Матеріал до уроку Зарубіжна література для 9 класу на тему «Джон Локк.».

Опис документу:
Даний матеріал до уроку Зарубіжна література для 9 класу на тему «Джон Локк» яскраво демонструє відомості до розкриття ідейного змісту твору Вольтера «Простак». Призначений для використання як учнями, так і вчителем при підготовці та проведенні уроку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Джон Локк

(1632-1704 рр.).

Вважається, що Просвітництво було започатковано в Англії під впливом філософських ідей Д. Локка., який створив вчення про державу, владу і право.

Локк спробував в противагу Декарту створити емпіричну (дослідну) методологію пізнання. Для нього не було проблеми стосовно того, звідки беруться знання, де їх джерело. Локк був засновником емпіричної філософії.

Емпіризм (від грец. empeiria – досвід) – філософське вчення, що визнає досвід єдиним достовірним засобом пізнання і применшує значення логічного аналізу - теоретичних узагальнень. Емпіризм виводить загальний і необхідний характер знань не з мислення, а з досвіду.

Локк доводив, що всі ідеї, всі поняття, котрі людина має, виникають внаслідок дії предметів зовнішнього світу на органи відчуттів людини. Дж.Локк відкинув вчення Декарта про природженість ідей. Якби ідеї у людей були б природженими, то тоді вони б мали однакові погляди на все, мали б однакові ідеї. Однак цього ми не спостерігаємо, зауважує філософ. Це тому, що такі ідеї просто не існують.

Дж. Локк – автор сенсуалістичної теорії пізнання (від лат. sensus – відчуття).

Сенсуалізм – філософське вчення, що визнає єдиним джерелом пізнання відчуття..

Важливою складовою теорії пізнання Дж. Локка є його вчення про

1

первинні та вторинні якості речей. Первинні якості їх є об’єктивними, такими, що від людини, її відчуттів не залежать. Вторинні якості – суб’єктивні, тобто такі, що залежать від людини. Це те, що ми відчуваємо з допомогою наших органів відчуття, а саме: тепло тощо.

Крім видатних досягнень Локка в

теорії пізнання, суттєвим є його внесок

і в розвиток політичної теорії. Він

справедливо вважається творцем полі-

тичної доктрини лібералізму. Основні

твори, у яких викладені найважливіші

погляди Локка – «Досвід про людське

розуміння» (1686 р.) і «Два трактати

про державне правління» (1689 р.).

У вченні Локка ідеї природного

права і договірного походження держави

інтепретуються в дусі утвердження невідчужуваних прав і свобод особи, поділу влади і правової організації державної влади, панування права в суспільному і політичному житті.

У природному (додержавному) стані, відповідно до вчення Локка, панує природний закон, закон природи, що потребує миру і безпеки для всього людства. Природний стан, за Локком, характеризується повною свободою стосовно свого майна й особистості і такої рівності, при якій будь-яка влада і будь-яке право є взаємними, ніхто не має більше іншого. Розумне подолання вад природного стану призводить до суспільного договору про заснування політичної влади і держави з метою забезпечення за кожною людиною його природних прав на власність – життя, свободу, майно.

Розглядаючи співвідношення природного і цивільного права, Локк заперечив твердження Гоббса, що це протилежні, несумісні явища. Він

2

підкреслював, що метою закону є не знищення або обмеження свободи, а навпаки, її збереження і розширення. Свобода людей в умовах існування системи правління полягає в тому, щоб жити згідно з вимогами законів, прийнятих законодавчою владою й обов'язкових для кожного.

Прийняті державою закони, за теорією

Локка, повинні відповідати вимогам при-

родного права, оскільки люди не можуть

цілком відмовитися від природних прав.

Основне положення Локка – основою мо-

ралі є вигода. У випадку відсутності вигоди

для людини в результаті дотримання закону,

необхідно залучити до закону насильницькі

методи примушення. Локк розрізняв три

види законів: божі, державні і закони сус-

пільної думки, у кожного з яких – своя

санкція.

Визначаючи принцип вигоди як основу моралі, Локк сформулював цим свою утилітаристську доктрину. Людина, керована своєю вигодою, повинна дотримуватися всіх чинних законів і звичаїв. Локк цікавився лише тим, яким засобом при певному стані речей особистість заради власної вигоди починає дотримуватися загальноприйнятих законів.

Дж. Локк є видатним теоретиком в галузі про державу, державну владу і право. Філософські та соціально-політичні ідеї Дж.Локка мали сильний вплив на подальший розвиток світової філософії, англійського просвіт-ництва, спрямованого проти схоластики, на користь науки, емпіричного, дослідного знання – проти ідеології феодального суспільства.

Роботу підготовила

Вчитель Стезенко О.В.

3

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Соціальне партнерство закладу позашкільної освіти та сім’ї»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн