Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Шляхи формування української ідентичності в новій українській школі
»
Взяти участь Всі події

Матеріали для проведення ДПА з української літератури у 9-му класі. Допоможуть при підготовці до іспиту як вчителям, так і учням.

Українська література

Для кого: 9 Клас

21.11.2019

620

3

0

Опис документу:
Розробка містить завдання у чотирьох варіантах. Кожен варіант складається з 24-х питань: тестові завдання, встановлення відповідностей та питання, що передбачають розгорнуту відповідь. Матеріали можна доповнювати чи коригувати згідно з чинними прграмами.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Варіант 1

1.Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Усі важливі вияви сімейного життя відтворено у

А) календарно-обрядових піснях;

Б) соціально-побутових піснях;

В)родинно-побутових піснях;

Г) піснях-баладах.

2. Найталановитішим письменником-полемістом вважають

А) Герасима Смотрицького;

Б)Василя Острозького;

В)Івана Вишенського;

Г) Петра Могилу.

3.Вертеп - це

А) Невеличкі комічні пєси чи сценки, які ставили між актами основної драми;

Б) дискусія з приводу якогось питання суспільного характеру;

В) старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські пєси;

Г) перелицювання та пристосування високих біблійних образів, релігійної тематики до земних потреб.

4. Укладачами альманаху «Русалка Дністровая» є

А) Т.Шевченко, М.Гоголь, Г.Квітка-Основ’яненко;

Б) М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький;

В) М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький;

Г) І.Котляревський, Г.Квітка-Основяненко.

5. В основі поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки» лежать події

А) Коліївщини – народного антишляхетського повстання на Правобережній Україні;

Б) Ніжинської «чорної» ради;

В) морських козацьких походів;

Г) у селі Суботові, повязані з археологічними розкопками могил.

6. Пєса Івана Котляревського «Наталка Полтавка» розпочинається піснею

А) «Ой я дівчина Наталка»;

Б) «Всякому городу нрав і права»;

В) «Ой під вишнею, під черешнею»;

Г) «Віють вітри, віють буйні».

7. «Маруся» є повістю

А) романтичною;

Б) сентиментальною;

В) соціально-побутовою;

Г) сентиментально-реалістичною.

8. Тарас Шевченко був учасником організації

А) «Руська трійця»;

Б) Братство тарасівців;

В) Кирило-Мефодіївське товариство;

Г) Південне товариство декабристів.

9. Справжнє імя Марка Вовчка

А) Микола Гоголь;

Б) Марія Вілінська;

В) Костянтина Малицька;

Г) Марко Кропивницькй.

10. У романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» змальовано події

А) 1654р.;

Б) 1650р.;

В) 1663р.;

Г) 1659р.

11. Автор утверджує зразки народної моралі, за якими на статку, що отриманий нечесним, злочинним шляхом, щастя не збудуєш, у творі

А) «Конотопська відьма»;

Б) «Вечір проти Івана Купала»;

В) «Маруся»;

Г) «Наталка Полтавка».

12. Сатиричною є поема Тараса Шевченка

А) «Кавказ»;

Б) «Сон»( «У всякого своя доля…»);

В) «Єретик»;

Г) «Великий льох».

13. Образ троянців в «Енеїді» І. Котляревського уособлює

А) українську панівну верхівку;

Б) богів;

В) тих, хто не міг себе захистити;

Г) рядове запорозьке козацтво.

14. У вступі-зверненні до дівчат ( поема «Катерина») Т.Шевченко

А) захоплюється красою українок;

Б) ганьбить дівчат за їх поведінку;

В) застерігає від необдуманих вчинків;

Г) співчуває важкій долі дівчат і жінок.

15. У творі Івана Багряного «Тигролови» представлено українську родину

А) Катранників;

Б) Половців;

В) Запорожців;

Г) Сірків.

16. Твір Марка Вовчка «Максим Гримач» написаний у манері

А) реалістичній;

Б) бароковій;

В) сентиментальній;

Г) романтичній.

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між творами та жанрами, до яких вони належать

1. «Наталка Полтавка» А) сентиментально-реалістична повість;

2. «Енеїда» Б) бурлескно-травестійна поема;

3. «Маруся» В) оповідання;

4. «Вечір проти Івана Купала» Г) соціально-побутова драма;

Д) роман у віршах.

18. Установіть відповідність між художніми напрямами та їх характеристиками

1. напрям у європейській літературі та мистецтві 18-поч. 19 ст., для якого характерна орієнтація на античне мистецтво, а також раціоналізм, що виявляється у чіткості, продуманості твору, гармонії частини і цілого;

2. літературний напрям другої половини 18-поч.19ст., що характеризується особливою увагою до духовного світу людини і відзначається ідеалізацією дійсності та перебільшенням почуттів;

3. художній і творчий напрям, для якого характерні бурхливі почуття, незвичайність в обставинах, зовнішності героя; герой обовязково протиставляється натовпу;

4. художній напрям у літературі і мистецтві кінця 16 – поч.18 ст., для якого характерні підкреслена урочистість, пишна декоративність, притаманні релігійні та світські мотиви, втіленні письменниками у складних образах за допомогою поетичних засобів – метафори, алегорії тощо.

А) романтизм; Б) класицизм; В) сентименталізм); Г)реалізм; Д)бароко.

19. Установіть відповідність персонажів з назвами творів, де вони діють

1.Ярема Галайда А.Максим Гримач;

2.Катря Б. «Наталка полтавка»;

3. Возний В. «Катерина»;

4.Наталка Сірко Г.Тигролови”;

Д.“Гайдамаки“.

20. Установіть відповідність між афористичними висловами з Біблії та їх значеннями

1. альфа і омега А) заздрісна, зла людина, що приховує свої хижі наміри під маскою порядності;

2.випити гірку чашу Б) люди, яких об’єднує якась спільна риса ( частіше негативна);

3. вовк в овечій шкурі В) найкращі люди;

4.одним миром мазані Г) перетерпіти всі випробування, всі неприємності; вистояти до кінця;

Д) початок і кінець.

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Поет, філософ. Байкар, просвітник, педагог - ______________________________________

22. Тема жіночої долі простежується у творах Т.Шевченка ( записати не менше трьох)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.Найпоширенішими жанрами давньої літератури є_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.Три ворони, три лірники, три душі – символічні образи твору Т.Шевченка__________________

Варіант 2

1.Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Найталановитішим письменником-полемістом вважають

А) Герасима Смотрицького;

Б)Василя Острозького;

В)Івана Вишенського;

Г) Петра Могилу.

2. Слова: « Він був сином мужика і став володарем у царстві Духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури…» - сказані про

А) М.Коцюбинського;

Б) Т.Шевченка;

В)П.Куліша;

Г) Г.Сковороду.

3. На думку Скоровороди, « Багатством живиться тіло, а душу звеселяє

А)споріднена праця»;

Б) добре оплачувана робота»;

В) уміння пристосуватись»;

Г) вірний друг».

4. «Один живу на світі, як билинка на полі. Сирота – без роду, без племені, без талану, без приюту…Що робить – і сам не знаю. Був у городі, шукав місця, але скрізь опізнився»,- скаржиться герой пєси «Наталка Полтавка»

А) Петро;

Б)Макогоненко;

В)Микола;

Г)Тетерваковський.

5. Конфлікт між почуттям щирого кохання двох людей і невблаганною долею, що присудила їм розлуку, лежить в основі твору

А) «Тигролови»;

Б) Конотопська відьма»»

В) «Маруся»;

Г)Катерина“.

6. Перша збірка Т.Г.Шевченка мала назву

А)“Гайдамаки“;

Б) «Причинна»;

В) «Твори»;

Г)“Кобзар».

7. Іван Павлович Лозов’ягін відомий в українській літературі під псевдонімом

А) Марко Вовчок;

Б)Іван Багряний;

В)Остап Вишня;

Г)Квітка-Основ’яненко.

8. Лисянка, Лебедин, Умань – місця, де відбуваються події у творі Т.Шевченка

А) «Сон» («У всякого своя доля…»);

Б) «Гайдамаки»;

В) «Кавказ»;

Г) «Катерина».

9.Мандрівним філософом називають

А) Тараса Шевченка;

Б) Пантелеймона Куліша;

В) Івана Котляревськго;

Г) Григорія Сковороду.

10. Полемістом, ченцем-аскетом був

А) Г.Квітка-Основ’яненко;

Б) Іван Котляревський;

В) Іван Вишенський;

Г) Григорій Сковорода.

11.Характериними ознаками класицизму є

А) соціальна зумовленість людського характеру, повчальне начало;

Б) зображення людських емоцій, переживань, духовного світу людини;

В) ідея станової рівності, філософія Г.Сковороди;

Д) правило трьох єдностей, громадянська тематика, сувора ієрархія стилю.

12. Видами комічного є

А) комедія, трагікомедія;

Б) гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск;

В)риторичні запитання, риторичні звертання;

Г) анафора, епіфора, антитеза.

13. « Золото – не дівка! Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших…» кажуть про

А) Наталку Сірко («Тигролови»);

Б) Катрю («Максим Гримач»);

В) Марусю («Маруся»);

Г) Наталку Полтавку («Наталка Полтавка»).

14. Головною думкою твору «Тигролови» є

А) упевненість у тому, що Григорій і Наталка дістануться України;

Б) людина завжди повинна думати, як врятувати своє життя;

В) за будь-яких обставин людина найперше має бути Людиною;

Г) людське життя безцінне.

15. Виняткова особистість, яка діє в незвичайних обставинах, прагне свободи, гармонії з природою, - це ознаки літературного напряму

А) бароко;

Б) сентименталізму;

В) романтизму;

Г) класицизму.

16. П.Куліш започаткував в українській літературі різновид роману

А)філософський;

Б) історичний;

В)утопічний;

Г)фантастичний.

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17.Установіть відповідність між твором та його автором

1. «Маруся» А)І.Котляревський;

2. «Наталка Полтавка» Б)Г.Сковорода;

3. «Всякому місту – звичай і права» В)П.Куліш;

4.Чорна рада“ Г)Т.Шевченко;

Д) Г.Квітка-Основяненко.

18. Установіть відповідність між творами та жанрами, до яких вони належать

1. «Наталка Полтавка» А) сентиментально-реалістична повість;

2. «Енеїда» Б) бурлескно-травестійна поема;

3. «Маруся» В) оповідання;

4. «Вечір проти Івана Купала» Г) соціально-побутова драма;

Д) роман у віршах.

19. Установіть відповідність між художніми напрямами та їх характеристиками

1. напрям у європейській літературі та мистецтві 18-поч. 19 ст., для якого характерна орієнтація на античне мистецтво, а також раціоналізм, що виявляється у чіткості, продуманості твору, гармонії частини і цілого;

2. літературний напрям другої половини 18-поч.19ст., що характеризується особливою увагою до духовного світу людини і відзначається ідеалізацією дійсності та перебільшенням почуттів;

3. художній і творчий напрям, для якого характерні бурхливі почуття, незвичайність в обставинах, зовнішності героя; герой обовязково протиставляється натовпу;

4. художній напрям у літературі і мистецтві кінця 16 – поч.18 ст., для якого характерні підкреслена урочистість, пишна декоративність, притаманні релігійні та світські мотиви, втіленні письменниками у складних образах за допомогою поетичних засобів – метафори, алегорії тощо.

А) романтизм; Б) класицизм; В) сентименталізм); Г)реалізм; Д)бароко.

20. Установіть відповідність персонажів з назвами творів, де вони діють

1.Ярема Галайда А.Максим Гримач;

2.Катря Б. «Наталка полтавка»;

3. Возний В. «Катерина»;

4.Наталка Сірко Г.Тигролови”;

Д.“Гайдамаки“.

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Зразком історичного роману-хроніки є________________________________

22. Автором творів «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Мертві душі», «Вечір проти Івана Купала»

Є__________________________________________

23.Події Коліївщини стали історичною основою твору ______________________________________

24. За жанром твір Т.Шевченка «Великий льох» - _______________________________________

Варіант 3

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

  1. Виняткова особистість, яка діє в незвичайних обставинах, прагне свободи, гармонії з природою, - це ознаки літературного напряму

А) бароко;

Б)сентименталізму;

В)романтизму;

Г)класицизму.

2 . Епізод освячення ножів змальовано в поемі Т.Шевченка

А)″Катерина″;

Б) «Гайдамаки»;

В)“Великий льох»;

Г)″Марія».

3. Значення літописів для нащадків полягає в тому, що вони є

А)джерелом для творчості письменників;

Б) важливими історичними та літературними пам’ятками;

В) цікавими художніми творами;

Г) матеріалом для вивчення розвитку української мови.

4. Ліричний герой твору «Сон» («У всякого своя доля…») здійснює свою мандрівку-політ, щоб

А) відшукати місце, де добре живеться, панує щастя – знайти рай на землі;

Б) оглянути якнайширші простори Російської імперії, чого не можна зробити реально;

В)знайти місце для свого майбутнього щасливого життя;

Г)показати життя в Російській імперії від найвіддаленіших куточків до столиці.

5. Іван Вишенський – найталановитіший

А) теоретик і практик курйозного віршування;

Б)автор шкільної драми;

В)письменник-полеміст;

Г)автор літописів.

6. Невеличкі комічні п’єси чи сценки, які ставили між актами основної драми, - це

А)інтермедії;

Б)містерії;

В)мораліте;

Г)дискусії.

7. Проблема боротьби за людське в людині простежується у творі

А)″Всякому місту – звичай і права»;

Б) «Тигролови»;

В) « De libertate»;

Г)″Гайдамаки».

8.Прийом сну наявний у творі

А)П.Куліша;

Б)Т.Шевченка;

В)Марка Вовчка;

Г)Г.Квітки-Основ’яненка.

9.Гурток «Руська трійця» в Галичині заснували

А)Г.Сковорода, М.Шашкевич, Я.Головацький;

Б) М.Шашкевич, Марко Вовчок, Г.Сковорода ;

В)І.Вагилевич, Я.Головацький, М.Петренко;

Г) М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький.

10. Твори «Бджола і Шершень», « Собака і Вовк» за жанром –

А)оповідання;

Б)послання;

В)байки;

Г)притчі.

11.Основними художніми стилями давньої української літератури є

А)сентименталізм, бароко;

Б) бароко,класицизм;

В)романтизм, класицизм;

Г)орнаментальний, монументальний.

12. Я люблю Петра душею, /Він один владіє нею…» - зізнається героїня твору

А)»Конотопська відьма»;

Б)″Вечір проти Івана Купала»;

В) «Наталка Полтавка»;

Г)″Енеїда».

13. Хроніка – так визначає жанрову специфіку свого твору

А) Г.Квітка-Основ’яненко;

Б) І.Котляревський;

В)Іван Багряний;

Г) П.Куліш.

14. Силою Г.Сковорода називає

А)байку;

Б)мораль байки;

В)основну частину байки;

Г) персонажів байки.

15. Розповідь про українську родину, яка опинилася на Далекому Сході, але зберігала українські традиції, - одна із сюжетних ліній твору

А)П.Куліша;

Б)Т.Шевченка;

В)Івана Багряного;

Г)Марка Вовчка.

16. Усі важливі вияви сімейного життя відтворено у

А) календарно-обрядових піснях;

Б) соціально-побутових піснях;

В)родинно-побутових піснях;

Г) піснях-баладах.

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17.Установіть відповідність між твором та його автором

1. «Маруся» А)І.Котляревський;

2. «Наталка Полтавка» Б)Г.Сковорода;

3. «Всякому місту – звичай і права» В)П.Куліш;

4.Чорна рада“ Г)Т.Шевченко;

Д) Г.Квітка-Основяненко.

18. Установіть відповідність між творами та жанрами, до яких вони належать

1. «Наталка Полтавка» А) сентиментально-реалістична повість;

2. «Енеїда» Б) бурлескно-травестійна поема;

3. «Маруся» В) оповідання;

4. «Вечір проти Івана Купала» Г) соціально-побутова драма;

Д) роман у віршах.

19. Установіть відповідність між художніми напрямами та їх характеристиками

1. напрям у європейській літературі та мистецтві 18-поч. 19 ст., для якого характерна орієнтація на античне мистецтво, а також раціоналізм, що виявляється у чіткості, продуманості твору, гармонії частини і цілого;

2. літературний напрям другої половини 18-поч.19ст., що характеризується особливою увагою до духовного світу людини і відзначається ідеалізацією дійсності та перебільшенням почуттів;

3. художній і творчий напрям, для якого характерні бурхливі почуття, незвичайність в обставинах, зовнішності героя; герой обовязково протиставляється натовпу;

4. художній напрям у літературі і мистецтві кінця 16 – поч.18 ст., для якого характерні підкреслена урочистість, пишна декоративність, притаманні релігійні та світські мотиви, втіленні письменниками у складних образах за допомогою поетичних засобів – метафори, алегорії тощо.

А) романтизм; Б) класицизм; В) сентименталізм); Г)реалізм; Д)бароко.

20. Установіть відповідність персонажів з назвами творів, де вони діють

1.Ярема Галайда А.Максим Гримач;

2.Катря Б. «Наталка полтавка»;

3. Возний В. «Катерина»;

4.Наталка Сірко Г.Тигролови”;

Д.“Гайдамаки“.

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21.Поемою-містерією є твір__________________________________

22. Житійна проза, панегірики, апокрифи, шкільна драма, ода – це _________________________

23.″Караюсь, мучусь, але не каюсь» - життєве кредо_____________________________________

24.Біблійний афоризм «альфа і омега» означає____________________________________________

Варіант 4

1. Найталановитішим письменником-полемістом вважають

А) Герасима Смотрицького;

Б)Василя Острозького;

В)Івана Вишенського;

Г) Петра Могилу.

2.Вертеп - це

А) Невеличкі комічні пєси чи сценки, які ставили між актами основної драми;

Б) дискусія з приводу якогось питання суспільного характеру;

В) старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські пєси;

Г) перелицювання та пристосування високих біблійних образів, релігійної тематики до земних потреб.

3. В основі поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки» лежать події

А) Коліївщини – народного антишляхетського повстання на Правобережній Україні;

Б) Ніжинської «чорної» ради;

В) морських козацьких походів;

Г) у селі Суботові, повязані з археологічними розкопками могил.

4. Пєса Івана Котляревського «Наталка Полтавка» розпочинається піснею

А) «Ой я дівчина Наталка»;

Б) «Всякому городу нрав і права»;

В) «Ой під вишнею, під черешнею»;

Г) «Віють вітри, віють буйні».

5. «Маруся» є повістю

А) соціально-побутовою;

Б) сентиментальною;

В) романтичною;

Г) сентиментально-реалістичною.

6. Тарас Шевченко був учасником організації

А) «Руська трійця»;

Б) Братство тарасівців;

В) Кирило-Мефодіївське товариство;

Г) Південне товариство декабристів.

7. Справжнє імя Марка Вовчка

А)Лариса Косач;

Б) Марія Вілінська;

В) Костянтина Малицька;

Г) Марко Кропивницькй.

8. У романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада» змальовано події

А) 1664р.;

Б) 1658р.;

В) 1663р.;

Г) 1659р.

9. Автор утверджує зразки народної моралі, за якими на статку, що отриманий нечесним, злочинним шляхом, щастя не збудуєш, у творі

А) «Конотопська відьма»;

Б) «Вечір проти Івана Купала»;

В) «Маруся»;

Г) «Наталка Полтавка».

10. Сатиричною є поема Тараса Шевченка

А) «Кавказ»;

Б) «Сон»( «У всякого своя доля…»);

В) «Єретик»;

Г) «Великий льох».

11. Образ троянців в «Енеїді» І. Котляревського уособлює

А) рядове козацтво;

Б) богів;

В) тих, хто не міг себе захистити;

Г) панівну верхівку.

12. У вступі-зверненні до дівчат ( поема «Катерина») Т.Шевченко

А) захоплюється красою українок;

Б) ганьбить дівчат за їх поведінку;

В) застерігає від необдуманих вчинків;

Г) співчуває важкій долі дівчат і жінок.

13. У творі Івана Багряного «Тигролови» представлено українську родину

А) Наливайків

Б) Половців;

В) Запорожців;

Г) Сірків.

14. Твір Марка Вовчка «Максим Гримач» написаний у манері

А) реалістичній;

Б) бароковій;

В) сентиментальній;

Г) романтичній.

15. В оповіданні Марка Вовчка «Максим Гримач» порушено проблему

А) стосунків батьків і дітей;

Б) стосунків свекрухи і нелюбої невістки;

В) примусового шлюбу;

Г) зради національних інтересів.

16. Події в оповіданні «Максим Гримач» відбуваються

А) У часи Другої світової війни;

Б) у XV столітті;

В) У часи князювання Ярослава Мудрого:

Г) « колись, як панувала на Вкраїні удвозі Польща і Московщина»;

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між твором та його автором

1) «Маруся» А).І. Котляревський;

2) «Наталка Полтавка» Б)Г.Сковорода;

3) «Всякому місту звичай і права» В) П.Куліш;

4) «Чорна рада» Г) Т.Шевченко;

Д) Г.Квітка-Основяненко.

18.Установіть відповідність тем творів з їх назвами

1. зображення трагічної долі людини-особистості А) «Конотопська відьма»

в тоталітарному суспільстві; Б) «Марія»

2. зображення життя козацької верхівки в часи Великої Руїни; В) « Наталка Полтавка»

3. зображення кохання бідної української дівчини-селянки, Г) «Тигролови»

яка відстоює своє право на щастя; Д) «Маруся»

4. зображення життя і побуту українського народу

кінця 18-поч. 19 ст.,відтворення його душевної краси й

високої моральної чистоти.

19.Установіть відповідність персонажів з назвами творів, де вони діють

1. Низ, Евріал, Турн А) «Максим Гримач»

2.Черевань, Матвій Гвинтовка Б) «Наталка Полтавка»

3. Катря, Семен, Тетяна В) «Кавказ»

4. Терпилиха, Макогоненко, Тетерваковський Г) «Енеїда»

Д) « Чорна Рада»

20. Установіть відповідність між героями одного твору

1. Терпилиха А)Евріал

2.Пістряк Б) Хорунжівна Олена

3. Анхіз В) Брюховецький

4. Петро Шраменко Г) Возний

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. До поетичної спадщини Г.Сковороди належать__________________________________________________________________________

22. Автором першого українського історичного роману є ________________________________

23. Самогубство Катрі у творі Максим Гримач є_____________________________________________________________________________

24. Три ворони, три лірники, три душі – символічні образи твору Т.Шевченка________________________________________________________________________

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.