Математика 3 - 5 клас

Математика

Для кого: 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас

30.08.2018

715

4

0

Опис документу:
Оглядове планування за темами математики для 3 - 5 кл при повторенні тем ( літній курс- інтенсив).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема

3 клас

4 клас

5 клас

1

Тема 1. Розрядний склад числа. Лічба в межах 1000.

- поняття числа. Утворення числа, перехід до слідуючого розряду.

-способи порівняння чисел та виразів

Тема 1. Арифметичні дії у межах 1000.

- алгоритм додавання багатозначних чисел;

-алгоритм віднімання багатозначних чисел;

- алгоритм множення (письмово) багатозначних чисел;

- алгоритм ділення (письмово) багатозначних чисел;

-цікаві випадки множення на ділення усно багатозначних чисел.

Тема 1.Натуральні числа.

- додавання і віднімання; властивості додавання;

-множення і ділення;

- властивості множення;

2

Тема 2. Додавання й віднімання трицифрових чисел.

- прийоми усного додавання та віднімання чисел у межах 1000

-запис додавання та віднімання письмово.

Тема 2. Ділення з остачею.

Тема 2. Ділення з остачею.

3

Тема 3. Арифметичні дії множення та ділення. Закони та властивості.

- поняття множення та ділення.

- множення усно. Прийоми усного множення.

- ділення усно. Прийоми усного ділення.

- множення письмово. Запис письмового множення графічно.

- множення та ділення на одно-, дво-, трицифрові числа. Основний запис прикладів на множення (в стовпчик) та ділення ( куточком).

Тема 3. Нумерація багатоцифрових чисел ( таблиця розрядів та класів)

Арифметичні дії з багатоцифровими числами у межах 6 розрядів.

  Дроби. Знаходження частини від числа. Знаходження цілого числа за його частиною.

Тема 3. Квадрат і куб числа.

Числові і буквені вирази. Спрощення виразів. Формули. Рівняння.

4

Тема 4. Ділення з остачею. Частини.

Тема 4. Геометричні фігури та геометричні тіла. Коло. Круг. Кут. Види кутів.

Тема 4. Звичайні дроби

-порівняння, правильні та неправильні дроби;додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками;

5

Тема 5. Кути. Многокутник та його елементи. Коло і круг.  Елементи кола й круга

Тема 5. Математичні вирази. Рівності. Нерівності.

Тема 5. Мішані

числа;додавання і віднімання мішаних чисел;

6

Тема 6. Математичні вирази. Рівності. Нерівності. Рівняння. (прості та складені).

Тема 6 Одиниці вимірювання. Дії з іменованими числами .

Тема 6. Десяткові дроби. Порівняння д\д. Додавання і віднімання д\дробів; наближене значення чисел. Округлення. Множення і ділення д\д.

7

Тема 7. Величини. Одиниці вимірювання величин ( довжини, маси, часу, площі, обєму, грошові одиниці та ін..)

Тема 7. Площа. Одиниці площі. Знаходження площі прямокутника та трикутника .

Тема 7. Відсотки.

8

Тема 8. Периметр прямокутника, квадрата.

Тема 8. Розв’язування геометричних задач. Правила оформлення роботи.

Тема 8.  Середнє арифметичне.

Логічні задачі.

9

Тема 9. Розв’язування простих сюжетних задач.

Тема 9 Розв’язування складених сюжетних задач. Задачі на рух.

Тема 9.  Відрізок, пряма, промінь. Шкала. Координатний промінь.  

Коло і круг. Кут та його градусна міра. Види кутів. Вимірювання кутів. Транспортир.

10

Тема 10. Розв’язування складених сюжетних задач.

. Розв’язування складених сюжетних задач.

Тема 10. Задачі на швидкість роботи, продуктивність праці.

Тема 10.  Площа і периметр прямокутника і квадрата.  Формули площі. Одиниці вимірювання площі.

11

Тема 11. Розвязування геометричних задач

Тема 11. Способи розвязування задач. Запис короткої умови.

Тема 11.  Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба. Формула обєму. Одиниці вимірювання

12

Тема 12. Узагальнення повтореного. Задачі на логіку.

Тема 12. Урок узагальнення повтореного. Вправи на логіку

Тема 12.  Кругові діаграми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.