і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Квітка

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема. Квітка – орган статевого розмноження. Лабораторне дослідження. Будова квітки.

Мета: сформувати в учнів поняття про квітку як репродуктивний орган рослини, що є видозміненим пагоном, розкрити біологічне значення її головних частин, виявити подібність у будові квіток різних рослин; удосконалювати вміння і навички роботи з лабораторними приладами, підручником;

розвивати зорову пам'ять та увагу при вивченні будови квітки на натуральних засобах наочності, уміння працювати за підручником, за інструкцією, усне мовлення, комунікативні навички;

виховувати бережливе ставлення до квіткових рослин, та уважність, спостережливість, допитливість.

Очікувані результати: учні мають знати й вміти:

 • характеризують квітку як основний генеративний орган;

 • знають будову квітки, біологічне значення головних її частин: маточки і тичинок;

 • знають різноманітність квіток, їх біологічне значення;

 • розпізнавати квітки одностатеві та двостатеві;

 • називають різні форми квіток і звертають увагу на їхній тип симетрії;

 • знаходять спільні ознаки в будові квіток різних рослин;

 • вміють порівнювати, узагальнювати, логічно мислити, робити висновки;

 • проявляють пізнавальний інтерес;

 • виховують бережливе ставлення до природи, естетичні почуття;

 • розвивають екологічне мислення.

Обладнання:модель квітки, квіти (заспиртований роздатковий матеріал), лабораторне обладнання, лупи, фотографії квіток, роздатковий матеріал (картки), підручник, мультимедійні засоби відео сюжет «Розцвітання квітки», презентація «Будова і різноманітність квіток», підручник, квіти для релаксації, ватман.

Основні поняття і терміни: генеративний орган, статеве розмноження, квітка, оцвітина, чашечка, віночок, чашолистки, пелюстки, тичинка, маточка, пиляк, приймочка, стовпчик, зав’язь, двостатеві та одностатеві квітки, однодомні та дводомні рослини, правильні, неправильні та асиметричні квітки.

Методи, прийоми. Інформативно-рецептивні(бесіда, робота з підручником, схемами), репродуктивні(робота в парах, виконання лабораторного дослідження), навчально - пошукові, навчально-дослідницькі.

Тип уроку:урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І.Організаційний етап(СЛАЙД 1 -2)

Створення позитивної психологічної атмосфери)

Продзвенів уже дзвінок,

Починається урок.

Він зимовий і цікавий,

Тож гостей зібравчимало.

Поверніться обличчям до гостей

І лагідно промовте: «Добрий день».

На сьогоднішньому уроці, діти, я хочу, щоб ви були впевнені й задоволені собою. А людина буває задоволена лише тоді, коли досягає певних успіхів, долає перешкоди. Я бажаю всім успіхів на сьогоднішньому уроці.

Очікування: на стікерах запишіть, що ви очікуєте від уроку і озвучте очікування.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Знання – це запорука успіху.

«Освіта — скарб,

праця — ключ до нього»,

сказав П. Буаст .

Спробуємо перевірити , як ви підібрали ключ до виконання домашнього завдання.

(Виконується учнями індивідуально на робочому листку)

2.1.Виконання тестових завдань.(питання-0.5б)

Вибрати одну правильну відповідь.

1) Укажіть орган, який не бере участі у вегетативному розмноженні:

А корінь В квітка

Б листок Г кореневище

2. Укажіть спосіб вегетативного розмноження топінамбура:

А кореневищем В бульбою

Б листковими живцями Г стебловими живцями

3. Укажіть спосіб розмноження росички:

А кореневищем В цибулиною

Б вивідковими бруньками Г щепленням

4. Проліски вегетативно розмножуються:

А бульбою В цибулиною

Б кореневими паростками Г вивідковими бруньками

5.На стебловому живці утворюються корені:

А додаткові В головні

Б бічні Г корені не утворюються

6.Штучно створена група рослин одного виду, усім представникам якої притаманні певні корисні для людини властивості, називається:

А породою В штамом

Б сортом Г видом

Відповіді: 1 — В, 2 — В, 3 — Б, 4 — В, 5 — А, 6 — Б.

1 учень ( поч.-го рівня) отримує завдання – скласти речення із розрізаних смужок

2.2.Вправа «Закінчити речення» 4-5 хв. (питання-1б)

1. Процес утворення собі подібних – це … (Розмноження)

2. Нестатева клітина, оточена захисними оболонками – це … (Спора)

3. Статеві клітини називаються … (Гамети)

4. Спори, які мають джгутики і активно рухаються – це … (Зооспори)

5. Вегетативне розмноження ґрунтується на явищі … (Регенерація)

6. Розмноження частинами материнського організму – це … (Вегетативне)

7. Бульба, кореневище, цибулина, вуса – це видозміни … (Пагона)

8. Частина вегетативного органа з розташованими на ньому бруньками – це …(Живці)

9. Розмноження буває … і … . (Статеве, Нестатеве).

10. Приживлення частини вегетативного органа однієї рослини до іншої – це … (Щеплення)

11. Рослину, яку прищеплюють до іншої рослини – це … (Прищепа)

12. Рослину, до якої прищеплюють частину іншої рослини – це… (Підщепа)

(Взаємоперевірка учнями вправи з озвученням правильних відповідей).

2.3.Встановити відповідність (кожна встановлена пара-1б) (Слайд № 1) 4-5 хв

Варіанти запитань:

 1. Розмножуються за допомогою кореневища

 2. Розмножуються бульбами чи їх частинами

 3. Здатність відновлювати весь організм з його окремих частин

 4. Процес, що відбувається за участю окремих органів рослини

 5. Надземними пагонами (вусами) розмножуються

 6. Розмноження кореневими нащадками

 7. Цибулинами розмножуються

 8. Спеціальні клітини, або групи клітин, укриті захисною оболонкою

 9. Для смородини, винограду, верби, троянди можливе

 10. Спосіб вегетативного розмноження у садівництві

 11. Рослина, з якої беруть живець

Варіанти відповідей:

А) регенерація

Б) спори

В) вегетативне розмноження 

Г) розмноження черешками.

Д)осика, горобина, малина

Е) ірис (півник), конвалія, пирій

Є) щеплення

Ж) суниця, полуниця

З) топінамбур, орхідея, картопля

И) прищепа

І) лілія, тюльпан, часник

(відповіді - взаємоперевірка.)

1е, 2з, 3а, 4в, 5ж, 6д, 7і, 8б, 9г, 10є 11и

2.4. «Мозковий штурм».(СЛАЙД 3-5)

- Уявіть, що в рослин зникли квіти? До яких наслідків це може призвести?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

(СЛАЙД 6-8)Загадки

(СЛАЙД 9-10)Обговоримо вислів: «Квітка — це усмішка сонця, яка дає здоров’я й наповнює світлою радістю».

(Л. Толстой)

Чому ж вона така гарна і для чого потрібна? На ці запитання ми з вами й будемо намагатися дати відповідь.

Саме цьому неймовірно красивому органу рослини присвячений наш урок. Його тема (Слайд11-12)

Повідомлення теми, формулювання разом з учнями мети та завдань уроку.

ІІІ. Засвоєння нових знань

1) Квітка – генеративний орган рослини (розповідь з елементами бесіди)

Діти, пригадайте факт із життєвого досвіду: весною рясно цвітуть сади. Що потім утворюється на місці квіток яблунь ? (яблуко)

А всередині яблука що? (насіння).

Який процес розмноження забезпечує насіння статевий чи нестатевий? (статевий).

Отже, без квітки може утворитися насіння? (ні)

Що ж таке квітка? (учень ( початкового рівня) отримує завдання – скласти речення із розрізаних смужок, зачитати визначення,всі учні записують термін у зошит.

Квітка – це генеративний орган, який забезпечує статеве розмноження квіткових рослин

2. Будова квітки. (СЛАЙД 13)

Розповідь учителя

Яка ж будова квітки? Квітка - видозмінений пагін. Вона складається з квітконіжки, квітколожа, оцвітини, тичинок та маточок. У багатьох рослин, наприклад у яблуні і вишні, квітка прикріплюється до стебла квітконіжкою, а у кукурудзи, соняшника, конюшини, подорожника квітконіжка вкорочена і зовні непомітна. Такі квітки називають сидячими.

Лабораторне дослідження. Будова квітки. Стр. № ТБ

Інструктивна картка. Розгляньте будову квітки та знайдіть її основні частини.

(СЛАЙД 14)

Головні частини квіткитичинки і маточки

Маточка: приймочка, стовпчик, зав'язь

Тичинка: пиляк, тичинкова нитка

Отже, підсумовуючи складемо і запишемо схему

(СЛАЙД 14-20) Тичинки розміщуються вздовж внутрішнього краю оцвітини. Кількість їх у квітці коливається від однієї (наприклад, у канни) до кількох сотень (приміром, у мімози). Кожна тичинка утворена тичинковою ниткою та пиляком. Вони можуть зростатися своїми нитками (горох, квасоля) або пиляками (волошка).

(СЛАЙД 21) Оцвітина сукупність чашолистків і пелюсток:

1) проста (є лише чашолистки або пелюстки)(СЛАЙД 22);

2) подвійна (є і чашолистки й пелюстки)( СЛАЙД 23-24 ).

Яскраво забарвлену просту оцвітину називають віночкоподібною, наприклад у тюльпана, лілії, конвалії. Квітки без оцвітини називають голими. Чашечкоподібна оцвітина або голі квітки притаманні рослинам, які запилює вітер.

(СЛАЙД 25-26) Найпомітніша частина квітки –віночок. Л.д.

— Чи відрізняються квітки, які знаходяться перед вами? Якщо відрізняються, то чим?

Під час обговорення учні повинні дійти висновку, що чашечки бувають зрослолисті та роздільнолисті.

Пошукова робота (робота з підручником)

Потім учитель демонструє учням квітки, які мають зрослопелюстковий та роздільнопелюстковий віночки, і знову залучає учнів до обговорення.

Отже, віночок може бути вільнопелюстковим, як у шипшини, або зрослопелюстковим, як у кульбаби і картоплі.

(СЛАЙД 27-28) Чашечка складається із видозмінених листків – чашолистків, що мають переважно зелений колір. У зелених чашолистках, які містять хлорофіл, відбувається фотосинтез. Якщо чашолистки відокремлені один від одного, то чашечку називають роздільнолистою (наприклад, у капусти), а якщо вони зрощені між собою, то зрослолистою (приміром, у картоплі, петунії).

3.Різноманітність квіток.

(СЛАЙД 30)

-Які ж відомі типи квіток?

Завдання для учнів:

Завдання. Прочитайте текст на с.127 підручника і дайте відповідь на запитання:

Які квітки називаються одностатевими, двостатевими?

Які рослини називаються однодомними, дводомними?

- Наведіть приклади рослин, які мають двостатеві, одностатеві, нестатеві квітки.

Не у всіх рослин квітки одночасно мають тичинки і маточки. У деяких видів рослин тичинки розташовані в одних, а маточки в інших квітках. Такі квітки відповідно називають тичинковими (чоловічими) та маточковими (жіночими). Квітки, що мають лише тичинки або лише маточки, називають одностатевими, на відміну від двостатевих, які мають і тичинки, і маточку.

Фізкультхвилинка.

Учитель. Втомились? Устаньте і уявіть, що ви соняшники. Поверніть свої голівки за сонечком. Вітер нахиляє вас в один бік, у другий. Ваші руки – це листочки – затріпотіли на вітрі. Сядьте зручно і послухайте цікавинки про квіти, які вам підготували учні, що отримали випереджальне завдання.

Повідомлення учнів (випереджальне завдання

4.Значення квітів у природі і житті людини (Бесіда)

Технологія «Мікрофон»

— Яка роль квітки в природі й житті людини?

Значення квітки в житті рослини:

— орган статевого розмноження;

— формуються плоди і насіння.

Значення квітки в житті людини:

— естетична насолода;

— лікарська сировина;

— ароматерапія;

— використовують у їжу як приправу (шафран);

— джерело нектару і пилку.

У. Узагальнення та систематизація знань

5.1. Гра «Збери речення» (робота в парах).

1.Мають, що, тичинки, лише, одностатеві, лише, маточки, або, квітки, називають. (Квітки, що мають лише тичинки або лише маточки, називають одностатевими.)

2.У, розміщені, на, чоловічі, однодомними, називають, рослини, та, яких, квітки, жіночі, одній, особині.

(Рослини, у яких чоловічі та жіночі квітки розміщені на одній особині, називають однодомними.)

3.Яких, маточкові, перебувають, особинах, називаються, у, тичинкові, на, рослини, дводомними, і, квітки, різних.

(Рослини, у яких маточкові і тичинкові квітки перебувають на різних особинах, називають дводомними.)

5.2. Перевірка знань

Пригадайте зі свого життєвого досвіду: навесні рясно цвітуть сади яблуні, сливи, абрикоси, вишні та інші.

 1. Що станеться з квіткою після цвітіння?

(на її місці утвориться плід)

 1. А що в середині абрикоса, черешні?

(насінина)

 1. А що в середині груші, яблука?

(насіння)

 1. Який процес розмноження забезпечує насіння – статевий чи нестатевий?

(статевий)

Отже, квітка – орган, що забезпечує статеве розмноження.

Символіка кольору

Моя пелюстка червона - вона символізує життя, свободу, урочистість;

А моя жовта - це світло, життя, радість, повага до старості;

А моя зеленувато-жовта - це символ зради, ревнощів, заздрості;

А моя жовтогаряча - це влада, розкіш, сонце, радість, марнославство;

А моя зелена - це злагода, спокій, надія, сум;

А моя блакитна – це ніжність, вірність, легкий сум, далечінь;

А моя синя – це довіра, безкінечність, сум;

А моя пелюстка фіалкова – це дружба, довіра, гідність;

А моя біла – це символ невинності і чистоти.
VІ. Підведення підсумків уроку. Оцінювання. Рефлексія.

Робота біля дошки

Діти, ви успішно подолали східці на гору, до знань. Тож нехай зацвіте «Дерево пізнання»! На стікерах-тюльпанах напишіть про те, що ви зрозуміли, дослідили, запам’ятали, дізналися про квіти. Яке значення квітів у природі і житті людини? Свою думку озвучте, прикріплюючи квіточку на дерево.

 • Отже, ми відповіли з вами на поставлене запитання.

 • Вчитель: у природі ще є багато – багато цікавого. І багато квітів які на грані зникнення і занесені до Червоної книги України. Тому

 • Пам’ятайте!

 • Щоб сади у нас цвіли,

 • Щоб літали журавлі,

 • Щоб пташки у нас співали.

 • І дерева підростали,

 • Щоб земля була у квітах, -

 • Бережіть природу, діти!

УІІ. Домашнє завдання

1.Опрацювати в §31 вивчити будову і функції квітки

- відповісти на запитання на с. 147;

2.Інд. підготувати повідомлення про використання квіток рослин, як ліків;

- виготовити квіти для пано (з бісеру, паперу, органзи)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Розробка уроку з використанням мультимедійних технологій і ІКТ
 • Додано
  24.02.2018
 • Розділ
  Біологія
 • Клас
  6 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  7087
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  3
 • Номер матеріала
  ZJ712149
 • Вподобань
  0
Курс:«Формування навчальної мотивації в учнів. Теорія і практика»
Черниш Олена Степанівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь