Матеріал для соціального педагога.Шаблон." Стрктура соціального паспорта класу"

Опис документу:
Соціальний паспорт класу- один з основних документів класного керівника,яким керується соціальний педагог при діагностиці соціального стану та середовища учнів.По даному шаблону класний керівник збере дані про свої учнів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Штамп

Соціальний паспорт

___________________________________________________________________________________

клас

Заставнівського району (станом на 01.09.2019року)

Кіль-

кість дітей

у класі

______

_______

Всього:

Кіль-

кість дітей з непо-вних сімей

(список додає-ться)

Кількість дітей напівсиріт

(список додається)

Кількість дітей сиріт, позбавлених батьк.опіки

піклування

(список додає-ться

Кількість дітей які прожи-вають в не благопо-лучних сім’ях (список додається)

Кіль-кість дітей із стату-сом “Чор-ноби-льці”

Кіль-кість бага-тодіт-них сімей (спи-сок додає-ться)

Кіль-кість мало-забез-пече-них сімей (список додає-ться)

Кіль-кість дітей інва-лідів( на інвалідному візку) (спи-сок додає-ться)

Кіль-кість дітей батьки яких за кордо-ном (список додає-ться)

Діти схильні до право-пору-шень (список дода-ється)

Кількість дітей які навчають-ся на інклюзивній форомі навчання

________

____________

_____________

____________

_______

_______

________

____________

_________

________

______________

Таблиця 1.

Список дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у ЗЗСО

№ з/п

ПІБ дитини

Число, місяць, рік народження

Клас навчання

№ ідентифікаційного коду дитини

Статус дитини (сирота або ПБП)

Відомості про батьків

Адреса проживання, домашній або мобільний телефон опікуна (обов’язково)

ПІБ опікуна, місце роботи

Таблиця 2.

Список дітей – інвалідів, які навчаються в ЗЗСО

№ з/п

ПІБ дитини

Число, місяць, рік народження

Клас та форма навчання

№ ідентифікаційного коду дитини

Домашня адреса (індекс), телефон

№ посвідчення про інвалідність, дата

Захворювання (діагноз)

Примітка (чи здатна дитина до самообслуговування)

Таблиця 3.

Список дітей, що виховуються одинокими матерями і навчаються в ЗЗСО

№ з/п

ПІБ дитини

Число, місяць, рік народження

Клас навчання

Домашня адреса (індекс), телефон

ПІБ матері, рік народження

Документ, що підтверджує статус (№, дата видачі, ким)

Примітка

4.Список дітей із багатодітних сімей, які навчаються у ЗЗСО

№ з/п

Відомості про дітей

Кількість дітей в родині (всього)

Відомості про батьків

Домашня адреса, телефон (обов’язково)

ПІБ дитини

Число, місяць, рік народження

Клас навчання

Дата народження

Місце роботи, телефон

ПІБ матері (повністю)

ПІБ батька (повністю)

Таблиця 5.

Список дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються в ЗЗСО

№ з/п

ПІБ дитини

Число, місяць, рік народження

Клас навчання

№ ідентифікаційного коду дитини

Домашня адреса (індекс), телефон

ПІБ батьків (повністю)

№ довідки з соц..закладу, дата

Примітка

Таблиця 6..Список дітей напівсиріт, що навчаються в ЗЗСО

№ з/п

ПІБ дитини

Число, місяць, рік народження

Клас навчання

№ ідентифікаційного коду дитини

Домашня адреса (індекс), телефон

ПІБ матері

Документ, що підтверджує статус (№, дата видачі, ким)

Примітка

Таблиця 7. Список дітей з неповних сімей, що навчаються в ЗЗСО

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові дитини

Дата,рік народ

ження

Клас

Відомості про батьків

Причини із за якої дитина з неповної сім’ї(копія рішення суду про розлучення одного з батьків,довідка з с\р)

Домашня адреса

Таблиця 8. Список дітей з неблагополучних сімей, що навчаються в ЗЗСО

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові дитини

Рік народ-ження

Клас

Кіль- кість дітей в сім”ї

П.І.П. батька або матері

Причина неблагополуччя (батьки пиячать; не приділяють належної уваги; не справляються з вихованням дитини; стоять на обліку в міліції)

Таблиця 9. Список дітей, схильних до правопорушень

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові дитини

Рік народження

Клас

Відомості про батьків (П.І.П., рід занять ба-тька і матері окремо)

Дата і причина

взяття на облік

Домашній телефон

Таблиця 10. Кількість дітей які навчаються на інклюзивній формі навчання

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові дитини

Рік народ

ження

Клас

П.І.Б. вчителя який закріплений за дитиною

Навчання в школі чи на дому

Діагноз

Таблиця 11. Список дітей, батьки яких за межами України,що навчаються в ЗЗСО

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові дитини

Рік народження

Клас

З ким залишилася дитина (П.І.П.)

кі-сть дітей де один з батьків виїхав

кі-сть дітей де обоє з батьків виїхали

Термін відсутності батьків

до 6 місяців

понад 6 місяців

понад рік

Список

дітей Заставнівськоого ЗСО , які прибули із східних регіонів

№ З/П

П.І.Б. дитини

Рік та дата народження

Місце проживання

Категорія дитини та підтверджуючі документи відповідної категорії

Навчальний заклад

З якого міста прибув

Примітка

1.

2.

Виявлені сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах,

станом на 1 вересня 2019 року

_____________________________________________________________________

(назва особи, від якої надійшла інформація до центру СССДМ про сім’Ї,

які опинилися в складних життєвих обставинах)

П.І.Б.

батьків

Домашня адреса, телефон

к-ть дітей до

18 років

категорія

сім’ї за проблемою

(за кодом)

дата виявлення

підпис керівника установи від якої надійшла інформація

ПРИМІТКА: при заповненні „категорії сім’ї використовувати коди проблем, які призвели до складних життєвих обставин :

- наркотична або алкогольна належність одного з членів сім’ї ;

-Віл-інфекція ;

- насильство сім’ї;

- безпритульність ;

- зневажливе ставлення і складні стосунки в сім’ї

Список

дітей Заставнівського ЗСО батьки яких є учасниками антитерористичної операції

№ З/П

П.І.Б. дитини

Рік та дата народження

Місце проживання

Категорія дитини та підтверджуючі документи відповідної категорії

Навчальний заклад, клас

Місце перебування

Примітка

2.

3.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»