Методична гра- квест "10 ключових компетентностей"

Опис документу:
Якщо ви втомилися від повсякденних буднів, робочих днів, хочеться нових емоцій, вражень, ласкаво просимо в реальну гру квест. Мета :ознайомити педагогів закладу з 10 ключовими компетентностями, які вони формують у гуртківців на кожному занятті у формі гри-квесту, отримати навички проведення заняття –квесту,обговорити своє бачення впровадження даної форми в практику роботи з гуртківцями.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» КМР

Методичний квест

Дата проведення:18.09.2018

Мета :ознайомити педагогів закладу з 10 ключовими компетентностями, які вони формують у гуртківців на кожному занятті у формі гри-квесту, отримати навички проведення заняття –квесту,обговорити своє бачення впровадження даної форми в практику роботи з гуртківцями.

1. Вступ

У Концепція Нової української школи сказано так: «Сьогодні у нас є дві проблеми в навчанні. Перша – це перевантаженість предметами. Однозначно такого обсягу не може бути. І друга проблема – те, що ми даємо суто навчальний матеріал. Випускник нашої української школи не вміє застосувати набуті знання в житті. Він, як фарширована риба. Нібито і риба, але не плаває». Отже, метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. Випускник нової школи – особистість, патріот, інноватор. Нові освітні стандарти ґрунтуються на рекомендаціях європейського парламенту та ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя.

Наші діти вчать багато теорії. Вивчають 10 років математику, а запитати випускника, скільки треба шпалер на оцю кімнату, більшість матимуть труднощі з обрахунками. Зміст освіти та її методика мають бути наближені до практики. Менше теорії, а більше практичного застосування в житті. Якщо ви подивитесь на клас, під час уроку 20% учнів активно працюють, ще 30% за цим активно спостерігають, але не виявляють активності, ще 30% спостерігають пасивно, а ще 20 % – майже бездіяльні. Виходить так, що вчитель 45 хвилин активно веде урок, а діти – просто спостерігачі. Це треба змінити. Якщо б ці 45 хвилин кожна дитина була в активному пошуку, то ефективність уроку була б набагато вищою. Тому постать вчителя є надзвичайно важливою. Учитель повинен не просто провести урок – 45 хвилин, а реалізувати його разом з учнями.

Тому сьогодні ми будемо не просто байдужими спостерігачами на семінарі, а будемо його активними учасниками. Адже форма проведення цього етапу – квест. Якщо ви втомилися від повсякденних буднів, робочих днів, хочеться нових емоцій, вражень, ласкаво просимо в реальну гру квест.

У ігровій формі ви матимете змогу ознайомитися з 10 ключовими компетентностями, які педагог формує на кожному занятті.

Для цього об’єднуємося в 3 команди та розходимося по локаціях.

(Локаціїя каб №6)

Завдання 1 «Вірусна програма»  ( на столі)

Завдання:На аркуші є думки двох учнів, які змішались, потрібно їх привести до порядку:

«йде дощ», «який гидкий сьогодні день», «на вулиці сиро і похмуро», «знову треба йти до нудної школи», «мене обов´язково запитають те, що я вчора не вивчив», «мабуть, знову посварюсь з другом»; «йде дощ», «чудовий оснній день», «на вулиці дощова свіжість», «я обов´язково отримаю гарну оцінку, бо недарма вчора вчив уроки», «вчителі у школі найкращі», «друг у мене найвірніший». 

Який з двох учнів буде успішнішим? Чому?

(У другого учня мислення позитивне, він вміє бачити у будь-якій події, що трапилась або може трапитись, позитивні сторони).

Отримайте „ ключ” (цукерка,в якій вказано,де знаходиться наступне завдання).

Завдання 2 «Живе дерево»

Завдання: Вам потрібно виростити „живе дерево толерантності”.

Намалюйте „Живе дерево толерантності”. У вас є набір листочків , маркери. На гілках і листочках вашого дерева ви можете записати якості толерантної особистості. На виконання завдання 3 хвилини.

Отримайте „ ключ”(цукерка,в якій вказано,де знаходиться наступне завдання)

Завдання 3 «Зоряна карта»

Вона показує кожному з нас, що у нас є багато можливостей: все те, що робить нас унікальними, і все те, що об’єднує з іншими.
Завдання: Кожена команда отримує лист паперу і зірки. Ви повинні скласти „Зоряну карту”. Кожна зірка має бути названа на честь кожного з вас. Назву напишіть на зірці.
Висновок:Ми створили наш Всесвіт, у якому живемо. Наш будинок ми так само можемо назвати Всесвітом.


Отримайте „ ключ”(цукерка,в якій вказано,де знаходиться результат нашого пошуку)

Ключові компетентності

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

Уміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях.

Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

Інформаційно-цифрова компетентність

Упевнене та водночас критичне застосування інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, нави-чки безпеки в інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

Уміння вчитися впродовж життя.

Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

Спілкування іноземними мовами.

Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

Математична компетентність.

Культура логічного і алгоритмічного мислення. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних зав- дань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем

Ініціативність і підприємливість.

Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Вміння раціонально вести себе як споживач, ефективно використовувати індивідуальні заощадження, приймати доцільні рішення у сфері зайнятості, фінансів тощо.

Загальнокультурна компетентність.

Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших. •

Екологічна грамотність і здорове життя.

Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середо- вища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Соціальна та громадянська компетентності.

Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, в сім’ї, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Повага до закону, дотримання прав людини і підтримка соціокультурного різноманіття.

Підсумок гри-квесту.

Підготувала :заступник директора :Совенко Л.В.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»