"Література доби Просвітництва"

Опис документу:
Тестовий матеріал допоможе вчителеві зекономити час на уроці та перевірити знання учнів за темою.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Т Е С Т И - П Р О С В І Т Н И Ц Т В О

1.«Вольтерівським» називають: а) ХVІ століття; б) ХVІІ століття; в) ХVІІІ ст.

2. Автором повісті «Сентиментальна подорож» є:

а) Лоренс Стерн; б) Вольтер; в) Роберт Бернс.

3. Який відомий просвітник ХVІІІ ст. очолив роботу над «Енциклопедією»:

а) Вольтер; б) Дідро; в) Руссо?

4. «Королем поетів», «філософом народів», «некоронованим королем»,

«оратором Вітчизни», «Меркурієм Європи» називали у ХVІІІ столітті:

а) Вольтера; б) Руссо; в) Дідро.

5. Про що говорив Вольтер: «…щоб однією ногою стояти в республіці, а

іншою – в монархії»: а) про Францію; б) про свій маєток; в) про палац

короля?

6. За походженням Простак (за твором Вольтера «Простак») був:

а) гуронцем; б) французом; в) англійцем.

7. «Треба кимось бути, щоб щось створити» - цей афоризм належить:

а) Гете; б) Вольтеру; в) Шіллеру.

8. Який письменник доби Просвітництва вбачав у християнстві не церкву, а

основу моралі й культури: а) Вольтер; б) Гете; в) Руссо?

9. Які вищі сили (за твором Гете «Фауст») визначають життєвий шлях

людини як на Землі, так і на Небі:

а) Господь і Архангели; б) Господь; в) Господь і Мефістофель?

10. «Обнімітесь, мільйони, поцілуйтесь, мов брати!» - ці слова в кінці

ХVІІІ ст. лише за 4 роки до Великої французької революції вигукнув

німецький поет: а) Гете; б) Шіллер; в) Гюго.

11. Хто присвоїв Шіллеру звання «Почесного громадянина Франції» на знак

визнання творчості письменника, пронизаної духом свободи:

а) король Франції Людовік ХVІ; б) французи; в) королева Франції Марія

Медічі?

12. Вкажіть жанр твору Фрідріха Шіллера «Вільгельм Телль»:

а) трагедія; б) історична драма; в) драма.

13. Епохою Розуму називають добу: а) Відродження; б) Просвітництва;

в) Середньовіччя.

14. Термін «сентиментальний» в перекладі з французької означає:

а) чутливий; б) шляхетний; в) розумний.

15. Яку людину проголосив своїм ідеалом у ХVІІІ ст. французький філософ і

письменник Жан Жак Руссо:

а) розумну ; б) «природну»; в) романтичну.

16. «Хлопчик обдарований, але великий бешкетник», - таку характеристику

в шкільному журналі дали: а) Вольтеру; б) Шіллеру; в) Гете.

17. Втіленням Епохи Розуму, духу незалежності і свободи називали:

а) Вольтера; б) Дідро; в) Руссо.

18. Неподібність головного героя повісті Вольтера «Простак» до інших

підкреслена його: а) зовнішністю; б) одягом; в) імям.

19. Вкажіть роки життя Йоганна Вольфганга Гете:

а) 1749-1832; б) 1648-1799; в) 1750-1823.

20. Філософом дії та справи був видатний письменник доби Просвітництва:

а) Гете; б) Гердер; в) Шіллер.

21. У чому розчарувався Фауст (за однойменним твором Гете):

а) у коханні; б) у книжкових істинах; в) у владі?

22. Якому німецькому письменнику ХІІІст. судилося прожити життя у

відсталій, роздробленій на карликові князівства Німеччині:

а) Ремарку; б) Шіллеру; в) Гейне?

23. Хто з письменників ХVІІІст. cтверджував, що людину в світ гармонії

можна повернути шляхом естетичного виховання:

а) Гете; б) Шіллер; в) Гердер?

24. Який твір Фрідріха Шіллера розповідає про боротьбу швейцарців проти

завойовників австрійців наприкінці ХІІІ-початку ХІV ст.:

а) «Марія Стюарт»; б) «Розбійники»; в) «Вільгельм Телль»?

25. Ідейний, культурний та інтелектуальний рух у країнах Європи в ІІ-ій

половині ХVІІ-ХVІІІст. називається:

а) Відродження; б) сентименталізм; в) Просвітництво.

26. Найяскравішими представниками сентименталізму в прозі були:

а) Гете, Руссо, Карамзін; б) Вольтер, Дідро, Новіков; в) Шіллер, Гете,

Гердер.

27. За якої доби філософи були письменниками, а письменники –

Філософами: а) Відродження; б) Просвітництва; в) Романтизму?

28. Вольтера було ув’язнено в Бастилію за:

а) виступи проти короля; б) віршовані дотепи на адресу Філіпа

Орлеанського; в) за підбурення народу проти короля.

29. «Фернейським патріархом» називали: а) Вольтера; б) Дідро; в) Руссо.

30. Дорослим дитям чи дитям природи в повісті Вольтера «Простак» є:

а) янсеніст Гордон; б) гуронець Простак; в) де Сент-Ів.

31.Який відомий поет ХVІІІ ст. здобував юридичну освіту в Лейпцизькому та

Страсбурзькому університетах: а) Гете; б) Шіллер; в) Гердер.

32. Вказати балади Ф.Шіллера:

а) «Рукавичка», «Полікратів перстень», «Келих»;

б) «Вільшаний король», «Рибалка» «Співець»;

в) «Світезянка», «Альпухара», «Рибка».

33. Твір «Досвід про людський розум», що відкрив добу Просвітництва,

належить: а) німецькому філософу Іммануїлу Канту;

б) англійському філософу Джону Локку;

в) німецькому філософу Фрідріху Гегелю.

34. Де швейцарські кантони дали клятву обєднатися і боротися за свою

незалежність (за твором Ф.Шіллера «Вільгельм Телль»):

а) біля озера Рютлі; б) на березі Фірвальдштетського озера;

в) у Швіцькому кантоні?

35. Яка доба припадає на період між «Славною революцією» в Англії та

Французькою революцією: а) Класицизму; б) Бароко; в) Просвітництва?

36. Сентименталісти надавали першорядного значення:

а) сенсу життя людини; б) патріотизму; в) передачі почуттів і пристрастей.

37. Який літературний жанр започаткував Вольтер:

а) філософську повість; б) філософський роман; в) філософське есе?

38. Яким іменем нарекли Простака (за однойменним твором Вольтера):

а) Ахілл; б) Геркулес; в) Одіссей?

39. Яка знаменна для Гете зустріч відбулася у Страсбурзі:

а) з філософом і письменником Вольтером;

б) з німецьким поетом і драматургом Фрідріхом Шіллером;

в) з філософом і збирачем фольклору Йоганном Гердером?

40. Хто з німецьких просвітників у юні роки хотів стати священиком:

а) Гердер; б) Гете; в) Шіллер?

41. Який твір Вольтер створив у Бастилії:

а) трагедію «Едіп»; б) філософську повість «Простак»; в) трагедію «Брут».

42. Який письменник доби Просвітництва сказав про себе, що його життя –

«це тріумф суто людського»: а) Гете; б) Вольтер; в) Шіллер?

43. Перший переспів з Гете українською мовою належить:

а) Т.Шевченку; б) П.Гулаку-Артемовському; в) Л.Українці.

44. Яка одвічна велична сила надає руху всій природі ( за твором Й.Гете

«Фауст»): а) Господь; б) Дух Землі; в) Мефістофель?

45. Який німецький письменник доби Просвітництва навчався у військовій

академії – осередку муштри, зубріння і наклепів:

а) Гердер; б) Гете; в) Шіллер?

46. Інтерес до якої культури зблизив Гете й Шіллера:

а) античності; б) середньовіччя; в) Відродження?

47. Де Фрідріх Шіллер знайшов основний матеріал для твору «Вільгельм

Телль»: а) у фольклорі; б) в народних баладах; в) у хроніках ХVІ ст.

48. Який німецький філософ остаточно закріпив у культурі поняття

«Просвітництво»: а) Ф.Гегель; б) І.Кант; в) Й.Гердер?

49. Вказати жанри літератури доби Просвітництва:

а) філософський роман, авантюрний роман, поема;

б) епістолярний роман, роман виховання, філософська повість;

в) психологічний роман, елегія, історична драма.

50. У драматургії який просвітників просвітницький класицизм набув

своєрідного втілення: а) Гете і Шіллера; б) Гете і Гердера; в) Гете і Руссо?

51. Чому Вольтера, звільнивши з Бастилії, зобов’язали виїхати з Франції:

а) через його переконання; б) через його конфлікт з вельможею;

в) через непорозуміння з королем.

52. «Усі жанри хороші, окрім нудних», - жартував:

а) Вольтер; б) Дідро; в) Гете.

53. Яку назву мав новий рух в німецькій літературі на початку 70-их років

ХІІІ ст.: а) «Громадський друг»; б) «Буря і натиск»; в) «Експерименталісти

54. Який письменник доби Просвітництва хотів випробувати всю долю

людства у глибинах свого єства: а) Гете; б) Шіллер; в) Вольтер?

55. Хто зупиняє від самогубства Фауста (за однойменним твором Гете):

а) Господь; б) Мефістофель; в) хор у церкві.

56. Особливо велике враження на Ф.Шіллера справили письменники,

близькі його волелюбній натурі:

а) Шекспір і Руссо; б) Вольтер і Руссо; в) Дідро і Вольтер.

57. Бунтівна і вільна натура, що відкидає консервативні канони і живе

високими щирими почуттями, є ідеалом:

а) штюрмерів; б) експерименталістів; в) реалістів.

58. Окрім історичних джерел, Ф.Шіллер у драмі «Вільгельм Телль»

використав: а) фольклор; б) філософію І.Канта; в) основні положення

свого вчення.

59. Просвітництвом називається:

а) загальноєвропейський літературний напрям;

б) літературна течія;

в) ідейно-культурний рух, який охопив різні країни Європи і виявився в

різних видах мистецтва.

60. Автором концепції «природної людини» є:

а) Вольтер; б) Дідро; в) Руссо.

61. Твору «Простак» Вольтер дав підзаголовок:

а) фантастична повість; б) любовна повість; в) правдива повість.

62. Основною силою в удосконаленні суспільства просвітники вважали:

а) науку; б) розум; в) культуру.

63. Література доби Просвітництва всіх художніх напрямів була пронизана:

а) вірою в людський розум; б) вірою в краще майбутнє; в) вірою в людину,

її освічений розум і здорове природне почуття.

64. Теоретиками просвітницького реалізму стали:

а) Дідро і Лессінг; б) Вольтер і Дідро; в) Вольтер і Руссо.

65. Чиї твори Вольтер по-справжньому пізнав в Англії:

а) Д.Дефо і Ч.Діккенса; б) В.Шекспіра і Дж.Свіфта; в) Д.Дефо і Дж.Свіфта?

66. Трагедії, наукові праці, поеми, оди, трагедії, філософські повісті, вірші –

жанри творів: а) Вольтера; б) Гете; в) Шіллера.

67. Портретом вольтерівської епохи в повісті Вольтера «Простак» є:

а) цивілізоване суспільство; б) образ гуронця; в) образ янсеніста Гордона.

68. «Штюрмерами» називали учасників руху:

а) «Громадський рух»; б) «Експерименталісти»; в) «Буря і натиск».

69. Легендарним героєм однієї з найбільш уславлених німецьких книг є маг

і чорнокнижник: а) Амлет; б) Фауст; в) Мефістофель.

70. Цілковитою протилежністю Фаусту в однойменному творі Й.Гете є:

а) Мефістофель; б) Вагнер; в) Валентин.

71. Який письменник доби Просвітництва у свій час служив лікарем у

гренадерському полку: а) Вольтер; б) Гете; в) Шіллер?

72. 1761 рік став для Фрідріха Шіллера:

а) роком балад; б) роком епіграм; в) роком драм.

73. Вислів «Шлях до царства свободи пролягає через красу» належить:

а) Ф.Шіллеру; б) Й.В.Гете; в) Вольтеру.

74. Найбільш непримиренним у критиці реакційної церкви і духовенства

серед просвітників був: а) Й.Гете; б) Вольтер; в) Ф.Шіллер.

75. Вкажіть художників доби Просвітництва:

а) Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело;

б) Фрагонар, Боровиковський, Шарден;

в) Караваджо, Джордано, Каррачі.

76. У якому творі Д.Дефо прославляє розумну, сильної вдачі людину:

а) «Капатін Сінглтон»; б) «Робінзон Крузо»; в) «Моль Фландерс»?

77. На написання якого твору надихнуло Вольтера перебування в Англії:

а) «Простак»; б) «Філософські листи»; в) «Кандид»?

78. Яку ідею, як основу всіх основ, проголосили штюрмери:

а) Краси; б) Природи; в) Розуму?

79. Вказати твори Вольтера: а) «Брут», «Кандид», «Танкред»;

б) «Вільгельм Телль», «Розбійники», «Рукавичка»;

в) «Фауст», «Страждання юного Вертера», «Вільшаний король».

80. Кому в повісті Вольтера «Простак» видається надзвичайно смішним

питати в інших поради, як йому чинити:

а) пріору; б) гуронцю; в) Сент-Ів?

81. Кого з видатних поетів доби Відродження штюрмери вважали своїм

ідеалом: а) Ф.Петрарку; б) В.Шекспіра; в) Дж.Боккаччо?

82. Реальною особою, вченим, який вивчав богословя, астрологію,

математику, займався лікарською справою був герой твору Й.Гете

«Фауст»: а) Вагнер; б) Мефістофель; в) Фауст.

83. Драма «Розбійники» належить перу: а) Й.Гете; б) Ф.Шіллера;

в) Вольтера.

84. Зразком кабінетного вченого в трагедії Й.Гете «Фауст» є:

а) Мефістофель; б) Вагнер; в) Фауст.

85. На сцені якого театру відбулася перша постановка «Розбійників»

Ф.Шіллера: а) Штутгарта; б) Веймара; в) Мангейма?

86. 1797 рік увійшов у життя Й.Гете і Ф.Шіллера як рік:

а) епіграм; б) балад; в) драм.

87. Яка п’єса Ф.Шіллера йшла під гаслом «На тиранів!»:

а) «Вільгельм Телль»; б) «Розбійники»; в) «Марія Стюарт»?

88. Удосконалення світу, створеного Богом, - справа людини, але не будь-

якої, а наділеної освіченим розумом, який ще треба було виховати. Так

вважали: а) просвітники; б) класицисти; в) романтики.

89. Для якого етапу розвитку реалізму є характерним етико-раціоналістичний підхід до явищ суспільного життя і людських вчинків, а

художні образи дещо умовні: а) реалізму ХІХ століття;

б) просвітницького реалізму; в) реалізму ХХ століття?

90. Який англійський письменник ХVІІІст. піддівав сумніву ідеї просвітників і

говорив, що людина ще не заслужила собі право вважатися розумною

Істотою: а) Дж.Байрон; б) Дж.Свіфт; в) Д.Дефо?

91. Роман у листах називається:

а) інтелектуальним; б) епістолярним; в) філософським.

92. З чиїми науковими працями ознайомився Вольтер, виїхавши до Англії:

а) Ф.Бекона; б) Д.Локка; в) І.Ньютона?

93. Яка російська імператриця доручила Вольтеру написати історію Петра І:

а) Катерина І; б) Катерина ІІ; в) Єлизавета?

94. Вершиною літератури «Бурі й натиску» стала творчість:

а) Й.Гете; б) Ф.Шіллера; в) Й.Гердера.

95. Лірична поезія, історична драма, трагедія, роман у листах – жанри

творів: а) Й.Гете; б) Вольтера; в) Ф.Шіллера.

96. Хрещення Простак (за однойменним твором Вольтера) хотів прийняти:

а) в церкві; б) в річці; в) в будинку, де він жив.

97. Вказати твори Й.В.Гете: а) «Розбійники», «Рукавичка», «Келих»;

б) «Гец фон Берліхінген», «Страждання юного Вертера», «Егмонт»;

в) «Отелло», «Макбет», «Король Лір».

98. Образ Фауста Й.Гете був близький: а) романтикам; б) реалістам;

в) «буряним геніям».

99. Успіх якого твору Ф.Шіллера обурив герцога Вюртемберзького, який

вимагав, щоб усе, що буде написане надалі, драматург надсилав йому

на перегляд ще до опублікування:

а) «Розбійники»; б) «Вільгельм Телль»; в) «Орлеанська діва»?

100. Метою Мефістофеля (за твором Й.Гете «Фауст») є:

а) принизити Фауста; б) випробувати Фауста; в) знищити Фауста.

101. Вказати жанри творів Фрідріха Шіллера:

а) комедії, трагедії, сатири;

б) балади-притчі, трагедії, драми, філософські статті;

в) оповідання, повісті, романи, есе.

102. Основним конфліктом драми Ф.Шіллера «Вільгельм Телль» є:

а) боротьба між Геслером і В.Теллем;

б) боротьба між швейцарцями і Геслером;

в) історична боротьба між поневоленими швейцарцями і загарбниками-

австрійцями.

103. Програмовим став для просвітників трактат англійського філософа

Локка: а) «Думки про виховання»; б) «Послання про віротерпимість»;

в) «Про людське пізнання».

104. Різновидом роману, в основі якого моральні проблеми та ідеї

виховання, є: а) психологічний роману; б) філософський роман;

в) роман виховання.

105. Філософія Вольтера має назву: а) «даосизм»; б) «деїзм»;

в) «раціоналізму».

106. Автором «Історії Російської імперії за царювання Петра Великого» є:

а) Й.Гете; б) Вольтер; в) Ж.-Ж.Руссо.

107. Чиє запрошення прийняв Й.В.Гете у 1775р. та виїхав до Веймара:

а) герцога Карла Августа; б) Фрідріха Шіллера; в) Йоганна Гердера?

108. Ознакою духовного і фізичного здоровя людини, її здорового глузду,

на думку Вольтера, є: а) її розум; б) природне начало в людині;

в) її почуття.

109. Який англійський драматург, сучасник В.Шекспіра, написав трагедію

про Фауста: а) І.Шпіс; б) К.Марло; в) Б.Джонсон?

110. «Цінуйте час, він не стоїть на місці», « Теорія завжди, мій друже, сіра, а

а древо жизні – золоте», «Лиш в русі проявить себе чоловік» - ці крилаті

вислови належать персонажу твору Й.В.Гете:

а) Мефістофелю; б) Фаусту; в) Вагнеру.

111. Вкажіть драми Фрідріха Шіллера:

а) «Підступність і кохання», «Заколот Фієско», «Розбійники»;

б) «Егмонт», «Торквато Тассо», «Фауст»;

в) «Отелло», «Макбет», «Антоній і Клеопатра».

112. Який твір Ф.Шіллера спонукав Людвіга ван Бетховена написати музику

для хору і використати її у своїй 9-ій симфонії:

а) драма «Розбійники»; б) ода «До радості»; в) драма «Вільгельм Телль»?

113. Мефістофель для Фауста в однойменному творі Й.Гете є:

а) ворогом; б) другом; в) останньою можливістю змінити течію життя.

114. Рибалки, мисливці, каменярі, священики, селяни і дворяни – персонажі

твору: а) Ф.Шіллера «Вільгельм Телль»; б) Й.В.Гете «Фауст»;

в) Ф.Шіллера «Розбійники».

115. Яке заняття у ХVІІІ столітті стало для людей престижним:

а) малювання; б) читання; в) спів.

116. Який твір не є просвітницьким: а) «Робінзон Крузо» Д.Дефо;

б) «Мандри Гуллівера» Дж.Свіфта; в) «Розбійники» Ф.Шіллера?

117. Скільки статей створив Вольтер для «Енциклопедії»: а) 20; б) 43; в) 55?

118. Яку посаду надав герцог Карл Август Йоганну Гете у Веймарі:

а) першого міністра; б) заступника міністра; в) прем’єр-міністра?

119. «Він вніс свічадо філософії в темні архіви історії» - так писав про

Вольтера: а) О.Пушкін; б) М.Лермонтов; в) М.Гоголь.

120. Й.Гете визначив жанр «Фауста» як: а) драму; б) трагедію; в) поему.

121. Вкажіть роки життя Вольтера: а) 1694-1778; б) 1693-1781; в) 1564-1616.

122. Який німецький письменник під чужим ім’ям втікає від герцога і п’ять

років поневіряється: а) Й.Гете; б) Ф.Шіллер; в) Б.Брехт?

123. У якій драмі-трилогії Ф.Шіллер звертається до подій Тридцятилітньої

війни: а) «Марія Стюарт»; б) «Орлеанська діва»; в) «Валленштейн»?

124. Спільна клятва «Хай будемо братів народ єдиний,

Хай лихо й горе не розділить нас» належить героям

твору Ф.Шіллера: а) «Розбійники»; б) «Вільгельм Телль»;

в) «Марія Стюарт».

125. Яка імператриця листувалася з Дідро і Вольтером та видавала свій

журнал: а) російська імператриця Катерина ІІ;

б) англійська імператриця Вікторія;

в) російська імператриця Єлизавета?

126. «Єдина контрабанда – це я сам», - так сказав про себе видатний

письменник доби Просвітництва: а) Гете; б) Вольтер; в) Дідро.

127. Який пруський король став покровителем Вольтера:

а) Фрідріх І; б) Фрідріх Вільгельм; в) Фрідріх ІІ?

128. Який особливий жанр створило ХVІІІ століття:

а) філософську повість; б) філософський роман; в) есе?

129. Яке німецьке місто завдяки Й.Гете стало духовною Меккою для

європейців: а) Берлін; б) Гамбург; в) Веймар?

130. Вкажіть жанр твору Й.Гете «Фауст»: а) поема; б) драма;

в) трагедія-поема.

131. За чийого сприяння Ф.Шіллер отримав посаду професора в Ієнському

університеті: а) Й.Гете; б) Й.Гердера; в) герцога Карла-Августа?

132. Кульмінацією драми Ф.Шіллера «Вільгельм Телль» є:

а) сцена на озері Рютлі; б) смерть Геслера; в) наказ намісника Теллю

збити яблуко з голови сина.

133. Різновидом повісті, в центрі уваги якої філософська ідея чи проблема,

що розглядається в художній формі, є:

а) філософська повість; б) історична повість; в) політична повість.

134. Якому письменнику довелося жити при трьох королях -

Людовіку ХІV, ЛюдовікуV, Людовіку ХVІ: а) Вольтеру; б) Гете; в) Дідро?

135. Який новий напрямок в літературі зявився в ХVІІІ столітті:

а) сентименталізм; б) романтизм; в) символізм?

136. «Вольтерянство» - це: а) право на публічні виступи;

б) синонім просвітницького вільнолюбства; в) синонім патріотизму.

137. Якого поета-сучасника Й.Гете визнав відразу:

а) Й.Гердера; б) Ф.Шіллера; в) Г.Лессінга.

138. Свої філософські повісті Вольтер називав: а) «дрібницями»;

б) «просвітницькими творами»; в) «шедеврами».

139. Дружба Й.Гете й Ф.Шіллера тривала: а) 10 років; б) 15 років; в) 20 р.

140. Хто сперечається у «Пролозі в театрі» (за твором Й.Гете «Фауст»):

а) Поет і директор театру; б) Комік і директор театру;

в) Поет, Комік і директор театру?

141. Під чиїм впливом Ф.Шіллер писав філософські статті:

а) Гегеля; б) Канта; в) Локка.

142. Якого визначного поета, письменника і драматурга сучасники називали

«олімпійцем»: а) Вольтера; б) Й.Гете; в) Ф.Шіллера?

143. Філософські повісті «Кандид», «Простак», «Макромегас» належать

перу: а) Дідро; б) Руссо; в) Вольтеру.

144. Де у ХVІІІ ст. була видана «Енциклопедія, або Тлумачний словник наук,

мистецтв і ремесел»: а) у Франції; б) у Німеччині; в) в Англії?

145. Найяскравішими представниками сентименталізму в поезії ХVІІІc. були:

а) Р.Бернс, Т.Грей; б) Дж.Байрон, Дж.Кітс; в) Г.Гайне, Й.Гете.

146. Фауст підписує угоду з Мефістофелем (за твором Й.Гете «Фауст»):

а) заради продовження життя; б) заради спраги пізнання;

в) заради чуттєвих насолод.

147. Скільки філософських повістей створив Вольтер:

а) понад 20; б) 10; в) понад 30?

148.Невеликим за обсягом віршованим твором, у якому поєднуються

жанрові форми драми та ліро-епічної поеми, називають:

а) епічною поемою; б) ліричною поемою; в) драматичною поемою.

149. Перша частина твору Й.Гете «Фауст» побачила світ:

а) у 1821р.; б) у1808р.; в) у 1803р.

150. Й.Гете вперше зустрівся з Ф.Шіллером у:

а) Штутгарті; б) Мангеймі; в) Веймарі.

151. У 1918р. в Києві Панас Саксаганський поставив трагедію Ф.Шіллера:

а) «Розбійники»; б) «Вільгельм Телль»; в) «Марія Стюарт».

152. Першопричиною створення Вольтером філософських повістей є:

а) розвага герцогині де Мен; б) філософія І.Канта; в) прохання друзів.

153. Розв’язкою драми Ф.Шіллера «Вільгельм Телль» є:

а) сцена на озері Рютлі; б) смерть Геслера; в) сцена апофеозу народної

перемоги.

154. Про спілку яких двох визначних поетів доби Просвітництва йдеться:

«Ми створили спілку, що тривала все наше життя і принесла багато добра

і нам, і іншим»: а) Дідро і Вольтера; б) Гете і Шіллера; в) Вольтера і Руссо.

155. Який український поет у своєму творі «Прогулка с удовольствием и не

без морали» іронізував з приводу листування Вольтера з російською

імператрицею Катериною ІІ: а)Т.Шевченко; б) І.Котляревський; в) І.Франко

156. Як померла мати Маргарити (за твором Й.Гете «Фауст»):

а) Фауст убив її; б)своєю смертю уві сні; в) Маргарита підлила сонне зілля

157. Основні положення вчення Ф.Шіллера втілено у:

а) «Листах про естетичне виховання людини»;

б) «Історії чудових повстань і змов»;

в) «Філософія фізіології».

158. Вкажіть видатного російського просвітника ХVІІІ ст., який видавав газети й журнали, вів полеміку з імператрицею Катериною ІІ:

а) Микола Новіков; б) Олександр Радищев; в) Денис Фонвізін.

159. Гімн свободі Фрідріх Шіллер проспівав у драмі:

а) «Вільгельм Телль»; б) «Марія Стюарт»; в) «Орлеанська діва».

160. Який письменник доби Просвітництва у молоді роки вимагав від себе і

видавав по друкованому аркушу щоденно:

а) Ф.Шіллер; б) Й.Гете; в) Вольтер?

161. Конфлікт Маргарити з середовищем, до якого вона належала,

спричинило (за твором Й.Гете «Фауст»):

а) знайомство з Фаустом; б) знайомство з Мефістофелем;

в) гріховне кохання до Фауста.

162. Останнім твором Ф.Шіллера стала драма:

а) «Розбійники»; б) «Вільгельм Телль»; в) «Марія Стюарт».

163. Афоризми «Про себе смілий думає востаннє», «Вперед розумний

бачить», «Словами болю серця не вгамуєш», «Хто змалку вчиться,

добрим майстром стане» належать: а) Ф.Шіллеру; б) Й.Гете; в) Вольтеру.

164. Який французький письменник зажив найбільшої прижиттєвої слави:

а) Дідро; б) Бальзак; в) Вольтер?

165. Якій національній літературі належить творчість Фрідріха Шіллера:

а) англійській; б) австрійській; в) німецькій?

166. Кохання Маргарити і Фауста з самого початку було приречене,бо:

а) Фауст не кохав Маргариту; б) біля його витоків стояв диявол;

в) Маргарита не кохала Фауста.

167. Перші переклади віршів Вольтера на українську мову здійснили:

а) Леся Українка, Павло Грабовський, Христя Алчевська;

б) Іван Франко, Леся Українка, Іван Котляревський;

в) Тарас Шевченко, Павло Грабовський, Іван Франко.

168. Друга частина твору Й.Гете «Фауст» побачила світ:

а) 1828р.; б) 1837р.; в) 1831р.

169. Хто рятує душі Фауста і Маргарити: а) Небо; б) Мефістофель; в) Ангел?

170. Французький король Людовік ХVІ, опинившись під час революції в

Бастилії, промовив: «Ось хто знищив монархію», вказуючи на книги:

а) Вольтера і Руссо; б) Дідро і Руссо; в) Вольтера і Дідро.

171. В перекладі з давньоєврейської імя Мефістофель означає:

а) «заперечення усього»; б) «нищівник»; в) «руйнівник і обманщик».

172. Перекладав і досліджував твір Й.Гете «Фауст»:

а) Тарас Шевченко; б) Леся Українка; в) Іван Франко.

173. Пєсою з гострим конфліктом, в основі якої – події, герої та проблеми

віддаленого історичного минулого, є:

а) трагедія; б) історична драма; в) драма.

174. Завязкою твору Й.Гете «Фауст» є: а) «Пролог у театрі»; б) «Пролог на

Небі»; в) знайомство Фауста з Мефістофелем.

175. Перед будівлею Національної опери у Веймарі встановлено памятник:

а) Гете і Шіллеру; б) Гете і Гердеру; в) Шіллеру і Гайне.

176. Імя Фауст в перекладі з латини означає: а) щасливий; б) нещасний;

в) величний.

177. Афоризм «Недостатньо тільки здобути знання, треба знайти їм

застосування. Недостатньо тільки бажати, треба діяти» належить:

а) Ф.Шіллеру; б) Вольтеру; в) Й.Гете.

178. Просвітництво зародилося в: а) Англії; б) Франції; в) Німеччині.

179. Твір Й.Гете «Фауст» розпочинається і завершується:

а) в кабінеті Фауста; б) на Небі; в) в потойбічному світі.

180. Творчу співпрацю яких двох письменників називають «веймарським

класицизмом»: а) Вольтера у Руссо; б) Гете і Шіллера; в) Гете і Гайне?

181. Слова «Я – тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»

промовив: а) Фауст; б) Вагнер; в) Мефістофель.

182. Вкажіть імя Фауста: а) Готфрід; б) Генріх; в) Готліб.

183. Ключовою в угоді Фауста і Мефістофеля є фраза:

а) «В житті тепер я переміг»; б) «Спинися, мить! Прекрасна ти!»;

в) «Теорія, мій друже, сіра, та дерево життя зелене».

184. У Вальпуржину ніч на відьомському шабаші Фауст зустрічається з:

а) Духом Землі; б) привидом Маргарити; в) Мефістофелем.

185. Сучасниками і співвітчизниками Й.Гете були:

а) Дідро, Руссо, Вольтер; б) Мольєр, Корнель, Расін;

в) Кант, Шіллер, Лессінг.

В І Д П О В І Д І Н А Т Е С Т И

«П Р О С В І Т Н И Ц Т В О»

1-в 41-а 81-б

2-а 42-а 82-в

3-б 43-б 83-б

4-а 44-б 84-б

5-б 45-в 85-в

6-а 46-а 86-б

7-а 47-в 87-а

8-б 48-б 88-а

9-в 49-а 89-б

10-б 50-а 90-б

11-б 51-б 91-б

12-б 52-а 92-а

13-б 53-б 93-б

14-а 54-а 94-б

15-б 55-в 95-а

16-а 56-а 96-б

17-а 57-а 97-б

18-в 58-а 98-в

19-а 59-а 99-а

20-а 60-а 100-б

21-б 61-б 101-б

22-б 62-б 102-в

23-б 63-в 103-а

24-в 64-а 104-в

25-в 65-б 105-б

26-а 66-а 106-б

27-б 67-а 107-а

28-б 68-в 108-б

29-а 69-б 109-б

30-б 70-а 110-а

31-а 71-в 111-а

32-а 72-б 112-б

33-б 73-а 113-в

34-а 74-б 114-а

35-в 75-б 115-б

36-в 76-б 116-б

37-а 77-б 117-б

38-б 78-б 118-а

39-в 79-а 119-а

40-в 80-б 120-б

121-а 166-б

122-б 167-а

123-в 168-в

124-б 169-а

125-а 170-в

126-б 171-в

127-в 172-в

128-а 173-б

129-в 174-б

130-в 175-а

131-а 176-а

132-в 177-в

133-а 178-а

134-а 179-б

135-а 180-б

136-б 181-а

137-б 182-б

138-а 183-б

139-а 184-б

140-в 185-в

141-б

142-б

143-в

144-а

145-а

146-б

147-а

148-в

149-б

150-в

151-а

152-а

153-в

154-б

155-а

156-в

157-а

158-а

159-а

160-б

161-в

162-б

163-а

164-в

165-в

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
4
дн.
0
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!