"Література доби Середньовіччя"

Опис документу:
Тестовий матеріал допоможе вчителеві зекономити час на уроці та перевірити знання учнів за темою "Література доби Середньовіччя".

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕСТИ - ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

1.Визначити межі доби Середньовіччя:

а) VІ-ХVІ ст.; б) VVст.; в) ІV- ХІVст.

2. Живопис на шовку, книжна мініатюра знайшли розповсюдження в добу:

а) Відродження; б) Середньовіччя; в) античну добу.

3. Втечу від суспільства, пасивне споглядання природи пропонує людині

китайська філософія:

а) даосизму; б) конфуціанства; в) моїзму.

4. Вкажіть імя французького поета, який своїми сирвентами порушував

спокій і закликав до війни, феодальних міжусобиць:

а) Джауфре Рюдель; б) Бертран де Борн; в) Шарль Бодлер.

5. Зороастризм – це релігія:

а) мусульман; б) християн; в) іранських народів.

6. Традиційна дворядкова строфа в перській поезії називається:

а) касида; б) терцина; в) бейт.

7. Де і коли виникла рицарська лірика:

а) на півночі Франції в ХІ-ХІІст.;

б) на півдні Франції, у Провансі в ХІ -ХІІст.;

в) на півдні Франції, у Провансі в Х-ХІст.

8. Слово «ваганти» в перекладі з латини означає:

а) школярі; б) мандрівні священики; в) «бродячі люди».

9. Довгий час добу Середньовіччя називали:

а) «добою розквіту мистецтва»; б) «темними віками»;

в) добою єдиного божества.

10. Найстародавнішим епосом серед європейських є:

а) французький; б) німецький; в) ірландський.

11. Останнім поетом Середньовіччя і першим поетом Відродження є:

а) Франческо Петрарка; б) Данте Алігєрі; в) Джованні Боккаччо.

12. Фундаментом, на якому височить будівля середньовічної цивілізації, є:

а) культура; б) мистецтва; в) релігія.

13. Які два латино мовні види літератур зявилися в добу Середньовіччя:

а) література вагантів і трубадурів; б) куртуазна і міська література;

в) клерикальна і світська література.

14. Людина зобов’язана працювати на земля на благо суспільства –

це філософія: а) даосизму; б) Конфуція; в) маоїзму.

15. Східний гуманізм – віра в людину – тісно переплітається з:

а) християнством; б) ісламом; в) буддизмом.

16. Великий за обсягом урочистий вірш написаний на уславлення правителя

або якоїсь події, який налічував часом до 200 бейтів, називається:

а) рубаї; б) газель; в) касида.

17. Який німецький поет доби Просвітництва захоплювався газелями Гафіза

та один із розділів своєї книги назвав «Гафіз-наме»:

а) Й.Гердер; б) Й.Гете; в) К.Шіллер.

18. Вкажіть імя французького поета-трубадура, який писав канцони про своє

високе кохання до графині Тріполітанської:

а) Бертран де Борн; б) Джауфре Рюдель; в) Гільом Аквітанський.

19. У Франції виконавців епічних сказань називали: а) шпільманами;

б) хугларами; в) жонглерами.

20. Данте Алігєрі народився: а) у Римі; б) у Неаполі; в) у Флоренції.

21. Чия література пережила свій «золотий вік» в добу Середньовіччя:

а) китайська, японська, іспанська;

б) французька, іспанська, німецька;

в) арабська, китайська, іранська.

22. Першою поетичною пам’яткою Китаю є:

а) «Книга пісень»; б) «Школа гір і вод»; в: «Бесіди і судження».

23. «Безсмертний, с кинутий з небес», - так сучасники називали відомого

китайського поета: а) Ду Фу; б) Лі Бо; в) Цао Чжі.

24. Література якою мовою існувала на іранських землях у VІІІ-ХVІст.:

а) фарсі та арабською; б) арабською та перською; в) арабською.

25. Вірш, у якому оспівується краса коханої та почуття ліричного героя

до неї, називається: а) касида; б) газель; в) рубаї.

26. Провідним в куртуазній літературі став образ:

а) Чарівної Дами; б) короля; в) мандрівного лицаря.

27. Який французький поет-трубадур після бурхливого життя пішов у

монастир, де й прожив до глибокої старості:

а) Джауфре Рюдель; б) Бертран де Борн; в) Гільом Аквітанський.

28. Шпільмани – це: а) виконавці епічних сказань у Німеччині;

б) виконавці епічних сказань у Франції;

в) виконавці епічних сказань в Іспанії.

29. Епічні поеми в добу Середньовіччя декламувалися у супроводі:

а) маленької арфи або віоли; б) ліри; в) гітари.

30. Головним героєм усіх народних епосів є:

а) відважний лицар; б) воїн-богатир; в) поет-трубадур.

31. Засновником школи «нового солодкого стилю» в середні віки є:

а) Данте Алігєрі; б) Гвідо Гвінніцеллі; в) Франческо Петрарка.

32. Уособленням світлого творчого розуму в поемі Данте

«Божественна комедія» є: а) Беатріче; б) Вергілій; в) сам Данте.

33. Чия поезія вперше в Європі запровадила риму:

а) німецька; б) англійська; в) провансальська.

34. Японську, корейську та в’єтнамську літератури започаткувала:

а) антична література; б) китайська література; в) французька літ-ра.

35. Відхід від суспільства, мандри, невтручання в природний хід речей

обрав китайський поет: а) Ду Фу; б) Лі Бо; в) Цао Чжі.

36. Якого молодого персько-таджицького поета підтримували Саманіди:

а) Хайяма; б) Рудакі; в) Нізамі.

37. Рубаї – це: а) двовірш філософського змісту;

б) чотиривірш, часто філософського змісту;

в) тривірш, часто філософського змісту.

38. Високе і низьке кохання розрізняли: а) ваганти; б) трубадури;

в) китайські поети.

39. Який італійський поет зобразив трубадура Бертрана де Борна у

своєму творі: а) Ф.Петрарка; б) Дж.Боккаччо; в) Данте.

40. Особливий спосіб розповіді, коли в основний сюжет вплітаються

різноманітні історії, називається:

а) обрамленим оповіданням; б) обрамленою повістю; в) новелою.

41. Поезія епохи Тан у Китаї – це доба:

а) феодальної могутності Китаю; б) занепаду Китаю; в) ХІ-Х ст.до н.е.

42. Головна тема героїчного епосу:

а) свободи; б) кохання; в) боротьба за народну єдність.

43. У якій європейській країні було складено найбільше епічних поем:

а) Німеччині; б) Франції; в) Іспанії.

44. На досвід античної традиції, зразки релігійної лірики та народної

поезії спиралась поезія: а) трубадурів; б) вагантів; в) Ф.Петрарки.

45. Лірика якого стилю поєднувала в собі риси провансальської

рицарської поезії з її культом служіння Чарівній Дамі і традиції

сицилійської поезії з її філософськими роздумами:

а) «школи гір і вод»; б) школи «солодкого стилю»; в) школи Ф.Петрарки.

46. У якому італійському місті помер і похований Данте Алігєрі:

а) Флоренції; б) Римі; в) Равенні.

47. «Людиною, яка має кістку гордості у спині», називали китайського

поета: а) Ду Фу; б) Лі Бо; в) Цао Чжі.

48. Який персько-таджицький поет став не лише визнаним «царем

придворної поезії», а й зачинателем відродження перської культури:

а) Нізамі; б) Рудакі; в) Гафіз.

49.Найпопулярнішими поетичними жанрами лірики трубадурів були:

а) поема, балада, елегія, ода; б) ода, епітафія, елегія, поема;

в) альба, канцона, сирвента, пасторелла, сирена.

50. Видатним філософом, математиком, астрономом, поетом був

персько-таджицький поет: а) Рудакі; б) Омар Хайям; в) Гафіз.

51. Розквіт героїчного епосу припадає на добу: а) феодалізму;

б) зрілого феодалізму; в) раннього феодалізму.

52. Центром художнього та поетичного зображення в добу Тан стає:

а) людина; б) природа; в) літературні сюжети.

53. Твір «Пісня про мого Сіда» є героїчним епосом: а) Іспанії; б) Франції;

в) Німеччини.

54. «Вовками в овечій шкурі» ваганти називали: а) представників влади;

б) церковників; в) судових твиконавців.

55. «Шансон де жест» - пісні про діяння – це епічні поеми, які були

складені у: а) Німеччині; б) Франції; в) Англії.

56. Послідовником Гвідо Гвінніцеллі в Італії в добу Середньовіччя став:

а) Данте; б) Петрарка; в) Боккаччо

57. Трирядкова строфа, у якій рядки об’єднані римуванням аба, бвб, вгв і

т.д., що створює єдиний ланцюг рим, називається:

а) касидою; б) терциною; в)дактилем.

58. Проблему пошуку правильного шляху і для кожної людини особисто,

і для Італії, і для людства загалом, порушено в поемі Данте «Божественна

комедія у: а) зав’язці твору; б) кульмінації твору; в) розвязці твору.

59. Що в перекладі з китайської означає слово «сяояо»:

а) володіти таємницями життя; б) володіти великою духовною свободою.;

в) володіти знаннями даосизму.

60. Розквіт новоперської літератури припадає на: а) Х-ХІІст.; б) Х-ХІV ст..;

в) Х-ХV ст..

61. Вишуканою піснею, головним чином любовної тематики в добу

Середньовіччя називали: а) сирвенту; б) канцону; в) альбу.

62.Вплив трубадурів був особливо значним на: а) Данте і Петрарку;

б) поетів-романтиків; в) поезію ХVіі ст.

63. Хто з перських поетів разом з іншими вченими створив новий, дуже

точний календар: а) Рудакі; б) Омар Хайям; в) Гафіз.

64. «Пісня про Нібелунгів» є героїчним епосом: а) англійського народу;

б) німецького народу; в) ірландського народу.

65. «Клерикальною» в середні віки називали: а) кельтську літературу;

б) німецьку літературу; в) церковну літературу.

66. Яку добу в китайській поезії називають «золотою добою»:

а) епоху Тан (618-907р.р.); б)VІ- ІІІ ст. до н.е.; в) 550-65О р.р.

67. У чиїх зухвалих піснях виявився бунт народних мас проти церковних

і суспільних догм : а) Джауфре Рюделя; б) вагантів; в) Бертрана де Борна.

68. Похід Карла Великого до Іспанії та його сутички з маврами (сарацинами)

описано в героїчному епосі: а) «Пісня про мого Сіда»;

б) «Пісня про Роланда» в) «Пісня про Беовульфа».

69. Данте Алігєрі належав до партії: а) гвельфів; б) гібелінів; в) вігів.

70. Через поширений прийом у літературі – мандрівку в загробному світі –

зображено шлях людини до морального вдосконалення у творі:

а) Ф.Петрарки «На смерть мадонни Лаури»;

б) Данте «Божественна комедія»; в) Дж.Боккаччо «Декамерон».

71. Вимальовування дрібних деталей та принцип паралелізму у віршах

вирізняє поезію: а) Ду Фу; б) Лі Бо; в) Цао Чжі.

72. Яскравими представниками новоперської літератури є:

а) Лі Бо, Ду Фу, Цао Чжі; б) Фірдоусі, Хайям, Нізамі;

в) Джауфре Рюдель, Бертран де Борн.

73. Яка подія спричинила втечу трубадурів до Іспанії, Італії та Німеччини:

а) напади північних французьких баронів на багатий Прованс;

б) 20-тилітня війна, яка зруйнувала Прованс

в) Тридцятилітня війна.

74. Якому поету належать слова: «Я чистим пронести зумів

Своє кохання віддалік»:

а) Бертрану де Борну; б) Джауфре Рюделю; в) Артюру Рембо.

75. Який перський поет помер своєю смертю, відчувши її заздалегідь:

а) Омар Хайям; б) Рудакі; в) Гафіз.

76. Мандрівних священиків та монахів-утікачів у Середньовіччі називали:

а) трубадурами; б) вагантами; в) жонглерами.

77. Рицарська література починає формуватися у: а) ХІ-ХІІІст.; б)Х-ХІст.;

в) ІХ-Хст.

78. Найпопулярнішою в середньовічному Китаї поетичною школою була:

а) «школа природи»; б) «школа гір і вод»; в) школа дерев і трави».

79. Шедевром французького героїчного епосу, пам’яткою Х-ХІстоліть є:

а) «Пісня про Беовульфа»; б) «Пісня про Роланда»; в) «Пісня про мого Сіда»

80. Книга-сповідь «Нове життя» належить перу: а) Данте; б) Петрарки;

в) Боккаччо.

81. На шляху Данте в «Божественній комедії» йому переходили дорогу:

а) вовк, ведмідь, лисиця; б) леопард, лев, вовчиця; в) вовчиця, тигр, лев.

82. Вірш «Печаль на яшмовому ганку» належить:

а) Лі Бол; б) Ду Фу; в) Цао Чжі.

83. Завдяки якому твору Й.В.Гете Європа відкрила для себе перську

поезію наприкінці ХІХст.: а) «Римські елегії»; б) «Поезія і правда;

в) «Західно-східний диван».

84. Засновником теми так званого «далекого кохання» є французький

поет: а) Поль Верлен; б) Бертран де Борн; в) Джауфре Рюдель.

85. Неперевершеним майстром жанру рубаї вважають:

а) перського поета Омара Хайяма; б) китайського поета Лі Бо;

в) перського поета Рудакі.

86. До якої літератури належить куртуазна поезія: а) до церковної;

б) до рицарської; в) до поезії вагантів.

87. Зображення природи в поезії та мистецтві епохи Тан зумовлене

філософією: а) Конфуція; б) даосизму; в) маоїзму.

88. Вірші «Безтурботна пісня», «Бідний студент», «Різдвяна пісня

школярів» «Прощання зі Швабією» належать:

а) трубадурам; б) вагантам; в) шпільманам.

89. Героїчні епоси «Старша Едда» і «Молодша Едда» належать:

а) німецькому народові; б) скандинавському народові;

в) іранському народові.

90. Лицар Роланд доводився французькому королю Карлу Великому:

а) сином; б) небожем; в) братом.

91. Вкажіть ім’я коханої Данте, котрій він присвятив безліч сонетів:

а) Лаура; б) Джоконда; в) Беатріче..

92. Поему Данте «Божественна комедія» написано:

а) латиною; б) італійською мовою; в) венеціанським діалектом.

93. Поезією як втіленням конфуціанського духу є поезія:

а) Лі Бо; б) Ду Фу; в) Цао Чжі.

94. «Адамом перських поетів» називають: а) Рудакі; б) Нізамі; в) Гафіза.

95. Папіоль – це: а) блазень Середньовіччя; б) виконавець пісень;

в) виконавець пісень, складених Бертраном де Борном.

96. Якою мовою писав свої наукові трактати Омар Хайям:

а) фарсі; б) арабською; в) китайською.

97. Яка література в середні віки відповідала смакам ремісників і купців:

а) література трубадурів; б) література вагантів; в) міська література.

98. Тріада «земля-людина-небо» належить; а) Лі Бо; б) Ду Фу; в) Конфуцію.

99. Героїчний епос «Давид Сасунський» належить:

а) вірменському народові; б) таджицькому народові;

в) грузинському народові.

100. Зрадником свого короля і батьківщини у «Пісні про Роланда» є:

а) Турпін; б) Олівєр; в) Ганелон.

101. Як зав’язалася дружба Гвідо Кавальканті і Данте Аліг’єрі:

а) їх познайомив Гвідо Гвінніцеллі; б) вони обмінялися сонетами;

в) вони познайомилися у школі «нового солодкого стилю».

102. Дрімучий ліс, в якому заблукав Данте (за поемою «Божественна

комедія») є втіленням у творі: а) політичних міжусобиць;

б) земного життя; в) пекла.

103. Китайські пейзажі, розлуки і зустрічі друзів, радість спілкування і сум,

роздуми про соціальну несправедливість, про старість і смерть – теми

віршів: а) Лі Бо; б) Ду Фу; в) Цао Чжі.

104. Яким прізвиськом Бертран де Борн висміює короля Річарда І Левине

Серце за суперечливість його політики:

а) «папіоль»; б) «Так-і-ні»; в) жонглер.

105. Хто відкрив О.Хайяма світові:

а) український перекладач В.Мисик;

б) український сходознавець А.Кримський;

в) англійський перекладач Едвард Фіцджеральд.

106. Користування набором тих самих образів, тем, мотивів, сюжетів,

жанрів називається: а) лицарською літературою;

б) середньовічною лірикою; в) мистецьким каноном.

107. Термін «дао» в перекладі з китайської означає:

а) природа; б) життя; в) вічність, істина.

108. Творчість Данте припадає на добу: а) Високого Ренесансу;

б) Пізнього Ренесансу; в) Передренесансу.

109. Ким доводиться Ганелон Роланду («Пісня про Роланда»):

а) батьком; б) братом; в) вітчимом.

110. Через скільки кіл пекла проходить поет у «Божественній комедії»

Данте: а) 10; б) 3; в) 9.

111. Слово «трубадур» в перекладі з французької означає:

а) «співати»; б) «розповідати»; в) «складати вірші».

112. «Оліфант» - це: а) меч Роланда; б) щит Роланда; в) ріг Роланда.

113. Втіленням зла у Франції («Пісня про Роланда») є образ:

а) Турпіна; б) Ганелона; в) Марсилія.

114. Найбільшим гріхом, на думку Данте («Божественна комедія»), є:

а) вбивство; б) зрада; в) брехня.

115. «Куртуазний» в перекладі з французької означає:

а) галантний; б) благородний; в) чесний.

116. «Дюрандаль» - це: а) щит Роланда; б) меч Роланда; в) ріг Роланда.

117. Ідея викувати з військових обладунків мирні серпи й мотики звучить

у вірші Ду Фу: а) «Пісня про хліб і шовк» б) Повертаються дикі гуси»;

в) «При місяці згадую брата».

118. У пошуках чого провів життя Омар Хайям:

а) істини; б) радощів життя; в) сенсу життя.

119. У рубайях римуються:

а) І і ІІ, ІІІ і ІV; б) І і ІІІ, ІІ і ІV в) І, ІІ і ІV.

120. Віршований ліро-епічний твір, у якому розвинутий сюжет поєднаний

із ліричними відступами, називається:

а) баладою; б) поемою; в) билиною.

121. В потойбічному світі Данте («Божественна комедія») живе:

а) Італія його доби; б) Давній Рим; в) Давня Греція.

122. «Поетом троянд та соловейків шіразьких» назвав А.Кримський:

а) О.Хайяма; б) Рудакі; в) Гафіза.

123. Який японський поет у ХVІІ столітті звернувся до творчості Ду Фу:

а) Кавабата Ясунарі; б) Мацуо Басьо; в) Ісікава Такубоку.

124. Майстром жанру газелі є: а) Рудакі; б) Нізамі; в) Гафіз.

125. Вкажіть жанр твору Данте «Божественна комедія»:

а) комедія; б) ліро-епічна поема; в) трагедія.

126. Яке почесне імя, яке в перекладі з перської означає «сонце віри»

отримав Гафіз, ставши визнаним поетом:

а) Мухаммад; б) Шіразі; в) Шамседдін.

127. «Віковічною повістю кожного з нас» назвав «Божественну комедію»

Данте славетний український поет:

а) Т.Шевченко; б) І.Франко; в) М.Рильський.

128. Хто додав слово «божественна» до «Божественної комедії» Данте:

а) Ф.Петрарка; б) Дж.Боккаччо; в) Г.Гвінніцеллі.

В І Д П О В І Д І

1-б 41- а 81-б

2-б 42-в 82-а

3-а 43-б 83-в

4-б 44-б 84-в

5-в 45-б 85-а

6-в 46-в 86-б

7-б 47-б 87-б

8-в 48-б 88-б

9-б 49-в 89-б

10-в 50-б 90-б

11-б 51-а 91-в

12-в 52-б 92-б

13-в 53-а 93-б

14-б 54-б 94-а

15-б 55-б 95-в

16-в 56-а 96-б

17-б 57-б 97-в

18-б 58-а 98=в

19-в 59-б 99-а

20-в 60-в 100-в

21-в 61-б 101-б

22-а 62-а 102-б

23-б 63-б 103-б

24-б 64-б 104-б

25-б 65-в 105-в

26-в 66-а 106-в

27-б 67-б 107-в

28-а 68-б 108-в

29-а 69-а 109-в

30-б 70-б 110-в

31-б 71-б 111-в

32-б 72-б 112-в

33-в 73-б 113-б

34-б 74-б 114-б

35-б 75-а 115-а

36-б 76-б 116-б

37-б 77-а 117-а

38-б 78-б 118-а

39-в 79-б 119-в

40-б 80-а 120-б

121-а

122-в

123-б

124- в

125-б

126-в

127-б

128-б

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!