Механізм творчості у розвитку музичної культури учнів-підлітків 1-7 класів

Опис документу:
Творчість - процес народження нового, який здійснюється у природі чи в людині; у природі - зародження, визрівання; у людині - створення нових думок, почуттів чи образів - безпосередніх регуляторів творчих дій. Отже, зародження, зростання й визрівання регуляторів на відміну від конструювання, комбінування старого і відомого - принцип дій творчої людини.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Механізм творчості у розвитку музичної культури

учнів-підлітків 1-7 класів

Творчість - процес народження нового, який здійснюється у природі чи в людині; у природі - зародження, визрівання; у людині - створення нових думок, почуттів чи образів - безпосередніх регуляторів творчих дій. Отже, зародження, зростання й визрівання регуляторів на відміну від конструювання, комбінування старого і відомого - принцип дій творчої людини.

Творчість - процес, у результаті якого виникає оригінальний, об'єктивно цінний і самодостатній продукт. Продуктами творчості бувають відкриття, винахід, нові художні образи небувалої сили, художні твори. Суть у них одна. Різняться вони засобами проникнення у природу.

Природне покликання поетичної душі - творити.

Ми будемо розглядати тільки ті складові будови людської душі - поетичної, за Аристотелем, - що притаманні лише людині, а у "наших братів менших" представників творчого світу - їх немає.

Поетична, творча душа людини - суть, плід спільної роботи механізмів:

1) почуття, 2) мислення, 3) уяви.

Що таке поетична душа людини, ви вже знаєте. Це - сутність спільної роботи механізмів, деяка цілісність, народжена роботою: 1) мислення, 2) почуттів та 3) уяви. Вони влаштовані продуктами їх роботи: а) думками, б) образами, в) настановами.

Це означає, що поетична душа людини: 1) чутлива до найменших порушень гомеостазу (за рахунок змін навколо неї), 2) оцінює ситуацію, 3) включає моторику, щоб зберегти свою цілісність.

Щоб виникло почуття, зовсім не обов'язковими є вияви очевидної агресії або, навпаки, збільшення комфорту. Досить енергійного або інформаційного впливу - і душа відгукається почуттями.

Людина саме через поетичну душу перетворює живе на духовне - продукт роботи почуттів, мислення і уяви.

Поняттям "механізм" - сукупність інструментів для здійснення заданих доцільних рухів думки, почуттів, уяви та психомоторики для збирання чи обробки інформації або розумової чи психомоторної роботи.

Духовність - це гармонійні форми енергії та інформації, сили людини, якими вона здатна винаходити, відкривати і створювати художні образи.

Основою наших досліджень розвитку механізму творчості є унікальний ряд чисел Фібоначчі (0 і 1 основа): 1, 2, 3, 5, 8,13, 21,34, 55, 89 тощо, які мають фундаментальне значення для практичної діяльності людей. Ці числа - коди, розгадка яких виявляє несподівані закономірності природи, мистецтва, техніки, технології виробництва, будови тіла й психіки людини.

Переломні моменти уподібнюються сенситивним греблям, які людині треба долати власними силами. Буває: дитина (чи дорослий) досягла чергової перешкоди, а сил та енергії для її подолання бракує - і тоді вона продовжує рости тілом, а й" механізм творчості зупиняється у розвитку на досягнутому.

Дитина прожила 13 років. Хто вона? У минулому отрок. Тепер революціонер, і на новому етапі розвитку механізму творчості.

Вір революціонера дуже незручний для дорослих, батьків і особливо вчителів. Це складний час життя, "боротьби" за суверенність, за збереження самодостатності й визначення себе в житті.

Серед революціонерів спостерігається диференціація механізму творчості на роботу з енергією та інформацією певного виду, вибіркове ставлення до цінностей, вибір майбутньої професії. Але замість інтеграції механізму творчості відбувається його розчленування до звужених функцій. Тому і створюються з них типи:

1) універсальний;

2) мислитель;

3) мораліст;

4) естет;

5) вундеркінд.

Розвиток механізму творчості пов'язаний із ростом тіла. Тіло людини росте й розвивається за законами природи, їх неможливо змінити, а ось розвиток творчості призупинити можна і навіть виключити його з роботи назавжди.

Зробимо деякі висновки.

13 років - пробудження механізму творчості. Він уже починає працювати, але за умови, що черговий сенситивний рубіж залишився позаду і отрок знову у вільному плині життя. Зрозуміло, хто не переборов рубіж, так і не стає революціонером. Він живе переважно почуттями або ще гірше - надбаннями пам'яті, яка, особливо в школі, навантажується безмірно і тому стає домінантною. Проблема всебічного розвитку мислення підлітків на уроках музики в умовах сучасного прогресу стає особливо актуальною.

Стає значне питання у сфері педагогіки щодо виховання нового ставлення учня (школяра) пов'язано із гуманізацією навчання в цілому, удосконалення традиційних методів навчання. У зв'язку з цим у перспективних напрямках сучасної педагогіки велика роль приділяється творчому розкриттю індивідуального мислення школяра у процесі розвитку його нахилів. Тому стає питання впливу музики на формування особистості, на перспективну діяльність людини, єдність індивідуального та емоційного компонентів у розвитку музичного мислення, яке змогло б позитивно вплинути на людину і на суспільство в цілому. Саме в цьому напрямі і ведеться робота.

Надзвичайно важливі завдання успішно вирішуються тільки на основі синтезу, що включає різні види засвоєння музичного мистецтва при прадавній ролі активної музичної діяльності (спів, слухання, гра на музичних інструментах, виховання різноманітних творчих завдань тощо).

Самі лише теоретичні знання про музичне мислення не принесуть учням ніякої користі. Ось чому із виховної точки зору найважливішим є сам факт залучення дитини до активної музичної діяльності.

Як вчителю музики, мені здається, що у загальноосвітніх школах з вивченням музики учні повинні мати необмежені можливості для активного музичного мислення: на уроках їм треба не тільки співати пісні, визнанні за програмою, але й складати до них ритмічні супроводи , сольфеджирувати, писати музичні диктанти, імпровізувати.

Така різноманітна музично-практична діяльність значною мірою стимулює дітей до таких важливих якостей, як увага, здібності, фантазію, виховує увагу творчо ставитись до будь-якої справи.

Період навчання у 1-7 класах займає у різноманітному процесі музичного розвитку школяра важливе місце. Саме в цей час, як показують дослідження психологів, закладаються основи кругозору, формуються смаки, естетичні ідеали учнів.

Разом з тим, практика шкільних уроків музичного мистецтва показує, що підлітки часто не отримують на уроках достатнього обсягу музичних вражень, знань, умінь. І коли проблема в тому, чому вчить сформульована тема у навчальній програмі, то питання, „як вчить?" - пов'язано з тим, що людина уявляє собою, яка вступила до підліткового віку, що за динаміка розвитку її особистості у цей період.

Питання впливу музики на формування особистості, на перспективну діяльність людини. Єдність інтелектуального та емоційного компонентів у розвитку музичного мислення сьогодні надзвичайно актуальні. Все більше уваги їм приділяють вчені, що працюють у галузі психології та музичної педагогіки.

Для того, щоб музика змогла позитивно вплинути на людину необхідні готовність до її сприйняття та стійкий інтерес до неї. Саме в цьому напрямі треба вести роботу.

Ось чому і з суспільної, і з виховної точок зору найважливішим є сам факт залучення підлітків до активного музичного мислення. Він навіть цінніший за результат, оскільки саме в процесі активного музичного мислення найяскравіше розкриваються музичні здібності та індивідуальна розвиненість дитини, формується її духовний світ.

В загальноосвітніх школах на уроках музичного мистецтва учні мають можливість для розвитку активного музичного мислення: на уроках вони співають пісні, вивчені за програмою, складають до них ритмічні супроводи в одно, двоголосному викладенні, сольфеджують, імпровізують. Така різноманітна музично-практична діяльність значною мірою стимулює інтерес підлітків до навчання в цілому, активізує цей процес, сприяє розвиткові таких важливих якостей, як увага, зосередженість, розвиває художньо-виконавські здібності, фантазію, виховує увагу творчо ставитись до будь-якої справи. Думку про необхідність розвитку творчого мислення як однієї із сторін розумової діяльності людини, ЇЇ духовного життя добре сформулював В.Сухомлинський: „Вміти творчо мислити, бути розумним повинен і майбутній математик, і майбутній тракторист. Розум повинен давати щастя насолоди культурними та естетичними цінностями. Справжнє виховання орієнтує людину на життя в усій його складності (не розуміння виховання) в усьому багатстві. Якби розум готувався тільки до вузько професійної праці, життя б було далеке від творчих ідеалів".

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»