Матеріали для проведення шкільної олімпіади для 11 класу

Опис документу:
Матеріали для проведення шкільної олімпіади для 11 класу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

1 етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології

Теоретичний тур 11 клас

тест А

Уважно прочитати наступні запитання

Завдання 1-33 мають по 4 варіанти відповідей. У кожному завданні -лише одна правильна відповідь. Оберіть її та позначте відповідною літерою у клітинці.

1.Найнижчою систематичною одиницею є:

А )відділ; Б)родина;

В)рід; Г)вид;

2.Випаровування рослинами води у вигляді водяної пари це-

А)фотосинтез; Б)транспірація;

В)обмін речовин та енергії; Г)хемосинтез;

3.Гематофід зозулиного льону :

А)одноклітинний; Б) багатоклітинний таломний;

В)багатоклітинний листостебловий; Г) неклітинний ;

4.Вегативним органом покритонасінних рослин є:

А)квітка; Б)пагін;

В)плід; Г)насінина;

5.Рослини з двостатевими квітками називаються:

А)однодомними; Б)однодомними;

В)багатотомними; Г) двостатевими;

6.Одномембанню органелою є:

А)лізосома; Б)хлоропласт;

В)мітохондрія; Г)хлоропласт;

7.Плодове тіло складається з шапки та ніжки у:

А)сажки; Б)трутовика;

В)трюфеля; Г)сироїжки;

8.Україні під охороною перебуває :

А)лілія лісова; Б) лобода біла;

В) бузина чорна; Г)ліщина звичайна;

9. Остаточним хазяїном збудника малярії є:

А)малярійний плазмодій ; Б) личинка малярного комара;

В)малярійний комар; Г) людина,хвора на малярію.

10.Неперетравлені рештки їжі з організму планарії молочно –білої виводяться через

А) ротовий отвір Б) клоаку

В) відхідник Г) анальний отвір

11.Коралові поліпи –це колонія

А) плоских червів. Б) кишковопорожнинних

В) червоних водоростей Г) джгутикових

12.Який із вказаних молюсків є хижаком

А) слимак виноградний Б) восьминіг звичайний

В) беззубка звичайна Г) скойка перлова

13.Вкажіть, скільки півколових каналів у слуховому аналізаторі в людини

А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4

14. Вкажіть, який вчений розробив учення про аналізатори

А) Р.Декарт Б) І.І. Мечников В) І.П. Павлов Г) Л.Пастер

15.Укажіть,від чого залежить кількість жовтка в яйцеклітинах

А) Від віку жіночої особини Б) Від зміни умов навколишнього середовища

В) Від умов, у яких розвиватиметься зародок

Г) Від віку чоловічої особини

16. Яке твердження правильне?

А) Біосфера утворена лише наземними екосистемами

Б) Літосфера повністю входить до складу біосфери

В) Гідросфера повністю входить до складу біосфери

Г) Біосфера утворена атмосферою та гідросферою

17. Яка група організмів перебуває в стані біологічного прогресу?

А) Кісткові риби Б) Кистепері риби

В) Хоботні ссавці Г) Плауноподібні.

18. Коралові поліпи- це колонія

А) Плоских червів Б) Кишковопорожнинних

В) Червоних водоростей Г) Джгутикових

19. Який з вказаних молюсків є хижаком?

А) Слимак виноградний Б) Восьминіг звичайний

В) Буззубка Г) Скойка перлова

20.Укажіть , до яких речовин належить АТФ

А) Біополіметрів Б) Амінокислот В) Димерів Г) Нуклеотидів

21.Епітеліальна тканина виконує в організмі людини

А) Повітрям Б) Скоротливу функцію В) Провідну функцію

Г) Покривну функцію

21.Порожнина внутрішнього вуха заповнена

А)Повітрям Б) Вуглекислим газом В) Рідиною Г) Вакуумом

23. Укажіть, який відділ головного мозку відповідає за координацію рухів

А) Довгастий мозок Б) Проміжний мозок В) Середній мозок Г) Мозочок

24. Укажіть, яку групу крові мають універсальні рецептори А)В Б) АВ В) А Г) 0

25.Укажіть, як класифікують умовні рефлекси за природою умовного сигналу
А)Натуральні та штучні Б)Вегетативні та соматичні
В)Позитивні та негативні Г)Наявні та слідові
26.Укажіть сигнал, який людина визначає за смисловим значенням
А)Звук Б)Слово В)Світло Г)Температура
27.Позначте розумову операцію, яка є результатом виявлення відмінних ознак:
А)Порівняння Б)Аналіз В)Узагальнення Г)Синтез
28.Скелет, м’язова і кровоносна системи в зародка формуються з
А)Ентодерми Б)Перидерми В)Ектодерми Г)Мезодерми
29.Процес формування двошарового зародка називають
А)Органогенезом Б)Гаструляцією В)Гістогенезом Г)Нейруляцією
30.При моногібридному схрещуванні гетерозиготних особин утворюється типів гамет
А)Один Б)Два В)Три Г)Чотири
31.Укажіть кількість хромосом у каріотипі людини

А)25 Б)69 В)46 Г)92
32.Укажіть особину, гетерозиготну за одним алелем гена і гомозиготну за іншим
А)
aabb Б)AaBB B)AABB Г)AaBb

33.За моногібридного схрещування гетерозигот з неповним домінуванням розщеплення ознак за фенотипом становитиме
А)1 : 2 : 1 Б)2 : 1 В)3 : 1 Г)1 : 3
34.Опанування вищими рослинами піщаних берегів є прикладом сукцесії
А)Первинної Б)Антропогенної В)Вторинної Г)Автотрофної
Тест Б . Завдання з 1-10 передбачає вибір кількох правильних відповідей із запропонованих варіантів позначте буквами правильну відповідь.

1.Вкажіть характерні ознаки голонасінних рослин:

А) галуження моноподіальне Б) розмножуються насінням

В) у циклі розвитку переважає спорофіт

Г) у циклі розвитку переважає гаметофіт Д) спорганії зібрані в сорусах

2.Вкажіть характерні особливості агроценозів:

А) однорідність видового складу Б) неповний коло обіг речовин

В) велика різноманітність видового складу

Г) дія штучного добору Д) велика стійкість

3.За відношенням до вологості ґрунту рослини поділяються на:

А) гідрофіти Б) мезофіти В) ксерофіти

Г) сапрофіти Д) фанерофіти

4.Вкажіть характерні риси безстатевого розмноження :

А) бере участь одна батьківська особина

Б) беруть участь дві батьківські особини

В) генотипи дочірніх організмів ідентичні батьківському

Г) відбувається комбінативна мінливість

Д) швидке збільшення кількості потомків

5.Познач функції кореня:

А) поглинання води та мінеральних речовин

Б) фотосинтез В)вегетативне розмноження

Г) симбіоз з іншими організмами Д) транспірація

6.Вкажіть види тканин характерні для рослинних організмів

А) твірна та механічна Б) сполучна

В) покривна й основна Д) провідна

7.Вкажіть структурні компоненти мітохондрії:

А) зовнішня і внутрішня мембрана Б) кристи

В) матрикс з рибосомами Г) грани Д) ламели

8.Які органели відносяться до одномембранних :

А) лізосоми Б) мітохондрії В) пластиди Г) Апарат Гольджі Д) вакуолі

9.Вкажіть функції на виконання яких спеціалізується ліва півкуля головного мозку :

А) орієнтація в просторі Б) цілісне сприйняття

В) мовна діяльність Г) абстрактне мислення Д) лічба

10.Вкажіть , які складові має внутрішнє вухо:

А) барабанна перетинка Б) слухові кісточки

В)кістковий лабіринт завитка Г) перетинчастий лабіринт завитка

Д) спіральний орган

тест В

1.До вищих рослин належать :

2. Зіставте назви структур серця із відповідними позначками на малюнку.

А . легенева вена ; Б. передсердя; В. шлуночок; Г. перегородка.

3.Визначте послідовність подій у ході еволюції тваринного світу:

А) поява вищих ссавців і птахів; Б) панування плазунів, поява археоптерикса;

В) поява мавпоподібних, вимирання великих плазунів;

Г) поява людини; Д) панування птахів та ссавців.

4.На малюнку зображені ланцюги живлення. Виберіть номери консументів ІІ порядку( зліва направо):

А.7,8

Б.4,9

В.6,4

Г.13,15.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!