Майстер-клас вчителя математики "Соціалізація учнів шляхом впровадження STEM-освіти". Вчитель року - 2021.

Математика

Для кого: Дорослі

17.02.2021

141

3

0

Опис документу:
Моє завдання , як вчителя математики надавати учням такі освітні послуги, які підготують їх до успішного працевлаштування, конкурентоздатності на ринку праці, які здатні до активного творчого розвитку, які вміють мобілізувати знання на практиці та швидко адаптуватися до нестандартних ситуацій. В цьому майстер-класі я розкриваю методи своєї роботи. https://www.youtube.com/watch?v=oUOZV6na1K8
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Посилання на майстер-клас:

https://www.youtube.com/watch?v=oUOZV6na1K8

Моє завдання , як вчителя математики надавати учням такі освітні послуги, які підготують їх до успішного працевлаштування, конкурентоздатності на ринку праці, які здатні до активного творчого розвитку, які вміють мобілізувати знання на практиці та швидко адаптуватися до нестандартних ситуацій.

Саме завдяки STEM-освіті вдається реалізувати усі дієві засоби засвоєння програмоного матеріалу

Stem – навчання – освіта, яка покладає інтерес до дослідницької діяльності, готує дітей до життя, вчить їх мислити, знаходити необхідну інформацію, приймати рішення, співпрацювати з іншими учнями, презентувати результати своєї роботи.

Вводити елементи дослідницької діяльності я розпочинаю уже в 5 класі. Так при вивченні просторових фігур учень 5 класу вимірявши висоту та діаметр басейну, дізнавшись тариф на водопостачання 1го куб.метра води, визначив вартість води необхідної для заповнення басейну циліндричної форми.

Під час виконання роботи учень опрацював тему об’єм циліндра та показав практичне застосування матеріалу.

Узагальнюючи тему «Десяткові дроби», учні 5 класу створили проект екологічного напрямку, в якому підрахували витрати паперу учнями класу , в якому навчаються та підрахували кількість дерев які можна зберегти від вирублення. В ході роботи над проектом, учні ще раз пересвідчились у необхідності вмінь виконувати дії з десятковими дробами у практичному житті.

Прикладом навчального проекту учнів старших класів стала робота «МАТЕМАТИЧНІ РОЗРАХУНКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

У роботі проведено розрахунки комплексу енергоефективних заходів у нашій школі

Дана робота дозволяє провести власні спостереження, практично застосовувати математичні знання в економічних розрахунках, порівнювати одержані результати і робити висновки, дає знання з основ енергоефективності, розвиває навички самостійної діяльності

Учні старших класів працюють над проектами по створенню електронних посібників. Універсальний електронний довідник з теми “Функція”містить теоретичний матеріал, який супроводжується таблицями, схемами, графіками, зразками оформлення розвязків типових завдань, тестовими завданнями, завданнями для самостійної роботи, питаннями для самоконтролю,

Працюючи з посібником, кожен учень індивідуально зможе прочитати необхідний матеріал та зробити записи в зошит. Важливі моменти теми можна передивитися кілька разів, а відеоприклади покажуть все наочно

Переглянемо один з розділів даного посібника, а саме перетворення графіків функції, де учні будують різні графіки за допомогою програми ексель.

Матеріал проекту пізнавального характеру і може застосовуватися для різних вікових груп школярів починаючи з7го по 11й клас внаслідок своєї узагальненості та практичної спрямованості.

В результаті роботи над проектом учні:

 - узагальнили знання з теми функції ;

 - дослідили застосування функції в житті та при вивченні інших предметів;

 - збирали, аналізували і застосовували власні отримані знання на практиці;

 - створили презентацію, публікацію своєї роботи;

 - за використанням ІКТ сформовані знання, уміння і навички

 

Учні старших класів готують електронні посібники для учнів молодших класів у формі подорожей, пригод та казок.

В своїй діяльності Я широко практикую Інтегровані уроки, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків. Прикладом такого уроку був урок-квест «Знай! Умій! Застосовуй!»

Під час гри квесту учні показали уміння застосовувати набуті знання з фізики, математики, інформатики та основ здоровя в практичних ситуаціях. розвязуючи задачу про спортивну ходьбу двох хлопчиків учні на станції «Фізика» розрахували час зустрічі використовуючи фізичні формули. На станції «Математика» підтвердили знайдений результат побудувавши графіки лінійних функцій, отриманий результат був підтверджений і на станції «Інформатика» де учні написали програму для розвязання даної задачі. Закінчили свій марафон на станції «Основи здоровя» де ще раз повторили правила дорожнього руху та розрахували витрати енергії під час спортивної ходьби та склали меню здорового харчування для поповнення запасів втраченої енергії

Особливе зацікавлення учнів викликають уроки нестандартної форми: брейн-ринги, уроки КВК, вікторини, математичні бої, пленарні уроки. Так під час пленарного уроку проведеного в шкільному саду , для виконання завдань учням необхідно було зробити заміри окремих ділянок саду та знайти процентне відношення площ засаджених окремими видами дерев та розрахувати об’єм води необхідний для їх поливу.

Такі уроки формують здатність працювати в команді, вміння презентувати свої ідеї, планувати результати і нести відповідальність за їх реалізацію

Одним з напрямків стем освіти є розв’язання прикладних задач, що сприяє ознайомленню з роботою підприємств і галузей народного господарства, що є умовою орієнтації учнів до певних професій.

Прикладні задачі дозволяють вдало створювати проблемні ситуації. Такі задачі стимулюють до здобуття нових знань, збагачують теоретичними знаннями з технічних та інших дисциплін. Так наприклад, учням було запропоновано проаналізувати умови відкриття депозиту в двох банках. І вирішити В який банк більш вигідно вкласти кошти?

Корисно організувати дискусійну платформу, щоб учні могли довести доцільність свого вибору.

Замість того щоб давати новий матеріал в готовому вигляді, я намагаюсь підвести дітей до самостійного формулювання нових тверджень

Так , Під час знайомства дітей з числом пі, роздаю їм кола різного діаметра і пропоную їм таке завдання: за допомогою нитки і лінійки виміряйте довжину кола і його діаметр, Поділити довжину кола на діаметр. Результати записую до спільної таблиці і на екрані бачимо, що у всіх результати приблизно однакові. Мені залишається лише озвучити що відношення довжини кола до діаметра і є число пі.

Під час вивчення теми НЕРІВНІСТЬ ТРИКУТНИКА, роздаю дітям заготовки відрізків різної довжини Вимірюємо довжини відрізків і дані вносимо в таблицю. пропоную з них скласти трикутники, сполучивши кінці відрізків. У деяких дітей не вийде побудувати третю вершину трикутника. Проаналізувавши дані з таблиці робимо висновки: що Сума довжин двох сторін трикутника повинна бути більшою ніж довжина третьої сторони

При вивченні теореми Піфагора , Три групи учнів отримують завдання: побудувати прямокутний трикутник із заданими катетами, виміряти гіпотенузу та заповнити таблицю. Потім обчислити площі квадратів побудованих на сторонах прямокутних трикутників. Всі значення вносимо до таблиці і порівнявши суми площ двох квадратів, побудованих на катетах і квадрата побудованого на гіпотенузі діти роблять висновок, що сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи.

Велику увагу я приділяю дистанційному навчанню, під час якого використовую різні платформи, та зупинитися я хочу на сайті дистанційного навчання moodle, який обрав колектив нашого закладу.

Плануючи уроки, на ньому я розміщую різні вправи, тести навчального та контролюючого характеру, свої відеоуроки . наприклад:

Велику увагу я приділяю дистанційному навчанню, під час якого розглянула різні платформи, та зупинилася на сайті дистанційного навчання moodle, який обрав колектив нашого закладу.

На ньому я розміщую різні вправи, тести навчального та контролюючого характеру, посилання на відеоуроки . а як приклад відео створене мною:

Під час онлайн уроків в зумі, які планую на платформі мудл, в якості листа самооцінювання використовую гугл таблиці в які учні під час уроку вносять отримані бали.

А як елемент диференційованого навчання, я використовую гугл презентації в яких на слайдах розміщую завдання різної складності і кожен учень має змогу виконувати завдання на своєму слайді.

Під час організації цих видів робіт гугл презентаціям та гугл таблицям надаю спільний доступ. Під час перевірки право редагувати документ закриваю і діти можуть тільки переглянути результати своєї роботи.

Посилання на майстер-клас:

https://www.youtube.com/watch?v=oUOZV6na1K8

Викладаючи математику я намагаюся зробити процес навчання захоплюючим, уроки такими на які діти йдуть з радістю та задоволенням

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.