«Люди твої, Мурованокуриловеччино», збірка. Мовознавці і літературознавці

Опис документу:
Запропоновані матеріали сприятимуть зростанню пізнавального інтересу учнів, вихованню патріотичних почуттів. Вони можуть бути використані в позакласній роботі з учнями.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

«Люди твої, Мурованокуриловеччино», збірка. Мовознавці і літературознавці

Мовознавці

Губаржевський Ігор Володимирович

(1905–1970)

Мовознавець, церковний діяч.

Народився 30 травня 1905 року в сім’ї священика Володимира і Марії Губаржевських у селі Дерешова. Дитинство і рання юність І.В.Губаржевського пройшли в с. Паланка Гайсинського повіту на Поділлі (нині: с. Заозерне Тульчинського р-ну Вінницької обл.). У 1917 р. закінчив Подільську духовну семінарію. У 1921 році І.В.Губаржевський приїхав до Києва на навчання, де у 1921- 1926 рр. навчався на відділі етнології Київського археологічного інституту. У 1930 р. склав екстерном іспити на історико-філологічному відділі Київського інституту народної освіти з правом викладання мови і літератури у середніх і вищих навчальних закладах. З 1925р. по 1930 р. був лектором на Київських державних курсах українознавства. У 1928-1941 рр. працював науково-технічним, молодшим і старшим співробітником в секції діалектології Науково-дослідного інституту мовознавства Всеукраїнської академії наук. Крім того, з 1937 р. працював доцентом, а з 1938 р. по 1941 р. – професором і керівником кафедри української мови і літератури Київського педагогічного інституту. Автор праць з мовознавства, діалектології, граматики укр. мови, з української літератури. Співукладач «Російсько-українського словника» (К., 1937).

В 1941 році прийняв сан священика, служив настоятелем у смт Чоповичі Малинівського району Житомирської області. У 1943 році виїхав до Німеччини. На початку 1960 р. І.В.Губаржевський з родиною переїхав до США. У Нью-Йорку створив вид-во, де виходив ж. «Наша Батьківщина». В останні роки життя створив Український православний лекторій, де читав лекції на історично-релігійні теми. В еміграції писав статті переважно богословського і релігійно-виховного характеру, що друкувалися у різних еміграційних часописах, а також окремими брошурами.

Помер І.В.Губаржевський 5 листопада 1970 року в Нью-Йорку.

Кучинський Болеслав Вікентійович

(1938-2017)

Кандидит філологічних наук (1978), доктор філософії у філологічних науках (1997), професор (1992).

Народився 1 лютого 1938 року в селі Немерче. Трудову діяльність розпочав у 1962 році після закінчення Одеського державного університету ім. Мечникова на посаді асистента кафедри іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного інституту. У подальшому працював на посадах: старшого викладача, заступника декана педагогічного факультету, з 1980 року – проректора з навчально-виховної роботи. За час роботи проявив себе як справжній фахівець і досвідчений організатор. В умовах кризового стану освіти спрямовував колектив на пошук нових форм підвищення ефективності підготовки педагогічних кадрів. Був радником уряду Німеччини з питань шкільної та професійної освіти.

З квітня 2004 року Болеслав Вікентійович - завідувач кафедрою германської філології. Автор посібників «Зарубіжна література», «Зарубіжна література в школі» (обидва – 1987), «Зарубіжна література ранніх епох» (1994, співавт.; усі – Київ), «Практична граматика німецької мови» (В., 2002; 2004, співавт.), «Німецькомовні країни» (2005), «Про німецьку мову і літературу» (2006; обидва – Кіровоград), «Лінгвознавство (німецька мова)» (В., 2008, співавт.), «Деякі труднощі граматики німецької мови» (Кр., 2010, співавт.).

6 березня 2017 року на 80-ому році життя помер завідувач кафедри германської філології професор КДПУ імені Винниченка Болеслав Вікентійович Кучинський.

Дятчук Валентина Володимирівна

(1941)

Мовознавець, літературознавець, перекладач, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

Народилася в селі Курашівці. Після закінчення школи працювала дояркою в місцевому колгоспі. Працювала в Інституті української мови НАНУ. Редагувала й рецензувала термінологічні галузеві словники, брала участь у підготовці радіопередач з культури мови, в розробці теоретичних та методичних питань викладання мови в школі. Працює переважно в галузі лексикографії, досліджує мову творів українських письменників. Член національної Спілки театральних діячів. Наукові зацікавлення – лексикологія, фразеологія.

Доля Інна Василівна

(1982)

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри методики навчання іноземних мов.

Народилася 23 грудня 1982 року в селі Роздолівка. Закінчила Мурованокуриловецьку СШ №1.

Викладач Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Аспірантка Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова. Інститут іноземних мов,кафедра англійської філології.

Тема дисертації: «Інтонаційна варіативність висловлювань пзитивної та негативної оцінки в англомовному дискурсі педагогічної сфери спілкування».

Літературознавці

Барабан Леонід Іванович

(1929-2016)

Літературознавець, критик, мистецтвознавець, кандидат мистецтвознавства.

Народився 14 жовтня 1929 року в селі Кривохижинці.

У 1956 р. закінчив філологічний факультет Чернівецького університету. Працював відповідальним секретарем ряду районних газет. Упродовж 1959-1962 pp. навчався в аспірантурі ІМФЕ ім. М. Рильського АН УРСР за спеціальністю театральне мистецтво. Після захисту дисертації працював у цьому ж інституті на різних посадах. З 1989 р. поєднує наукову роботу з педагогічною як доцент Київського інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. Друкується з 1955 р. Основне коло наукових досліджень – історія розвитку української драматургії і театру XIX і XX ст., в т. ч. на Поділлі, творчість видатних діячів культури, літературно-мистецькі традиції Поділля тощо; видав кілька книг, присвячених цим темам. У різних збірниках та журналах опублікував низку досліджень

Помер 18 липня 2016 р.

Гуляк Анатолій Борисович

(1961)

Доктор філологічних наук, професор. Літературознавець Анатолій Борисович Гуляк досліджує питання теорії та історії літератури, проблеми українського письменства XIX–XXI ст., зокрема жанрологію літературного твору, теорію і практику віршування. Предметом аналізу науковця є аспекти становлення українського історичного роману.

Народився 3 липня 1961 року в селі Привітному. Після закінчення Гнівенської середньої школи вступив на філологічний факультет Вінницького педінституту, який закінчив у 1982 році. Працював учителем української мови та літератури, заступником директора по навчально–виховній роботі у СШ №17 міста Вінниці. Служив у війську.

У 1989 році вступив до аспірантури при Київському державному педагогічному інституті. Кандидатську дисертацію захистив у 1991 році, після чого працював викладачем, доцентом кафедри української літератури НПУ ім. М.Драгоманова. З 1997 року, по закінченню докторантури, обіймав посаду професора кафедри української літератури вищеназваного навчального закладу. Докторську дисертацію «Становлення українського історичного роману» захистив у 1998 році. Вчене звання професора присвоєне 1999 року. З 2000 року очолював кафедру україністики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Наукові інтереси – українська література кінця ХІХ – початку ХХ століть; новітня українська література; українська оповідна проза; теорія та практика віршування; принципи аналізу художнього тексту; питання текстології; методика викладання української літератури. Уклав хрестоматію з укр. літератури для 11-го класу «Срібний птах» (К., 2004).

Мафтин Наталія Василівна

(1962)

Доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Народилася 11грудня 1962 року в с. Михайлівці в родині вчителів. У 1984 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Чернівецького державного університету. Працювала вчителем німецької та української мов на Вінничині. З 1987 р. - викладала українську мову та літературу в школах міста Івано-Франківська. З 1990 р. - викладач кафедри української літератури Івано-Франківського педагогічного інституту. Після захисту кандидатської дисертації (1995 р.) - доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. В даний час - доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Інституту філології Прикарпатського національного університету.

Досліджує типологію новелістичного мислення в українській прозі, питання специфіки творення літературного процесу ХІХ - початку ХХ ст. в Україні.

Автор монографій: «У пошуках «Grand» стилю: західноукраїнська та еміграційна проза міжвоєнного двадцятиліття» (2011), «Мала проза Ірини Вільде: неповторність індивідуального голосу» (1998), співавтор монографій: «Василь Стефаник - художник слова» (1996), «Нариси з поетики української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст.» (2000). Також є автором публікацій у наукових збірниках та журналах, методичних розробок.

  • 14.08.2018
  • Виховна робота
  • 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас
  • Інші методичні матеріали
  • 218
  • 0
  • 0
  • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
4
міс.
1
6
дн.
2
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!