Матеріали до науково-практичної конференції на тему: "Ідеальна естетика за мінімальний час". Спів.автори: Власенко Н.А.,Гнілицька Г.В.

Опис документу:
Обговорити питання естетики стоматологічних реставрацій, розібрати базові навички правильного моделювання та критерії, які необхідно враховувати для того, щоб отримати ідеальну природню посмішку. Детальне знайомство з восковим моделюванням Wax-up, технологією Mock-up, комп’ютерним моделюванням посмішки. Порівняння позитивних та негативних якостей різних технологій моделювання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Комунальний заклад вищої освіти

«КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Дніпропетровської обласної ради»

КОНФЕРЕНЦІЯ


Тема конференції: «Ідеальна естетика за мінімальний час»

Підготували:

викладач зуботехнічних дисциплін Чернова С.В.

студенти: П’ятниця А.,Терещенко А., Клик О., Шушарін Д., Волощук П.

2019 рік

План проведення конференції

 1. Вступ. ( Повідомлення викладача Чернової С.В.)

 2. «Природня краса».(Презентація, доповідь студентки 3 курсу П’ятниці Насті)

 3. Виготовлення воскового шаблону (wax up) (Підготував студент 3 курсу Терещенко Андрій)

 4. Технічні етапи в лабораторії (Підготував студент 3 курсу Шушарін Д.)

 5. Виготовлення інлєя (Підготував студент 3 курсу Волощук Павло)

 6. Візуалізація « Комп’ютерне моделювання посмішки». (Підготувала студентка 3 курсу Клик О.)

 7. Основні принципи препарування зубів під металевоакрилові коронки. Види уступів (Підготувала викладач Власенко Н.А.)

 8. Форма та колір. (Підготувала викладач Чернова С.В.)

 9. 7. Висновки.

Мета конференції: Обговорити питання естетики стоматологічних реставрацій, розібрати базові навички правильного моделювання та критерії, які необхідно враховувати для того, щоб отримати ідеальну природню посмішку. Детальне знайомство з восковим моделюванням Wax-up, технологією Mock-up, комп’ютерним моделюванням посмішки. Порівняння позитивних та негативних якостей різних технологій моделювання.

Компетентності:

Інтегральна компетентність:

Здатність розв'язувати типові спеціалізовані задачі в медичній галузі та передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації.

ЗК 2. Здатність до планування та організації власної діяльності.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4. Здатність використовувати інформаційні та комунікативні технології.

ЗК 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт.

ЗК 6. Здатність до міжособистісної взаємодії.

ЗК 7.Уміння працювати у колективі та в команді.

ЗК 8. Здатність застосовувати знання в практичнихситуаціях.

ЗК 9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати ідеї.

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Спеціальні (фахові) компетентності:

ФК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, законодавчих актів України та наказів МОЗ України, матеріалів ВООЗ. ФК 2. Здатність використовувати теоретичні знання та практичні уміння для виконання заказу-наряду лікаря-стоматолога.

ФК 3. Здатність дотримуватись принципів медичної деонтології.

ФК 4. Здатність орієнтуватись у визначенні основних потреб людини згідно з рекомендаціями Європейського регіонального бюро ВООЗ.

ФК 5. Здатність усвідомлювати важливість самоосвіти та самовиховання в житті та діяльності зубного техніка.

ФК 6. Здатність усвідомлювати етичн іелементи філософії медичної справи.

ФК 7. Здатність дотримуватись мистецтва спілкування в колективі та комунікативного зв'язку з лікарем та пацієнтами.

ФК 8. Здатність організовувати роботу зубного техніка: здійснювати підготовку стоматологічного устаткування й оснащення зуботехнічної лабораторії до роботи, контроль справності, правильності експлуатації.

ФК 9. Здатність застосовувати практичні знання та вміння для розв'язання завдань, пов'язаних з етапами виготовлення ортопедичних протезів і апаратів.

ФК 10. Здатність оцінювати якість виконаної роботи, виявляти причини, щоприводять до технологічного браку, розробляти способи їх попередження та виконувати корекцію.

ФК 11. Здатність оволодіти технологіїями, що застосовуються в сучасній ортопедичній стоматологічній практиці.

ФК 12. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності до вимог санітарно-протиепідемічного режиму.

ФК 13. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики стоматологічних захворювань та поліпшення здоров'я.

ФК 14. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності до вимог санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

ФК 15. Здатність забезпечувати належне зберігання та використання зуботехнічних матеріалів, інструментарію та обладнання медичного призначення.

ФК 16. Здатність організовувати систему адміністративного діловодства та документування в умовах лікувально-профілактичних закладівзгідно з нормативно-правовими актами України.

ФК 17. Здатність проводити адаптаційні заходи для профілактики синдрому вигорання медичних працівників.

ФК 18. Здатність усвідомлювати безперервність процесів навчання та професійного удосконалення.

ФК 19. Здатність оцінювати принципи здорового способу життя і дотримуватись основ санології в практичній діяльності.

Вступление

Тема нашей сегодняшней конференции – «Идеальная естетика за минимальное время». Поэтому сегодня хочется обсудить вопросы эстетики стоматологических реставраций. Ни для кого не секрет, что добиться идеального цветового соответствия при реставрации зубов практически невозможно. Точное воспроизведение естественных тканей зубов задача непростая: необходимо проанализировать структуру и светопроницаемость эмали зубов, наметить схему послойного воспроизведения естественных тканей, детализировать поверхность. В целом, процесс моделирования реставрации чем-то напоминает профессиональный макияж. Все тонкости осваиваются со временем и в прямой зависимости от энтузиазма зубного техника. Разумеется, как и при любом процессе обучения чему-то новому, неизбежны ошибки. Однако чем больше техник работает, тем больше узнает нюансов, учится создавать иллюзии, а если появляется любопытство, то возникает желание достичь более высокого уровня мастерства. Неудивительно, что большое значение имеет качественная база начальных знаний – ведь это фундамент, на котором вы, как будущие специалисты, будете строить свои творческие успехи.

Для создания красивых искусственных зубов необходимы навыки правильного моделирования – это наша база. Однако, чтобы работы не отличались от естественных зубов необходимо еще правильно подобрать материал и его оттенки для каждого конкретного пациента. Вот основные критерии, которые мы должны учитывать:

 • Характеристики поверхности зубов

 • Выбор материала

 • Как соотносятся предыдущие критерии с окклюзией пациента

 • Цвет после препаровки

 • Светопроницаемость и опаковость

Поэтому в первом выступлении мы сегодня послушаем информацию о форме и свете.

Естественная красота

В ходе проведения сегодняшней конференции мне хочется обсудить несколько моментов, а именно: творчество, как необходимый элемент работы зубного техника и ортопеда; командный подход, подразумевающий тесное взаимодействие ортопеда и зубного техника на всех этапах выполнения работы и как результат высокая эстетика и функциональность выполненных работ.

Гармонию создают макро , микро и миниэстетика.

Макроэстетика: профиль, вертикальные пропорции, полнота губ, срединная линия лица, параметры ширины лица.

Миниэстетика: ширина улыбки, симметричность улыбки, линия улыбки, скученность, визуализация резцов.

Микроэстетика: десенная архитектоника, цвет, размер и форма зуба. Но кроме этого, на эстетику лица влияют душа или характер человека, эмоции.

Как же достичь хороших результатов? Немного теории.

Протезирование позволяет сделать зубной ряд ровным, возвратить жевательные функции зубам. Безусловно, эта процедура довольно кропотливая, технологии несколько отличаются, применяют разные материалы, однако, важно знать и как выбрать форму зубов при протезировании. Многие пациенты задумываются лишь об эстетике зубных протезов, в то время как они имеют и физиологическое значение.

Главное требование – это достижение равномерности смыкания боковых зубов по всей жевательной поверхности, именно это характерно для прикуса в норме, при этом фронтальные зубы могут смыкаться полностью или частично. В целом, при создании зубного протеза, цель состоит в изготовлении такой конструкции, которая бы максимально повторяла естественный прикус конкретного клиента.

При формировании лицевой дуги и подборе искусственных зубов учитывают:

 • Края резцов, а также плоскость, образуемая режущей поверхностью передних резцов и последними молярами, так называемая окклюзионная или протетическая плоскость, должны располагаться параллельно воображаемой линии, один конец которой проходит через зрачки.

 • Вероятно, вы наблюдали, что естественные зубы могут быть немного отклонены от вертикальной оси в ту или иную сторону, так вот при протезировании этот наклон воссоздается.

 • Немаловажный параметр и высота зубов, так как он имеет определяющее фонетическое значение при произнесении букв «ф» и «с». Так, например, должен наблюдаться контакт края верхних резцов и нижней губы в первом случае, и зазор в 1–2 мм в области премоляров – во втором.

 • Верхняя зубная дуга во фронтальной части зубного протеза должна быть немного выпуклой, чтобы обеспечивать соответствующее положение верхней губы.

 • Должен оставаться небольшой зазор при улыбке между уголками губ и зубами.

 • Наиболее благоприятный эффект создаётся, когда края верхних зубов повторяют очертания нижней губы, потому что с возрастом мягкие ткани теряют свою эластичность и упругость и черты лица меняются, и соблюдение такого принципа на уровне подсознательного восприятия позволит сделать ваше лицо более молодым.

 • На привлекательность улыбки также влияет её ширина, так как в идеале, когда человек улыбается, должны обнажаться не менее десятка верхних зубов;

 • Наиболее эстетичным считается соотношение ширины и высоты зубов, в том случае, когда ширина передних зубов составляет три четверти от их высоты.

 • Ось, проходящая через центр зубного ряда, должна совпадать с косметическим центром лица.

Эстетические параметры

Кроме вышеперечисленного, большое внимание уделяется непосредственно эстетической форме зубов. Она зависит от пропорций лица. Так, при протезировании учитываются параметры пропорционального соотношения лица и зубов. В частности, при конструировании коронок передних зубов используются параметры по Переверзеву В.А., с которыми можно ознакомиться ниже:

Параметры по Переверзеву

Не менее значимо в стоматологии и число Фибоначчи или так называемое правило «золотого сечения». Как известно, в строении человеческого тела можно найти немало «золотых» пропорций. Как оказалось, правило «золотого сечения» соблюдается и относительно зубочелюстной системы человека. Впервые систематизацией знаний в этой области занимался стоматолог из США Роберт Риккетс. Как известно, «золотая пропорция» – это отношение 1 к 1,618. Риккетс определил, что отношение ширины верхнего центрального резца и ширины нижнего, это как раз и есть не что иное, как отношение 1 к 1,618. Мало того, это не единственное совпадение. Эта пропорция наблюдается при сравнении ширины резцов нижней челюсти и шести передних зубов верхней челюсти и многих других измерениях.

При формировании резцов пользуются и правилом 1 к 16. Определяющим, например, является это правило при определении высоты и ширины центрального резца. Высота – это 1/16 от прямой линии, соединяющей зрачки и основание подбородка, а его ширина – это 1/16 линии, соединяющей косметический центр лица и выступ скуловой кости.


Мы уже разобрались, что все зубы в полости рта располагаются на своих позициях в соответствии с установленными принципами, сохраняя великолепный баланс с окружающими тканями. Конечно, эти принципы необходимо учитывать при создании эстетической протетической реставрации. Если же, например, при создании конструкции мы просто скопируем морфологию без учета других аспектов, конструкция не будет функционировать должным образом.

Для того, чтобы вмешательство оказалось успешным, следует учитывать:

 • Функциональность, динамику конструкции

 • Биологические аспекты

 • Пародонтальные и окклюзионные аспекты

Помимо этого необходимо придерживаться теории минимальной инвазивности, которая прочно укоренилась в последнее время. Также необходимо при протезировании максимально учитывать индивидуальные особенности, т.к. у каждого человека есть свои собственные критерии. Ряд людей считает привлекательными не безупречные реставрации со снежно белыми зубами, а те, которые выглядят естественно, воспроизводя природную красоту. Но в последние годы во всем мире значительно выросло число пациентов, желающих, во что бы то ни стало иметь прекрасные белые зубы как у известных актеров или актрис. Хотя большинство пациентов не могут четко сформулировать, что конкретно им не нравится в строении их зубов и, как следствие, во внешнем виде улыбки. Задача ортопеда состоит в том, чтобы помочь пациенту определить, в чем кроется проблема, если же нет, решение будет возложено на зубного техника, вплоть до подбора оттенков для будущей конструкции.

Как пример: пациент, мужчина в возрасте 65 лет, руководитель фирмы, публичный человек. Он не может определить, что его не устраивает в старом протезе. После осмотра были выявлены следующие недостатки:

 • Старые коронки были слишком плоскими в десневой области

 • Цвет реставрации недостаточно насыщен, и протез выглядел неестественно

 • Не учтена фактура

 • Каркас просвечивал в десневой области

 • Зубы не слишком симметричны

 • На 26 зубе у пациента установлена старая амальгамовая пломба, которую решили заменить на непрямой инлей.

Ни один из этих недостатков не является клиническим – они имеют скорее психологическую природу, поэтому с пациентом обсуждался вопрос выбора конструкции. В такой ситуации сложно прийти к общему решению, поэтому прогнозируемую работу пациенту необходимо проиллюстрировать. В работе врача и зубного техника есть определенные этапы, которые необходимо выполнить, чтобы результат работы был предсказуемым.

Выводим формулу работы врача – ортопеда:

- максимально вовлечь в работу пациента;

- составить программу лечения;

- провести рентгенографию;

- провести отбеливание культей, которые имеют различную степень окрашивания;

- изготовить слепки и регистраты прикуса;

- обсудить материал для изготовления реставрации

Теперь формула работы для зубного техника:

- обсудить с пациентом психологическую составляющую и завоевать его доверие;

- изготовить восковой шаблон каркаса (wax up), (mock up);

- подобрать необходимые для работы оттенки материала;

- определить контуры будущей реставрации;

- выявить особенности окклюзии у пациента;

Располагая wax up, mock up, валиками и диагностическими моделями, зубной техник может произвести работу быстро и рационально

В результате обсуждения было принято обоюдное решение: изготовить на фронтальные зубы стеклокерамические коронки их IPS e.max Press, облицованные IPS e.max Ceram. Судя из клинической картины, врач определил, что культи фронтальных зубов имеют различную и значительную степень потемнения. Такое изменение цвета можно устранить за счет отбеливания. В результате чего культи приобретут достаточно светлый оттенок, и на них будут хорошо смотреться полупрозрачные стеклокерамические коронки.

Изготовление воскового шаблона (wax up)

Перед тем, как приступить к протезированию, врач снимает диагностические оттиски и изготавливает восковую модель будущей ортопедической конструкции, для того, чтобы понять предстоящую концепцию протезирования, предугадать возможные трудности и предвидеть все нюансы прикуса. Одним словом, это нужно для планирования предстоящего лечения.

Благодаря восковому моделированию зубов, можно просчитать конечный результат с максимальной точностью! Моделирование зубов из воска позволяет устранить любые неточности еще на начальном этапе, исключить какие-либо неудобства пациента. Моделирование зубов из воска позволяет свести к минимуму возможное недопонимание между врачом и пациентом по поводу формы будущих зубов, а также других нюансов будущей работы. Пациент не всегда может озвучить свои желания, а стоматолог понять, что именно имеет в виду пациент. Для исключения этого непонимания и необходимо wax-up моделирование. Так же пациент может видеть конечный результат и в соответствии со своими ощущениями корректировать его.

Моделирование зубов из воска, этот метод рекомендован при выполнении любого вида эстетической непрямой реставрации (коронки, виниры, мостовидные протезы). Благодаря восковому моделированию, конечный результат можно просчитать с максимальной точностью!

По заранее смоделированным зубам из воска, можно сделать временные пластмассовые или композитные коронки в присутствии пациента за 20-30 минут с помощью силиконового ключа непосредственно в полости рта пациента, что существенно сокращает время изготовления временной конструкции. Силиконовые ключи и матрицы позволяют проводить контроль объема сошлифовывания тканей препарируемых зубов, предотвращая излишнюю потерю ткани зуба, не только в ортопедии, но и при производстве терапевтических работ при реставрации.

Итак, восковое моделирование имеет массу преимуществ, а именно:

1) неточности могут быть устранены на начальном этапе

2) пациент не будет испытывать неудобств при ношении протезов

3) моделирование зубов из воска сокращает период привыкания к протезам

4) предсказуемый и качественный результат.

Когда пациент смотрит на прекрасно смоделированные зубки, он пытается естественно представить их во рту. Это как новое платье, которое хочется примерить и узнать к лицу оно или нет. Примерно такие же чувства испытывает доктор, но его интересует не только эстетика, а и фукциональность. Именно для проверки внешнего вида и функциональности и придумана процедура mock up. Mok up – это перенос в полость рта заранее смоделированной формы зубов. Для этого стоматолог заполняет силиконовый шаблон автополимеризатором (специальная пластмасса без полиметилметакрилата) и надевает его пациенту на уже обработанные зубы. Сняв валик с зубов, удаляет излишки материала, облагораживает его, полирует или покрывает специальным лаком для имитации полировки. Проводится корректировка формы зубов пациента. Пациент может носить недлительное время эти временные коронки, показать mock up своим близким. Пациент в этой ситуации отождествляет себя с «новыми зубами», привыкает к форме, проходит период адаптации.

Технические этапы в лаборатории

После изготовления рабочей модели на нее устанавливается матрица с временными реставрациями. Структура временных реставраций с помощью воска переносится на рабочую модель. Затем проводится финишная обработка контуров зубов и определяется их окончательная форма. Кроме того, для максимально точного воспроизведения анатомии естественных зубов на восковой модели формируется морфологическая структура поверхности, оптимизируется соотношение длины и ширины за счет легкого размыкания дистальных и мезиальных кромок эмали. При изготовлении монолитных реставраций из прессованной керамики на основе дисиликата лития чрезвычайно важно максимально тщательно сформировать морфологическую структуру поверхности на восковых моделях. На гораздо более твердой керамике сделать это значительно сложнее. Поэтому изготовление полностью анатомической wax up с мельчайшими структурными элементами впоследствии позволяет сэкономить большое количество рабочего времени. После формирования системы каналов для прессования восковая модель формуется и устанавливается в печь для предварительного прогрева и выплавления воска. Прессование осуществляется в печи Програмат в стандартном режиме. После прессования из стандартной заготовки керамики и удаления формовочной массы реставрации отделяются от каналов, остатки которых аккуратно сошлифовываются фрезой. Затем проводится коррекция структуры межзубных пространств, чтобы зубы были естественным образом отделены друг от друга. Язычные кромки обрабатываются специальной фрезой. После этого можно приступать к индивидуальному окрашиванию. Поверхность смачивается жидкостью для замешивания красителей. Важно, чтобы жидкость смочила и внутреннюю поверхность реставраций. Это позволяет оценить, до какой степени культя зуба просвечивает через реставрацию, и помогает зубному технику согласовать цвет реставрации с цветом основания. Сочетание цвета культи, цвета реставрации и толщины реставрации имеет очень большое значение с точки зрения воспроизведения естественного цвета зуба. Так, например, реставрация толщиной 1,2мм и 4мм из одной и той же стандартной заготовки заметно отличаются друг от друга. Более толстая реставрация выглядит более светлой, чем тонкая. Согласование глубины препарирования, цвета культи и цвета исходного материала является очень важным этапом работы. Неправильный выбор стандартной заготовки может негативно сказаться на внешнем виде цельнокерамических реставраций, особенно из полупрозрачных материалов. После обжига красителей проводится нанесение и обжиг глазуровочной массы.

Фиксация осуществляется с помощью композитного цемента светового отверждения. В заключение производится контроль окклюзии и полирование кромок реставрации.

Окрашенные и глазурованные реставрации из прессованной керамики гармонично интегрируются в естественный зубной ряд. В данном случае нам удалось изготовить первоклассные реставрации с превосходными эстетическими и функциональными характеристиками при минимальном препарировании твердых тканей зубов.

В качестве исходного материала для изготовления реставрации была использована стеклокерамика на основе дисиликата лития IPS e.max Press. Этот материал обладает высокой прочностью и контролируемой усадкой, а также позволяет маскировать сильно окрашенные культи (как нашем случае) и с высокой точностью воспроизводить цвет естественных зубов.

Показания

–Индивидуализация и облицовка реставраций из IPS e.max Press

–Индивидуализация и облицовка реставраций из IPS e.max ZirPress

–Индивидуализация и облицовка реставраций из IPS e.max CAD

–Индивидуализация и облицовка реставраций из IPS e.max ZirCAD

–Индивидуализация и облицовка каркасов, опор и супраструктур имплантатов

–Виниры методом наслоения на огнеупорных моделях

–Создание десневой части реставрации

Из этого же материала была изготовлена вкладка инлей

Изготовление инлея.

Главная задача врача-стоматолога – сохранить, качественно вылечить и реставрировать, т.е. восстановить зуб с максимальной эстетикой, вне зависимости от степени разрушения. При небольших поражениях эмали зуба и дентина проблему можно было бы успешно решить с помощью фотополимерной пломбы.

Однако в нашем случаяе:

 • отсутствует более 1/3 жевательной поверхности зуба;

 • замена амальгамовой пломбы на вкладку

 • зуб депульпирован

Поэтому пациенту рекомендовано ортопедическое лечение в виде микропротезирования. При микропротезировании восстанавливается отсутствующая часть зуба не затрагивая здоровые его участки. Ортопедическая конструкция, применяемая в данном случае, получила название – керамическая пломба или вкладка инлей.

После удаления у пациента амальгамовых пломб, врач препарирует полость. Очень важным является процесс полировки посадочной поверхности для обеспечения плотного прилегания керамической пломбы к тканям зуба. В случаях, когда полость находиться рядом с десной, устанавливают ретракционные нити для получения точных границ полости при снятии оттисков (слепков).

Используя силиконовые оттискные массы, врач получает качественные отпечатки зубов. Далее врач регистрирует разные положения соотношений верхней и нижней челюстей (центральную окклюзию) с помощью лицевой дуги. Точное определение прикуса необходимо для правильной моделировки окклюзионной поверхности керамической пломбы, т.к. при нарушении окклюзионного контакта более чем на 1 мм. у пациента может развиться боль в зубе и суставе (ВНЧС), что вызовет дискомфорт при пережевывании пищи.

Полученные оттиски и регистраты прикуса отправляются в зуботехническую лабораторию, а пациенту в полость зуба устанавливается временная фотополимерная пломба.

После изготовления модели, обрабатываются края штампика, маркируются границы препарирования. Зубной техник моделирует отсутствующую у зуба жевательную поверхность (фиссуры) и прессует основу вкладки из специальной керамики IPS e.max. Для предания эстетичного вида на керамическую основу наносится несколько слоев красителей и глазури в точном соответствии с оттенками и индивидуальными особенностями ваших зубов. После запекания вкладки при высокой температуре она приобретает прочность металла и цвет настоящего зуба. Изготовленная вкладка припасовывается на модели, проверяется окклюзионный контакт. После чего инлей фиксируется на специальный фотоотверждаемый цемент, зоны стыковки полируются.

Применение материалов IPS e.max Press позволяет удовлетворить пожелание многих пациентов по изготовлению минимально инвазивных и эстетических реставраций. В данном случае нам удалось изготовить первоклассные реставрации с превосходными эстетическими и функциональными характеристиками при минимальном препарировании твердых тканей.

Основные принципы препарирования зубов под металлокерамические коронки. Види уступов.

В технологии изготовления несъемных конструкций самым критическим звеном является препарирование опорных зубов, поскольку сам процесс является необратимым в отличие от других этапов, и допущение грубых ошибок неприемлемо.

Ввиду этого, основываясь на нашем многолетнем опыте и данных литературы, мы считаем, что геометрически правильное препарирование опорных зубов, а также тщательная обработка твердых тканей в области краев будущей конструкции служит краеугольным камнем в обеспечении долговечности конструкции и ее биологической совместимости с окружающими тканями.

В целом же при препарировании опорных зубов следует создавать ретенционную форму культи, а также должное межокклюзионное пространство, необходимое для размещения эстетически удовлетворяющей и резистентной к нагрузке конструкции. При этом желательно избегать излишнего сошлифовывания твердых тканей и травмирования маргинального пародонта.

В некоторых случаях возможен и больший объем сошлифовывания твердых тканей , и поддесневое расположение границы препарирования, обоснованные эстетическими требованиями или для увеличения ретенции и др.

Препарирование с круговым уступом

При обработке зуба под искусственную коронку необходимо создавать круговой уступ по краю препарирования с учетом минимальной толщины будущей реставрации. Уступ может быть разной ширины и разного дизайна (вида) на одном зубе, т.к. одна из основных задач - сохранение жизнеспособности зуба (изготовление металлокерамической коронки не является показанием к депульпированию).

Препарирование зуба без уступа не позволяет создать достаточное пространство для коронки и приводит к нарушению контура зуба. Наружный периметр искусственной коронки получается значительно шире, чем у натурального зуба. Создается пространство для скопления зубного налета, а широкая коронка будет оказывать постоянное травмирующее давление на окружающие мягкие ткани. "Ножевидное" препарирование – неприемлемо (рис. a,b)

. ab

a, b. Схематическое изображение металлокерамической коронки на зубе в разрезе. Зуб обработан под коронку без уступа, с так называемым "ножевидным" препарированием.

Идеальная ситуация, к которой надо стремиться: максимально точное прилегание коронки к тканям зуба (горизонтальное направление) и соответствие между направлением наружного контура корня и контуром искусственной коронки (вертикальное направление).


Схематичное изображение идеального соотношения зуба и коронки.

Виды уступов

Профессор Мартиньони предлагает на выбор три вида уступов: плечо - shoulder (перекрывается керамикой и металом) , плечо со скосом - shoulder with bevel (перекрывается металлом) и закругленный уступ со скосом - shamfer with bevel(перекрывается металлом). Скос края уступа необходим для того, чтобы достичь более плотного прилегания коронки к зубу.

Плечо перекрывается металлом и керамикой. Рекомендуется на вестибулярной поверхности для создания более эстетичного вида коронки.

Плечо со скосом перекрывается металлом. Обеспечивает более точное прилегание. Особенно показан при низкой клинической коронке зуба.

Закругленный уступ со скосом перекрывается металлом.

Угловой уступ (50 градусов), который предложил Кувата, по мнению профессора Мартиньони должен перекрываться металлом, иначе не удастся создать точный наружный контур коронки . 

Если уступ в 50 градусов (предложенный Кувата) перекрыть керамикой, то произойдет избыточное моделирование наружного контура коронки (overcontouring).

По мнению профессора Мартиньони, для создания правильного контура коронки уступ в 50 градусов необходимо перекрывать металлом.

Предлагаемая Мартиньони схема препарирования выглядит следующим образом:: с вестибулярной поверхности плечо, на остальных поверхностях плечо или закругленный уступ со скосом. Ширина уступа в среднем 1,2 мм, на апроксимальных поверхностях возможно уменьшение ширины до 0,8 мм.

Доменико Массирони предлагает создавать уступ в виде модифицированного закругленного ската (длинный закругленный скат). Такой уступ универсален и подходит для любого вида коронки. Врач может контролировать редукцию тканей, используя для препарирования половину диаметра алмазного бора, и удерживая центр бора, как можно ближе к конечной линии препарирования. Угол уступа составляет примерно 60 градусов.

Рис.8. Модифицированный закругленный уступ по Массирони - modified chamfer (длинный закругленный скат).

Рис.9. Скос края уступа позволяет создать более плотное прилегание коронки к зубу, за счет изменения геометрии.

Обсуждение дизайна уступа.

Необходимо отметить, что среди практиков и научных ортопедических школ не существует единого мнения о правилах препарирования и наилучшей геометрии уступа. Однако, большинство считает препарирование с созданием уступа в виде "острия ножа" - неприемлемым. 

Недостатки ножевидного уступа

1. Ножевидный уступ относится к уступам с размытой конечной линией препарирования (finishing line). То есть технику сложно точно определить конечную границу уступа. В итоге техник или удлиняет границу на модели (гравировка шейки)и край коронки заведомо не соответствует границе препарирования, или коронка получается короткой. Неточности изготовления металлокерамической коронки (нависающий, негерметичный край коронки) приводят или к хроническому воспалению краевого пародонта или к разрушению тканей зуба по краю коронки.

2. Ножевидный уступ не позволяет создать достаточное пространство для металлокерамической коронки в придесневой области, поэтому коронка будет иметь гиперконтур, способствующий повышенному скоплениб налета и воспалению краевогопародонта, и для того, чтобы избежать этого, необходимо создавать по краю коронки круговую металлическую гирлянду.

3. Недостаточное пространство для коронки в придесневой области приводит к тому, что техник создает коронку с истонченным каркасом и слоем керамики. Часто это становится причиной сколов керамики на коронках с ножевидным уступом.

Каким должен быть наклон уступа по отношению к вертикальной оси культи? Чем больше будет угол наклона, тем меньше будет щель между коронкой и культей, заполняемая цементом, за счет геометрических изменений. Однако, при этом увеличится расстояние от края коронки до конечной линии препарирования, поэтому оптимальным считается наклон в 120 градусов по отношению к вертикальной оси.

Кроме того, важным условием является закругление внутренного угла – перехода стенки культи в уступ, т.к. это позволит избежать излишних напряжений в каркасе коронки и цементной плёнки, и добиться точной посадки каркаса на культю за счет более точного литья. Острые и прямые углы плохо проливаются паковочной массой, и, соответственно, возникают серьезные погрешности литого каркаса в зоне уступа.

Оптимальным считается наклон уступа в 120 градусов с закругленным внутренним углом.

Форма и цвет.

При изготовлении стоматологических реставраций необходимо учесть весь комплекс компонентов, включающий в себя:

 • форму,

 • поверхность,

 • цвет

 • функцию.

В этот момент может возникнуть вопрос: какой из перечисленных компонентов более или менее важный? Я считаю, что для достижения хорошего эстетического результата, мы не можем исключить ни один из этих аспектов.

Форма - неправильно подобранные по форме зубные протезы, которые создают неправильный прикус, несколько неудобны, это, наверное, каждому понятно. Но неправильно воссозданный прикус может грозить возникающими, казалось бы, на пустом месте шейными и головными болями, даже храпом и нарушениями гормонального фона из-за тесной взаимосвязи этих систем организма, да и на протезе это будет заметно по сколам и общему преждевременному износу.

Поверхность - это первая точка воздействия и распространения света в наших восприятиях. Возрождение поверхности моделируемого зуба очень важно. Так как, например, центральный резец, который выпирает по отношению к боковому резцу, должен быть более гладким из-за соприкосновения с губой.

Цвет - это самая художественная часть нашей работы и основная в придании жизни нашей реставрации, иначе говоря, мы можем оживить работу, используя цвет (сочетание опалового эффекта, прозрачных, светящихся и матовых зон). Чтобы увидеть всё это, можно понаблюдать сквозь срез естественного зуба за его структурой. Мы можем увидеть различную матовость дентина, опаловый эффект эмали и свечение естественного зуба.

Разрез зуба и в искусственном освещении выглядит завораживающе

Опалесценция зуба

В здоровом зубе световые эффекты проявляются изнутри. Поэтому очень важно иметь представление, анализировать и использовать эти эффекты.

Хорошо заметна флюоресцирующая структура дентина

Части дентина просвечивают через эмаль. Поэтому при создании дентина важно дополнительно применять светлые дентинные массы и создавать дентинные мамелоны соответствующим материалом. Эмаль зуба имеет совершенно отличную структуру

Эмаль зуба имеет индивидуальную структуру

На наружной поверхности эмали заметна тонкая флюоресцирующая зона. Между этими двумя слоями видна зона без этого эффекта

Где есть свет, там всегда имеются тени.

В тканях зубов всегда присутствуют зоны, в которых свет поглощается и блокируется

Прозрачная зона склероза в области режущего края

Выводы

В заключение хочется сказать, что наша работа нелегкая, кропотливая, отнимает много времени и усилий. Создание красивых зубов – это взаимодействие техники, искусства и науки. На протяжении многих лет вы будете учиться выбирать материалы, правильно их использовать, совершенствовать свои творческие способности, использовать все возможности для постоянного обучения и успешного достижения своей цели. И когда работа ладится и получаешь результат, которым можно гордиться, то от работы получаешь удовольствие. Работайте с удовольствием!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Акція «Методичне літо»
Призовий фонд 50 000 грн!
Взяти участь

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
0
міс.
2
7
дн.
1
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!