Матеріал для вчителя .Стаття. " Історична основа українознавства"

Опис документу:
Українознавство є цілісною системою наукових інтегративних знань про Україну й світове українство. Українознавство постає важливим складником знань про всесвітнє людське суспільство через призму феномена українства і історії. Поняття « Україна» охоплює: етнос і націю; територію, яку заселяв український етнос в минулому та заселяє українська нація (народ) у даний час; мову як унiверсальний феномен буття i свiдомостi нацiї; суспiльство й державу ; матерiальну й духовну культуру (ре

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Матеріал для вчителя

Історична основа українознавства

Українознавство є цілісною системою наукових інтегративних знань про Україну й світове українство. Українознавство постає важливим складником знань про всесвітнє людське суспільство через призму феномена українства і історії.

Поняття « Україна» охоплює: етнос і націю; територію, яку заселяв український етнос в минулому та заселяє українська нація (народ) у даний час; мову як унiверсальний феномен буття i свiдомостi нацiї; суспiльство й державу ; матерiальну й духовну культуру (релiгiю, фiлософiю, мистецтво, освiту, науку, що розвиваються впродовж багатовiкової історії .

Поняття українство охоплює: українцiв як свiтовий феномен (в Українi i зарубiжних країнах), займали i займають питомi українськi землi поза теперiшнiми державними кордонами України з найдавнiшого по теперiшнiй часи.

Завданням українознавства є не тільки відродження пам’яті історії, а й створення на ґрунті уроків минулого передумов для осмислення проблем сучасності та визначення перспектив і шляхів досягнення мети у майбутньому.

Предметом українознавчих досліджень є феномен українства, закономірості, досвід і уроки його етно-, націє-, державотворення, матеріального й духовного життя, формування і розвитку етнічної території (України).

Українознавство – шлях до самопiзнання й самотворення українства, здiйснення ним своєї iсторичної місiї. Воно органiчно поєднує (синтезує) процеси пізнання, виховання й навчання, народної і академічної педагогiки, вiтчизняного i зарубiжного досвiду, органічно переростає в українолюбство та українотворення.

Унiверсальна цiлiснiсть «України» й «українства» розкривається й осягається шляхом взаємопов’язаного еволюцiйно-синхронного й дiахронного розгляду концентрiв: Україна – етнос; Україна – природа, екологія; Україна – мова; Україна – нація, держава; Україна – культура (матерiальна, гуманітарнодуховна: релiгiя, фiлософiя, мистецтво, освiта, наука; право; валеологiя; 16 вiйсько); Україна в мiжнародних вiдносинах; Україна – ментальнiсть, доля; Україна – iсторична мiсiя.

Історичну базу вивчення українознавства розробили найвидатніші вчені Всеукраїнської академії наук М. Грушевський, В. Вернадський, А. Кримський, С. Єфремов, І. Огієнко.

Принцип історизму супроводжує усі концентри знань.

Завданням українознавства є не тільки відродження пам’яті історії, а й створення на ґрунті уроків минулого передумов для осмислення проблем сучасності та визначення перспектив і шляхів досягнення мети у майбутньому.

Історичні особливості розвитку українознавства зумовили й теоретичні, методологічні та педагогічні засади концепції. 1. Українознавство із самого зародження було, є і має бути формою як пізнання світу та самопізнання, так і виховання та самовиховання (як визначального чинника самотворення). 2. Ще в Київській Русі воно призначалося і для урядово-конфесійних, і для родинних та освітніх сфер; це виправдалося історично, тому велика традиція має бути продовжена. 3. З першопочатків українознавство охоплювало крає-, країно-, народо- (племено-), суспільство- та державознавство. Комплексний підхід і на сучасному етапі має зумовлюватися самим предметом – феноменом України, що а) перебуває в постійному процесі розвитку; б) охоплює всі сфери буття і свідомості народу: етнопсихологічну, природо-екологічну, мовну, економічну, історичну, національно-державну, соціокультурну, релігійно-філософську, мистецьку, правову, міжнародних відносин. Жоден окремо взятий компонент понять «Україна», «українство» не розкриває.

Отже, принцип історизму - один із основоположних принципів пізнавальної діяльності. А зміст категорії «історизм» складає «ІДЕЯ РОЗВИТКУ» в усіх сферах людського знання взагалі й у науках про людину і Україну зокрема

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
3
міс.
1
5
дн.
1
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!