Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Освіта в умовах воєнного часу: виклики, рішення, реалізація
»
Взяти участь Всі події

Лекція "Методи розведення свиней".

Різне

27.01.2022

163

3

0

Опис документу:

Система розведення має за мету об’єднати господарства всіх типів у єдиний потік, що дасть можливість досягти максимального збільшення продуктивності свиней товарних стад. Така система дає можливість: більш ефективно використовувати селекційні досягнення племінних стад; впроваджувати методи схрещування і гібридизації.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

6. Методи розведення свиней.

6.1.Чистопородне розведення.

6.2.Схрещування.

6.3.Гібридизація.

У свинарстві залежно від категорії господарств (племінні, товарні), напряму їх спеціалізації і прийнятої системи племінної роботи використовують три основних методи розведення: чистопородне, схрещування, і гібридизацію.

При чистопородному розведенні свиноматок парують з кнурами тільки однієї породи. Це основний метод у роботі з удосконалення племінних і продуктивних якостей чистопородних свиней. При чистопородному розведенні можна парувати тварин, що знаходяться в родинних зв’язках, тобто споріднених і неспоріднених між собою.

Неспоріднене розведення (аутбридинг ) характеризується тим, що у родоводі тварин, яких парують, немає загального (спільного) предка в межах ІУ поколінь.

Споріднене парування (інбридинг), особливо тісний інбридинг, як, наприклад, батька з дочкою, брата з сестрою, знижує багатоплідність свиноматок, поросята народжуються мало життєздатними, а інколи і мертвими або сліпими, часто хворіють, погано ростуть і відгодовуються. У зв’язку з цим метод спорідненого розведення свиней в межах ІУ поколінь має обмежений характер. І тільки в окремих випадках – при створенні нових ліній, типів чи порід для закріплення визначних якостей застосовують споріднене розведення свиней.

У практиці роботи племінних господарств за спеціальною програмою селекціонери використовують внутрілінійні і міжлінійні кроси, а також метод, який називають прилиттям або «освіженням» крові. Останній особливо ефективний тоді, коли стадо з невеликою кількістю генеалогічних ліній тривалий період розводять в «собі». Прилиття крові від високопродуктивних неспоріднених кнурів, вирощених в інших умовах, позитивно впливає на якість потомства і поліпшення стада в цілому. Широке використання чистопородного розведення має важливе значення в якісному поліпшенні всіх сучасних порід свиней. Приблизно до 60-х років ХХ ст. чистопородне розведення майже в усіх країнах з розвинутим свинарством було основним. Тривала цілеспрямована селекція в цьому напрямі сприяла значному підвищенню відгодівельних, м’ясо-сальних якостей свиней вітчизняних порід.

На сучасному етапі розвитку свинарства виникає необхідність пошуку таких методів розведення, при яких племінні і користувальні тварини змогли б поєднувати в собі спадкові задатки високопродуктивних кнурів та свиноматок, які спеціально відселекціоновані за окремими ознаками продуктивності. Останніми роками це досягається за рахунок переважаючої селекції при створенні внутрішньо породних типів. Так, вченими Інституту свинарства УААН та Інституту тваринництва УААН разом з селекціонерами племінних господарств у великій білій породі створено материнський тип (УВБ-1) з підвищеними відтворювальними показниками і батьківські типи (УВБ-2, УВБ-3) з високими відгодівельними та м’ясними якостями.

6.2 Схрещування.

Під схрещуванням розуміють парування тварин різних порід. Потомство одержане внаслідок такого схрещування називається помісним. Такі тварини мають високу життєздатність, яка характеризується більш інтенсивним обміном речовин, кращим засвоєнням корму, інтенсивним ростом, підвищеною резистентністю та продуктивними якостями.

Залежно від поставленої мети у практиці свинарства застосовують такі види схрещування:

 • вбирне (перетворювальне, поглинальне),

 • ввідне (прилиття крові),

 • відтворне,

 • промислове.

Вбирне ( поглинальне) схрещування – метод розведення при якому свиноматок малопродуктивної породи (покращувальної) послідовно в ряді поколінь схрещують з більш високопродуктивною (поліпшуючою).

Таке схрещування, як правило, проводиться до ІІІ-ІУ поколінь ( 15/16 – 31/32) умовної кровності за поліпшуючою породою, після чого такі помісі вважаються чистопородними.Рис.6.1. Схема вбирного (поглинального) схрещуванняВвідне (прилиття крові) схрещування – застосовують тоді, коли у тварин продуктивної породи слід поліпшити деякі якості. Цього досягають вмілим вибором поліпшуючої породи і одноразовим використанням її плідників для схрещування із свиноматками поліпшувальної породи. Одержаних помісних свинок потім схрещують в одному або двох поколіннях з плідниками поліпшувальної породи.

Н

Рис.6.2. Схема ввідного схрещування

адалі одержаних потомків розводять в «собі». Метод ввідного схрещування використовують для поліпшення м’ясності наших вітчизняних порід.


Відтворне (заводське) схрещування використовують при створенні нових типів, порід і ліній на міжпородній основі. Відтворне схрещування називають простим,якщо в ньому беруть участь дві породи; складним – коли використовують три породи і більше. Проста форма цього методу практично була використана при виведенні української степової білої породи. Де використовували тільки дві породи. Прикладом складного відтворного схрещування може бути створення полтавської м’ясної породи, де використовували п’ять порід:

в

Рис.6.3. Схема відтворного (заводського) схрещування

елику білу, миргородську, ландрас, п’єтрен і уессекс-селбекську.П

Рис.6.4. Схема промислового схрещування

ромислове схрещування - застосовують для одержання товарного відгодівельного молодняку. Промислове схрещування може бути простим двопородним ( свиноматок однієї породи парують з кнурами другої); три породним ( помісних свинок парують з плідниками третьої породи) і т.д. При три породному схрещуванні практикують також парування чистопородних свиноматок з помісними кнурами.


Схема ПРОСТОГО ПРОМИСЛОВОГО СХРЕЩУВАННЯ

Плідники, яких використовують для схрещування, за розвитком і продуктивними якостями не повинні поступатися свиноматкам. Кращі результати одержують, якщо материнська порода добре пристосована до місцевих кліматичних і кормових умов. На результати промислового схрещування впливає також консолідація і різновидність спеціалізації порід, які використовують, вік, вгодованість кнурів і свиноматок,умови годівлі й утримання помісного поголів’я та інші фактори. При промисловому схрещуванні, особливо при поєднанні окремих порід, у помісей І покоління проявляється ефект гетерозису, який виражається у кращій скороспілості і вищій продуктивності порівняно з тваринами вихідних порід. Встановлено, що при правильній організації промислового схрещування багатоплідність свиноматок збільшується на 0,2-1,1 поросяти, прирости помісного молодняку - на 3-10% при зниженні витрат кормів на 1 кг приросту на 0,15-0,45 корм. од. При схрещуванні свиноматок сальних і м’ясо-сальних порід з плідниками м’ясного напряму продуктивності у помісей на 2-5% підвищується вихід м’яса в тушах.

6.3.Гібридизація

Гібридизація – це віддалене, тобто міжвидове схрещування. Наприклад, парування домашньої свині з диким кабаном. Потомство, одержане таким чином, називають гібридним.

За сучасним поняттям гібридизація в свинарстві – це метод вищої мобілізації генетичного потенціалу тварин.

В процесі гібридизації одночасно удосконалюються вихідні форми у племінних господарствах, а у товарних господарствах впроваджуються найефективніші варіанти підбору порід, типів та спеціалізованих ліній з метою одержання ефекту гетерозису . Для гібридизації свиней вчені науково-дослідних ус­танов спільно з фахівцями племінних господарств вели цілеспрямовану роботу по створенню нових високопродуктивних спеціалізованих ліній методами внутрішньопородної селекції на кросбредній основі. З цією метою всіх областях розширюють племінні бази, будують контрольно-випробувальні станції, створюють селекційно-гібридні центри.В залежності від методів і схем схрещування

гібридизацію поділяють на :породно-лінійну – передбачає одержання гібридного молодняку методом схрещування певних порід та їх потомків з кнурами спеціалізованих ліній

міжлінійну – свиноматок спеціалізованих типів схрещують з кнурами інших спеціалізованих лінійМіжпородну - схрещують тварин спеціалізованих порід, перевірених на комбінаційну здатністьЗа даними Інституту свинарства УААН, а також численних повідомлень іноземних і вітчизняних дослідників, найефективніше одержувати і відгодовувати гібридний молодняк.

Ефект схрещування при цьому залежить від рівня гетерозиготності одержаного гібридного молодняку. Він підвищується при використанні генетично роз’єднаних вихідних батьківських форм, відселекціонованих до певного рівня за репродуктивними, відгодівельними та м’ясними якостями

( табл.6.1.)


Таблиця 6.1.

Продуктивність свиней при різних методах розведення

Методи розведення

Кількість опоросів

Багатоплідність,голів

Маса гнізда поросят у 2міс,кг

К-сть тварин на відгодівлі,голів

Середньодобове приріст,г

Вік досягнення живої маси 100кг,днів

Ви-ти корму на 1 кг приросту корм.од.

Товщина шпику над 6-7-мгруд.хреб.,мм

Чистопородне

531

10,23

154,7

1208

591,6

204,8

4,51

31,7

Двопородне

схрещування

538

10,61

161,2

1209

629,1

196,1

4,27

30,9

Три породне

схрещування

532

10,63

168,9

1214

637,2

192,6

4,12

28,9

Гібридизація

535

10,79

175,8

1211

659,7

185,4

4,02

28,5

Схрещування

і гібридизація

разом

1605

10,68

168,6

3634

642,0

191,4

4,14

29,5Внутріпородний тип УВБ-1 у великій білій породі з високими відтворювальними показниками використовується як материнська форма, а в якості батьківської породи, типи, лінії з високими відгодівельними якостями ( українська м’ясна, полтавська м’ясна, червонобілопояса, дюрок, п’єтрен, ландрас та інші).

За сучасним поняттям гібридизація в свинарстві – це метод вищої мобілізації генетичного потенціалу тварин. Він поєднує в собі досягнення селекції й схрещування і дає можливість швидко підвищувати показники продуктивності тварин.


Р озведення свиней передбачається здійснювати в таких типах господарствСелекційні стада(племзаводи, репродуктори) -призначені для удосконалення існуючих порід, створення нових порід, типів і ліній, вирощування високопродуктивного племінного молодняку. Тут застосовують чистопородне розведення, і частка основного маточного поголів’я становить 3,5 – 5,0% від загальної кількості свиноматок.


Племінні репродуктори – призначені для відтворення як чистопородних так і помісних ( породно-лінійних чи між лінійних) свинок для товарних господарств.


Товарні репродуктори – спеціалізованих по свинарству господарств, призначені для відтворення помісних (гібридних) поросят на відгодівлю. Кількість основних свиноматок в цій групі господарств становить 75-80%.
Система розведення має за мету об’єднати господарства всіх типів у єдиний потік, що дасть можливість досягти максимального збільшення продуктивності свиней товарних стад. Така система дає можливість: більш ефективно використовувати селекційні досягнення племінних стад; впроваджувати методи схрещування і гібридизації. Особливе значення у широкому використанні переваг гібридизації приділяється при вирощуванні, доборі та використанні кнурів при штучному осіменінні. Саме через такий найбільш ефективний метод відтворення можливе широке впровадження досягнень селекційного процесу в практику товарного свинарства.

Питання для самоконтролю

  1. Які Ви знаєте види схрещування у свинарстві?

  2. Гібридизація її значення для промислового свинарства.

  3. Що таке промислове схрещування?

  4. При якому розведенні можна парувати тварин, що знаходяться в родинних зв’язках?

  5. Що таке гібридизаціяВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили