Математика 3 клас

Математика

Для кого: 3 Клас

30.08.2018

3307

49

0

Опис документу:
Конспект до уроку математики для 3 класу за темою "Геометричні задачі"
Перегляд
матеріалу
Отримати код

3 клас

Тема 11 «Розвязування геометричних задач»

План уроку

 1. Площина, точка.

 2. Пряма, промінь.

 3. Відрізок. Порівняння і вимірювання відрізків.

 4. Кут. Види кутів (прямий, непрямі кути: гострий, тупий, розгорнутий).

 5. Порівняння і вимірювання кутів.

 6. Пряма лінія. Паралельні та перпендикулярні прямі.

 7. Трикутник.

 8. Види трикутників за довжиною сторін.

 9. Види трикутників за кутами.

 10. Периметр трикутника.

 11. Прямокутник, квадрат.

 12. Периметр прямокутника.

 13. Коло і круг. Елементи кола і круга ( центр, радіус, діаметр). Їх позначення.

 14. Осьова симетрія у природі і техніці.

Вимоги програми з математики для 3 класу:

Вивчення елементів геометрії передбачено змістовою лінією «Просторові відношення. Геометричні фігури». Головне завдання полягає у розвитку в учнів просторових уявлень, уміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати й абстрагувати; формуванні у школярів практичних умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати геометричні фігури тощо. У початковому курсі математики в учнів формують уявлення та поняття про геометричні фігури на площині, їх істотні ознаки , вчать розпізнавати геометричні фігури у просторі та їх елементи, співставляти геометричні фігури з навколишніми предметами. Навчальна діяльність, пов’язана із вимірюванням і обчисленням геометричних величин (периметру та площі), дозволяє проілюструвати просторові та кількісні характеристики реальних об’єктів, організувати продуктивну діяльність молодших школярів.

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й класПряма, промінь, відрізок.Кути.

Прямий кут, непрямі кути.

Многокутник та його елементи.

Прямокутник, квадрат. Побудова прямокутника, квадрата за допомогою креслярських інструментів

 

Коло і круг.  Елементи кола й круга: центр, радіус, діаметр, їх позначення

Учень/учениця :

розрізняє прямі й непрямі кути;

будує  прямий кут на аркуші паперу у клітинку;

будує відрізок заданої довжини;

позначає і називає геометричні фігури буквами латинського алфавіту;

визначає елементи многокутника:  сторони, вершини, кути;

називає істотні ознаки прямокутника, квадрата;

зображує прямокутник, квадрат із заданими довжинами сторін  на аркуші в клітинку;

розрізняє на кресленнях коло і круг,

називає їх елементи: центр, радіус, діаметр;

зображує коло, користуючись шаблоном круга або отвором круглої форми

 1. Площина

Площина — окремий вид поверхні, будь-яка частина якої може бути сполучена(поєднана) з іншою площиною в будь-якому її місці .

Площини позначаються малими буквами грецького алфавіту. Наприклад, площина αα чи γγ, тощо.

Точка.

Давньогрецький математик Евклід дав їй таке пояснення у своїй фундаментальній книзі із математики «Початки»: «Точка — це фігура, що не має ні довжини, ні ширини, ні висоти».

 • Які точки належать зеленій лінії?

 • Які точки належать червоній лінії?

 • Як ви це зрозуміли?

У математиці точка позначається (.) і має назву буквами лат.алфавіту (великими).

 1. Пряма. Промінь.

Проведемо якусь лінію та позначимо на ній точку A. Точка A поділяє цю лінію на дві частини. Кожна з частин називається променем (або півпрямою), а точка A називається початковою точкою. Вважається, що точка А є частиною променя.[2] Промінь складається з точки А і всіх точок, що знаходяться на цій прямій в одному напрямі до нескінченності. Але щоб використовувати це поняття в доказах, потрібне точніше означення.

Візьмемо відмінні точки A і B, що визначають певний промінь з початковою точкою A. Цей промінь складається зі всіх точок між А і В (включаючи А і В) та всіх точок C на цій самій лінії таким чином, що B знаходиться між A і C.[3] Часом це також виражається як набір всіх точок C таким чином, що A не знаходиться між B і C.[4] 

Відповідь: 1.

Якщо через дві точки площини провести пряму лінію, то і всі точки цієї прямої будуть знаходитися на площині. Пряма лінія є окремим видом лінії. Наочне уявлення про пряму лінію дає перетин двох площин. Прямі позначаються малими або двома великими буквами латинського алфавіту. Наприклад, пряма AB.

 1. Кут

 • Скільки кутів на малюнках?

 • Чи є серед них прямі? Тупі?

6. Пряма лінія.

Пряма́ або пряма́ лінія — одне з основних понять геометрії, введене античними математиками для позначення прямих об'єктів (тобто без кривини) з несуттєвою шириною та глибиною. ... Евклід описує пряму, як лінію нескінченної довжини, яка розташована однаково по відношенню до будь-якої своєї точки.

Позначте прямі лінії буквами латинського алфавіту.

7. Трикутник.

Трику́тник у евклідовій геометрії — геометрична фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, що їх сполучають. Трикутник з вершинами A, B, і C позначається ABC.

8. Прямокутник. Квадрат.

Відповідь: 9-2-2=5 см

Відповідь: прямоугольник (10+2+10+2=24 см)

14. Коло і круг.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.