійно здійснювати індивідуальний підхід. У таблиці 1 пропонуються рекомендовані вправи в залежності від виду захворювання з метою покращення стану здоров’я учнів

Таблиця 1. Рекомендовані вправи в залежності від виду захворювання

Вид захворювання

Вправи, які неможна застосовувати

Рекомендовані вправи

Серцево-судинна система

Статичні; в швидкому темпі; із затримкою дихання; з натужуванням; на тренажерах; для розвитку швидкості.

Без предметів;
з предметами та малим обтяженням (гімнастична палиця, набивний м’яч);
спеціальні дихальні вправи з акцентом на грудне і черевне дихання;
циклічні вправи (дозована ходьба, біг, плавання, лижі тощо).

Опорно-руховий апарат

З вихідного положення сидячи – велике навантаження на хребет;
у висі (на перекладині, кільцях, гімнастичній стінці) – сприяють надмірному розтягуванню хребта;
із значним струсом хребта (стрибки, зістрибування з висоти);
з асиметричними рухами.

Коригуюча гімнастика; на приладах (гімнастична лава, гімнастична стінка);
біля дзеркала (оцінюючи симетричність рухів);
в парах (партнер оцінює симетрію рухів);
статичні вправи – зміцнюють м’язовий корсет.

Органи дихання

Вправи, що ведуть до затримки дихання, натужування.

Більше уваги приділяти дихальним вправам, які сприяють тренуванню повного дихання, особливо подовженому видиху; доцільні заняття плаванням, лижами.

Нервова система

Вправи у рівновазі на підвищеній опорі, рухливі ігри, елементи спортивних ігор.

Загальнорозвиваючі вправи

Захворювання органів зору

Стрибкові вправи, перекиди, вправи з натужуванням, стійки на руках і на голові.

Загальнорозвиваючі вправи

Хронічні захворювання шлунку, печінки, жовчного міхура

Знизити навантаження на м’язи живота, обмежити стрибкові вправи як за обсягом, так і за інтенсивністю.

Загальнорозвиваючі вправи

Захворювання нирок

Стрибкові вправи, не можна охолоджувати тіло.

При проведенні загальнорозвиваючих вправ особлива увага приділяється зміцненню м'язів передньої стінки живота.

Таким чином, вчитель повинен добре знати своїх учнів не тільки в педагогічному, але і медичному аспекті. Він повинен бути чуйним, тактовним, уважним. На кожному уроці за показниками частоти серцевих скорочень повинен проводитись контроль за реакцією організму на фізичне навантаження.

Однією з причин відхилення у стані здоров'я, зниження темпів фізичного розвитку та виникнення патологічних процесів є захворювання опорно-рухового апарату, а саме порушення постави та хвороби, що її супроводжують. Неправильне положення тіла порушує легеневу вентиляцію, зменшує надходження кисню до мозку, ускладнює приплив крові до нього, спричиняє розвиток захворювань серцево-судинної та дихальної систем.

Нижче пропонується комплекс вправ для учнів спеціальної медичної групи з порушенням постави.

Таблиця 2. Фізичні вправи для учнів спеціальної медичної групи з порушеннями постави

Зміст

Організаційно-методичні вказівки

1.Вправи в русі:

-ходьба на носках;

-ходьба на п’ятках;

-ходьба на внутрішній та зовнішній сторонах стоп;

-ходьба з коловими рухами рук вперед-назад;

-ходьба в напівприсіді;

-повільний біг;

-бігові вправи.

2. Піднімання ноги. Лежачи на спині, по черзі піднімати та утримувати одну ногу.

3. Лежачи на спині, напружувати м’язи живота та сідниць.

4. Лежачи на животі, напружувати

м’язи сідниць, прижимаючи таз до підлоги.

5. Лежачи на животі, підняти пряму ногу та протилежну їй руку на 15-20 сантиметрів від підлоги. Потім зміна положення на протилежне.

6. Стоячи на колінах та спираючись на руки, підняти пряму ногу та протилежну їй руку. Потім зміна положення на протилежне.

7. Лежачи на боці, підняти пряму ногу вгору на 15-20 сантиметрів. Теж саме на протилежному боці.

8. Руки на пояс. Злегка зігнути ноги в колінах.

9. Коліна трохи зігнуті, руки на талії. Злегка прогнутися вперед.

10. Стати рівно. П’ятками тиснути на підлогу, головою тягнутися вгору.

11. Поставити одну ногу на гімнастичну лаву. Вистрибування вгору зі зміною положення ніг.

12. Підняти руки через сторони вгору, потягнутися - вдох, руки вниз - видох.

13. Лежачи на спині, руки вздовж тулуба. Долонями упертись у підлогу, ноги разом. Підняти голову, носки натягнути на себе.

14. Повільний глибокий вдох, повільний видох.

Вимірювання пульсу.

Руки в боки, стежити за дистанцією.

Руки за головою, стежити за дистанцією.

Руки в боки.

Руки не згибати.

Руки в боки.

Стежити за диханням.

З високим підніманням стегна, з закидом гомілок, приставним кроком.

5-10 секунд.

5-10 секунд.

5-10 секунд.

5-10 секунд.

Утримувати 5-15 секунд.

Тримати 10 секунд.

Залишатися в цій позі 10 секунд.

Таким чином витягувати хребет 10 секунд.

Ногу на гімнастичній лаві випрямляти.

Ноги прямі навшпиньках (вдох).

Плечі від підлоги не відривати, підборіддям тягнутися до носків, дихання не затримувати.

Вдох через ніс, видох через рот.

Таким чином, реалізація особистісно- орієнтованого підходу особливо важлива в роботі з дітьми спеціальної медичної групи. Критерієм ефективності фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи є достатній рівень їх компетентності, що виражається в опануванні теоретико-методичних знань навчальної програми, певним рівнем фізичного розвитку і здоров’я, умінням використовувати різноманітні засоби фізичної культури в повсякденному житті, дотриманням здорового способу життя.

Слід зазначити, що оздоровчий вплив фізичних вправ буде ще більш ефективним, якщо вони використовуються в поєднанні із природними чинниками (сонце, повітря, вода). Систематичні заняття фізичною культурою в заздалегідь провітрених залах, на відкритому повітрі, в полегшеному одязі, з дотриманням температурних норм, з широким використанням ігор і прогулянок – є найважливішим чинником загартування учнів.

Список використаних джерел

1. Ільницький В.Г., Ясінський Є.А. Фізичне виховання у середніх медичних навчальних закладах - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000р.

2. Боднар І.Р. Теорія, методика і організація фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи: Навч.-методичний посіб. – Львів: Українські технології, 2005р.

3. Вржеснєвський І., Давиденко О. Теоретико-методичні аспекти проведення занять зі спеціальною медичною групою // Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2002 № 2-3.

4.Інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.