Математична вікторина для учнів 6 - х класів «Росток»

Опис документу:
Така гра розвиває увагу, вміння працювати з тестами, дозволяє вчителю побачити, який матеріал учні засвоїли краще, а який гірше, а головне – дозволяє спрямувати бажання дітей працювати з комп’ютером заради гри у русло вивчення шкільних предметів. Після участі у таких вікторинах знаходяться діти і навіть батьки, що захоплюються створенням предметних вікторин.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Така гра розвиває увагу, вміння працювати з тестами, дозволяє вчителю побачити, який матеріал учні засвоїли краще, а який гірше, а головне – дозволяє спрямувати бажання дітей працювати з комп’ютером заради гри у русло вивчення шкільних предметів. Після участі у таких вікторинах знаходяться діти і навіть батьки, що захоплюються створенням предметних вікторин. Учні нашої школи створили і провели подібні вікторини не тільки з математики, а і з хімії, географії, навколишнього світу і зарубіжної літератури.

Математична вікторина для учнів 6 - х класів «Росток»

Перший тур

    До участі у грі запрошуються 18 гравців

    Відповідь на питання - підняття картки з літерою

    Журі фіксує відповіді гравців у протоколі

1. Хто був автором підручника " Арифметики ", за яким вчився Петро І ?

A : Петерсон B : Магницький C : Полонський D : Янченко.

2. Результат дії ділення називається

A : Дільник B : Частинка C : Частка D : Половинка

3. Одна двадцятьчетверта частина доби називається

A : Година B : Хвилина C : Днина D : Секунда

4. Якщо N P = , то обов’язково

A : N = B : P N C : N = P = D : P =

5. В прямокутному трикутнику тупих кутів є

A : Один B : Два C : Три D : Жодного

6. Яке з наступних тверджень істинне?

A : -3,01 Q B : -5 N C : 1,2 Z D : 0 N

7. Якщо N P = P, то обов’язково

A : N = B : P N С : N = P D : P =

8. Яким має бути наступне число 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ?

A : 21 B : 23 C : 31 D : 26

Другий тур

9. Яка з наступних одиниць вимірювання є мірою маси ?

A : Кілобайт B : Пуд C : літр D : дюйм

10 . Який кут утворюється між стрілками годинника о 20.00 ?

A : 30º B : 90º C : 120º D : 180º

11. 30 % від числа 50 – це число

A : 25 B : 15 C : 150 D : 1,5

12.. Повний бідон з молоком важить 7 кг, а заповнений наполовину - 4 кг.

Скільки важить порожній бідон ?

A : 1 кг B : 0,5 кг C : 1,5 кг D : 2 кг

13. Яке з наступних висловлювань істинне?

А : Будь – яке додатне число менше нуля

B : Будь – яке відємне число більше, ніж додатне

C : Будь – яке додатне число більше, ніж відємне

D : Неправильний дріб завжди більше, одиниці

14. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 28 см.

Його основа втричі менша, ніж бічна сторона.

Довжина основи цього трикутника

A : 4 см B : 5 см C : 10 см D : 8 см

15. У скільки разів збільшиться двоцифрове число,

якщо праворуч до нього приписати таке саме число?

A : У 10 B : В 11 C : У 100 D : У 101

16. Яке з наступних чисел ділиться на 18 ?

A : 323 B : 2121 C : 5 032 D : 7 974

Третій тур

17. Якщо 100 кг води містять 4 кг солі, то 250 кг води містять солі

A : 8 кг B : 9 кг C : 10 кг D : 12 кг

18. В назві столиці якої з наступних європейських держав

найбільша кількість літер?

A : Іспанія B : Бельгія C : Норвегія D : Фінляндія

19. Яке з наступних висловлювань є хибним?

А : Будь – яке натуральне число є цілим

B : Будь – яке ціле число є раціональним

C : Будь – яке ціле число є натуральним

D : Будь – яке натуральне число є раціональним

20. Як називається графік оберненої пропорційності?

A : Парабола B : Гіпербола C : Пряма D : Коло

21. Яке з наступних рівнянь не має коренів?

A : B : C :│x + 2 = 0 D :

22. Остання цифра числа 231

A : 0 B : 2 C : 4 D : 8

Математична вікторина для учнів 7 - х класів «Росток»

Перший тур

1. Продовжіть вислів Михайла Ломоносова

" Математику вже тому вивчати слід, що вона …"

A : Розум до ладу приводить

B : Дозволяє зайняти високу посаду

C : Забезпечує високі прибутки

D : Підвищує самооцінку

2. Яке з наступних геометричних понять є основним неозначуваним ?

A : Відрізок B : Кут C : Коло D : Площина

3. Прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються називаються

A : Паралельними

B : Мимобіжними

С : Перпендикулярними

D : Асимптотами

4. При множенні степенів з однаковими основами показники треба

A : Відняти B : Перемножити C : Додати D : Не чіпати

5. Сума гострих кутів прямокутного трикутника

A : 180° B : 135° C : 90° D : інша відповідь

6. Найбільша хорда кола – це

A : Радіус B : Діаметр C : Медіана D : Сегмент

7. Сума усіх зовнішніх кутів трикутника дорівнює

A : 180˚ B :360˚ C : 720˚ D : 540˚

8. Відрізок, який з'єднує вершину трикутника

з серединою протилежної сторони цього трикутника називається

A : Медіана B : Бісектриса C : Висота D : Хорда

9. Периметр трикутника 18 см.
Яке з чисел не може бути значенням довжини однієї з його сторін?

А : 1 см B : 3 см C : 8 см D : 9 см

Другий тур

10. В аудиторії для тестування шоста частина місць була вільною.
Після того як двоє здали свої роботи і пішли додому, вільною стала рівно п’ята частина місць.
Скільки місць було в аудиторії?

A : 30 B : 40 C : 60 D : 120

11. Обчисліть значення виразу

A : 2008 B : -2008 C : -1 D : 0

12. Точка перетину бісектрис трикутника називається

A : Ортоцентр B : Інцентр C : Центр мас D : Половинка

13. Обчисліть значення виразу:

(200+1)(200-2)(200+3)(200-4)…(200+2007)(200-2008)

A : -4096000 B : -2008000 C : 0 D : 2008000

14. Яке з наступних чисел ділиться на 6 ?

A : 323 B : 2121 C : 5 032 D : 774

15. Яке з наступних висловлювань істинне?

А : Будь – який неправильний дріб більше одиниці

B : Будь – яке раціональне число є натуральним

C : Правильний дріб завжди менше, ніж неправильний

D : Будь – яке парне число не ділиться на непарне

16 Яке з наведених чисел ділиться на 10?

A : 310 · 510 B : 1010 + 1 C : 9! D : 105 + 510

Третій тур

17. У назві обласного центру якої з наступних областей України
найбільша кількість літер?

А : Волинська

B : Закарпатська

C : Запорізька

D : Сумська

18. Заповніть пропуск у рівності (0,5x3 + 0,2y)2 = 0,25x6 + ... + 0,04y2

A : 0,1x3y B : 0,2xy C : 0,2x3y D : 1,4x3y

19. В назві столиці якої з наступних держав Азії найменша кількість літер?

A : Іран B : Афганістан C : Індія D : Пакістан

20. Який з наступних виразів набуває тільки додатних значень?

A : x2 + 2x + y2 + 4y + 4

B : a2 + 6a + b2 + 2b + 9

C : c2 + 8c + 9m2 + 6m + 19

D : k2 + 2k + 25p2 + 20p + 5

21. Яке з наступних чисел найбільше?

A : B : C : D :

22. Остання цифра числа 2323

A : 9 B : 1 C : 3 D : 7

Математична вікторина для учнів 8 - х класів.

Перший тур

1. Сума кутів прямокутного трикутника

А : 360˚ B : 180˚ C : 90˚ D : 100˚

2. Яке з наведених чисел НЕ може бути квадратом натурального числа?

А : 540 225 B : 506 944 C : 331 776 D : 293 563

3. Як називають таку фігуру?

А : Архімедова сорочка

B : Піфагорови штани

C : Евклідів фартух

D : Птолемеїв капелюх

4. Яка з наступних трійок чисел є п і ф а г о р о в о ю?

А : 2, 3, 4 В : 3, 4, 5 С : 4, 5, 6 D : 12, 13, 14

5. Скільки коренів має рівняння

А : 1 B : 2 C : 3 D : жодного

6. Найбільше значення виразу 4 – x2

А : 0 B : 4 C : 8 D : 16

7. Периметр трикутника 18 см.
Яке з чисел не може бути значенням довжини однієї з його сторін?

А :1 см B : 3 см C : 8 см D : 9 см

Другий тур

8. Яке з наступних рівнянь має єдиний корінь?

А : x2 - 8x + 16 = 0?

B : x2 - 8x + 8 = 0?

C : x2 - 2x + 8 = 0?

D : x2 – 10x +16 = 0?

9. Яке з наступних чисел не може бути значенням косинуса кута?

А : B: C : D : 2

10. Знайдіть вираз, тотожно рівний виразу

А : x2 - 3 B:x2 – 3x C : x3 – 3x D : x3- 3x2

11. Що з наступного має значення більше, ніж 1?

А : B: C : D :

12. Знайдіть градусну міру кута ВАМ

А : 36˚

В : 54˚

С : 72˚

D : 64˚

13. Значення якого з наступних виразів є числом ірраціональним?

А : B: C : D :

14. Остання цифра числа 3 50

А : 0 B:1 C :3 D : 9

Третій тур

15. У прізвищі автора якої з наступних казок найменша кількість літер?

А : “Снігова королева”

B : “ Малюк і Карлсон”

C : “Гаррі Поттер”

D : “ Руслан і Людмила”

16. Яка з наступних трійок чисел НЕ Є п і ф а г о р о в о ю?

А : 3, 4, 5 B:5, 12,13 C : 4, 11, 14 D : 8, 15, 17

17.

А : В : С : D :

18. Додавання якого з наступних виразів перетворює многочлен

на повний квадрат?

A : -60ab B : 40ab C : -10b2 D : 25a2

19. Знайдіть останню цифру суми 11 11 + 12 12 + 13 13

А : 0 B : 2 C : 4 D : 6

P.S. Серед питань вищенадрукованих вікторин є такі, що містяться у газетах Математика « Шкільний світ» за 2001 рік та збірниках тестових завдань для абітурієнтів Ю.О.Захарійченка та О.В.Школьного.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно? »
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн