Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Методична розробка години спілкування «Основні аспекти українського ділового мовлення»

Опис документу:
Мета уроку: Навчальна мета: пояснити роль комунікації в професійній сфері, з`ясувати, яке значення має комунікабельність для успішності людини; Розвиваюча мета: розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, комунікабельність, формувати комунікативну компетентність, культуру усного спілкування; Виховна мета: виховувати свідомого мовця як у повсякденному житті, так і в майбутній професійній діяльності, потребу підвищувати культуру усного і писемного мовлення.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Методична розробка години спілкування з учнями з мовного виховання на тему:

«Основні аспекти українського ділового мовлення»

ПЛАН-КОНСПЕКТ

відкритого уроку з предмета

«українська мова»

 

Урок № 12

 

 

Професія:                              „Перукар (перукар-модельєр; манікюрниця)”

 

Тема програми: КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ

 

Тема уроку: РМ. Комунікація в професійній сфері. Особистість і комунікативна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування.

                                Усний твір на тему: «Культура ділового спілкування»              

      Заговори, щоб я тебе побачив.

Сократ.

Мета уроку:

Навчальна мета:    пояснити роль комунікації в професійній сфері, з`ясувати, яке  значення має комунікабельність для успішності людини;

Розвиваюча мета: розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, комунікабельність, формувати комунікативну компетентність, культуру усного спілкування;

Виховна мета:     виховувати свідомого мовця як у повсякденному житті, так і в майбутній професійній діяльності, потребу підвищувати культуру усного і писемного мовлення.

Тип уроку:           урок засвоєння нових знань.

Вид уроку:            розвиток комунікативних умінь.

Обладнання:   роздатковий матеріал до уроку, тести, картки-завданя, презентації.

Випереджувальне завдання: тези, цитати про культуру спілкування; учнівські повідомлення.

Методична мета:  використання інтерактивних методів навчання та інформаційно- комунікативних  технологій.

 

Міжпредметні зв’язки: ділове мовлення, психологія, етика, спецдисципліни.

Очікувані результати:      

Учень:

Повинен знати:  поняття комунікації, професійного спілкування;

дотримуватися: вимог культури мовлення з метою ефективної комунікації;

 Повинен вміти:

моделювати ситуації професійного спілкування з дотриманням етики професійного спілкування;

створювати власне монологічне висловлювання відповідно до прийнятих вимог.

 

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційна частина: перевірка готовності учнів до заняття, наявності напису теми на дошці, присутності учнів на уроці. Налаштування учнів на роботу (аутотренінг).

ІІ. Оголошення теми та мети уроки.

ІІІ. Актуалізація та корекція опорних знань учнів. Мотивація навчальної діяльності.

Клас ділиться на три групи.

І. Завдання: скласти «Асоціативний кущ»

1 група  - до слова «Мовлення»,

2 група – до слова «Спілкування»,

3 група  - до слова « Комунікативний».

ІІ. Завдання.  Інтерактивна гра «Магазин».

Один із групи учнів є “директором магазину “, до якого надійшов “товар”: питання з предмету. ”Директор “пропонує “продавцям” (іншим учням) прийняти “товар”(відповісти на запитання ). А потім він сортує “товар”: вищий ґатунок – абсолютно правильні відповіді (вищий рівень),  перший ґатунок – неповні відповіді (достатній рівень), другий ґатунок – відповіді з похибками (середній рівень) і неправильні відповіді (низький рівень). Сам “директор магазину “ теж повинен відповісти на запитання .

Запитання для гри «Магазин»:

 1. Що таке мовлення?

 2. Що для вас означає «культура мовлення»?

 3. Що таке спілкування?

 4. Назвіть види спілкування.

 5. Які особливості усного й писемного спілкування?

 6.  За характером зв’язку спілкування поділяється на : …

 7. За використанням знакових систем виділяють такі види спілкування: …

 8. З якою метою в мовленні використовуються міміка й жести?

 9. Яке спілкування ми називаємо професійним?

 10. Чи потрібно знати мову професії? Що це означає?

 11. Яку людину можна вважати комунікабельною?

 12. Яку функцію мови ви вважаєте найголовнішою: естетичну, комунікативну, когнітивну (пізнавальну), кумулятивну (культуроносну) чи експресивну?

 13. Як пояснює нам слово «комунікація» тлумачний словник?

 

 

Слово вчителя.

      Отже, сьогодні на уроці ми з вами і будемо говорити про роль комунікації в професійній сфері, з`ясуємо, яке  значення має комунікабельність для успішності людини, чи потрібно знати етику професійного спілкування.

    Епіграфом нашого уроку я взяла слова Сократа: « Заговори, щоб я тебе побачив».

 • Як ви розумієте це висловлювання?

 • До сьогоднішнього уроку ви отримали випереджувальне завдання – підібрати тези, цитати про культуру мовлення, культуру спілкування.

(учні зачитують цитати)

   Відомий український педагог В.Сухомлинський писав: “Мова – це віконця, через які людина бачить світ”. Видатний учитель вважав, що мова є складовою духовної культури дитини і її культури мови зокрема. “Багата мова – багатий духовний світ, розвинуте почуття краси слова – висока моральна культура. Убогість слова – це убогість думки, а убогість думки веде до моральної, інтелектуальної, емоційної, естетичної товстошкірості”.

   Кожен мовець повинен прагнути до того, аби його мова стала досконалою, зрозумілою всім. Тобто він має оволодіти культурою мови. А це завдання можна реалізувати лише тоді, коли засвоїш основи мовної нормативності, навчитися користуватися багатством лексичних та стилістичних засобів, мови, зможеш висловлювати думку логічно, ясно, доречно, доступно, виразно, багато, різноманітно, естетично. Як свідчать наші спостереження, це завдання посильне не кожному.

IV. Засвоєння нових знань.

Вчитель. Ми дійшли висновку, що комунікативна функція мови є найважливішою. На питання «Чи потрібно знати мову своєї професії?» ви  дали стверджувальну відповідь. Але не тільки треба знати, а й володіти нею, застосовувати у своїй професійній діяльності.

 - Отже, ми звертаємося до теми нашого уроку. 

 

( Визначення учні записують в зошити)

 

 Комунікація в професійній сфері – це таке спілкування, що відбувається в межах взаємодії його учасників і має на меті передати відповідні знання з фаху та професійний досвід.

   В основу формування та розвитку професійних комунікативних умінь і навичок покладено професійні знання мовця, його загальні комунікативні вміння і навички, рівень особистої інтелектуальної та емоційної культури. Але вироблення професійної комунікативної компетенції неможливе без формування мовної компетентності, що передбачає оволодіння знаннями з орфоепії, лексикології орфографії, граматики, пунктуації, стилістики і вдале використання в професійному мовленні.

   Тільки постійно удосконалюючи знання з мови, розвиваючи комунікативні вміння й навички у сфері професійної діяльності, можна досягти високого рівня мовлення фахівця.

   Серед основних рис досконалого професійного мовлення фахівців виділяють такі вияви мовної та комунікативної компетентності: ясність формулювання думки; логічність та смислова точність висловлювання; різноманітність мовних засобів, їх доречність.

Вчитель.

Комунікабельність  - здатність до спілкування; невід`ємна складова успішності людини в сучасному світі.

 

І. Учнівське повідомлення на тему: «Комунікабельність як риса характеру людини».

  Вчитель

    Ви – майбутні перукарі. Професія перукаря передбачає дотримання певних етичних норм при спілкуванні з клієнтами під час виконання професійних обов'язків і дотримання правил культури обслуговування.

 - Що таке етика?

 - У чому ж полягає етика професійного спілкування перукаря?

 

ІІ. Учнівське повідомлення на тему: «Етика професійного спілкування перукаря».

V. Закріплення знань.

 1. Робота учнів з картками.

Вчитель . Правильно виконане завдання допоможе вам при розгляді наступної ситуації. Обов`язково зверніть увагу на ті поради, які ви самі і сформулюєтеєте.

(Учні працюють з картками. )

Поради:

 • кожен клієнт повинен відчути, що йому раді;

 • доброзичливий погляд, ввічлива усмішка і ділова поведінка допомагає налагодити дружній контакт і полегшує обслуговування;

 • будьте тактовними, ввічливими і привітними, але ввічливість не повинна переходити в улесливість. Ввічливість — найнадійніший засіб у спілкуванні між людьми різного віку, характеру і темпераменту;

 • завжди звертайтесь до відвідувачів тільки на «Ви»;

 • неухильно дотримуйтесь правил етикету, не порушуйте дистанцію у стосунках з клієнтом;

 • культура обслуговування визначається й умінням спілкуватися. При спілкуванні з клієнтом слід уникати односкладних відповідей, більше слухати;

 • ніколи не починайте мити голову клієнту раніше, аніж ви поговорите з ним;

 • ніколи не сперечайтесь з людиною, якщо відчуваєте, що переконати її не вдасться;

 • не критикуйте роботу майстра, який раніше надавав попередню перукарську послугу клієнтові;

 • - не слід бути настирливим, надокучливим: при спілкуванні необхідно стежити за реакцією співрозмовника і вчасно зупинити розмову;

 • під час обслуговування відвідувача не відволікайтесь на розмови зі співробітниками;

 • не втручайтесь у розмову між іншим майстром і клієнтом;

 • намагайтеся не говорити по телефону; у разі необхідності говоріть коротко;

 • співробітники не повинні вести особисті розмови у робочому залі, не слід обговорювати будь-які внутрішні конфлікти в присутності клієнта;

 • намагайтесь володіти собою, виявляти витримку і терпіння;

 • відповідайте на грубість витримкою і ввічливістю;

 • щире вибачення, гідне визнання помилки є ознакою вашої культури.

 

VІ. Узагальнення і систематизація знань.

1. Ділова гра « У перукарні».

(Учні аналізують представлені виробничі ситуації з погляду професійного спілкування)

 

2. Складання усного твору на тему «Культура ділового спілкування».

 1. Слово вчителя.

 2.  Робота учнів з пам`яткою «Як складати усний твір».

 3. Робота над складанням твору «Культура ділового спілкування»

 4.  Озвучення підготовлених творів.

 

VІІ. Підведення підсумків. Оголошення оцінок.

 

VІІІ. Домашнє завдання:

 1. Знати  теоретичні відомості з вивченої  на уроці теми.

 2. Записати в зошити план та  підготувати за ним усний твір на тему: «Культура ділового спілкування» ( для тих, хто не встиг у класі).

 3. Переглянути улюблену телепередачу та підготуватися до написання відгуку про телепередачу ( записати дані про телепередачу, її автора, ведучого та ін..).

 

 

Додатки

 

до уроку № 12

 

Інтерактивна гра «Магазин»

Запитання для гри «Магазин»:

 1. Що таке мовлення? (Мовлення – це процес спілкування людей між собою за допомогою мови)

 2. Що для вас означає «культура мовлення»? ( Це дотримання усталених мовних норм усної і писемної мови. Це своєрідна візитна картка, свідчення рівня освіченості людини, її культури).

 3. Що таке спілкування? ( Це обмін інформацією, передача її однією людиною іншій)

 4. Назвіть види спілкування. ( Усне і писемне; діалогічне і монологічне)

 5. Які особливості усного й писемного спілкування? ( усне розраховане на слухове сприйняття,  воно найчастіше неповторюване, а писемне – це зорове сприйняття, яке можна неодноразово відтворювати)

 6.  За характером зв’язку спілкування поділяється на : … ( контактне і дистанційне)

 7. За використанням знакових систем виділяють такі види спілкування: …        ( вербальне (словесне) і невербальне (безсловесне, тобто міміка, жести, поза, голос, руки)

 8. З якою метою в мовленні використовуються міміка й жести? ( За допомогою жестів, міміки ми підкріплюємо своє мовлення. Жестами людина виражає свій настрій, внутрішній стан, наміри. Одна і та ж фраза, вимовлена з різною інтонацією й супроводжується різними жестами, може мати різне значення, іноді навіть протилежне словам, які ви вимовляєте).  

 9. Яке спілкування ми називаємо професійним? ( Це спілкування, що відбувається між  людьми однієї професії, і при цьому передаються відповідні  знання з фаху та професійний досвід).

 10. Чи потрібно знати мову професії? Що це означає? ( Так, потрібно; знати мову професії – це значить вільно нею володіти, використовувати у своїй мові лексику свого фаху, терміни).

 11. Яку людину можна вважати комунікабельною? ( Людину товариську, яка легко вступає в контакт,  знаходить спільну мову  з  будь-ким і в будь-якій ситуації)

 12. Яку функцію мови ви вважаєте найголовнішою: естетичну, комунікативну, когнітивну (пізнавальну), кумулятивну (культуроносну) чи експресивну?

    ( Комунікативну, бо тільки через спілкування ми можемо отримати чи      

     донести  до інших якусь інформацію).

 1. Як пояснює нам слово «комунікація» тлумачний словник?

  (Комуніка́ція  — це процес обміну  інформацією між двома або більше  

    особами).

 

Повідомлення на тему:

 

«Комунікабельність як риса характеру людини»

 

   Мабуть, кожному з нас доводилося зустрічати людей дуже товариських. На якійсь вечірці навколо такої людини збирається група співрозмовників, які з великою цікавістю підтримують бесіду. Чи є товариськість  і комунікабельність синонімами? Найчастіше під комунікабельністю розуміють здатність встановлювати ділові дружні зв’язки між людьми. З цього визначення слідує, що комунікабельність включає не тільки вміння говорити на будь-яку тему, а й мистецтво вести розмову у формі конструктивного діалогу  будь з ким.

   З навичками комунікабельності не народжуються. Це набувається з часом, і головним учителем є життя. Людина постійно вчиться контактувати з іншими людьми і знаходить правильні шляхи для встановлення ділових і дружніх зв’язків. При цьому їй постійно доводиться працювати над собою, щоб позбутися непотрібних комплексів, які заважають розвитку цього процесу.

    Комунікабельність дає змогу швидше пристосовуватися до стрімких змін у житті, знаходити спільну мову з різними людьми як у побутовому, так і в професійному спілкуванні. Отже комунікабельність і товариськість – це слова-синоніми.

   Важливим компонентом ділового спілкування є етика мовлення. Недаремно Сократ казав: «Заговори, щоб я тебе побачив». Вислів віками не втрачає своєї актуальності. Адже від того, якими лексичними засобами володіє мовець, яку має інтонацію, вимову, як послуговується жестами, емоціями, залежить рівень його освіченості й культури.

 

Повідомлення на тему:

 

«Етика професійного спілкування перукаря»

 

     Етика й етикет у перукарській справі зобов'язують працівників бути ввічливими й уважними до будь-якого клієнта.

    Справжній перукар — особистість, наділена особливими моральними якостями. Для нього важливою є якість обслуговування. Справжнього перукаря характеризують естетичність, ввічливість, шанобливість, терплячість, здатність до компромісів, позитивне ставлення до клієнта і своїх обов'язків, самоконтроль, дисциплінованість, охайність.

    Перукарська справа - це бізнес, де є правило: «Від того, як кожний працівник ставиться до людей, з якими він має справу, залежатиме імідж установи. Думка клієнта або партнера по бізнесу про окремого працівника може стати думкою про фірму взагалі».

   Починаючи спілкування з новими для себе людьми, спостережливий перукар з добре розвиненою інтуїцією може здогадатися про те, яке враження він справляє на клієнта. Переважна більшість людей після першого знайомства складає образ партнера за його зовнішнім виглядом. Гарний та охайний одяг перукаря підкреслює повагу до клієнта. Уявлення перукаря про клієнта і клієнта про перукаря складаються не лише за зовнішнім виглядом. Важливою ознакою щодо психологічного портрету є мова жестів, вираз обличчя (міміка), виразність рухів (пантоміміка), динамічність та експресивність мови (інтонації, ритм, вібрації голосу), які можуть бути вирішальними щодо уявлень про особистість.

 

Картка-завдання №1

 

1. Завдання: продовжити речення, користуючись знаннями зі спецдисциплін перукарської справи.

Обов`язково зверніть увагу на такі поради:

 1. Кожен клієнт повинен відчути, що…

 2. Будьте …. , …,  але ввічливість не повинна переходити в улесливість.

 

Картка-завдання № 2

 

1. Завдання: продовжити речення, користуючись знаннями зі спецдисциплін перукарської справи.

 

Обов`язково зверніть увагу на такі поради:

 1. Найнадійніший засіб у спілкуванні між людьми різного віку, характеру і темпераменту ….

 2. Завжди звертайтесь до відвідувачів тільки на ….

 

Картка-завдання № 3

 1. Завдання: продовжити речення, користуючись знаннями зі спецдисциплін перукарської справи.

 

Обов`язково зверніть увагу на такі поради:

1. Неухильно дотримуйтесь …. , не порушуйте дистанцію у стосунках з клієнтом.

 1.  Культура обслуговування визначається … .

 

 

Картка-завдання № 4

1. Завдання: продовжити речення, користуючись знаннями зі спецдисциплін перукарської справи.

Обов`язково зверніть увагу на такі поради:

 1. При спілкуванні з клієнтом слід уникати … , більше слухати.

 2. Ніколи не починайте мити голову клієнту раніше, аніж ви …. .

 

Картка-завдання № 5

1. Завдання: продовжити речення, користуючись знаннями зі спецдисциплін перукарської справи.

Обов`язково зверніть увагу на такі поради:

 1. Ніколи не сперечайтесь з людиною, якщо відчуваєте, що …. .

 2. Не критикуйте роботу майстра, який …. .

 

 

Картка-завдання № 6

1. Завдання: продовжити речення, користуючись знаннями зі спецдисциплін перукарської справи.

Обов`язково зверніть увагу на такі поради:

 1.  Не слід бути настирливим, надокучливим: при спілкуванні необхідно … .

 2.  Під час обслуговування відвідувача не відволікайтесь на розмови … .

 

Картка-завдання №7

 

1. Завдання: продовжити речення, користуючись знаннями зі спецдисциплін перукарської справи.

 

Обов`язково зверніть увагу на такі поради:

 1. Не втручайтесь у розмову між … .

 2. Намагайтеся не говорити по телефону; у разі необхідності …. .

 

Картка-завдання № 8

1. Завдання: продовжити речення, користуючись знаннями зі спецдисциплін перукарської справи.

Обов`язково зверніть увагу на такі поради:

 1.  Співробітники не повинні …. у робочому залі, не слід обговорювати будь-які внутрішні конфлікти в присутності …. .

 2.  Намагайтесь володіти собою, виявляти витримку і терпіння; відповідайте на грубість … .

 

Картка-завдання № 9

1. Завдання: продовжити речення, користуючись знаннями зі спецдисциплін перукарської справи.

Обов`язково зверніть увагу на такі поради:

 1.  Щире вибачення, гідне визнання помилки є ознакою …. .

 2.  Умінням спілкуватися визначається і культура …

 

 

Картка-завдання № 10

 

1. Завдання: продовжити речення, користуючись знаннями зі спецдисциплін перукарської справи.

 

Обов`язково зверніть увагу на такі поради:

 1. Співробітникам не слід обговорювати будь-які внутрішні конфлікти в присутності …. .

 2. З клієнтом необхідно говорити …. .

 

 

Картка-завдання № 11

 

 1. Завдання: продовжити речення, користуючись знаннями зі спецдисциплін перукарської справи.

 

Обов`язково зверніть увагу на такі поради:

 1. При спілкуванні з клієнтом слід уникати односкладних відповідей, більше … .

 2. Відмова клієнта від послуги може залежати від … .

 

Картка-завдання № 12

1. Завдання: продовжити речення, користуючись знаннями зі спецдисциплін перукарської справи.

Обов`язково зверніть увагу на такі поради:

 1. Для перукаря обов'язковими є … .

 2. Етика й етикет у перукарській справі зобов'язують працівників … .

 

Картка-завдання № 13

1. Завдання: продовжити речення, користуючись знаннями зі спецдисциплін перукарської справи.

Обов`язково зверніть увагу на такі поради:

 1. Перш ніж запросити клієнта в крісло, необхідно …. .

 2. Якщо відвідувач відмовився від послуг,  … , щоб не зіпсувати враження.

 

Картка-завдання № 14

1. Завдання: продовжити речення, користуючись знаннями зі спецдисциплін перукарської справи.

Обов`язково зверніть увагу на такі поради:

 

 1. Після процесу обслуговування, прощаючись з відвідувачами, важливо наголосити, що … .

 2.  Комунікативна діяльність майстра-перукаря полягає в … .

 

Картка-завдання № 15

1. Завдання: продовжити речення, користуючись знаннями зі спецдисциплін перукарської справи.

Обов`язково зверніть увагу на такі поради:

 1. Якщо клієнт наполягає на чомусь неприйнятному, … .

 2. Основні атрибути особистості майстра-прукаря - ….

 

Пам`ятка

« Робота над усним твором»

 

1. Обери тему ( якщо їх кілька ) не найлегшу, а таку, яка тебе зацікавила і хвилює, визначає обсяг матеріалу, який вона охоплює, щоб не відхилятися від теми.

 2. Продумай основну думку твору і намагайся усе підпорядкувати її розкриттю, по можливості добери до твору влучний епіграф.

 3. Склади план ( якщо треба ) і дотримуйся його.

 4. Намагайся оригінально почати твір, щоб одразу зацікавити ним слухача, звертай увагу на те, щоб вступ був пов’язаний з темою.

 5. Стеж за логічною послідовністю у викладі матеріалу в основній частині твору.

 6. Тему розкривай глибоко і всебічно, уникай загальної особливості, наводь конкретні приклади для підтвердження своїх думок.

 7. Правильно цитуй, але не переобтяжуй свою роботу великими цитатами.

 8. Продумай, який стиль відповідатиме темі твору, намагайся говорити правильною літературною мовою, грамотно, своїми словами.

9. Пам’ятай, що слухач мусить відчувати ваше ставлення до того. Про що ви говорите.

 10. У висновках постарайтеся зробити самостійні узагальнення, пов’язані з сучасністю.

11. Відповідно до норм усний твір повинен звучати 3-5 хв.

 

Зразок

Твір на тему «Культура ділового спілкування»

   Мабуть, кожен з нас хоча б раз в житті замислювався над тим, що таке спілкування і не просто спілкування, а ділове спілкування. Як правильно спілкуватись з людьми і взагалі чи існують певні норми етикету ділового спілкування? Як правильно звертатись до людини і що саме потрібно говорити в тій чи іншій ситуації?

   Мистецтво живого діалогу не зводиться до простого інформування, воно засвідчує здатність зацікавити співрозмовника, ввести його у світ власних почуттів і переживань, переконати у правоті власної позиції. Культура спілкування є невід’ємною частиною загальної культури людини. Нею можна оволодіти, можна виховувати її і вдосконалювати. Від культури спілкування великою мірою залежить результативність відносин між людьми. Знання і дотримання її основних положень необхідні для кваліфікованого проведення будь-яких форм спілкування.

    Культура ділового спілкування охоплює і зовнішню культуру, і культуру мовлення, культуру почуттів, культуру поведінки, етикет.

 Тема “Культура ділового спілкування” є досить актуальною в наш час, а особисто для мене - досить цікава і пізнавальна. Адже більшість з нас навіть не замислюється над тим, що для спілкування обов’язковим є не лише правильно підібрана фраза з ввічливих слів, а й певний одяг, правильна вимова і багато іншого.

    Часто людині вистачає одного погляду для висновку про особистість партнера по спілкуванню, оскільки його манери, постава, хода, одяг, прикраси дають багато різноманітної інформації про характер, ставлення до себе, навіть про ділові якості. Всі ці елементи свідчать про зовнішню культуру особистості.

       Навчаючись у ліцеї за професією «перукаря», я тільки тут усвідомила, що культура мови – це не тільки пов’язано з предметом  «українська мова». Це дуже широке поняття, яке застосовується в усіх сферах. Адже без спілкування немає життя, а ділове спілкування – це не тільки ділові переговори, наради, розпорядження , а й мова моєї майбутньої професії. А побувавши вже не один раз на практиці, я зрозуміла, що без спілкування з клієнтом не обійтися.  І коли я можу знайти зразу ж спільну мову зі своїм клієнтом, в чомусь його переконати, дати пораду,  проявити свої професіональні здібності, тоді я себе почуваю впевненішою і задоволеною від своєї роботи.

 

 

Зразок

 Твір на тему:

 «Культура ділового спілкування»

  Людина без спілкування неспроможна жити між людьми, розвиватись та творити.  А особливо сьогодні,  оскільки спілкуватися нам доводиться  щоденно і з однокласниками, з товаришами,  і з викладачами на уроках, під час перерв, і в повсякденному житті.

   Сьогодні йдеться про розширення сфер функціонування української мови. Це засіб не лише спілкування, а й формування нових виробничих відносин.

    Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике значення для всіх. Оскільки мова не тільки обслуговує сферу духовної культури, а й пов'язана з виробництвом, з його галузями і процесами.

    У сучасному житті по-новому розглядаються питання функції мови. Старий поділ на професії "інтелігентні” та "неінтелігентні” зникає. Основний критерій — знання свого фаху, рівень опанування професійною термінологією.

   Зміни, перетворення, які відбуваються у нашій країні останнім часом, насичують нашу мову новими поняттями, термінами. Разом з піднесенням рівня знань представників різних професій підвищуються і вимоги до мови.

   Ми стали свідками народження нових професій і формування їх мови. У зв'язку з упровадженням української мови на підприємствах та в установах помітно збагачується словник різних професій новою науково-технічною, суспільно-політичною лексикою і термінологією.

   Що ж означає знати мову професії?

Це — вільно володіти лексикою свого фаху, нею користуватися. Мовні знання — один з основних компонентів професійної підготовки. Правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя.

  Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в складній професійній ситуації та в контактах з представниками своєї професії.

   Знати мову професії — означає знати лексику, логіку вислову, структуру формулювань. Для ділових документів споріднених установ професіоналізми можливі й зрозумілі, але для міжвідомчих справ вони небажані.  Мова немислима без належної культури мовлення.

 Інтерактивна гра «Магазин»

 1. Що таке мовлення? (Мо́влення — це процес спілкування людей між собою за допомогою мови)

 1. Що для вас означає «культура мовлення»? ( Це дотримання усталених мовних норм усної і писемної мови. Це своєрідна візитна картка, свідчення рівня освіченості людини, її культури).

 1. Що таке спілкування? ( Це обмін інформацією, передача її однією людиною іншій)

 1. Назвіть види спілкування. ( Усне і писемне; діалогічне і монологічне)

 1. Які особливості усного й писемного спілкування? ( усне розраховане на слухове сприйняття,  воно найчастіше неповторюване, а писемне – це зорове сприйняття, яке можна неодноразово відтворювати)

 1.  За характером зв’язку спілкування поділяється на : … ( контактне і дистанційне)

 1. За використанням знакових систем виділяють такі види спілкування: …        ( вербальне (словесне) і невербальне (безсловесне, тобто міміка, жести, поза, голос, руки)

 1. З якою метою в мовленні використовуються міміка й жести? ( За допомогою жестів, міміки ми підкріплюємо своє мовлення. Жестами людина виражає свій настрій, внутрішній стан, наміри. Одна і та ж фраза, вимовлена з різною інтонацією й супроводжується різними жестами, може мати різне значення, іноді навіть протилежне словам, які ви вимовляєте).  

 1. Яке спілкування ми називаємо професійним? ( Це спілкування, що відбувається між  людьми однієї професії, і при цьому передаються відповідні  знання з фаху та професійний досвід).

 1. Чи потрібно знати мову професії? Що це означає? ( Так, потрібно; знати мову професії – це значить вільно нею володіти, використовувати у своїй мові лексику свого фаху, терміни).

 1. Яку людину можна вважати комунікабельною? ( Людину товариську, яка легко вступає в контакт,  знаходить спільну мову  з  будь-ким і в будь-якій ситуації)

 1. Яку функцію мови ви вважаєте найголовнішою: естетичну, комунікативну, когнітивну (пізнавальну), кумулятивну (культуроносну) чи експресивну?

    ( Комунікативну, бо тільки через спілкування ми можемо отримати чи      

     донести  до інших якусь інформацію)

 1. Як пояснює нам слово «комунікація» тлумачний словник?

                ( Комуніка́ція  — це процес обміну  інформацією між двома або більше особами)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.