Ляльки можуть багато чого - і вчити, і лікувати, але тільки якщо попадають у добрі руки

Опис документу:
Імаготерапія — використання у цілях терапії гри образами в умовах творення особистістю образу самого себе. Прийоми імаготерапії: аналіз літературного твору в завчасно заданій ситуації, переказ і драматизація народної казки, театралізація оповідання, відтворення класичної і сучасної драматургії, виконання ролі у спектаклі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Ляльки можуть багато чого - і вчити, і лікувати, але тільки якщо попадають у добрі руки

Імаготерапія — використання у цілях терапії гри образами в умовах творення особистістю образу самого себе. Прийоми імаготерапії: аналіз літературного твору в завчасно заданій ситуації, переказ і драматизація народної казки, театралізація оповідання, відтворення класичної і сучасної драматургії, виконання ролі у спектаклі.

Завданнями імаготерапії є:

зміцнення і збагачення емоційних ресурсів і комунікативних можливостей;

виховання здатності адекватно реагувати на виникнення несприятливих ситуацій, а також здатність виконувати роль, відповідну течії подій, — приймати адекватний образ і «йти» таким шляхом від деформованого образу свого «Я»;

розвиток здатності до творчого відтворення спеціально показаного «лікувального» образу, що набуває самостійного значення в оздоровленні особистості;

тренування здатності до мобілізації життєвого досвіду в потрібний момент, виховання вольових якостей, здібностей до саморегуляції;

створення в процесі імаготерапії певної творчої цікавості, яка збагачує життя новим змістом.

В основі методу лежить театралізація психотерапевтичного процесу, який рекомендований у випадках: емоційної неврівноваженості дитини; неадекватної самооцінки; порушеннях комунікативної діяльності; наявності патологічних страхів тощо. В якості лікувальних та корекційних чинників імаготерапії виступають: відволікання, емоційна підтримка, навчання новим способам поведінки, позитивні установки, радість колективної творчості, зміцнення почуття впевненості у собі тощо. У психокорекційній роботі з дітьми з особливими потребами імаготерапія може проводитись як в індивідуальній, так і груповій формах. Перша передбачає використання переказу, «режисерську гру» з персонажами у «театрі» на столі або за ширмою; друга - драматизацію народної, авторської казки, театралізацію спеціально складеного оповідання тощо.

Серед різних видів імаготерапії (лялькотерапії; образно - рольової драмтерапії; психодрами) з описаною категорією дітей найчастіше проводиться лялькотерапія.

В інноваційному просторі сучасного світу перед педагогами стоїть завдання пошуку ефективних методів і прийомів формування особистості дитини з особливими потребами . Лялькотерапія займає центральне місце в навчанні й вихованні дітей.

Роль ляльки полягає в діалозі, у якому відбувається «заміна» реального контакту з людиною на опосередкований контакт через ляльку. З лялькою особлива дитина швидше й легше опановує навичками спілкування; нині ляльками лікують заїкуватість, напрацьовують моторику кисті.

Люди здавна вірили, що лялька має таємничу містичну силу і надприродні можливості. «Ляльки можуть багато чого - і вчити, і лікувати, але тільки якщо попадають у добрі руки»

Автор терміна «лялькотерапія» не відомий, але сама практика лікування ляльками існує досить давно. Наприклад, невропатолог Малколм Райт у 1926 році використовував ляльок і ляльковий театр для зняття неврозів, пов'язаних із щепленням, у дітей. Джерела цього напрямку можна знайти в психодрамі Морено. У 1940 році Я. Морено заснував у США Інститут соціометрії й психодрами. Він вирішив відтворювати в умовах клініки ті самі ситуації, які найбільше травмували його пацієнтів, і для цього створив спеціальний лікувальний театр, що назвав психодрамою. У 1990 році І. Медведєва й Т. Шишова розробили метод лікування дітей невротиків, що назвали драматичною психоелевацією. Методика драматичної психоелевації - це комплексний вплив на дітей-невротиків за допомогою різноманітних театральних прийомів: етюдів, ігор, спеціально заданих ситуацій

Різні автори відносять лялькотерапію або до арттерапії (Г. Денисова; Л. Лебідєва), або до ігротерапії (А. Тащева, С. Гриднєва), або виділяють окремо. Із цього робимо висновок, що лялькотерапія може використовуватися в різних напрямках психотерапії: психодрамі, ігротерапії, казкотерапії й арттерапії.

У всіх цих практиках яскраво виражений театральний початок. Вони побудовані на «програванні» хворобливих для пацієнта ситуацій і пошуку оптимальних життєвих «ролей». У психодрамі організуються імпровізовані спектаклі, в ігротерапії ці ж завдання вирішуються в процесі звичайної дитячої гри, а в казкотерапії пацієнта «вписують» у філософську казку зі щасливим закінченням.

Лялька - це образ людини «у мініатюрі», який існує з первісних часів; стає можливим прийняти ляльку як носія архетипу.

Метод лялькотерапії полягає в створенні «живої» ляльки й лялькового подання. Діти й дорослі стають «артистами», вчаться поданню себе через ляльку, і через гру коректують поведінку, налагоджують стосунки з навколишнім світом, переборюють різні хворобливі симптоми. Поступово кожний «артист» знаходить внутрішній спокій, рівновагу, тому що неприємні явища проходять як би самі собою. Працюючи над роллю проробляються й переживаються ситуації, що створюють напругу й страх, відпрацьовуються саме ті моделі поведінки, які оптимальні саме для цієї конкретної людини.

При використанні методу лялькотерапії важливий сам процес виготовлення ляльки - процес створення нового казкового життя.

Наприклад, для виготовлення ляльки-мотанки знадобитися мінімум витрат матеріалів і часу. Матеріал: шматочок льняної або бавовняної тканини, квадрат білої тканини розміром з носову хустинку, пару-трійку строкатих шматочків нитки. Загортаємо льняну тканину трубочкою. Кладемо її на середину квадрата з білої тканини по діагоналі. Зверху тканину загинаємо, загортаємо в неї частину льняного валика. На третину від краю перетягаємо все ниткою - вийшла шия й голова. Два кути прив'язаної до валика тканини вільно бовтаються з боків - це руки. Перев'язуємо їх на кінцях, так, щоб вийшли долоньки. Середину тулуба обмотуємо й фіксуємо нитками місце талії. Далі прикрашаємо хусточкою, спідничкою, і т.д.

Існують різні види ляльок, які застосовуються в лялько терапії:

  • пальчикові ляльки;

  • ляльки-петрушки;

- ляльки - маріонетки;

- тіньові ляльки;

- ляльки-рукавички (вона необхідна для того, якщо дитина, неспроможна фіксувати кисть руки);

- «я - лялька» (її розмір приблизно дорівнює зросту дитини; лялька сконструйована таким чином, що руки дитини стають її руками, а ноги дитини одягаються в тапочки ляльки)

Можна виділити наступні важливі педагогічні завдання, які розв'язуються на заняттях з дітьми з особливими потребами за допомогою методу лялькотерапії.

Виховні. Взаємодія будується таким чином, щоб діти вчилися коректному спілкуванню, співпереживанню, дбайливим взаєминам з однолітками й дорослими. Це сприяє моральному розвитку особистості, забезпечує орієнтацію в системі моральних норм, засвоєння етики поведінки. Відбувається більш глибоке розуміння себе, свого внутрішнього світу (думок, почуттів, бажань). Складаються відкриті, довірливі, доброзичливі стосунки з педагогом.

Розвиваючі. Завдяки використанню різних форм художньої експресії складаються умови, при яких кожна дитина переживає успіх у тій або іншій діяльності, самостійно долає важку ситуацію. Діти вчаться вербалізації емоційних переживань, відкритості в спілкуванні, спонтанності. У цілому відбувається особистісний ріст людини, знаходиться досвід нових форм діяльності, розвиваються здатності до творчості, саморегуляції почуттів і поведінки.

Освітні. Учителі початкових класів, вихователі дитячих садків дуже давно використовують ляльок у своїй роботі. Так, наприклад, усім відома лялька «Незнайко», з якою учні відправляються в світ знань. Ефективно використовувати даний метод для активізації розумової діяльності й пізнавального інтересу; як наочний посібник при вивченні зовнішності людини і її частин (одяг, частини тіла й т.д.). Для розвитку мовлення учнів. При виготовленні ляльок діти знайомляться із властивостями різних матеріалів.

Діагностичні та корекційні. Метод лялькотерапії дозволяє одержати відомості про розвиток і індивідуальні особливості дитини з особливими потребами . У процесі занять легко проявляються характер міжособистісних відносин і реальне положення кожного в колективі, а також особливості сімейної ситуації. Маючи багатобічні діагностичні можливості, він може бути віднесений до проективних тестів. Досить успішно коректується образ «Я», що раніше міг бути деформованим, поліпшується самооцінка, зникають неадекватні форми поведінки, налагоджуються способи взаємодії з іншими людьми. Гарні результати досягнуті в роботі з деякими відхиленнями в розвитку емоційно-вольової сфери особистості. «Лікувальний» ефект досягається завдяки тому, що в процесі творчої діяльності створюється атмосфера емоційної теплоти, доброзичливості, емпатичного спілкування, визнання цінності особистості іншої людини, турбота про неї, її почуття, переживання. Виникають відчуття психологічного комфорту, захищеності, радості, успіху. У результаті мобілізується цілющий потенціал емоцій.

Ляльки допомагають розвинути природні здатності, образне мислення, пам'ять, емоційну сферу, самосвідомість і самоконтроль. Вони сприяють формуванню позитивних установок, емоційної й моторної адекватності, комунікативних навичок.

Ляльки також використовуються і у логопедичній роботі. Постановка правильного вимовляння звуків припускає відпрацювання відповідних партикулярних позицій за допомогою показу та пояснення. Слід підкреслити, що діти мають схильність до наслідування, наочних форм мислення, до гри. Тому дуже ефективним є використання ляльок у процесі корекції артикуляційних роз-ладів і розвитку дрібної моторики рук. Дитина надіває на руку ляльку, точніше вкладає свою руку у рот ляльки (частіше за все, такі ляльки –це ляльки-звірі), і вчиться вимовляти звуки за допомогою ляльки та через саму ляльку, і вже не соромиться своїх помилок при вимовлянні букв звуків, слів, тому що, на її думку, помилку припускає не дитина, а образ-звір.

Слід підкреслити, на цих заняттях діти тричі психологічно захищені:

 по-перше, дитина захищена від глядачів, які спостерігають за такою грою – шир-мою, за яку вона сховалась;

 по-друге, дитина захищена лялькою, яка одягнена на руку і яка є самостійною фігурою, або окремим від дитини образом і бере на себе всі проблеми дитини, що надає дитині можливість самовираження і самопізнання;

 по-трете, сама специфіка театру ляльок полегшує дітям перенести внутрішні переживання на символічний об’єкт

На психологічному рівні ляльки багато в чому сприяють і допомагають направляти й коректувати особистісно-орієнтований розвиток, рятуючи дитину від стресу, фобій.

Метод лялькотерапії, використовуваний педагогом у роботі з дітьми з особливими потребами , має унікальні можливості для корекційно-розвиваючого навчання й пов'язані з розкриттям інтересів дитини, творчого потенціалу, розвитком здатності до розуміння свого внутрішнього світу, почуттів і потреб інших людей, розвитком практичних навичок роботи з різними матеріалами, удосконаленням навичок включення в спільну діяльність, розвитком мислення, естетичних переживань і т.п.

Для гармонізації сімейних стосунків та проведення корекційної роботи з родиною є доцільним використання лялькотерапії. Психокорекційну роботу з дітьми використовуючи метод лялькотерапії необхідно проводити спільно з батьками. Нормалізація батьківських установок, уявлень, сенситивності по відношенню до дитини є одним з корекційних завдань лялькотерапії і реалізується в спільній діяльності. Специфічні особливості лялькотерапії дають багатий діагностичний матеріал і допомагають батькам побачити нове в дитині, отримати інформацію про взаємодію з ним, про стиль свого виховання.

Таким чином, усе вищесказане дозволяє зробити висновок, що використовуючи весь комплекс соціально-психологічної підтримки, який включає прийоми і методи лялькотерапіїу корекційну роботу, створюються сприятливі можливості для самовираження дітей, які мають проблеми розвитку, підвищується їх інтерес до оточуючої дійсності. При цьому відбувається не тільки здійснення процесу навчання і виховання, а і здійснюється процес соціалізації таких дітей.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи. Вербальний і невербальний імідж»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.