Лабораторно - практична робота «Створення і виконання алгоритмів»

Опис документу:
Матеріали представляють методи та прийоми самостійної навчально - пізнавальної діяльності учнів на уроці інформатики, які допомагають урізноманітнити цю діяльність, підвищують якість освітнього процесу, спонукають учнів до самоосвіти, самореалізації, розвивають їх творчі здібності

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Анотація

У роботі представлені методичні та дидактичні матеріали до уроку «Лабораторно - практична робота «Створення і виконання алгоритмів» в темі «Моделювання. Основи алгоритмізації. При розробці уроку враховувались державні вимоги до навчальних досягнень учнів з інформатики рівня стандарту.

Матеріали представляють методи та прийоми самостійної навчально - пізнавальної діяльності учнів на уроці інформатики, які допомагають урізноманітнити цю діяльність, підвищують якість начально-виховного процесу, спонукають учнів до самоосвіти, самореалізації, розвивають їх творчі здібності.

Використання інтерактивних методів («Привітання», «Проблемне питання», «Рефлексивний екран», «Так - Ні»») сприяє створенню на уроці таких педагогічних ситуацій спілкування, які б дозволили кожному учневі виявити ініціативу, самостійність і можливість висловлювати власні судження.

Результативним є використання протягом уроку наочних матеріалів у вигляді інструкційно-технологічної картки, картки-завдання, інструкції з БЖД, які навчають учня вчитися, аналізувати, робити висновки. Подані для виконання різнорівневі завдання для організації навчальної діяльності забезпечують різнобічний вплив на учнів, сприяють розширенню можливостей застосуваня теоретичних знань для вирішення практичних завдань(алгоритм виконання дій на виробничому навчанні переноситься на побудову блок -схем).

Домашнє завдання є диференційованим: обовязкове – для всіх учнів, та творче, для учнів, що мають більш високий рівень знань.

У роботі представлені також зразки додаткових матеріалів, спрямованих на позаурочну діяльність учнів щодо вивчення даної теми (домашнє завдання на вибір). Такі матеріали заохочують до глибшого пізнання навчального матеріалу, зацікавлюють учнів вивченням теми, дають можливість виявити творчі здібності.

Тема уроку: Лабораторно - практична робота «Створення і виконання алгоритмів»

Мета уроку:

Навчальна:

 • закріпити теоретичні знання про алгоритми, форми подання, базові структури алгоритмів;

 • формувати в учнів навички і вміння застосовувати здобуті теоретичні знання для виконання самостійного завдання;

Розвивальна:

 • продовжувати розвиток пізнавальної активності, самостійності при навчанні, вміння робити висновки;

 • розвити увагу, зорову пам'ять, зосередженість при виконанні роботи, вміння висловлювати свою думку;

 • розвити індивідуальні і творчі здібності учнів.

Виховна:

 • виховувати комп’ютерну грамотність, культуру запису, мовлення;

 • чесність, позитивне відношення до результатів діяльності, працездатність

 • вміння раціонально використовувати свій час

Тип уроку: урок застосування знань, умінь та навичок

Форма проведення: лабораторно – практичне заняття

Методи і прийоми:

словесний: пояснення, бесіда

наочний: тестові завдання, інструкційно-технологічні картки, картки-завдання, інструкції з БЖД

практичний: виконання тестового завдання, самостійного завдання, оформлення зошита, виконання висновку.

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний

Обладнання: ПК ,тестова оболонка MyTest, програмне забезпечення Dia, папки з завданнями до лабораторно-практичної роботи, інструкціями з БЖД, комплексами вправ для очей і зняття м’язового напруження

Очікуваний результат

Учні повинні знати: поняття алгоритму, його властивості та форми подання;

базові структури алгоритмів та їх особливості;

графічні схеми базових структур алгоритмів для опису алгоритмів та їх призначення;

порядок складання алгоритмів

Учні повинні вміти: використовувати різні способи подання алгоритмів;

будувати графічні схеми алгоритмів

Словник термінів: алгоритм, виконавець алгоритму, властивість алгоритму, способи подання алгоритмів, блок-схеми, лінійний алгоритм, розгалуження, циклічні алгоритми.

Міжпредметні зв’язки: математика, фізика, фізична культура, спеціальна технологія, виробниче навчання

Структура уроку

1

Організаційний етап

2 хв.

2

Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і завдань уроку

3 хв.

3

Актуалізація опорних знань учнів

5 хв.

4

Усвідомлення учнями змісту роботи та послідовності дій

2 хв.

5

Самостійна робота учнів під контролем вчителя

25 хв.

6

Контроль учителя, самоконтроль

5 хв.

7

Підсумки уроку

2 хв.

8

Домашнє завдання, інструктаж до домашнього завдання

1 хв.

Етап уроку

Час

Діяльність викладача

Діяльність учнів

1

Організаційний етап

2 хв.

Привітання, перевірка готовності учнів до уроку

Налаштування на роботу на уроці

2

Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і завдань уроку

3 хв.

Слово викладача

Проблемне питання до учнів, за допомогою якого можливо сформулювати тему і завдання уроку

Відповіді на запитання

3

Актуалізація опорних знань учнів

5 хв.

Проводить інструктаж з БЖД Інструктаж до виконання тестового завдання, фіксація оцінок

Виконують тестове завдання

4

Усвідомлення учнями змісту роботи та послідовності дій

2 хв.

Ознайомлює учнів з метою і змістом лабораторно-практичної роботи

Сприймають і усвідомлюють зміст роботи

5

Самостійна робота учнів під контролем вчителя

25 хв.

Контроль за виконанням лабораторно-практичної роботи

Ознайомлюються з інструкційно-технологічними картками до лабораторно-практичної роботи, виконують завдання на комп’ютері, оформлюють роботу у зошиті

6

Контроль учителя, самоконтроль

5 хв.

Перевірка виконаних завдань, оцінювання робіт учнів

1-2 учня коментують виконану роботу

7

Підсумки уроку

2 хв.

Проведення узагальнювальної бесіди шляхом інтерактивної вправи «Рефлексійний екран»

Участь у підсумковій бесіді

8

Домашнє завдання, інструктаж до домашнього завдання

1 хв.

Оголошення домашнього завдання

( обов’язкове та на вибір), інструктаж до його виконання.

Запис д/з

Технологічна карта уроку

Хід уроку

Етап уроку, час

Зміст етапу

Методи і прийоми

Методичне обґрунтування

1. Організаційний етап

(2 хв.)

Привітання

Вправа «Привітання»

У викладача в руках "чарівна паличка ”, яку він зі словами привітання і побажань на сьогодні передає будь-кому з учнів. Той, у кого "чарівна паличка ”, теж передає її із словами привітання і побажання наступному. І так продовжується доти, доки всі учні не привітаються між собою.

Перевірка присутності учнів, налаштування учнів на роботу на уроці.

Вправа «Привітання»

Зняття емоційного напруження, позитивне налаштування на урок, подолання труднощів висловлюватись «перед аудиторією»

2. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і завдань уроку

(3 хв.)

Викладач:

Дехто вважає, що складання алгоритмів занадто віддалене від повсякденного життя. Але ж ми на попередніх уроках з’ясували, що складати алгоритм – важливе завдання під час розв’язання багатьох задач.

Питання: Пригадайте, які алгоритм ви виконуєте на інших уроках

Орієнтовані відповіді:

 • Математика (розв’язання рівнянь і нерівностей, дослідження функції)

 • Фізика (розв’язання задач, виконання лабораторних дослідів)

 • Українська мова і література (правила правопису, написання переказу)

 • Фізична культура (виконання фізичних вправ, відпрацювання навичок)

Викладач: Основна особливість базових алгоритмічних структур це, по-перше, їх повнота, тобто цих структур достатньо для створення найбільш складного алгоритм. А по-друге, це те, що вони мають один вхід і один вихід, що дозволяє за відносної незалежності конструювати окремі блоки алгоритмів, а потім з’єднувати між собою окремо розроблені структури. Весь алгоритм являє собою лінійну послідовність базових структур. Тема нашого уроку - «Лабораторно-практична робота «Створення і виконання алгоритму»», і ви спробуєте самостійно побудувати алгоритми. А перед тим, як складати власний алгоритм, повторимо основні поняття.

Прийом «Проблемне питання»

Завдання проблемного характеру спрямоване на розвиток логічного мислення і формує вміння застосовувати отриманні знання

3. Актуалізація опорних знань учнів (5 хв.)

Учні займають робочі місця перед комп’ютерами

Викладач проводить інструктаж з БЖД додаток 1

Вправа «Так - Ні»

 • Можна заходити до кабінету в будь-який час (Ні)

 • Починати роботу за вказівкою викладача (Так)

 • На робочому місці розкласти всі свої особисті речі (Ні)

 • Якщо виконав роботу, то можна пограти на комп’ютері (Ні)

 • Під час роботи на ПК заборонено ходити по кабінету, голосно розмовляти (Так)

 • Про хиби і неполадки ПК необхідно повідомити викладача (Так)

Інструкція з БЖД

Вправа «Так - Ні»

Завдання репродуктивного характеру, дає змогу викладачеві швидко і ефективно перевірити знання учнів з вивченого матеріалу; спрямоване на актуалізацію вже набутих знань учнів; розвиває вміння застосовувати теоретичні знання на практиці.

Викладач: для виконання тестового завдання запустіть програму MyTest через ярлик на Робочому столі, натисніть кнопку Почати , зі списку виберіть тест за темою «Базові структури алгоритмів», введіть своє прізвище та ім’я і код групи, натисніть кнопку Ок. Зверніть увагу на завдання. Деякі питання містять декілька відповідей, у разі неповного виконання - завдання буде не зараховано

Тестові завдання

Учні виконують тестові завдання додаток 2 , після закінчення повідомляють викладачу кількість нарахованих балів

4. Усвідомлення учнями змісту роботи та послідовності дій (2 хв.)

Викладач:а А тепер переходимо до виконання лабораторно-практичної роботи. Ваше завдання – побудувати алгоритм виготовлення віконної решітки в програмі Dia. Під час виконання завдань ви оформлюєте роботу в своїх зошитах для лабораторно-практичних робіт, ознайомтесь з інструкційно-технологічною карткою. Після виконання кожного завдання дайте відповіді на питання., зробіть висновки.

А спочатку я пропоную вам виконати вправи для очей додаток 3

Пояснення

Комплекс вправ для очей

Інструктаж дає змогу учням зрозуміти завдання та алгоритм виконання лабораторно-практичної роботи, отримати уточнення у разі необхідності

5. Самостійна робота учнів під контролем вчителя (25 хв.)

Учні, користуючись інструкційно-технологічною карткою додаток 4, виконують завдання лабораторно-практичної роботи додаток 5. Під час виконання завдань додаток 6учні роблять записи в індивідуальних зошитах для лабораторно-практичних робіт додаток 7.

Після закінчення учнями виконання завдань лабораторно-практичної роботи викладач пропонує учням виконати вправи для зняття м’язового напруження додаток 8

Програмне забезпечення Dia

Інстукційно-технологічні картки

Завдання до лабораторно-практичної роботи

Завдання практичного спрямування; сприяє розвитку вмінь практичного застосування набутих знань як на попередніх уроках інформатики, так і на уроках виробничого навчання

6. Контроль учителя

(5 хв.)

Викладач пропонує 1 – 2 учням прокоментувати виконання завдань лабораторно-практичної роботи, оцінює роботи учнів

Бесіда

Відкоректувати виявлені прогалини (недоліки) при виконання лабораторної-практичної роботи і способах дій у межах вивченої теми

7. Підсумки уроку (2 хв.)

Оцінювання учнів проводиться шляхом виведення середнього балу оцінок за тестове завдання і виконану лабораторно-практичну роботу з коментуванням кожного балу додаток 9

Пояснення

Дати якісну оцінку роботи групи та окремих учнів

Учні по черзі висловлюють одним реченням враження від уроку, вибираючи початок фрази з рефлексивного екрану додаток 10

Інтерактивна вправа «Рефлексивний екран»

Вправа інтерактивного характеру; розвиває комунікативні навички, формує вміння висловлювати власні судження та аргументувати їх

8. Домашнє завдання, інструктаж до домашнього завдання (1 хв.)

Обов’язкове: повторити матеріал Р. 1, п. 1.2-1.3 Інформатика: 11 кл.: рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко

додаток 11

Сприяє розвитку навичок працювати з допоміжними джерелами

На вибір: підібрати прислів’я – алгоритми, побудувати блок-схеми

Додаток 1

1. Загальні положення

1.1. До роботи в комп'ютерному класі допускаються учні, які пройшли інструктаж із безпеки життєдіяльності та електробезпеки з відповідним записом у журналі і підписами.

1.2. Не можна заходити й перебувати у комп'ютерному класі без викладача.

1.3. Робота в комп'ютерному класі має проводитися тільки в суворій відповідності до розкладу занять і графіка роботи викладача та учнів.

1.4. Учням заборонено відчиняти комп'ютери як тоді, коли вони працюють, так і тоді, коли вони вимкнені.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Заборонено заходити до класу у верхньому одязі чи приносити його з собою.

2.2. Заборонено приносити па робоче місце особисті речі, ЗЗП тощо, крім ручки та зошита.

2.3. На робочому місці слід сидіти так, щоб можна було, не нахиляючись, користуватися клавіатурою і водночас повністю бачити зображення на екрані дисплея.

2.4. Починати роботу можна лише за вказівкою викладача.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Заборонено ходити по комп'ютерному класу, голосно розмовляти.

3.2. Виконувати слід тільки зазначене викладачем завдання. Категорично заборонено виконувати інші роботи.

3.3. На клавіші клавіатури потрібно натискати плавно, не припускаючи ударів.

3.4. Користуватися друкуючим пристроєм дозволяється тільки в присутності викладача.

3.5. Заборонено самостійно переміщувати апаратуру.

3.6. Заборонено запускати ігрові програми.

3.7. У випадку виникнення неполадок необхідно повідомити викладача.

3.8. Не намагатися самостійно регулювати апаратуру або усувати в ній неполадки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Про хиби та неполадки, помічені під час роботи, слід повідомити викладача.

4.2. На робочому місці не потрібно залишати зайвих предметів.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі появи незвичайного звуку або вимкнення апаратури потрібно негайно припинити роботу й довести це до відома викладача.

5.2. У разі появи запаху паленого слід припинити роботу, вимкнути апаратуру й повідомити про це викладача. За необхідності допомогти гасити пожежу.

5.3. У разі потрапляння людини під напругу необхідно знеструмити відповідне робоче місце, надати першу долікарську допомогу і викликати «швидку».

5.4. У разі виникнення пожежі необхідно знеструмити клас, викликати пожежну команду і приступити до гасіння пожежі наявними засобами.

5.5. У разі недотримання учнями вимог із охорони праці та пожежної безпеки адміністрація може притягти їх до дисциплінарної та адміністративної відповідальності.

Неакуратність, неуважність, недостатнє вміння працювати з приладами, невиконання правил охорони праці та пожежної без­пеки можуть призвести до нещасного випадку

Додаток 2

Тестові завдання (оболонка MyTest)

Додаток 3

КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ОЧЕЙ

Вправи виконуються сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті погляд – прямо, відвернувшись від комп’ютера.

                                                        

Додаток 4

Заголовна частина

Предмет

Інформатика

Учнівська норма часу на виконання

20 хвилин

Тема програми

Моделювання. Основи алгоритмізації

Тема

Створення та виконання алгоритмів

Мета (завдання)

Набути практичних навичок подання алгоритмів різними способами

Основна частина

Зміст завдання та послідовність його виконання

Технічні умови і вказівки щодо виконання переходів, операцій

Ескізи, рисунки, схеми

Операції та порядок їх виконання

Інструкційні вказівки і пояснення

1. Підготовча

1. Підготувати робоче місце

2. Повторити інструкцію з БЖД під час роботи на ПК

Інструкція з БЖД під час роботи на ПК

2. Подати алгоритм в словесній формі

1.Запустити програму Dia

Натиснути на Робочому столі ярлик Dia

2. Визначити основні дії для виконання алгоритму і оформити їх у вигляді нумерованого списку

1. В області інструментів обрати кнопку

2. На робочому полі клацнути ЛКМ.

3. З’явиться курсор

4. Ввести текст с клавіатури

3. Подати алгоритм у вигляді блок-схеми

Для оформлення блок-схеми використовуйте область елементів блок-схем і область інструментів

1. В області елементів блок-схем обрати елемент «Початок»

2. На робочому полі в довільному місці поставити курсор, затиснути ЛКМ, побудувати фігуру, на місці курсору з клавіатури ввести текст

3. Для з’єднання елементів блок-схеми необхідно в області інструментів вибрати лінію

4. Поставити початок курсору до однієї фігури, затиснути ЛКМ, провести курсор до іншої фігури. Коли контур фігури почервоніє, відпустити ЛКМ.

Редагування і форматування елементів блок-схеми

Редагування і форматування елементів в програмі Dia виконується за аналогією MS Word

1. Зміна розміру фігури

Клацнути по фігурі ЛКМ

Затиснути ЛКМ один з маркерів

Потягнути мишкою для зміни розміру

2. Формат фігури

Двічі клацнути по фігурі ЛКМ

В діалоговому вікні вибрати необхідні елементи (ширина лінії, колір лінії, колір заповнення, шрифт, розмір шрифту, колір тексту)

Натиснути кнопку ОК

Збереження файлу

Для збереження файлу необхідно указати своє Прізвище і навчальну групу

На панелі інструментів натиснути кнопку Зберегти як

Або в меню Файл вибрати кнопку Зберегти як

В діалоговому вікні ім’я введіть своє прізвище

Укажіть місце збереження свого файлу

Додаток 5

Лабораторно-практична робота № 2

Тема: Створення та виконання алгоритмів

Мета: набути практичних навичок подання алгоритмів різними способами

Обладнання: зошит для лабораторно-практичних робіт, інструкційно-технологічні картки, завдання, інструкції з БЖД, програмне забезпечення Dia

Завдання

Складіть алгоритм

виготовлення

віконної решітки

Хід роботи

завдання

Зміст завдання

Бали

Ознайомтесь з інструкційно-технологічною карткою для виконання лабораторно-практичної роботи

Початковий рівень

1

Подайте алгоритм основних дій для виготовлення віконної решітки в словесній формі

Питання: Скільки етапів даного алгоритму?

3

Середній рівень

2

Подайте алгоритм основних дій для виготовлення віконної решітки у вигляді блок-схеми

Питання: Яку базову структуру алгоритму ви використали?

3

Достатній рівень

3

Подайте алгоритм основних дій для виготовлення віконної решітки з перевіркою дефектів зварювання у вигляді блок-схеми

Питання: Яку базову структуру алгоритму ви використали?

3

Високий рівень

4

Запишіть покрокову деталізацію виконання даного алгоритму

3

Висновок: (зробіть висновки , даючи відповіді на запитання)

 1. Хто є виконавцем даного алгоритму?

 2. Якими способами було подано алгоритм?

 3. Які основні базові алгоритмічні структури було використано при виконанні роботи?

 4. Охарактеризуйте кожну з властивостей даного алгоритму

Додаток 6

Приклад виконання завдань лабораторно-практичної роботи

Додаток 7

Приклад оформлення роботи учнями в зошиті для лабораторно-практичних робіт

Лабораторно-практична робота № 2

Тема: __________________________________________________________

Мета: __________________________________________________________

Обладнання: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання

Складіть алгоритм виготовлення віконної решітки

Хід роботи

завдання

Зміст завдання

Бали

1

2

3

4

Висновок: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток 8

КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ЗНЯТТЯ М`ЯЗОВОГО  НАПРУЖЕННЯ

Варіант 1
Вихідне положення – сидячи на стільці

1.   Витягнути і розчепірити пальці так, щоб відчути напруження. У такому положенні затримати протягом 5 с. Розслабити, а потім зігнути пальці. Повторити вправу 5 разів.

2.   Повільно і плавно опустити підборіддя, залишатися у такому положенні 2-3 с, і розслабитися.

3.   Сидячи на стільці, піднести руки якомога вище, потім плавно опустити їх додолу, розслабити. Вправу повторити 5 разів.

4.   Переплести пальці рук і покласти їх за голову. Звести лопатки, залишатися у такому положенні 5 с, а потім розслабитись. Повторити вправу 5 разів.

Варіант 2
Вихідне положення – сидячи на стільці

1.   Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися на стільці, зігнувши руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростуючи плечі. Повторити 5 разів.

2.   Зробити нахили і повороти голови. Повторити 5 разів.

3.   Зробити легкий самомасаж обличчя і кисті руки протягом 3-5 с.

Варіант 3
Вихідне положення – стоячи, ноги разом, руки вниз.

1.   Прямі руки розвести в боки долонями догори, зробити вдих.

2.   Схрестити руки перед грудьми, міцно обхопити себе за плечі, повторити 5 разів.

3.   Кругові рухи ліктями вперед протягом 5 с.

4.   Те саме назад. Дихати рівномірно.

Додаток 9

Прізвище, ім’я учня

Тестове завдання

Лабораторно-практична робота

Оцінка за урок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Додаток 10

Додаток 11

Обов’язкове

Повторити матеріал Р. 1, п. 1.2-1.3 Інформатика: 11 кл.: рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко

На вибір

Підібрати прислів’я – алгоритми, побудувати блок-схеми

Приклади

 • Морзе Н.В., Барна О.В. «Інформатика 11 клас. Рівень стандарту» К.:Школяр, 2011

 • Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І. «Інформатика: 11 кл.», К.: Ґенеза2010

 • Иванова И. В., Корниенко М. М.. Информатика. Основы алгоритмизации и прогамирования: Теоретические основы, примеры и задания, практические работы Х.: «Ранок», 2009

 • Корнієнко М. М., Троненко Н. Г., Іванова І.Д. Информатика. 10 класс (уровень стандарта, академический уровень)/ Экспресс-контроль Х.: «Ранок». 2010

 • Корнієнко М. М., Іванова І.Д. Інформатика. 11 клас: Комплексний зошит для контролю знань Х.: «Ранок» 2011

 • Костриба О.В., Лещук Р. І. Усі уроки інформатики. 11 клас. – Х.: Вид. група «Основа» 2010

 • Свистунова Т. М. Інформатика. 11 клас. рівень стандарту (Серія «Мій конспект») Х.: Вид. група «Основа», 2011

 • https://sites.google.com/site/urokalgoritm/home

 • https://urok-ua.com

 • https://blogosoft.com/7181 (посилання на програму DIA)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
1
міс.
2
8
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!