і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Машиновикористання в рослинництві

Опис презентації окремими слайдами:
Машиновикористання в рослинництві МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Моспан Олег Олександрович Тема : Технології та технологічні процеси при вирощ...
Слайд № 1

Машиновикористання в рослинництві МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Моспан Олег Олександрович Тема : Технології та технологічні процеси при вирощуванні сільськогосподарських культур

Основні терміни та визначення. Класифікація технологій вирощування сільськогосподарських культур. Основні переваги та недоліки. План лекції
Слайд № 2

Основні терміни та визначення. Класифікація технологій вирощування сільськогосподарських культур. Основні переваги та недоліки. План лекції

Технологія виробництва сільськогосподарських культур — це набір певних виробничих процесів. Виробничий процес — це сукупність виробничих операцій, ...
Слайд № 3

Технологія виробництва сільськогосподарських культур — це набір певних виробничих процесів. Виробничий процес — це сукупність виробничих операцій, направлених на виробництво певної сільськогосподарської продукції. Виробнича операція характеризує дію технічних засобів на об’єкт виробництва.

ВИРОБНИЧІ ОПЕРАЦІЇ Допоміжні Технологічні Транспортні Головною операцією є технологічна, інші операції лише сприяють її виконанню. Головна операція...
Слайд № 4

ВИРОБНИЧІ ОПЕРАЦІЇ Допоміжні Технологічні Транспортні Головною операцією є технологічна, інші операції лише сприяють її виконанню. Головна операція — посів. Допоміжні - транспортування насіння, добрив до поля транспортні роботи по перевезенню врожаю Технологічний процес у рослинництві при виробництві сільськогосподарських культур — це частина технології, яка пов’язана з послідовним виконанням технологічних операцій з дотриманням агронормативів і допусків.

Слайд № 5

Фактори, які впливають на якість технологічного процесу і врожайність культури Біологічний (якість посівного матеріалу). Грунтово-кліматичний (грун...
Слайд № 6

Фактори, які впливають на якість технологічного процесу і врожайність культури Біологічний (якість посівного матеріалу). Грунтово-кліматичний (грунт, опади, повітря, сонце та ін.) Агротехнічні строки, набір робіт (операції), норма висіву). Технічні фактори (склад МТА, підбір робочих органів).

На виробництві виділяють декілька видів технологій вирощування сільськогосподарських культур: ручна, механізована, звичайна (традиційна), прогресив...
Слайд № 7

На виробництві виділяють декілька видів технологій вирощування сільськогосподарських культур: ручна, механізована, звичайна (традиційна), прогресивна, перспективна: індустріальна та інтенсивна. Механізовані технологічні процеси у рослинництві як в Україні , так і в світі, розвиваються в бік зменшення обробітку ґрунту. Оранка (класичний обробіток) застосовується лише на третині площі. На решті застосовують безполицевий (дисковий, плоскорізний, чизельний) обробіток. Все більш широко в господарствах застосовується система нульового обробітку ґрунту (No - till), що в перекладі означає «не орати», тобто сівба в неушкоджену стерню. Ще одна назва нульової технології: «пряма сівба в стерню» .

Чинники (Xі) для формування оптимальних умов життєдіяльності рослин Умовні позначення: XI - структура грунту Х2 - гумус Х3 - вміст азоту, фосфору, ...
Слайд № 8

Чинники (Xі) для формування оптимальних умов життєдіяльності рослин Умовні позначення: XI - структура грунту Х2 - гумус Х3 - вміст азоту, фосфору, калію і мікроелементів в грунті Х4 - мікроорганізми Х5 - дощові черв'яки Х6 - грунтовий вуглець Х7 - рослинні залишки X8 - ерозія грунту Х9 - стійкість до хвороб і шкідників X10 - фотосинтетична активна радіація

5 ФАКТОРІВ, ЯКІ МАЮТЬ РІВНОЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА РОСЛИНУ ВОЛОГА ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ ТЕПЛО СВІТЛО ПОВІТРЯ При знищенні будь-якого фактору – знищуємо врожай
Слайд № 9

5 ФАКТОРІВ, ЯКІ МАЮТЬ РІВНОЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА РОСЛИНУ ВОЛОГА ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ ТЕПЛО СВІТЛО ПОВІТРЯ При знищенні будь-якого фактору – знищуємо врожай

Слайд № 10

Традиційна технологія
Слайд № 11

Традиційна технологія

Слайд № 12

ТЕХНОЛОГІЯ NO-TILL
Слайд № 13

ТЕХНОЛОГІЯ NO-TILL

Підвищення культури землеробства та застосування різних технологій вимагає впровадження в кожному господарстві відповідної системи обробітку ґрунту...
Слайд № 14

Підвищення культури землеробства та застосування різних технологій вимагає впровадження в кожному господарстві відповідної системи обробітку ґрунту, яка б враховувала : - різноманітність ґрунтів і їх властивості; - реакцію культур на умови ґрунтового середовища; особливості кліматичних і погодних умов; можливість проведення польових робіт в оптимальні агротехнічні строки. Серед основних економічних причин впровадження нових систем обробітку ґрунту є : - підвищення продуктивності праці; - зниження собівартості продукції; - зменшення енергетичних витрат. Серед агротехнічних: - поліпшення агрофізичних властивостей; - збільшення вмісту гумусу; - зменшення втрат вологи та поживних речовин; - захист ґрунту від водної та вітрової ерозії.

Прогноз застосування систем обробітку ґрунту в Україні Застосовуватиметься в цілому по Україні Застосовуватиметься в розрізі ґрунтово - кліматичних...
Слайд № 15

Прогноз застосування систем обробітку ґрунту в Україні Застосовуватиметься в цілому по Україні Застосовуватиметься в розрізі ґрунтово - кліматичних зон

Системи землеробства Nо-till базується на наступних загальних концептуальних положеннях: 1. Значна частина типів ґрунтів за фізичними властивостями...
Слайд № 16

Системи землеробства Nо-till базується на наступних загальних концептуальних положеннях: 1. Значна частина типів ґрунтів за фізичними властивостями повністю відповідає вимогам основних сільськогосподарських культур і тому не потребує механічного обробітку, як засобу зміни фізичних властивостей в сприятливому для культур напрямку. 2. Контроль бур’янів у агрофітоценозах можна з успіхом виконувати без застосування механічних заходів обробітку ґрунту. 3. Наявність рослинних решток на поверхні ґрунту – засіб контролю водної і вітрової ерозії. 4. Найкращим засобом збереження і підвищення родючості ґрунту є залишення всієї побічної продукції на поверхні ґрунту. 5. Ґрунт, як живий організм найкраще розвивається при мінімальному його порушенні людиною.

Оптимальна щільність будови чорноземних ґрунтів при вирощуванні різних сільськогосподарських культур Для більшості зернових культур на середньо - і...
Слайд № 17

Оптимальна щільність будови чорноземних ґрунтів при вирощуванні різних сільськогосподарських культур Для більшості зернових культур на середньо - і важко суглинкових ґрунтах оптимальні умови для росту і розвитку культурних рослин складаються у діапазоні щільності ґрунту від 1 г/см3 до 1,3 г/см3, на піщаних і супіщаних – 1,20-1,50 г/см3 Ґрунт Гранулометричний склад Культура Діапазон оптимальних значень щільності, г/см3 Середнє значення щільності, г/см3 Чорнозем типовий Важко- і середньо-суглинковий зернові колосові 1,05–1,30 1,21 кукурудза 1,00–1,25 1,15 кормові боби 1,00 1,00 цукрові буряки 1,00–1,26 1,14 горох 1,00–1,20 1,10 картопля 1,00–1,20 1,10 гречка 1,20–1,30 1,25 Легкосуглинковий зернові колосові 1,10–1,40 1,23 кукурудза 1,20–1,30 1,25 кормові боби 1,10–1,15 1,12 цукрові буряки 1,20–1,30 1,25 вико-овес на сіно 1,30–1,40 1,35 Чорнозем звичайний і південний Важкосуглинковий і легкоглинистий зернові колосові 1,05–1,30 1,19 кукурудза 1,05–1,30 1,19 цукрові буряки 1,00–1,30 1,16 соняшник 1,25–1,30 1,28 бобово-злакова сумішка 1,00–1,20 1,10

Процеси ерозії ґрунту з рослинними рештками і без них
Слайд № 18

Процеси ерозії ґрунту з рослинними рештками і без них

ЗБИРАННЯ З ПОДРІБНЕННЯМ ТА РОЗПОДІЛЕННЯМ ПОЖНИВНИХ РЕШТОК ПО ПОВЕРХНІ ПОЛЯ - нерівномірність розподілення пожнивних решток на поверхні ґрунту по вс...
Слайд № 19

ЗБИРАННЯ З ПОДРІБНЕННЯМ ТА РОЗПОДІЛЕННЯМ ПОЖНИВНИХ РЕШТОК ПО ПОВЕРХНІ ПОЛЯ - нерівномірність розподілення пожнивних решток на поверхні ґрунту по всій ширині захвату жатки зернозбирального комбайна не більше 20%; - фракції, подрібненої соломи, до 100 мм не менше 80%; Незамульчована поверхня

Важливі кроки для успішного застосування No Till Drilling Підвищені вимоги до сівозміни. Ретельне мульчування соломи комбайном Не рухайтесь комбайн...
Слайд № 20

Важливі кроки для успішного застосування No Till Drilling Підвищені вимоги до сівозміни. Ретельне мульчування соломи комбайном Не рухайтесь комбайном в напрямку майбутнього посіву Висота стерні на полі має велике значення Розгляньте необхідність використання борони або мульчувача для рівномірного розподілення соломи на полі Стерню не треба жодним чином обробляти перед посівом Не переущільнюйте ґрунт перед посівом Контролюйте мишовидні гризуни

Важливі кроки для успішного застосування No-Till Drilling Використання Раундапу (Glyphosate): 10-14 днів перед посівом (повне знищення) За 1-2 дні ...
Слайд № 21

Важливі кроки для успішного застосування No-Till Drilling Використання Раундапу (Glyphosate): 10-14 днів перед посівом (повне знищення) За 1-2 дні перед посівом Після посіву перед проростанням Сійте, коли стерня підсохне. Мокра солома створить проблему Якщо поле попередньо оброблялось необхідно його ущільнити перед посівом і знизити швидкість сівби Увага на швидкість обертів вентилятора! Надто висока швидкість – втрата точності розміщення насіння в ґрунті Посів неглибокий у вологу землю Посів в напрямку відмінному від комбайнування

Подрібнювачі рослинних решток
Слайд № 22

Подрібнювачі рослинних решток

Попередження ущільнення ґрунту у системі No-till У зоні ущільнення ґрунту в результаті великих навантажень на вісь знижується врожайність культур н...
Слайд № 23

Попередження ущільнення ґрунту у системі No-till У зоні ущільнення ґрунту в результаті великих навантажень на вісь знижується врожайність культур на 15 - 50 % Для попередження ущільнення: обмежити рух техніки по поверхні поля в умовах вологості ґрунту вище оптимальної ; знизити тиск в шинах; скоротити навантаження на вісь менше 10 т; підвищення вмісту органічної речовини в ґрунті; - стимулювання біологічної активності ґрунту.

Зменшення ущільнювальної дії ходових систем Використання гусеничних рушіїв (гумово-металевих) Подвоєння коліс або застосування широкопрофільних шин...
Слайд № 24

Зменшення ущільнювальної дії ходових систем Використання гусеничних рушіїв (гумово-металевих) Подвоєння коліс або застосування широкопрофільних шин Це знижує ущільнення ґрунту на 9-95 % і витрату пального на 12-24 %

Слайд № 25

Переваги і недоліки NO-TILL систем Позитивні сторони Негативні сторони 1 2 1. Різке, у 3-5 разів підвищення продуктивності праці. 1. За наявності н...
Слайд № 26

Переваги і недоліки NO-TILL систем Позитивні сторони Негативні сторони 1 2 1. Різке, у 3-5 разів підвищення продуктивності праці. 1. За наявності на поверхні ґрунту післяжнивних решток, особливо таких потужних, які залишаються після кукурудзи, спостерігається зниження температури ґрунту навесні на 2,8-5,00С. При цьому етапи органо­генезу польових культур зміщу­ються на пізніші строки. Виникає потреба посилення фосфорного живлення рослин, зміни строків сівби ярих. 2. Можливість здійснення сівби польових культур у найкращі агротехнічні строки. 2. Можливість перезволоження орного шару на ґрунтах, що слабо дренуються, яке супроводжується різким зниженням їхньої біоло­гічної активності. Компенсація цього недоліку досягається підви­щенням дози азоту на 25-30 кг.

3. Скорочення витрат на оплату праці у 1,6рази,придбання тех­ніки - 1,5, пальне - у 2,2рази.З урахуванням витрат на добрива, вапно, гербіциди та ін...
Слайд № 27

3. Скорочення витрат на оплату праці у 1,6рази,придбання тех­ніки - 1,5, пальне - у 2,2рази.З урахуванням витрат на добрива, вапно, гербіциди та інсектициди, робочу силу, сушіння економія сукупних прямих витрат стано­вить за даними зарубіжних країн 12%. На вітчизняному ринку ця структура витрат може бути іншою у зв'язку зі значно меншою ціною робочої сили та інших складових витрат. 3. Погіршення умов роботи дре­нажних систем на осушуваних землях.   4. Зниження рівня евтрофікації водойм завдяки обмеженню попа­дання в них елементів, які викли­кають бурхливий розвиток водо­ростей. 4. Із зменшенням глибини обро­бітку і переходом на технології „нульового" обробітку зростає негативний проявмікропонижень(«блюдець»), особливо у роки формування притертої льодової кірки на озимих. (Під „блюдцями" в зоні Лісостепу знаходиться 14 % території, у зоні Полісся - до 20 %). 5. Захист ґрунтів від ерозії, дефляції і антропогенного пере­ущільнення.   5. Можливість зниження польо­вої схожості насіння внаслідок насичення посівного шару після­жнивними рештками, що супро­воджується необхідністю підви­щення норм висіву на 15-25%. 6. Можливість значного підвищення вмісту в ґрунті органічної речовини і гумусу.   6. За мінімального й „нульового" обробітку ґрунту контроль за­бур'я­не­нос­ті посівів є складнішим і дорожчим, ніж за загально­прийнятого обробітку на 15-100% залежно від культури і типу сівозміни. 7. В умовах достатнього зволо­ження підвищення коефіцієнтів використання елементів жив­лення рослин з мінеральних добрив, у першу чергу, фосфору (особливо за помірних доз вне­сення) завдяки локалізації добрив і кореневої системи у найбільш біологічно активному поверхне­вому шарі. 7. За систем мінімального і «нульового» обробітку ґрунту погіршується дія ґрунтових гербі­цидів у зв'язку з утриманням частини препаратів на після-післяжнивних рештках, а також посиленою детоксифікацією дію­чих речовин у біологічно актив­ному поверхневому шарі. Інодіпричиноюпослаблення токсич­ності ґрунтових гербіцидів є під­кислення ґрунту у верхньому 10 см шарі.

8. Збереження ґрунтової вологи від втрат на фізичне випаро­вування (у степових провінціях Канади + 24 мм).   8. За інтенсивного захисту посі­вів ві...
Слайд № 28

8. Збереження ґрунтової вологи від втрат на фізичне випаро­вування (у степових провінціях Канади + 24 мм).   8. За інтенсивного захисту посі­вів від бур'янів за мінімального і„нульового" обробітків поси­люється ризик появи резис­тентних до гербіцидів популяцій бур'янової флори. 9. Зменшення емісії С02в атмосферу внаслідок зниження витрат пального у річному циклі польових робіт. 9. На фонах мінімального і„нульового" обробітків усклад­нюється боротьба змишовиднимигризунами. 10. Збагачення ґрунтів намікро-імезофаунузокрема на дощові черв'яки, які відіграють значну позитивну роль у формуванні родючості ґрунтів.   10. За мінімального і„нульового" обробітків ґрунту створюються напружені умови для підтримки сприятливогофітосанітарногостану посівів. Це пов'язано з наявністю на поверхні ґрунту рослинних решток, на яких зберігаються джерела інфекції, залучаються шкідники, що відкла­дають на них яйця, створюються сприятливі умови для виживання шкідників у зимовий період. 11. Можливість вилучення сотень мільйонів С02з атмосфери і закріплення його у формі орга­нічної речовини грунту.   11. За посушливих умов можливий недобір урожаю і зниження якості зерна пшениці озимої з причин збіднення на поживні речовини нижньої поло­вини орного шару та їх позиційної недоступності за пересихання верхнього 10 см шару. 12. Можливість за певних умов (але далеко не завжди) підви­щення урожайності польових культур і зниження собівартості продукції рослинництва.   12. На фонах з великою кількістю на поверхні ґрунту рослинних решток знижується ефективність підкормок азотом розкидним методом. За попадання карбаміду на поверхню решток втрачається 1/3 азоту. 13. Вирівнювання поверхні по­лів унаслідок чого покращуються умови праці механізаторів і функ­ціонування технічних засобів та зниження вібраційних наванта­жень на організм людини і метал. 13. 3а тривалого агрохімічного„навантаження" на поверхневий шар ускладнюється підтримка оптимальних фізико-хімічних параметрів родючості ґрунту. їх корекція за рахунок вапнування має здійснюватись меншими дозами й удвічі частіше, ніж при загальноприйнятому обробітку.

  14. 3а значної виснаженості ґрун­тів середнього і важкого грануло­мет­ричного складу при залишенні їх без обробітку у перші роки запровадженняNO-...
Слайд № 29

  14. 3а значної виснаженості ґрун­тів середнього і важкого грануло­мет­ричного складу при залишенні їх без обробітку у перші роки запровадженняNO-TILLсистеми спостерігається явище сезонної цементації зі значним підвищен­ням щільності будови ґрунту та різким зниженням продуктивності агрофітоценозів. Відновлення оптимальних параметрів щільності ґрунту відбувається поступово протягом 3-4 років.   15. Висока ціпа основного технічного засобу для„нульовогообробітку ґрунту - сівалок безпо­середньої сівби, тому заміна наявної ґрунтообробної і посівної техніки, яка здебільшого відпра­цювала амортизаційні строки, є серйозною фінансовою проб­лемою для будь-якого госпо­дарства. Ціпа різних комплексів з різною шириною захвату і комплектом коливається у межах від 30 до 300 тис.у.о.   16. Запровадження технологій„нульового" обробітку ґрунту вимагає вищої кваліфікації агро­номічного і технічного персоналу.   17. Різка зміна технологій вирощування польових культур на знач­них площах може супроводжу­ватися загостренням проблем сільського безробіття.   18. Ці ж самі проблеми можуть виявитись і в галузі сільськогоспо­дарського машинобудування.   19. Посіви заNO-TILLтехнологій можуть протягом певного часу бутипожежненебезпечними, особ­ливо коли поля не є «закритими зонами», як у фермерів США і Канади, а вільними для доступу будь-кого.

Технологічнакартавирощуванняозимоїпшеницізаінтенсивноютехнологіэюнаплощі300 га попредник-ярийячиінь;плановаурожайність- 5,5 т/га,відстаньперевезень...
Слайд № 30

Технологічнакартавирощуванняозимоїпшеницізаінтенсивноютехнологіэюнаплощі300 га попредник-ярийячиінь;плановаурожайність- 5,5 т/га,відстаньперевезень- 6 км Послідовність операцій Операції Агротехнічні вимоги Одиниця вимірювання Обсяг роботи Строки виконання Тривалість роботи, годин Склад агрегату Виробіток (га,т) Потрібно для всього обсягу робіт Витрата пального Затрати праці (люд-год) Кількість нормо-змін, од Обсяг роботи, ум ет га Календарні Тривалість, днів Трактор або самохідне шасі Зчіпка С-г машина Кількістьс-г машин, од Зазміну за годину задобу Агрегатів, од Трактористів-машиністів, чол Допоміжних працівників, чол За нормою, (кг/га, кг/т) для виконання всього обсягу робіт,кг На одинтцю роботи На весь обсяг роботи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 Лущеннястерні 5-7 см га 300 12.07-14.07 3 14 Т-150К   ЛДГ-15А 1 52,8 7,5 105,6 1 2   3,1 930,0 0,13 39,8 5,7 67,3 2 Лущення стерні 7-9 см га 300 12.08-14.08 3 14 Т-150К - ЛДГ-15А 1 52,8 7,5 105,6 1 2 - 3,10 930,0 0,13 39,8 5,7 67,3 3 Транспорт. і внесення добрив 0,3 т/га т 90 20.08-25.08 4 14 МТЗ-82.1 - МВУ-5 1 44,0 6,3 88,0 1 2 - 2,10 189,0 0,16 14,3 2,0 9,9 4 Оранка 25-27 см га 300 20.08-25.08 3 14 Case 310 - Wogel & Noot Herkules-1000 1 18,0 2,6 36,0 1 2 - 14,90 4470,0 0,39 116,7 16,7 200,0 5 Передпосівний обробіток грунту 5-7 см га 300 20.08-25.08 2 14 Case 310 - Farmet Kompakto-mat 1 82,0 11,7 164,0 1 2 - 3,20 960,0 0,09 25,6 3,7 43,90 6 Протруювання насіння 0,2 т/га т 60 10.09-12.09 3 14 ел. двиг.   ПНШ-3   21,0 3 42 1 1       0,33 20,0 2,9   7 Навантаженн насіння 0,2 т/га т 60 10.09-12.09 3 14 ЮМЗ-6Л - ПЄ-0,8 1 140 20 280 1 1 - 0,33 19,8 0,05 3,0 0,4 1,80 8 Навантаження мінер. добрив 0,07 т/га т 21 10.09-12.09 3 14 ЮМЗ-6Л - ПЄ-0,8 1 140 20 280 1 1 - 0,33 6,9 0,05 1,1 0,2 0,63 9 Перевез. насінння і мін. добрив 6 км т 81 10.09-12.09 3 14 КамАз-55102   1 64,5 9,2 129,0 1 1 - 0,67 54,3 0,11 8,8 1,3   10 Сівба 200 кг/га га 300 10.09-12.09 3 14 МТЗ-82.2 - СЗ-5,4 1 34,3 4,9 68,6 2 4 4 2,90 870,0 0,41 122,4 8,7 42,51 11 Локальне підживлення 0,5 т/га т 300 10.03-20.03 3 14 МТЗ-82.2 - СЗ-5,4 1 34,3 4,9 68,6 2 4 4 2,90 870,0 0,82 244,9 8,7 42,51 12 Підвезення води 250 л/га т 75 01.04-10.04 3 12 ЮМЗ-6 Л - ЗЖВ-1,8 1 18,9 2,7 32,4 1 1 - 1,47 110,3 1,48 111,1 4,0 16,67 13 Приготув розчину гербіцидів 250 л/га т 75 01.04-10.04 3 12 МТЗ-82.1 - АПЖ-12 1 48 6,9 82,3 1 1 - 0,63 47,3 0,15 10,9 1,6 7,59 14 Внесення гербіцидів 250 л/га га 300 01.04-10.04 3 12 МТЗ-82.2 - ОПШ-2000 1 99,6 16,6 199 1 1 - 0,60 180,0 0,06 18,1 3,0 14,64 15 Підвезення води 250 л/га т 75 15.05-20.05 3 12 ЮМЗ-6 Л - ЗЖВ-1,8 1 18,9 2,7 32,4 1 1 - 1,47 110,3 0,37 27,8 4,0 16,67 16 Приготув розчину інсектицидів 250 л/га т 75 15.05-20.05 3 12 МТЗ-82.1 - АПЖ-12 1 48 6,9 82,3 1 1 - 0,63 47,3 0,15 10,9 1,6 7,59 17 Боротьба з шкідниками 250 л/га га 300 15.05-20.05 3 12 МТЗ-82.2 - ОПШ-2000 1 99,6 16,6 199 1 1 - 0,60 180,0 0,06 18,1 3,0 14,64 18 Пряме комбайнування 5,5 т/га га 300 15.07-28.07 8 10 Case 2388 -   1 26,0 3,7 37,1 1 1 1 7,80 2340,0 0,54 161,5 11,5 - 19 Перевезення зерна на тік 6 км т 1650 15.07-28.07 9 10 КамАз-55102 ГКБ-819 1 54,5 16,5 165,0 2 2 - 0,33 550,0 0,12 200,0 11,5 -   дп 12865,0   1195 486,4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Трудове навчання
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  331
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  YI644512
 • Вподобань
  0
Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь