+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Квест "Середовище існування організмів"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Гра - КВЕСТ «Середовище існування».

Мета: перевірити засвоєння знань з теми «Організми і середовище існування»: знати основні життєві форми, екологічні групи рослин, основні групи рослинних угруповань; вміння знаходити взаємозв’язок рослин між собою, з іншими організмами та неживою природою; застосування знань про життєдіяльність рослин, вплив чинників середовища на організм для обґрунтування заходів з охорони видів рослин; продовжувати розвивати зв’язки та взаємоповагу в колективі під час гри; підтримувати екологічне та фізичне виховання.

Обладнання та матеріали: секундоміри, картки з завданнями, конверти, фішки-жетони, відповіді у чергових на станціях.

Терміни: світлолюбні рослини, ґрунт, світло, тепло, біотичні, кліматичні, антропогенні фактори, кущі, дерева, ліана, хижацтво, флора, степ, луки, епіфіт, паразитизм, мутуалізм, виїдання, біоценоз, фітоценоз, конкуренція, сукуленти, хамефіти, організм, ареал, ксерофіти, симбіоз, угруповання, алкалоїди,

Правила гри:

Команда складається з п’яти – шести чоловік. Перед грою дітям надається приклади літератури, за допомогою якої можна підготуватися до проходження гри.

Гра починається з пояснення її правил та техніки безпеки.

На початку квесту кожна команда отримує по п’ять жетонів-фішок, за які при проходженні станцій вона може придбати допомогу.

На кожній станції учнів очікують конверт з завданням. За кожну правильну відповідь учасники отримують по одному жетону. Якщо завдання виконано повністю, на руках у учнів з’являються всі букви, з яких вони складають назву наступної станції. Після того, як назва стає відомою, суддя, що відповідає за дану станцію, вказує маршрут подальшого проходження гри. Якщо команді не вистачає якоїсь букви через неспроможність виконати все завдання цілком, учні можуть придбати букву за одну фішку або за додаткове завдання, яке на кожній станції інше. Воно оголошується дітям тільки наприкінці проходження кожної станції.

Команди починають гру з різницею в 15 хвилин. Чергу проходження визначає жереб. Це робиться для того, щоб попередня команда не заважала проходженню наступної. Маршрут гри однаковий для всіх учнів. Тому на початку виходу кожної групи засікається час, який закінчується при проходженні останнього випробування.

Виграє команда, в якої найменший час і найбільше фішок. Жетони при розподілені місць перераховуються в секунди: кожна фішка – мінус 20 секунд часу.

Хід гри:

І. Організаційний момент.

1. Ознайомлення з правилами гри.

2. Правила поведінки і техніки безпеки під час проходження гри.

3. Жеребкування команд.

ІІ. Проведення гри-квеста.

І станція. Кросворд.

Кожне відгадане слово – фішка-жетон. Щоб отримати букву, якої не вистачає, або платимо одну фішку, або робимо додаткове завдання.

 1. Зона мішаних лісів на території України (Полісся).

 2. Рослина з плаваючими листками (Латаття).

 3. Рослини, які для свого розвитку потребують багато сонячного світла (Світлолюбні).

 4. Середовище існування, для якого характерне відсутність чи слабке освітлення, невелике коливання температури, висока густина, вертикальний розподіл води та солей (Ґрунт).

 5. Необхідний екологічний чинник, оскільки без нього не відбувається фотосинтез (Світло).

 6. Чинники живої природи, що зумовлені взаємозв’язками живих організмів між собою (Біотичні).

 7. Чинники, під час яких вплив людини здійснюється на організми (Антропогенні).

 8. Рослини з численними здерев’янілими стеблами висотою 0,5 м (Кущі).

 9. Форма взаємодії, за якою тваринні організми поїдають тварин (Хижацтво

1

п

о

л

і

с

с

я

2

л

а

т

а

т

т

я

3

с

в

і

т

л

о

л

ю

б

н

і

4

г

р

у

н

т

5

с

в

і

т

л

о

6

б

і

о

т

и

ч

н

і

7

а

н

т

р

о

п

о

г

е

н

н

і

8

к

у

щ

і

9

х

и

ж

а

ц

т

в

о

Зашифроване слово – ПАВУТИНКА.

Завдання для отримання фішок: скласти віршик про середовище з чотирьох строк.

ІІ станція – Павутинка.

Букви загаданих слів розкиданні по всій павутинці. Відгадайте всі слова і отримаєте зайві букви, з яких зможете скласти назву наступної станції.

 1. Сукупність видів рослин, що зростає на певній території (Флора).

 2. До яких абіотичних факторів відносяться світло, температура, вологість, вітер, опади, тиск повітря (Кліматичні).

 3. Важливий чинник поширення рослин на земній кулі, пов'язаний з температурою (Тепло).

 4. Багаторічні рослини з чіткім поділом надземної частини на здерев’яніле стебло і крону (Дерева).

 5. Рослини з довгими виткими та чіпкими стеблами, які використовують опору для підйому тіла вгору до світла (Ліани).

 6. Угруповання, у якому домінують багаторічні трав’янисті рослини, пристосовані до тривалих посушливих періодів (Степ).

 7. Угруповання, у яких домінують багаторічні трав’янисті вологолюбні рослини (Луки).

Зашифроване слово – СЛІДОПИТ.

Кожне зашифроване слово або жетон або завдання.

Додаткове завдання: кожне слово – два правила поведінки в природі.

ІІІ станція – Слідопит.

В кожному слові – одна буква наступної станції.

 1. Рослина, яка оселюється на стовбурах і гілках дерев, але використовують їх лише як місце прикріплення, живлячись самостійно (Епіфіт).

 2. Форма взаємодії, за якої одні організми використовують інші організми як середовище існування та джерело живлення (Паразитизм).

 3. Форма взаємодії, за якої спостерігається взаємовигідне співжиття організмів різних видів (Мутуалізм).

 4. Форма взаємодії, за якої тваринні організми поїдають рослини (Виїдання).

 5. Тип відносин між біологічними популяціями, при яких один організм живиться іншими організмами (Хижацтво).

 6. Сукупність рослин в угрупованні, зв’язаних з тваринами і з довкіллям (Біоценоз).

 7. Рослини, що пристосовуються до життя на певній території і утворюють рослинні угруповання (Фітоценоз).

 8. Форма взаємодії, що проявляється в змаганні за засоби існування та умови розмноження (Конкуренція).

3

1

м

е

у

2

п

а

р

а

з

и

т

и

з

м

і

у

ф

4

в

и

ї

д

а

н

н

я

8

і

л

к

5

х

и

ж

а

ц

т

в

о

6

б

і

о

ц

е

н

о

з

з

н

м

к

у

р

е

7

ф

і

т

о

ц

е

н

о

з

ц

і

я

Зашифроване слово – ЕРУДИЦІЯ.

Кожне не відгадана буква або жетон або завдання.

Додаткове завдання: дві вправи на фізичну п’ятихвилинку на уроці.

IV станція – Ерудиція.

Перша буква відповіді на кожне запитання – це буква наступної станції.

 1. Рослини, що мають спеціальні тканини для запасу води (Сукуленти).

 2. Рослини, бруньки відновлення яких розміщені на рівні поверхні ґрунту або не вище 20-30 см (Хамефіти).

 3. Місце проживання організму-паразита (Організм).

 4. Рослини, які ростуть у воді (Водяні рослини).

 5. Територія поширення якогось об’єкта або явища, яке не спостерігається на прилеглих територіях (Ареал).

 6. Є наслідком постійної необхідності задовольняти потреби людини і суспільства: виробку лісу, оранка земель ті інше (Негативний вплив).

 7. Рослин, що ростуть у місцях з недостатнім зволоженням (Ксерофіти).

 8. Діяльність людини як екологічний фактор нтропічні).

 9. Усі форми співжиття організмів, що належать до різних видів (Симбіоз).

 10. Рослини з довгими виткими та чіпкими стеблами, які використовують опору для підйому тіла вгору до світла (Ліана).

 11. Усе, що оточує організм і впливає на нього, - є його середовищем… (Існування).

 12. Регулюючий чинник розподілу рослин не тільки на всій земній кулі, а й у межах невеликих територій одного кліматичного поясу (Вода).

Зашифроване слово – СХОВАНКА СЛІВ.

Кожне буква, якої не вистачає, - або жетон або завдання.

Додаткове завдання: кожна буква – дві прикмети про природу.

V станція Схованка слів.

В цьому тексті пропущені слова, перші букви яких складають назву наступної станції. Якщо, важко розгадати одразу, вам дається на допомогу ребус (Додаток 1). Якщо ви не можете знову відгадати це слово, то можна або придбати ще ребус за жетон або за додаткове завдання.

Усі чинники довкілля, які впливають на живі організми, називають екологічними чинниками. Серед них розрізняють чинники неживої природи, зокрема температуру, вологість, освітленість, вітер, склад ґрунту чи повітря, рельєф місцевості.

Відвернути екологічну катастрофу, спричинену господарською діяльністю, можна лише формуючи екологічне мислення.

Рослинні угруповання – це групи взаємопов’язаних між собою рослин різних видів, які тривалий час зростають у певній місцевості з однорідними умовами життя. Види, які входять до складу угруповань, мають різну чисельність.

Конкуренція – це приклад зв’язків, коли одні особини негативно впливають на інших.

Натомість рослини мають певні пристосування до захисту від виїдання. Так, у деяких рослин залозисті клітини виділяють отруйні речовини – алкалоїди, які роблять їх неїстівними для тварин.

Зашифроване слово – ЧОМУЧКА.

Додаткове завдання: додатковий ребус – три присідання.

VI станція – Чомучка.

На кожне питання відповісти «Вірю» чи «Не вірю».

 1. Екологія – це наука, що вивчає взаємозв’язки організмів і середовища (Так).

 2. Усе, що оточує організм і впливає на нього, - є його середовищем існування (Так).

 3. На Землі є три середовище існування організмів: водне, наземно-повітряне, ґрунтове (Ні).

 4. Чинники довкілля поділяють за походженням на чинники неживої природи і чинники живої природи (Так).

 5. Чинниками живої природи, або абіотичними чинниками, є світло, температура, вологість, рельєф (Ні).

 6. Біотичні чинники – це чинники, пов’язані з діяльністю людини, яка змінює стан середовища існування (Ні).

 7. Кожне рослинне угруповання характеризується певним просторовим розташуванням різних видів – ярусністю (Так).

 8. Виділяють до шости надземних ярусів рослинного угруповання (Ні).

 9. Один із видів симбіозу – паразитизм (Так).

 10. Всі форми зв’язків між організмами різних видів називають симбіозом (Так).

 11. Трав’янисті рослини і мохи відносяться до одного ярусу (Ні).

 12. Ксерофіти відносяться до водних рослин (Ні).

 13. Фанерофіти – однорічні рослини, які не мають бруньок (Ні).

 14. Гідрофіти – наземно-водяні рослини, частково занурені у воду (Так).

 15. Кактус відноситься до сукулентів (Так).

 16. Світлолюбні рослини добре розвиваються за умов незначного освітлення (Ні).

 17. Холодостійкі та холодолюбні рослини – це одне і те ж саме (Ні).

 18. Впливи на життя рослини можуть бути прямими та непрямими (Так).

 19. Основними життєвими формами рослин є дерева, кущі й трави (Так).

 20. Основними рослинними угрупованнями є ліси, луки, болота (Ні).

ІІІ. Підведення підсумків.

IV. Оголошення результатів. Нагородження переможців.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Малюк у світі економіки та фінансів»
Часнікова Олена Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Схожі матеріали
Урок 12
634
Урок 11
631
Урок 10
828
Урок 8
641