Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

Лекція "Система обробітку грунту під ярі культури"

Різне

Для кого: Дорослі

28.02.2020

1757

6

0

Опис документу:
Лекція для студентів спеціальності 201 «Агрономія» з навчальної дисципліни «Землеробство» на тему : «Система обробітку грунту під ярі культури». Значення і особливості обробітку ґрунту під ярі культури. Поняття про зяблевий обробіток ґрунту, його агротехнічне і організаційно-господарське зна-чення. Диференціація зяблевого обробітку ґрунту залежно від місцевих умов. Зяблевий обробіток ґрунту після стернових попередників. Зяблевий обробіток ґрунту після просапних культур.Зяблевий обробіток пару
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Каховський державний агротехнічний коледж

Навчально – методична карта заняття № 14

Навчальна дисципліна: Землеробство

Тема заняття: Система обробітку ґрунту під ярі культури.

Тип заняття: теоретичний, лекція

Мета заняття: навчальна – ознайомлення з зяблевим обробітком ґрунту

після стернових попередників, після сіяних багаторічних

трав, напівпаровий обробіток ґрунту;

розвиваюча – навчити оцінювати і аналізувати систему

обробітку ґрунту під ярі культури;

виховна – прищепити почуття відповідальності за

раціональне використання землі.

Ключові поняття та терміни: зяблевий обробіток ґрунту, напівпаровий обробіток ґрунту, лущення стерні, оранка, плоскорізний обробіток.

Забезпечення заняття:

 • наочно- демонстраційний матеріал: плакати, стенди

 • ТЗН: комп’ютер

Література: основна - 1. Єщенко В.О. Загальне землеробство. –К.:

Урожай,1995.

2. Гудзь В.П., Примак І.Д., Будьоний Ю.В.

Землеробство. – К.: Урожай,1996.

3. Веселовський І.В., Бегей С.В. Грунтозахисне

землеробство.- К.: Урожай,1995.

4. В.О. Єщенко. Загальне землеробство. – К.: Вища

школа, 2004.

додаткова – Гудзь В.П., Лісовая А.П., Андрієнко В.О.

Землеробство з основами ґрунтознавства і

агрохімії. – К. Вища школа, 1995.

п-п

Елементи заняття; навчальні питання; форми і методи навчання; засоби забезпечення заняття

Доповнення, зміни

1.

Організаційна частина:

 1. Привітання.

 2. Перевірка присутності студентів на занятті.

 3. Перевірка готовності аудиторій до заняття.

 • бесіда

2.

Актуалізація знань:

 • значення системи обробітку ґрунту під ярі культури для їх росту і розвитку;

 • більш рівномірне використання тракторів і ґрунтообробних знарядь.

 • бесіда

3.

Мотивація навчальної діяльності:

 • необхідність знань системи обробітку ґрунту під ярі культури в практичній діяльності;

 • пояснення, бесіда

4.

Активація опорних знань:

 1. технологічні процеси, що виконуються під час обробітку ґрунту.

 2. Загальні прийоми обробітку ґрунту.

 3. Спеціальні прийоми обробітку ґрунту.

 • усне фронтальне опитування

5.

Повідомлення теми, мети та плану заняття.

6.

Викладання нового матеріалу:

1.Значення і особливості обробітку ґрунту під ярі культури.

2.Поняття про зяблевий обробіток ґрунту.

3.Зяблевий обробіток ґрунту після стернових попередників.

4. Зяблевий обробіток ґрунту після просапних культур.

5. Зяблевий обробіток ґрунту після сіяних багаторічних трав.

- лекція, розповідь,пояснення

7.

Закріплення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу:

 1. що таке систематизація обробітку ґрунту?

 2. Які прийоми обробітку ґрунту включає передпосівний обробіток ґрунту під ярі культури?

 • бесіда

8.

Підведення підсумків заняття:

 • відповіді на запитання студентів

9.

Домашнє завдання: Л.4 ст.170

Викладач:____________С.М. Крейза

Система обробітку ґрунту під ярі культури

Система обробітку ґрунту під ярі культури має велике значення для їх росту і розвитку. Вона залежить від попередників, механічного складу ґрунту, культури, зони вирощування ярих культур і тому має певні особливості, диференціюється.

Зяблевий обробіток ґрунту має агротехнічне і організаційно-господарське значення.

Він залежить від місцевих умов, попередників, забур’яненості полів, ступеня ерозії, поглиблення орного шару.

Передпосівний обробіток ґрунту має певні особливості залежно від культур (ранні чи пізні ярі) та зон зволоження.

Система обробітку ґрунту під ярі культури складається з основного або зяблевого, передпосівного і після посівного обробітку ґрунту.

Після стерньових попередників, де переважають однорічні бур'яни, лущать двічі дисковими знаряддями на глибину 6-8 і 8-10 см. За наявності багаторічних бур'янів обробляють знаряддями ОПТ-3-5; КПШ-5; КПЕ-3,8; КТС-10-1, чизель-культиваторами ЧКУ-4; КЧП-5,4 і КЧП-7,2 перший раз — після збирання попередника на глибину 8-10 см, другий і третій-після появи розеток бур'янів відповідно на глибину 10-12 см і 12-14 см, не пізніше як за два тижні до зяблевої оранки.

Рис. 1. Культиватор протиерозійний - КПЕ-3,8

Кожний наступний обробіток безполицевими знаряддями виконують упоперек або під кутом 45 ° до попереднього.

На полях, засмічених гірчаком і осотом рожевим, в умовах Степу для лущіння стерні особливо ефективним є КПШ-5 і ОПТ-3-5.

Рис.2. Культиватор плоскоріз широкозахватний – КПШ-5

Після кукурудзи, післяжнивні рештки якої довго мінералізуються в ґрунті, показники якості і протиерозійної стійкості обробітку ґрунту вищі при застосуванні для лущення стерні дискових борін та лущильників.

Знищення однорічних бур'янів під час лущіння стерні досягають більше , якщо протиерозійні культиватори і плоскорізи агрегатуються з боронами БГГ-3А за зволоженого ґрунту та з приставкою ПВР-3,5 — за сухого.

Рис.3. Борона голчаста гідрофікована – БГГ-3А

Встановлено, що найменше руйнують післяжнивні решки озимої пшениці та інших стерньових зернових культур, а також і ґрунт культиватори-плоскорізи КПШ-5, КПШ-9, КПШ-11 — після їх проходу на поверхні поля залишалося 80-85% не зруйнованої стерні.

Рис.4. Культиватор плоскоріз широкозахватний (навісний) – КПШ(н)-11

На думку вчених, застосування дискових лущильників тут недопустиме, особливо за сухого і щільного ґрунту, оскільки за один прохід вони не в змозі якісно розпушувати ґрунт на глибину 5-7 см і підрізувати бур'яни, як це передбачено агротехнічними вимогами. На практиці лущіння за дворазового, а інколи й триразового проходу агрегату, розпушують верхній шар ґрунту і руйнують 45-65% післяжнивних решток.

Подальший літньо-осінній обробіток ґрунту залежить від типу забур'яненості полів. Якщо переважають однорічні бур'яни, достатньо застосувати голчасті борони БМШ-15 або БМШ-20, які добре заглиблюються у злущений культиваторами ґрунт і вичісують слабоукорінені однорічні бур'яни разом з падалицею.

Рис.5. Борона мотика голчаста – БМШ-15

Якщо у полі вегетують багаторічні або добре укорінені однорічні бур'яни, повторний обробіток виконують тільки плоскорізними культиваторами на глибину 10-12 см. У другій половині вересня — на початку жовтня виконують зяблевий обробіток на 28-30 см. У Степу доцільнішими є пізні строки підйому зябу з попередніми двома — трьома лущеннями. Орють переважно у полях, де вносили органічні добрива.

Ефективність оранки достатньо висока за нормального і підвищеного зволоження за умов вирівняного ерозійно незагрозливого рельєфу. Разом з тим беззмінний полицевий обробіток погіршує структурний стан, підвищує рівноважну щільність будови ґрунту, знижує загальний вміст і підсилює рухомість органічної речовини, послаблює ерозійну стійкість ґрунту, характеризується надмірно високим непродуктивним випаровуванням вологи з ґрунту.

Глибоку оранку (на 28-30 см) доцільно застосовувати в полі чорного пару під кукурудзу та цукрові буряки. Під ярі колосові, кормові та інші культури слід орати на 20-22 см, а поля, вільні від багаторічних бур'янів, під ярі колосові можна обробляти плоскорізами на 12-14 см. Оранку без попереднього лущіння стерні краще виконувати ярусними плугами ПНЯ-4-40, які повністю загортають післяжнивні рештки на глибину обробітку 28-30 см.

Ґрунт обробляють без перевертання на оптимальну для кожної культури глибину: під горох і його сумішки на зелений корм, просо, гречку — на 20-22 см; ячмінь і овес — на 12-14 см. В останньому випадку використовують культиватори-плоскорізи КПШ-5, КПШ-9, КПШ-11, а також комбінований агрегат АКПК-4.

Рис.6. Агрегат комбінований передпосівний – АКПК-4

Якщо на полі залишається багато неподрібнених рослинних решток, а також за необхідності сівби дрібнонасінних культур після просапних замість безполицевого обробітку орють на 14-16 см.

Плоскорізний обробіток неякісний після кукурудзи на зерно, що йде під ярі зернові, й саму кукурудзу. Плоскорізи-глибокорозпушувачі КПГ-2-150, ПГ-3-5 та інші можна використовувати, якщо обробіток здійснюють за пошаровою технологією, тобто глибину розпушування на 20-30 см якісно можна виконати лише за умов попереднього мілкого (на 10-16 см) обробітку.

Рис.7. Культиватор плоскоріз глибокорозпушувач КПГ-2-150

Систематичний безполицевий обробіток ґрунту в сівозмінах південного Степу, на період сівби озимих та ярих культур порівняно з оранкою поліпшує, але, як правило, лише у верхній частині орного шару, водний режим ґрунту. У цьому ж шарі наближаються до оптимальних параметрів щільність будови, загальна пористість, повітроємність, проявляється тенденція до підвищення вмісту органічної речовини, істотно зростає біологічна активність ґрунту. Безполицевий обробіток дещо знижує тривалість післядії гною: через локалізацію добрив у верхньому шарі, у тому числі фізіологічно кислих форм, зростає їх відносна іммобілізація і виникає локальне підкислення ґрунтів.

Під культури, які вимагають добре вирівняної поверхні й мілкого загортання насіння, ефективний основний обробіток ґрунту плугами, обладнаними корпусами для безполицевого розпушування: ПРН-31000, ЛП-35, КБ-35 або плугами типу "Параплау" ПРПВ-5-50. На сухих і пересушених ґрунтах найбільш

Рис. 8. Плуг розпушувач навісний ПРПВ-5-50

якісний обробіток забезпечують плуги з корпусами ПРН-31000.

Для запобігання вітровій і водній ерозії використовують чизельні плуги ПЧ-2,5 і ПЧ-4,5. За необхідності на них начіпляють змінні пристрої ПСТ-2,5 і ПСТ-4,5, які призначені для додаткового розпушування верхнього шару ґрунту, вирівнювання поверхні, часткового подрібнення високих рослинних решток (соняшнику). Чизелювання особливо ефективне під кукурудзу і соняшник, під чорний пар та озиму пшеницю після зайнятих різними сумішками на зелений корм парів.

Рис. 9. Плуг чизельний ПЧ-2,5.

По брилистій оранці обов'язковий захід передпосівного обробітку — боронування в перші 1-2 дні весняних польових робіт гусеничними тракторами в агрегаті з голчастими БГГ-3А, пружинними БП-14, важкими зубовидними у зчіпці з шлейфами ШБ-2,5 або зубовими боронами в два ряди (передні — важкі, задні — середні) під кутом 45-50 ° до напрямку оранки. Показником високої якості такого обробітку є вирівняність поверхні поля й утворення розпушеного дрібно-грудкуватого шару глибиною 4-6 см.

Рис.10. Борона пружинна БП-14

За безполицевого зяблевого обробітку закривають вологу навесні голчастими боронами БГГ-3А, робочі органи яких впливають на режим інтенсивного розпушування, диски — в активному положенні, а батареї — під кутом атаки 12-16 °.

В окремі роки за значного дефіциту опадів взимку зоране восени поле навесні буває розпушеним, особливо на легких ґрунтах. У такому разі на чистих від бур'янів полях, де добрива внесли восени, ранні культури сіють слідом за боронуванням, а при застосуванні стерньових та пресових сівалок і без нього.

Без внесення гербіцидів кількість передпосівних культивацій під пізні культури (соняшник, кукурудзу, сою, круп'яні) можна зменшити до однієї на незабур'янених полях та за відсутності коренепаросткових бур'янів.

На окультурених ґрунтах для передпосівного обробітку використовують культиватори УСМК-5-4Б, КПС-4 з екстирпаторними робочими органами, вирівнювальними дошками і котками, а на ґрунтах, які зазнають ерозії, — культиваторами КТС-10-1, КПЗ-3,8 в агрегаті з голчастими боронами БИГ-3А.

Рис.11. Культиватор для суцільного обробітку грунту КПС-4.

На важких за гранулометричним складом, ущільнених і запливаючих ґрунтах перший раз культивують зяб на 1012 см знаряддями з пружинними робочими органами, а перед сівбою культиваторами, обладнаними підрізувальними робочими органами, на глибину загортання насіння.

Для запобігання пересушуванню ґрунту передпосівну культивацію під просапні культури і загортання гербіцидів виконують у комплексі комбінованими ґрунтообробними знаряддями — пружинними боронами БП-8, культиваторами УСМК-5,4Б з вирівнювальними дошками і котками або культиваторами КПС-4, обладнаними вирівнювачами та ребристими котками-роторами. У системі передпосівного обробітку ґрунту коткування виконують між першою і другою культиваціями під соняшник, кукурудзу та круп'яні культури.

Першими заходами післяпосівного обробітку ґрунту є коткування і боронування одночасно з сівбою або слідом за нею. Досходове боронування проводять при утворенні ґрунтової кірки. На посівах ранніх зернових колосових і зернобобових воно доцільне, якщо розмір проростків культурних рослин не перевищує довжини насіння і зуби борін не досягають глибини його загортання.

Під час масового проростання насіння ранніх та частково пізніх ярих бур'янів і не пізніше як за 2-3 дні до появи сходів просапних культур та у фазі 2-3 справжніх листків у соняшнику й 4-5 у кукурудзи боронують посіви. Боронувати по сходах доцільніше легкими або середніми боронами за швидкості руху агрегату 4-5 км/год.

Перший обробіток міжрядь виконують на глибину 10-12, другий — 8-10 см. Для знищення бур'янів у захисній зоні міжрядь кукурудзи (фаза 5-7 листків) культиватор обладнують прополювальними борінками з високими пружинними зубами КЛТ-38 (з 8-рядковим культиватором КРН-5,6) або КРН-38 (з 6-рядковим культиватором КРН-4,2).

Рис.12. культиватор навісний КРН-5,6

Якщо на ґрунті утворилася кірка, замість прополювальних борінок для обробітку захисних зон краще застосовувати голчасті диски КРН-2,8, які, хоча і менше знищують бур'янів, але добре руйнують кірку. Для розпушування ґрунту і знищення бур'янів у міжряддях кукурудзи при її висоті 3540 см на тримачах кожної секції культиватора (крім крайніх) закріплюють загортачі КРН-52А (лівий) і КРН-53А (правий) у вигляді полиць, які входять у комплект пристосувань до культиватора КРН-5,6. Проте в посушливих районах дискові і полицеві загортачі не завжди доцільні, тому для присипання бур'янів в рядках за останнього обробітку міжрядь кукурудзи тут застосовують скребкові загортачі.

Навесні, у перші дні польових робіт, для кращого зберігання вологи і зменшення засмічення бур'янами багаторічні трави першого року боронують голчастими боронами БИГ-3, другого — пружинними БП-8.

В умовах зрошення перед зяблевим обробітком або після нього раз у 2-3 роки проводять експлуатаційне вирівнювання поля широкозахватними вирівнювачами. При вирівнюванні поля до основного обробітку розпушують чизель-культиваторами на 16-18 см і орють під кукурудзу на 28-30см, під ярі колосові — на 20-22 см. На еродованих ґрунтах оранку замінюють плоскорізним обробітком з наступним щілюванням зябу у напрямку, близькому до горизонталей місцевості.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.