Лінійна регресія

Опис документу:
Лінійна регресія.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Лінійна регресія

Регресія. Нехай ξ та — дві випадкові величини (залежні у загальному випадку), і ми хочемо знайти найкраще в деякому розумінні наближення величини деякою функцією g(ξ) від величини .Величина g() називається найліпшим наближенням величини в середньому квадратичному, якщо

Лінійна регресія. Розглянемо регресію в класі лінійних функцій, тобто припустимо, що

де і — невідомі параметри.

Введемо такі позначення:

тобто —коефіцієнт кореляції.

Лінійна середньоквадратична регресія величини на величину має вигляд:

Повернемося тепер до сформульованої на початку задачі про найліпше визначення функції Будемо вважати, що функція належить деякій параметричній сукупності функцій і ми маємо спостереження

Означення. Оцінкою невідомих параметрів за методом найменших квадратів буде вектор , при якому досягається мінімум функції:

а функція буде найліпшим середньоквадратичним наближенням, що відновлює залежність між x та y за результатами наших спостережень.

Розглянемо важливий випадок, коли функція має вигляд

де k і b — невідомі параметри. У цьому випадку оцінками параметрів лінійної регресії будуть числа та , при яких функція досягає мінімуму.Тоді

де

У випадку поліноміальної регресії

оцінки невідомих параметрів знаходяться з системи лінійних алгебраїчних рівнянь

де

Якщо значення відомі без похибок, а значення незалежні та рівноточні, то оцінка дисперсії (похибка вимірювань) величини визначається за формулою:

де

Оцінки дисперсій коефіцієнтів визначаються за формулами:

де — визначник системи, а — алгебраїчне доповнення до елемента, який стоїть на діагоналі й має індекс k у визначнику У випадку лінійної регресії

Якщо величини мають нормальний розподіл, то для коефіцієнтів справеджуються такі надійні інтервали:

де — оцінки, отримані методом найменших квадратів, а число знаходиться за таблицею розподілу Стьюдента (таблиця 6 додатка) при числі степенів свободи і

Вибірковий коефіцієнт кореляції визначається за формулою:

Коефіцієнт кореляції рангів. У деяких випадках натрапляємо на ознаки, які не піддаються кількісним оцінкам. Тоді кожній оцінці можна поставити у відповідність порядковий номер, який назвемо рангом. Нехай n осіб за якістю A мають ранги а за якістю B, де всі X та Y є перестановками n перших чисел натурального ряду. — різниця рангів.Тоді коефіцієнт кореляції рангів Спірмена, або коефіцієнт щільності зв’язку між A та B, визначається за формулою:

Є й і інші показники щільності зв’язку між рангами. Якщо не можна визначити рангову відмінність декількох осіб, то беруть середній ранг. У цьому випадку використовують коефіцієнт кореляції рангів Кендела:

де — число об’єднаних рангів для X та Y.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!