Метод конструювання понять, правил, теорії у системі впровадження елементів STEM-освіти.

Опис документу:
Впровадження елементів STEM-освіти у навчання фізики через когнітивні методи навчання, а саме метод конструювання понять, правил, теорій. Презентаційна робота допоможе у розглядаані даного питання.Для вчителів-новаторів фізики.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Сучасні технології розвитку продуктивного навчання

Метод конструювання понять, правил, теорії.

« Інноваційне виробництво та високотехнологічний бізнес, які є головними двигунами сучасної економіки, не будуть розвиватися в Україні без належного рівня математичної та природничої освіти… Тому , якщо ми не виведемо на новий рівень інженерно-технічну та природничу освіту ми не зможемо рухатися далі»,- зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час презентації концепції «Нова українська школа».

Виникає гостра освітня потреба у якісному навчанні сьогоднішніх учнів технічним дисциплінам-математиці, фізиці, інженерії… Але інтерес до вивчення математичних та природничих дисциплін у середній школі знижується. Тому навчання математики та фізики має зробити певний внесок у формування ключових компетентностей.

Методичні інструменти, які забезпечують формування для учнів навчально-пізнавального середовища надає вчителю саме STEM-освіта.

Ми не можемо дати дитині абсолютно всі знання за час перебування в школі. Сьогодні потрібно дітей навчити, як шукати додаткові знання і як їх використовувати для вирішення власних чи професійних завдань. Уроки математики і фізики з використанням елементів STEM- освіти дають можливість не тільки розвивати і підтримувати інтерес до предмета, але й бажання займатися ними і набувати нові знання, сприяти розвитку особистості, умінню виділяти головне в проблемі, формуванню високого рівня елементарних операцій(аналіз, порівняння, аналогія, класифікація).

Наведемо декілька прикладів впровадження елементів STEM- освіти на уроках фізики. Зокрема, метод «критичного читання тексту», для порівняння величин або понять, метод «Діаграма Ейлера-Вена» та «Асоціативний кущ», «Парад розумних думок», створення граф-схем з теми, цікаві запитання з рубрики «Фізика навколо нас», короткі повідомлення або презентації з даної теми тощо.

Створення на уроці структурно-логічних схем дає учню можливість бачити теоретичний матеріал і більш наочно показує його зміст.

Розглянемо види структурно-логічних схем. Вони діляться на логічні ланцюжки, циклічні схеми, радіальні схеми, кластери та класифікаційні.

На прикладі теми для 8 класу «Зміна агрегатного стану речовини» доцільно скласти схему отримання пари з льоду.

Для 8 класу з теми « Взаємні перетворення агрегатних станів речовини» з ключовими поняттями :конденсація,випаровування, плавлення і тверднення доцільна циклічна схема.

Для 10 класу «Види теплових машин» на допомогу розглядання класифікації понять та їх аналізу допоможе радіальна схема. Для 11 класу «Хвильові властивості світла» також радіальна схема дасть характеристику процесів по відношенню до цілого.

Спосіб графічної організації матеріалу дає можливість унаочнити мисленєві процеси, які відбуваються при зануренні в ту чи іншу тему на прикладі 8 кл. та продовженні вивчення теми в 10 класі »Способи зміни внутрішньої енергії тіла »- метод Кластер.

Класифікація-схема, в якій особливу роль надається основному поняттю, що об’єднує всі інші за певним предметом можна побачити при вивченні розділів фізики «Кінематика» та Динаміка» у 9 класах.

Отже, використання когнітивних методів навчання ,а саме метод конструювання понять, правил і теорій дає можливість навчити учнів мислити та знаходити необхідну інформацію , вирішувати складні завдання, приймати рішення, створювати ідеї та втілювати їх в життя, презентувати результати власних досліджень.

Список використаної літератури

1.Вольянська С.Е. STEM-освіта/С.Е.Вольянська//Довідник сучасного педагога.-Х.:Вид.група»Основа»,2016-с.124-125

2.Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.//Фізика в школах України.-2012 №2-с.2-9. Фізична газета.-2012 №2.-с.-3, Інформаційний збірник та коментарі Міністества освіти і науки , молоді та спорту України-2012-№4-5. Лютий –с.3-56.

3.Закон України «Про освіту»./Вісник.-2017-№»(81)-с.7-103.

4.Карпова Л.Б. Навчальні та інноваційні навички ХХІ століття./Л.Б.Карпова//Фізика в школах України.-2013-№7-с.22-24.

5Коваленко О. STEM- освіта:досвід упровадження в країніх ЄС та США./О.Коваленко, О.Сапрунова.//Рідна школа.-2016-№4-с.46-49.

6.Корнієнко О.Р. Про актуальність запровадження STEM –навчання в Україні.]Електронний ресурс]./О.Р.Корнієнко-Режим доступу://http:elenakornienko.blogspot.com/2016/02/stem.html.-Назва з екрана.

7.Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти навчальних закладів Україниу 2018-2019 навчальному році. ( Лист ІЗМО №22. 1/10-2573 від 19.07.2018 року).

8.Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів України +опис ключових змін. Фізика. Природознавство.5-9 класи.-К.:Вид.дім»Освіта»,2017-48с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»