і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Взяти участь
Поспішайте взяти участь у вебінарі Арт-терапія в роботі з підлітками і старшокласниками. Шлях до мети
До початку вебінару залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »

"Література доби Просвітництва"

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Т Е С Т И - П Р О С В І Т Н И Ц Т В О

1.«Вольтерівським» називають: а) ХVІ століття; б) ХVІІ століття; в) ХVІІІ ст.

2. Автором повісті «Сентиментальна подорож» є:

а) Лоренс Стерн; б) Вольтер; в) Роберт Бернс.

3. Який відомий просвітник ХVІІІ ст. очолив роботу над «Енциклопедією»:

а) Вольтер; б) Дідро; в) Руссо?

4. «Королем поетів», «філософом народів», «некоронованим королем»,

«оратором Вітчизни», «Меркурієм Європи» називали у ХVІІІ столітті:

а) Вольтера; б) Руссо; в) Дідро.

5. Про що говорив Вольтер: «…щоб однією ногою стояти в республіці, а

іншою – в монархії»: а) про Францію; б) про свій маєток; в) про палац

короля?

6. За походженням Простак (за твором Вольтера «Простак») був:

а) гуронцем; б) французом; в) англійцем.

7. «Треба кимось бути, щоб щось створити» - цей афоризм належить:

а) Гете; б) Вольтеру; в) Шіллеру.

8. Який письменник доби Просвітництва вбачав у християнстві не церкву, а

основу моралі й культури: а) Вольтер; б) Гете; в) Руссо?

9. Які вищі сили (за твором Гете «Фауст») визначають життєвий шлях

людини як на Землі, так і на Небі:

а) Господь і Архангели; б) Господь; в) Господь і Мефістофель?

10. «Обнімітесь, мільйони, поцілуйтесь, мов брати!» - ці слова в кінці

ХVІІІ ст. лише за 4 роки до Великої французької революції вигукнув

німецький поет: а) Гете; б) Шіллер; в) Гюго.

11. Хто присвоїв Шіллеру звання «Почесного громадянина Франції» на знак

визнання творчості письменника, пронизаної духом свободи:

а) король Франції Людовік ХVІ; б) французи; в) королева Франції Марія

Медічі?

12. Вкажіть жанр твору Фрідріха Шіллера «Вільгельм Телль»:

а) трагедія; б) історична драма; в) драма.

13. Епохою Розуму називають добу: а) Відродження; б) Просвітництва;

в) Середньовіччя.

14. Термін «сентиментальний» в перекладі з французької означає:

а) чутливий; б) шляхетний; в) розумний.

15. Яку людину проголосив своїм ідеалом у ХVІІІ ст. французький філософ і

письменник Жан Жак Руссо:

а) розумну ; б) «природну»; в) романтичну.

16. «Хлопчик обдарований, але великий бешкетник», - таку характеристику

в шкільному журналі дали: а) Вольтеру; б) Шіллеру; в) Гете.

17. Втіленням Епохи Розуму, духу незалежності і свободи називали:

а) Вольтера; б) Дідро; в) Руссо.

18. Неподібність головного героя повісті Вольтера «Простак» до інших

підкреслена його: а) зовнішністю; б) одягом; в) імям.

19. Вкажіть роки життя Йоганна Вольфганга Гете:

а) 1749-1832; б) 1648-1799; в) 1750-1823.

20. Філософом дії та справи був видатний письменник доби Просвітництва:

а) Гете; б) Гердер; в) Шіллер.

21. У чому розчарувався Фауст (за однойменним твором Гете):

а) у коханні; б) у книжкових істинах; в) у владі?

22. Якому німецькому письменнику ХІІІст. судилося прожити життя у

відсталій, роздробленій на карликові князівства Німеччині:

а) Ремарку; б) Шіллеру; в) Гейне?

23. Хто з письменників ХVІІІст. cтверджував, що людину в світ гармонії

можна повернути шляхом естетичного виховання:

а) Гете; б) Шіллер; в) Гердер?

24. Який твір Фрідріха Шіллера розповідає про боротьбу швейцарців проти

завойовників австрійців наприкінці ХІІІ-початку ХІV ст.:

а) «Марія Стюарт»; б) «Розбійники»; в) «Вільгельм Телль»?

25. Ідейний, культурний та інтелектуальний рух у країнах Європи в ІІ-ій

половині ХVІІ-ХVІІІст. називається:

а) Відродження; б) сентименталізм; в) Просвітництво.

26. Найяскравішими представниками сентименталізму в прозі були:

а) Гете, Руссо, Карамзін; б) Вольтер, Дідро, Новіков; в) Шіллер, Гете,

Гердер.

27. За якої доби філософи були письменниками, а письменники –

Філософами: а) Відродження; б) Просвітництва; в) Романтизму?

28. Вольтера було ув’язнено в Бастилію за:

а) виступи проти короля; б) віршовані дотепи на адресу Філіпа

Орлеанського; в) за підбурення народу проти короля.

29. «Фернейським патріархом» називали: а) Вольтера; б) Дідро; в) Руссо.

30. Дорослим дитям чи дитям природи в повісті Вольтера «Простак» є:

а) янсеніст Гордон; б) гуронець Простак; в) де Сент-Ів.

31.Який відомий поет ХVІІІ ст. здобував юридичну освіту в Лейпцизькому та

Страсбурзькому університетах: а) Гете; б) Шіллер; в) Гердер.

32. Вказати балади Ф.Шіллера:

а) «Рукавичка», «Полікратів перстень», «Келих»;

б) «Вільшаний король», «Рибалка» «Співець»;

в) «Світезянка», «Альпухара», «Рибка».

33. Твір «Досвід про людський розум», що відкрив добу Просвітництва,

належить: а) німецькому філософу Іммануїлу Канту;

б) англійському філософу Джону Локку;

в) німецькому філософу Фрідріху Гегелю.

34. Де швейцарські кантони дали клятву обєднатися і боротися за свою

незалежність (за твором Ф.Шіллера «Вільгельм Телль»):

а) біля озера Рютлі; б) на березі Фірвальдштетського озера;

в) у Швіцькому кантоні?

35. Яка доба припадає на період між «Славною революцією» в Англії та

Французькою революцією: а) Класицизму; б) Бароко; в) Просвітництва?

36. Сентименталісти надавали першорядного значення:

а) сенсу життя людини; б) патріотизму; в) передачі почуттів і пристрастей.

37. Який літературний жанр започаткував Вольтер:

а) філософську повість; б) філософський роман; в) філософське есе?

38. Яким іменем нарекли Простака (за однойменним твором Вольтера):

а) Ахілл; б) Геркулес; в) Одіссей?

39. Яка знаменна для Гете зустріч відбулася у Страсбурзі:

а) з філософом і письменником Вольтером;

б) з німецьким поетом і драматургом Фрідріхом Шіллером;

в) з філософом і збирачем фольклору Йоганном Гердером?

40. Хто з німецьких просвітників у юні роки хотів стати священиком:

а) Гердер; б) Гете; в) Шіллер?

41. Який твір Вольтер створив у Бастилії:

а) трагедію «Едіп»; б) філософську повість «Простак»; в) трагедію «Брут».

42. Який письменник доби Просвітництва сказав про себе, що його життя –

«це тріумф суто людського»: а) Гете; б) Вольтер; в) Шіллер?

43. Перший переспів з Гете українською мовою належить:

а) Т.Шевченку; б) П.Гулаку-Артемовському; в) Л.Українці.

44. Яка одвічна велична сила надає руху всій природі ( за твором Й.Гете

«Фауст»): а) Господь; б) Дух Землі; в) Мефістофель?

45. Який німецький письменник доби Просвітництва навчався у військовій

академії – осередку муштри, зубріння і наклепів:

а) Гердер; б) Гете; в) Шіллер?

46. Інтерес до якої культури зблизив Гете й Шіллера:

а) античності; б) середньовіччя; в) Відродження?

47. Де Фрідріх Шіллер знайшов основний матеріал для твору «Вільгельм

Телль»: а) у фольклорі; б) в народних баладах; в) у хроніках ХVІ ст.

48. Який німецький філософ остаточно закріпив у культурі поняття

«Просвітництво»: а) Ф.Гегель; б) І.Кант; в) Й.Гердер?

49. Вказати жанри літератури доби Просвітництва:

а) філософський роман, авантюрний роман, поема;

б) епістолярний роман, роман виховання, філософська повість;

в) психологічний роман, елегія, історична драма.

50. У драматургії який просвітників просвітницький класицизм набув

своєрідного втілення: а) Гете і Шіллера; б) Гете і Гердера; в) Гете і Руссо?

51. Чому Вольтера, звільнивши з Бастилії, зобов’язали виїхати з Франції:

а) через його переконання; б) через його конфлікт з вельможею;

в) через непорозуміння з королем.

52. «Усі жанри хороші, окрім нудних», - жартував:

а) Вольтер; б) Дідро; в) Гете.

53. Яку назву мав новий рух в німецькій літературі на початку 70-их років

ХІІІ ст.: а) «Громадський друг»; б) «Буря і натиск»; в) «Експерименталісти

54. Який письменник доби Просвітництва хотів випробувати всю долю

людства у глибинах свого єства: а) Гете; б) Шіллер; в) Вольтер?

55. Хто зупиняє від самогубства Фауста (за однойменним твором Гете):

а) Господь; б) Мефістофель; в) хор у церкві.

56. Особливо велике враження на Ф.Шіллера справили письменники,

близькі його волелюбній натурі:

а) Шекспір і Руссо; б) Вольтер і Руссо; в) Дідро і Вольтер.

57. Бунтівна і вільна натура, що відкидає консервативні канони і живе

високими щирими почуттями, є ідеалом:

а) штюрмерів; б) експерименталістів; в) реалістів.

58. Окрім історичних джерел, Ф.Шіллер у драмі «Вільгельм Телль»

використав: а) фольклор; б) філософію І.Канта; в) основні положення

свого вчення.

59. Просвітництвом називається:

а) загальноєвропейський літературний напрям;

б) літературна течія;

в) ідейно-культурний рух, який охопив різні країни Європи і виявився в

різних видах мистецтва.

60. Автором концепції «природної людини» є:

а) Вольтер; б) Дідро; в) Руссо.

61. Твору «Простак» Вольтер дав підзаголовок:

а) фантастична повість; б) любовна повість; в) правдива повість.

62. Основною силою в удосконаленні суспільства просвітники вважали:

а) науку; б) розум; в) культуру.

63. Література доби Просвітництва всіх художніх напрямів була пронизана:

а) вірою в людський розум; б) вірою в краще майбутнє; в) вірою в людину,

її освічений розум і здорове природне почуття.

64. Теоретиками просвітницького реалізму стали:

а) Дідро і Лессінг; б) Вольтер і Дідро; в) Вольтер і Руссо.

65. Чиї твори Вольтер по-справжньому пізнав в Англії:

а) Д.Дефо і Ч.Діккенса; б) В.Шекспіра і Дж.Свіфта; в) Д.Дефо і Дж.Свіфта?

66. Трагедії, наукові праці, поеми, оди, трагедії, філософські повісті, вірші –

жанри творів: а) Вольтера; б) Гете; в) Шіллера.

67. Портретом вольтерівської епохи в повісті Вольтера «Простак» є:

а) цивілізоване суспільство; б) образ гуронця; в) образ янсеніста Гордона.

68. «Штюрмерами» називали учасників руху:

а) «Громадський рух»; б) «Експерименталісти»; в) «Буря і натиск».

69. Легендарним героєм однієї з найбільш уславлених німецьких книг є маг

і чорнокнижник: а) Амлет; б) Фауст; в) Мефістофель.

70. Цілковитою протилежністю Фаусту в однойменному творі Й.Гете є:

а) Мефістофель; б) Вагнер; в) Валентин.

71. Який письменник доби Просвітництва у свій час служив лікарем у

гренадерському полку: а) Вольтер; б) Гете; в) Шіллер?

72. 1761 рік став для Фрідріха Шіллера:

а) роком балад; б) роком епіграм; в) роком драм.

73. Вислів «Шлях до царства свободи пролягає через красу» належить:

а) Ф.Шіллеру; б) Й.В.Гете; в) Вольтеру.

74. Найбільш непримиренним у критиці реакційної церкви і духовенства

серед просвітників був: а) Й.Гете; б) Вольтер; в) Ф.Шіллер.

75. Вкажіть художників доби Просвітництва:

а) Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело;

б) Фрагонар, Боровиковський, Шарден;

в) Караваджо, Джордано, Каррачі.

76. У якому творі Д.Дефо прославляє розумну, сильної вдачі людину:

а) «Капатін Сінглтон»; б) «Робінзон Крузо»; в) «Моль Фландерс»?

77. На написання якого твору надихнуло Вольтера перебування в Англії:

а) «Простак»; б) «Філософські листи»; в) «Кандид»?

78. Яку ідею, як основу всіх основ, проголосили штюрмери:

а) Краси; б) Природи; в) Розуму?

79. Вказати твори Вольтера: а) «Брут», «Кандид», «Танкред»;

б) «Вільгельм Телль», «Розбійники», «Рукавичка»;

в) «Фауст», «Страждання юного Вертера», «Вільшаний король».

80. Кому в повісті Вольтера «Простак» видається надзвичайно смішним

питати в інших поради, як йому чинити:

а) пріору; б) гуронцю; в) Сент-Ів?

81. Кого з видатних поетів доби Відродження штюрмери вважали своїм

ідеалом: а) Ф.Петрарку; б) В.Шекспіра; в) Дж.Боккаччо?

82. Реальною особою, вченим, який вивчав богословя, астрологію,

математику, займався лікарською справою був герой твору Й.Гете

«Фауст»: а) Вагнер; б) Мефістофель; в) Фауст.

83. Драма «Розбійники» належить перу: а) Й.Гете; б) Ф.Шіллера;

в) Вольтера.

84. Зразком кабінетного вченого в трагедії Й.Гете «Фауст» є:

а) Мефістофель; б) Вагнер; в) Фауст.

85. На сцені якого театру відбулася перша постановка «Розбійників»

Ф.Шіллера: а) Штутгарта; б) Веймара; в) Мангейма?

86. 1797 рік увійшов у життя Й.Гете і Ф.Шіллера як рік:

а) епіграм; б) балад; в) драм.

87. Яка п’єса Ф.Шіллера йшла під гаслом «На тиранів!»:

а) «Вільгельм Телль»; б) «Розбійники»; в) «Марія Стюарт»?

88. Удосконалення світу, створеного Богом, - справа людини, але не будь-

якої, а наділеної освіченим розумом, який ще треба було виховати. Так

вважали: а) просвітники; б) класицисти; в) романтики.

89. Для якого етапу розвитку реалізму є характерним етико-раціоналістичний підхід до явищ суспільного життя і людських вчинків, а

художні образи дещо умовні: а) реалізму ХІХ століття;

б) просвітницького реалізму; в) реалізму ХХ століття?

90. Який англійський письменник ХVІІІст. піддівав сумніву ідеї просвітників і

говорив, що людина ще не заслужила собі право вважатися розумною

Істотою: а) Дж.Байрон; б) Дж.Свіфт; в) Д.Дефо?

91. Роман у листах називається:

а) інтелектуальним; б) епістолярним; в) філософським.

92. З чиїми науковими працями ознайомився Вольтер, виїхавши до Англії:

а) Ф.Бекона; б) Д.Локка; в) І.Ньютона?

93. Яка російська імператриця доручила Вольтеру написати історію Петра І:

а) Катерина І; б) Катерина ІІ; в) Єлизавета?

94. Вершиною літератури «Бурі й натиску» стала творчість:

а) Й.Гете; б) Ф.Шіллера; в) Й.Гердера.

95. Лірична поезія, історична драма, трагедія, роман у листах – жанри

творів: а) Й.Гете; б) Вольтера; в) Ф.Шіллера.

96. Хрещення Простак (за однойменним твором Вольтера) хотів прийняти:

а) в церкві; б) в річці; в) в будинку, де він жив.

97. Вказати твори Й.В.Гете: а) «Розбійники», «Рукавичка», «Келих»;

б) «Гец фон Берліхінген», «Страждання юного Вертера», «Егмонт»;

в) «Отелло», «Макбет», «Король Лір».

98. Образ Фауста Й.Гете був близький: а) романтикам; б) реалістам;

в) «буряним геніям».

99. Успіх якого твору Ф.Шіллера обурив герцога Вюртемберзького, який

вимагав, щоб усе, що буде написане надалі, драматург надсилав йому

на перегляд ще до опублікування:

а) «Розбійники»; б) «Вільгельм Телль»; в) «Орлеанська діва»?

100. Метою Мефістофеля (за твором Й.Гете «Фауст») є:

а) принизити Фауста; б) випробувати Фауста; в) знищити Фауста.

101. Вказати жанри творів Фрідріха Шіллера:

а) комедії, трагедії, сатири;

б) балади-притчі, трагедії, драми, філософські статті;

в) оповідання, повісті, романи, есе.

102. Основним конфліктом драми Ф.Шіллера «Вільгельм Телль» є:

а) боротьба між Геслером і В.Теллем;

б) боротьба між швейцарцями і Геслером;

в) історична боротьба між поневоленими швейцарцями і загарбниками-

австрійцями.

103. Програмовим став для просвітників трактат англійського філософа

Локка: а) «Думки про виховання»; б) «Послання про віротерпимість»;

в) «Про людське пізнання».

104. Різновидом роману, в основі якого моральні проблеми та ідеї

виховання, є: а) психологічний роману; б) філософський роман;

в) роман виховання.

105. Філософія Вольтера має назву: а) «даосизм»; б) «деїзм»;

в) «раціоналізму».

106. Автором «Історії Російської імперії за царювання Петра Великого» є:

а) Й.Гете; б) Вольтер; в) Ж.-Ж.Руссо.

107. Чиє запрошення прийняв Й.В.Гете у 1775р. та виїхав до Веймара:

а) герцога Карла Августа; б) Фрідріха Шіллера; в) Йоганна Гердера?

108. Ознакою духовного і фізичного здоровя людини, її здорового глузду,

на думку Вольтера, є: а) її розум; б) природне начало в людині;

в) її почуття.

109. Який англійський драматург, сучасник В.Шекспіра, написав трагедію

про Фауста: а) І.Шпіс; б) К.Марло; в) Б.Джонсон?

110. «Цінуйте час, він не стоїть на місці», « Теорія завжди, мій друже, сіра, а

а древо жизні – золоте», «Лиш в русі проявить себе чоловік» - ці крилаті

вислови належать персонажу твору Й.В.Гете:

а) Мефістофелю; б) Фаусту; в) Вагнеру.

111. Вкажіть драми Фрідріха Шіллера:

а) «Підступність і кохання», «Заколот Фієско», «Розбійники»;

б) «Егмонт», «Торквато Тассо», «Фауст»;

в) «Отелло», «Макбет», «Антоній і Клеопатра».

112. Який твір Ф.Шіллера спонукав Людвіга ван Бетховена написати музику

для хору і використати її у своїй 9-ій симфонії:

а) драма «Розбійники»; б) ода «До радості»; в) драма «Вільгельм Телль»?

113. Мефістофель для Фауста в однойменному творі Й.Гете є:

а) ворогом; б) другом; в) останньою можливістю змінити течію життя.

114. Рибалки, мисливці, каменярі, священики, селяни і дворяни – персонажі

твору: а) Ф.Шіллера «Вільгельм Телль»; б) Й.В.Гете «Фауст»;

в) Ф.Шіллера «Розбійники».

115. Яке заняття у ХVІІІ столітті стало для людей престижним:

а) малювання; б) читання; в) спів.

116. Який твір не є просвітницьким: а) «Робінзон Крузо» Д.Дефо;

б) «Мандри Гуллівера» Дж.Свіфта; в) «Розбійники» Ф.Шіллера?

117. Скільки статей створив Вольтер для «Енциклопедії»: а) 20; б) 43; в) 55?

118. Яку посаду надав герцог Карл Август Йоганну Гете у Веймарі:

а) першого міністра; б) заступника міністра; в) прем’єр-міністра?

119. «Він вніс свічадо філософії в темні архіви історії» - так писав про

Вольтера: а) О.Пушкін; б) М.Лермонтов; в) М.Гоголь.

120. Й.Гете визначив жанр «Фауста» як: а) драму; б) трагедію; в) поему.

121. Вкажіть роки життя Вольтера: а) 1694-1778; б) 1693-1781; в) 1564-1616.

122. Який німецький письменник під чужим ім’ям втікає від герцога і п’ять

років поневіряється: а) Й.Гете; б) Ф.Шіллер; в) Б.Брехт?

123. У якій драмі-трилогії Ф.Шіллер звертається до подій Тридцятилітньої

війни: а) «Марія Стюарт»; б) «Орлеанська діва»; в) «Валленштейн»?

124. Спільна клятва «Хай будемо братів народ єдиний,

Хай лихо й горе не розділить нас» належить героям

твору Ф.Шіллера: а) «Розбійники»; б) «Вільгельм Телль»;

в) «Марія Стюарт».

125. Яка імператриця листувалася з Дідро і Вольтером та видавала свій

журнал: а) російська імператриця Катерина ІІ;

б) англійська імператриця Вікторія;

в) російська імператриця Єлизавета?

126. «Єдина контрабанда – це я сам», - так сказав про себе видатний

письменник доби Просвітництва: а) Гете; б) Вольтер; в) Дідро.

127. Який пруський король став покровителем Вольтера:

а) Фрідріх І; б) Фрідріх Вільгельм; в) Фрідріх ІІ?

128. Який особливий жанр створило ХVІІІ століття:

а) філософську повість; б) філософський роман; в) есе?

129. Яке німецьке місто завдяки Й.Гете стало духовною Меккою для

європейців: а) Берлін; б) Гамбург; в) Веймар?

130. Вкажіть жанр твору Й.Гете «Фауст»: а) поема; б) драма;

в) трагедія-поема.

131. За чийого сприяння Ф.Шіллер отримав посаду професора в Ієнському

університеті: а) Й.Гете; б) Й.Гердера; в) герцога Карла-Августа?

132. Кульмінацією драми Ф.Шіллера «Вільгельм Телль» є:

а) сцена на озері Рютлі; б) смерть Геслера; в) наказ намісника Теллю

збити яблуко з голови сина.

133. Різновидом повісті, в центрі уваги якої філософська ідея чи проблема,

що розглядається в художній формі, є:

а) філософська повість; б) історична повість; в) політична повість.

134. Якому письменнику довелося жити при трьох королях -

Людовіку ХІV, ЛюдовікуV, Людовіку ХVІ: а) Вольтеру; б) Гете; в) Дідро?

135. Який новий напрямок в літературі зявився в ХVІІІ столітті:

а) сентименталізм; б) романтизм; в) символізм?

136. «Вольтерянство» - це: а) право на публічні виступи;

б) синонім просвітницького вільнолюбства; в) синонім патріотизму.

137. Якого поета-сучасника Й.Гете визнав відразу:

а) Й.Гердера; б) Ф.Шіллера; в) Г.Лессінга.

138. Свої філософські повісті Вольтер називав: а) «дрібницями»;

б) «просвітницькими творами»; в) «шедеврами».

139. Дружба Й.Гете й Ф.Шіллера тривала: а) 10 років; б) 15 років; в) 20 р.

140. Хто сперечається у «Пролозі в театрі» (за твором Й.Гете «Фауст»):

а) Поет і директор театру; б) Комік і директор театру;

в) Поет, Комік і директор театру?

141. Під чиїм впливом Ф.Шіллер писав філософські статті:

а) Гегеля; б) Канта; в) Локка.

142. Якого визначного поета, письменника і драматурга сучасники називали

«олімпійцем»: а) Вольтера; б) Й.Гете; в) Ф.Шіллера?

143. Філософські повісті «Кандид», «Простак», «Макромегас» належать

перу: а) Дідро; б) Руссо; в) Вольтеру.

144. Де у ХVІІІ ст. була видана «Енциклопедія, або Тлумачний словник наук,

мистецтв і ремесел»: а) у Франції; б) у Німеччині; в) в Англії?

145. Найяскравішими представниками сентименталізму в поезії ХVІІІc. були:

а) Р.Бернс, Т.Грей; б) Дж.Байрон, Дж.Кітс; в) Г.Гайне, Й.Гете.

146. Фауст підписує угоду з Мефістофелем (за твором Й.Гете «Фауст»):

а) заради продовження життя; б) заради спраги пізнання;

в) заради чуттєвих насолод.

147. Скільки філософських повістей створив Вольтер:

а) понад 20; б) 10; в) понад 30?

148.Невеликим за обсягом віршованим твором, у якому поєднуються

жанрові форми драми та ліро-епічної поеми, називають:

а) епічною поемою; б) ліричною поемою; в) драматичною поемою.

149. Перша частина твору Й.Гете «Фауст» побачила світ:

а) у 1821р.; б) у1808р.; в) у 1803р.

150. Й.Гете вперше зустрівся з Ф.Шіллером у:

а) Штутгарті; б) Мангеймі; в) Веймарі.

151. У 1918р. в Києві Панас Саксаганський поставив трагедію Ф.Шіллера:

а) «Розбійники»; б) «Вільгельм Телль»; в) «Марія Стюарт».

152. Першопричиною створення Вольтером філософських повістей є:

а) розвага герцогині де Мен; б) філософія І.Канта; в) прохання друзів.

153. Розв’язкою драми Ф.Шіллера «Вільгельм Телль» є:

а) сцена на озері Рютлі; б) смерть Геслера; в) сцена апофеозу народної

перемоги.

154. Про спілку яких двох визначних поетів доби Просвітництва йдеться:

«Ми створили спілку, що тривала все наше життя і принесла багато добра

і нам, і іншим»: а) Дідро і Вольтера; б) Гете і Шіллера; в) Вольтера і Руссо.

155. Який український поет у своєму творі «Прогулка с удовольствием и не

без морали» іронізував з приводу листування Вольтера з російською

імператрицею Катериною ІІ: а)Т.Шевченко; б) І.Котляревський; в) І.Франко

156. Як померла мати Маргарити (за твором Й.Гете «Фауст»):

а) Фауст убив її; б)своєю смертю уві сні; в) Маргарита підлила сонне зілля

157. Основні положення вчення Ф.Шіллера втілено у:

а) «Листах про естетичне виховання людини»;

б) «Історії чудових повстань і змов»;

в) «Філософія фізіології».

158. Вкажіть видатного російського просвітника ХVІІІ ст., який видавав газети й журнали, вів полеміку з імператрицею Катериною ІІ:

а) Микола Новіков; б) Олександр Радищев; в) Денис Фонвізін.

159. Гімн свободі Фрідріх Шіллер проспівав у драмі:

а) «Вільгельм Телль»; б) «Марія Стюарт»; в) «Орлеанська діва».

160. Який письменник доби Просвітництва у молоді роки вимагав від себе і

видавав по друкованому аркушу щоденно:

а) Ф.Шіллер; б) Й.Гете; в) Вольтер?

161. Конфлікт Маргарити з середовищем, до якого вона належала,

спричинило (за твором Й.Гете «Фауст»):

а) знайомство з Фаустом; б) знайомство з Мефістофелем;

в) гріховне кохання до Фауста.

162. Останнім твором Ф.Шіллера стала драма:

а) «Розбійники»; б) «Вільгельм Телль»; в) «Марія Стюарт».

163. Афоризми «Про себе смілий думає востаннє», «Вперед розумний

бачить», «Словами болю серця не вгамуєш», «Хто змалку вчиться,

добрим майстром стане» належать: а) Ф.Шіллеру; б) Й.Гете; в) Вольтеру.

164. Який французький письменник зажив найбільшої прижиттєвої слави:

а) Дідро; б) Бальзак; в) Вольтер?

165. Якій національній літературі належить творчість Фрідріха Шіллера:

а) англійській; б) австрійській; в) німецькій?

166. Кохання Маргарити і Фауста з самого початку було приречене,бо:

а) Фауст не кохав Маргариту; б) біля його витоків стояв диявол;

в) Маргарита не кохала Фауста.

167. Перші переклади віршів Вольтера на українську мову здійснили:

а) Леся Українка, Павло Грабовський, Христя Алчевська;

б) Іван Франко, Леся Українка, Іван Котляревський;

в) Тарас Шевченко, Павло Грабовський, Іван Франко.

168. Друга частина твору Й.Гете «Фауст» побачила світ:

а) 1828р.; б) 1837р.; в) 1831р.

169. Хто рятує душі Фауста і Маргарити: а) Небо; б) Мефістофель; в) Ангел?

170. Французький король Людовік ХVІ, опинившись під час революції в

Бастилії, промовив: «Ось хто знищив монархію», вказуючи на книги:

а) Вольтера і Руссо; б) Дідро і Руссо; в) Вольтера і Дідро.

171. В перекладі з давньоєврейської імя Мефістофель означає:

а) «заперечення усього»; б) «нищівник»; в) «руйнівник і обманщик».

172. Перекладав і досліджував твір Й.Гете «Фауст»:

а) Тарас Шевченко; б) Леся Українка; в) Іван Франко.

173. Пєсою з гострим конфліктом, в основі якої – події, герої та проблеми

віддаленого історичного минулого, є:

а) трагедія; б) історична драма; в) драма.

174. Завязкою твору Й.Гете «Фауст» є: а) «Пролог у театрі»; б) «Пролог на

Небі»; в) знайомство Фауста з Мефістофелем.

175. Перед будівлею Національної опери у Веймарі встановлено памятник:

а) Гете і Шіллеру; б) Гете і Гердеру; в) Шіллеру і Гайне.

176. Імя Фауст в перекладі з латини означає: а) щасливий; б) нещасний;

в) величний.

177. Афоризм «Недостатньо тільки здобути знання, треба знайти їм

застосування. Недостатньо тільки бажати, треба діяти» належить:

а) Ф.Шіллеру; б) Вольтеру; в) Й.Гете.

178. Просвітництво зародилося в: а) Англії; б) Франції; в) Німеччині.

179. Твір Й.Гете «Фауст» розпочинається і завершується:

а) в кабінеті Фауста; б) на Небі; в) в потойбічному світі.

180. Творчу співпрацю яких двох письменників називають «веймарським

класицизмом»: а) Вольтера у Руссо; б) Гете і Шіллера; в) Гете і Гайне?

181. Слова «Я – тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»

промовив: а) Фауст; б) Вагнер; в) Мефістофель.

182. Вкажіть імя Фауста: а) Готфрід; б) Генріх; в) Готліб.

183. Ключовою в угоді Фауста і Мефістофеля є фраза:

а) «В житті тепер я переміг»; б) «Спинися, мить! Прекрасна ти!»;

в) «Теорія, мій друже, сіра, та дерево життя зелене».

184. У Вальпуржину ніч на відьомському шабаші Фауст зустрічається з:

а) Духом Землі; б) привидом Маргарити; в) Мефістофелем.

185. Сучасниками і співвітчизниками Й.Гете були:

а) Дідро, Руссо, Вольтер; б) Мольєр, Корнель, Расін;

в) Кант, Шіллер, Лессінг.

В І Д П О В І Д І Н А Т Е С Т И

«П Р О С В І Т Н И Ц Т В О»

1-в 41-а 81-б

2-а 42-а 82-в

3-б 43-б 83-б

4-а 44-б 84-б

5-б 45-в 85-в

6-а 46-а 86-б

7-а 47-в 87-а

8-б 48-б 88-а

9-в 49-а 89-б

10-б 50-а 90-б

11-б 51-б 91-б

12-б 52-а 92-а

13-б 53-б 93-б

14-а 54-а 94-б

15-б 55-в 95-а

16-а 56-а 96-б

17-а 57-а 97-б

18-в 58-а 98-в

19-а 59-а 99-а

20-а 60-а 100-б

21-б 61-б 101-б

22-б 62-б 102-в

23-б 63-в 103-а

24-в 64-а 104-в

25-в 65-б 105-б

26-а 66-а 106-б

27-б 67-а 107-а

28-б 68-в 108-б

29-а 69-б 109-б

30-б 70-а 110-а

31-а 71-в 111-а

32-а 72-б 112-б

33-б 73-а 113-в

34-а 74-б 114-а

35-в 75-б 115-б

36-в 76-б 116-б

37-а 77-б 117-б

38-б 78-б 118-а

39-в 79-а 119-а

40-в 80-б 120-б

121-а 166-б

122-б 167-а

123-в 168-в

124-б 169-а

125-а 170-в

126-б 171-в

127-в 172-в

128-а 173-б

129-в 174-б

130-в 175-а

131-а 176-а

132-в 177-в

133-а 178-а

134-а 179-б

135-а 180-б

136-б 181-а

137-б 182-б

138-а 183-б

139-а 184-б

140-в 185-в

141-б

142-б

143-в

144-а

145-а

146-б

147-а

148-в

149-б

150-в

151-а

152-а

153-в

154-б

155-а

156-в

157-а

158-а

159-а

160-б

161-в

162-б

163-а

164-в

165-в

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Тестовий матеріал допоможе вчителеві зекономити час на уроці та перевірити знання учнів за темою.
 • Додано
  12.08.2018
 • Розділ
  Зарубіжна література
 • Клас
  9 Клас, 10 Клас
 • Тип
  Тест
 • Переглядів
  354
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  IC841205
 • Вподобань
  0
Курс:«Розвиток особистості на всіх вікових етапах життя»
Черниш Олена Степанівна
36 години
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь