і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Лекція-концерт на тему: "Хорова мініатюра у творчості композиторів"

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Лекція-концерт.

ТЕМА:   Хорова мініатюра у творчості композиторів.

МЕТА: Визначення особливостей жанру хорової мініатюри. Знайомство з яскравими зразками музичних творів, написаних у цьому жанрі, їх авторами, історією написання.

Тип заняття: лекція - концерт

Обладнання:  презентація з портретами композиторів, комп’ютер, мультимедійна дошка, фортепіано

Участь бере: хоровий колектив.

Час: Лекція розрахована на 1 годину.

П Л А Н

І.  Вступне слово про історію виникнення жанру хорової мініатюри.

ІІ.  П.Чайковський. «Соловушка»
ІІІ. Р.Щедрін. «Первый лед» з циклу «Чотири хори
acapella на вірші А.Вознесенського

ІV. М.Парцхаладзе «Февраль или май?» на текст Т.Ериставі у перекладі М.Лапірова

V. М.Шух «Пустячок».

VІ. Заключення.
Список літератури

 1. Росул Т.А. Педагогічна інтерпретація музичного образу в процесі підготовки майбутніх вчителів / Т. Росул // Науковий вісник Ужгородського нац. університету: Сер.:Педагогіка.Соціальна робота. – 2009 . – N16/17 . – С. 165-167.

 2. Рождественський Г.А. Преамбулы: Сборник музыкально-публицистических эссе, аннотаций, пояснений к концертам, радиопередачам, грампластинкам./ Г.А. Рождественський – М., 1989.–276с.

 3. Пархоменко Л.О. Українська хорова п’єса: Типологія, тематизм, композиція / Л. О. Пархоменко. – К.: Наук. думка, 1979. – 218 с.

 4. Назайкинский Е.В. Поэтика музыкальной миниатюры [Электрон. ресурс] : электронный журнал / Е.В. Назайкинский // Израиль XXI. – 2012. – No 2.

 5. Гринченко И.В. Хоровая миниатюра в русской музыкальной культуре: история и теория: Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения: 17.00.02 / И.В. Гринченко .–Ростов-на-Дону, 2015.–178с.

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

І.  Вступне слово про історію виникнення жанру хорової мініатюри.

Добрий день, дорогі друзі! Дуже рада зустрічі з вами!

Слайд 1

Тема. Хорова мініатюра у творчості композиторів.

Сьогодні наша лекція-концерт присвячена знайомству з дуже цікавим, особливим жанром хорової музики: хоровою мініатюрою.

Поява перших зразків музичних творів, написаних у цьому жанрі в XIX столітті пов'язана з узагальненням художнього досвіду малих форм у хоровому жанрі – це були обробки народних пісень. З середини XX століття жанр ліричної мініатюри розділяється за жанрово-стилістичним направленням на дві групи – перша продовжує традиційні, сталі форми, друга синтезує старі та нові жанрові риси через залучення безтекстових вокалізів, використання хорового концерту, мадригалу, канту. Ми бачимо наступні причини затребуваності цього жанру сучасною практикою: перша полягає у опорі на жанр народної пісні, що представляє базову малу форму. Друга – у специфіці мініатюрних форм, що зосереджені на одному глибоко осмисленому емоційному стані з тонко виписаними за допомогою вишуканої хорової палітри відтінками почуттів. Третя – в особливостях сприйняття сучасного слухача, що внаслідок впливу телебачення тяжіє до малої протяжності звукових «кадрів», поверхневій красі.

На нашому концерті прозвучать яскраві зразки хорових творів, що написані у цьому жанрі, до якого звертались композитори різних національних шкіл.

Слайд 2

ІІ.  П.Чайковський. «Соловушка»

Більше половини хорових творів Петра Ілліча Чайковського призначені для виконання без супроводу, саме в цьому жанрі створені його кращі хорові мініатюри зрілого періоду. Стійкий інтерес композитора до хору a’capella не випадковий: в цьому виконавському складі П.Чайковський бачив своєрідні можливості втілення значних тем та ідей, характерних для всієї його творчості.

Для мелодики хорової мініатюри «Соловушка» П.Чайковського є характерними риси народної пісенності. Заспів тенора соло поєднує два типових для російської селянської пісні інтонаційних елементи. Хор починається глибоко вокальним, задушевним, схвильованим заспівом із двох фраз-речень у стилі народної пісні, який ллється повнозвучно, вільно. Ладо-гармонічні особливості натурального сі мінору та середня частина у ре мажорі (в якій і закінчується твір), змінний метр підкреслюють близькість до народної музики. Фермати в кінці фраз заспіву надають риси твору характеру епічної оповідальності. Прийом, коли спів соліста-заспівувача підхоплює хор, також спирається на творчо-виконавську народну традицію.

Отже, у виконанні хору звучить твір П.І.Чайковського «Соловушка».

Слайд 3

ІІІ. Р.Щедрін. «Первый лед» з циклу «Чотири хори acapella на вірші А.Вознесенського

Родіон Щедрін прийшов до створення хорової мініатюри від втілення в музиці яскраво жанрового портрета, сильного образу головної героїні опери «Не тільки любов» та хорової музики у 9 частинах за М.Лесковим, де головний герой іконописець Севастіан постає як втілення ідеї піднесеної сили мистецтва.

Характерним для жанру мініатюри є звертання до пейзажної лірики. Саме таким є другий твір Р.Щедріна з циклу «Чотири хори acapella на вірші А.Вознесенського» «Первый лед». У вірші поет створює невелику замальовку з життя молодої закоханої дівчини, яка тільки вступає у доросле життя із ключовим образом першого льоду. Тема холоду проходить скрізь весь твір, переосмислюючись впродовж розвитку сюжету. Спочатку він сприймається як звичайне погодне явище, але потім виникає метафора, яка знаходить сенс цієї фрази як байдужість фраз коханої людини. Так, образ першого льоду співвідноситься у вірші з темою горя і самотності.

Обґрунтованим виступає вибір композитором Р.Щедріним мікротрьохчастинної форми (8+12+6) для твору «Первый лед», де крайні частини втілили внутрішню скутість образу, тоді як у середньому розділі дано дещо інтенсивніший його розвиток. Такий динамічний контур відбиває емоційні відтінки музики: на початку і в кінці ніби споглядання сумного стану героїні, а в середині – наростання пафосу співчуття до неї. Мелодія, що передає основний настрій, характер, емоції твору («холодну» дійсність, розгубленість головної героїні), доручається спочатку виконанню сопрано, в репризі проводиться в альтовій партії, викладена в тональності ля мінор. Переважаючі секунди використовуються як яскраві семантичні варіанти різних відтінків жалібних емоцій, змінюючи забарвлення завдяки звучанню на різній висоті.

Вашій увазі твір Р.Щедріна «Первый лед».

Слайд 4

ІV. М.Парцхаладзе «Февраль или май?» на текст Т.Ериставі у перекладі М.Лапірова

У творчому доробку М.Парцхаладзе хори acapella складають велику частку: це збірка дитячих хорів на вірші грузинських поетів у російському перекладі «Песня ручья», хори «Яблонька», «Джварі», «Озеро», «Плачут свечи».

Композитор М.Парцхаладзе часто звертається до поезії грузинських авторів, своїх сучасників: Б.Купаташвілі, М.Квлівідзе, в яких достатня лаконічність викладення поєднується з глибиною філософських роздумів, барвистістю літературної мови. Таким є твір «Февраль или май?» на текст Т.Ериставі у перекладі М.Лапірова, де темою виступає палке визнання в любові, що за спрямованістю та характером нагадує серенаду. Оповідання ведеться від юнака до суб'єкту мрій, який весь час перебуває у сумніву щодо відповіді його коханої.

Музична мова твору М.Парцхаладзе «Февраль или май» яскрава, емоційно насичена, динамічно та гармонічно різнобарвна, рухливий темп передає схвильованість на внутрішню невпевненість. Змінним розміром(3/2, 6/4), мажоро-мінорним ладом (при основному Esdur), зміною темпів від Allegro в крайніх частинах до більш повільного в середній poco meno mosso композитор чітко показує змінність емоційних фарб, контрастність образів, що є характерним для грузинського колориту. Мелодія першої частини палка, енергійна надає твору поривчастість та мінливість. Друга частина – контрастна, має заспокоєний характер. Всі акорди починаються з унісону, обростаючи її новими звуками, що створює відчуття динамічного та звукового нашарування. Зупинка підкреслює напруження розділу; великі стрибки, яскрава динаміка f-p передають бурхливість почуттів. Використання акордів домінантової групи з пропущеною терцією або квінтою надає звучанню національного колориту. Кода звучить як варіант завершення другої частини, досягає динамічної, емоційної, теситурної вершини, підводячи до кульмінації хорової мініатюри.

Звучить хорова мініатюра М.Парцхаладзе «Февраль или май».

Слайд 5

V. М.Шух «Пустячок».

Серед вітчизняних композиторів-сучасників можемо відзначити М.Шуха, який створив велику кількість хорових мініатюр на різні тематики. Серед них на релігійну («Помяни, Господь» вірш Н.Шноралі, «Et incarnatus» та ін..), пасторальну («Усі зорі зеленіють» вірш А.Криворучко, «Пастораль» вірш М.Попова).

Жартівливо-філософським можна охарактеризувати твір М.Шуха «Пустячок», де літературний текст як такий відсутній. Композитор використовує прийом звуконаслідування, коли окремі вигуки соло в різних партіях та різними інтонаціями (хвалькувато, байдуже, безтурботно-наївно), імітація звуків мобільного телефону, проїжджої машини на фоні постійного хорового пунктиру тільки дають натяк на події, що відбуваються. Близький до речитативу текст твору М.Шуха імітує дитячі промовки, чим створює легкий, невимушений характер. І лише заключна фраза, що філософськи проголошується на тлі завмираючого траурного дзвону з динамічною вібрацією хору, дає розуміння змісту мініатюри: «Вот так и проходит жизнь…наша…»

Цікаво, що композитор відводить хору та солістам роль акторів, створивши не просто концертну хорову мініатюру, але й невеличку театралізовану постанову.

У виконанні хору звучить твір М.Шуха «Пустячок».

VІ. Заключення.

Отже, ми почули, що для жанру хорової мініатюри, тобто невеликого твору для різних складів виконавців ліричного характеру, що виконується без супроводу, характерними рисами є витонченість, високий рівень художності, емоційна та ідейна концентрація, глибина осмислення світу і почуттів людини. Контакт музичного та літературного мистецтва обумовив способи нарощування музичної змістовної інформативності: принципи наскрізного розвитку, ділення тексту на дрібні фрагменти з детальною нюансировкою, ускладнення ладової, ритмічної, гармонійної сторін музичного тексту.

Також відзначимо, що для хорових мініатюр ліричного характеру притаманне втілення образів природи та різноманітних відтінків почуттів.

Бажаємо вам нових приємних зустрічей та яскравих вражень з хоровою музикою. До побачення!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Лекція-концерт на тему: "Хорова мініатюра у творчості композиторів П.Чайковського, Р.Щедріна, М.Парцхаладзе, М.Шука" ставить за мету ознайомлення з особливостями жанру хорової мініатюри, знайомство з яскравими зразками музичних творів, написаних у цьому жанрі, їх авторами, історією написання.
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Культура
 • Клас
  10 Клас, 11 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  265
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  JO134068
 • Вподобань
  0
Курс:«Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи. Вербальний і невербальний імідж»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь